Topoľčany

Pomník SNP

Autor: Ladislav Barabás, 17.06.2021
Umístění: Topoľčany, 17. novembra, oproti gymnáziu
Nápis:
29.VIII.1944
Poznámka:

autormi pomníka sú Ing. arch. Ladislav Beisetzer a akad. sochár Ladislav Snopek


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obetiam fašizmu

Autor: Ladislav Barabás, 12.12.2015
Umístění: Topoľčany, Čsl. armády 28, pred Tribečskou knižnicou
Nápis:
V TOMTO DOME SÍDLILO OD SEPTEMBRA 1944 DO KONCA MARCA 1945 GESTAPO
NEĽUDSKÝ FAŠIZMUS TÝRAL MEDZI TÝMITO MÚRAMI RUKAMI
GESTAPÁCKYCH VRAHOV STOVKY ŽIEN A MUŽOV, KTORÍ PROTI NEMU BOJOVALI.
V TEJTO BUDOVE BOLI GESTAPOM UMUČENÍ:
JOZEF BUJNA KOVARCE, JÁN HOLÁK KLÍŽ. HRADIŠTE, RUDOLF KOŠOVAN PRESEĽANY, VOJTECH HREŇÁK, VOJTECH LUCKÝ, JOZEF NEMEC, JÁN ŠPÁNIK, MILOŠ ZÁVODNÝ A NEZNÁMY NEMECKÝ ANTIFAŠISTA.
NECH TENTO PAMÄTNÍK PRIPOMÍNA, ŽE SLOBODA A SOCIALIZMUS V NAŠEJ VASTI SA ZRODILI
Z UTRPENIA, KRVI A SPOLOČNÉHO BOJA NAŠÍCH A SOVIETSKÝCH SYNOV A DCÉR.
ČESŤ ICH PAMIATKE!

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Miloš Závodný

Autor: Ladislav Barabás, 17.06.2021
Umístění: Topoľčany, Hollého 3, základná škola
Nápis:
V TEJTO ŠKOLE UČIL ILEGÁLNY PRACOVNÍK KSS
A NEOHROZENÝ BOJOVNÍK PROTI FAŠIZMUS
MILOŠ ZÁVODNÝ
*10.3.1909
KTORÝ BOL NEMECKÝMI FAŠISTAMI
30.3.1945 UMUČENÝ
ČESŤ JEHO PAMIATKE!

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obetiam 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 16.06.2011
Umístění: Topoľčany, Krušovská, zadná časť cintorína, vpravo
Nápis:
Sláva Vám
hrdinovia
položili ste
svoje životy
na oltár vlasti

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°33'51.4'' E18°10'45.8''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Jaroslav Vrana

Autor: Ladislav Barabás, 21.06.2021
Umístění: Topoľčany, Krušovská, cintorín, sektor B, chodník 3, hrob č. 27
Nápis:
TU ODPOČÍVA V KRISTU PÁNU

JAROSLAV VRANA
*19.V.1928 +20.IV.1968
Poznámka:

fotografia vojaka v uniforme


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Vincent Aschenbrener

Autor: Ladislav Barabás, 17.06.2021
Umístění: Topoľčany, Krušovská, cintorín, sektor H, chodník 15, hrob č. 3
Nápis:
TU ODPOČÍVA
VINCENT
ASCHENBRENER
*27.VIII.1930
+11.VII.1960

SPI SLADKO !
Poznámka:

obraz vojaka v uniforme


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Dezider Walla

Autor: Ladislav Barabás, 17.06.2021
Umístění: Topoľčany, Krušovská, cintorín, sektor H, chodník 15, hrob č. 1
Nápis:
TU ODPOČÍVA
V KRISTU PÁNU
DEZIDER
WALLA
*16.VIII.1941
+25.IX.1961

BOŽE OSLÁV
DUŠU JEHO!
Poznámka:

fotografia vojaka v uniforme


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Jozef Bartoš

Autor: Ladislav Barabás, 17.06.2021
Umístění: Topoľčany, Krušovská, cintorín, sektor H, chodník 15, hrob č. 4
Nápis:
JOZEF
BARTOŠ
*3.VII.1939
+11.VI.1960

NAD TVOJÍM HROBOM PLAČÚ SYNU RODIČIA TVOJI,
BOLESŤ ICH NIČ UŽ V ŽITIU CELOM NEZAHOJÍ.
Poznámka:

obraz vojaka v uniforme


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ján Geleta

Autor: Ladislav Barabás, 17.06.2021
Umístění: Topoľčany, Krušovská, cintorín, sektor H, chodník 15, hrob č. 7
Nápis:
TU ODPOČÍVA
V KRISTU PÁNU
NÁŠ DRAHOMILOVANÝ SYN
Ján
Geleta
*12.II.1940
+14.V.1960
Poznámka:

fotografia vojaka v uniforme


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamětní desky Obětem SNP

Autor: Bc. Samuel "koba" Jablonka, 08.08.2008
Umístění: Topoľčany, námestie M. R. Štefánika, budova Mestského úradu
Nápis:
deska vlevo:
PADLÍ HRDINOVIA SLOV. NÁRODNÉHO POVSTANIA
ARNOLD EDUARD 1925 1944, BITARA ĽUDOVÍT 1920 1944, BOŠANSKÝ ANTON 1919 1944, CIGÁŇ ŠTEFAN 1924 1944, DOLNÍK VIKTOR 1907 1944, EMILO RUDOLF 1926 1944, GREŽDO JÁN 1900 1945, HLAVINA ŠTEFAN 1900 1945, HORVAT JÁN 1917 1944, CHVALNÝ JOZEF 1921 1944, KARVAŠ EUGEN 1922 1944, KMEŤOVÁ MÁRIA 1900 1945, KŇAZURA PAVEL 1915 1945, KOVÁČIK ŠTEFAN 1924 1944, MATEJIČKA MICHAL 1905 1944, NOROVSKÝ ŠTEFAN 1910 1945, ORŠULA GEJZA 1926 1944, PAVLOVIČ FRANTIŠEK 1924 1944, PAVLOVIČ LADISLAV 1927 1944, PETRÍK ALADÁR 1919 1944, RAC KAMIL 1905 1944, RAGAS ŠTEFAN 1912 1944, RODINA ŠTEFAN 1919 1945, SECKÝ JOZEF 1909 1944, SELECKÝ KAROL 1910 1944, SLAUKA ALADÁR 1925 1944, SMATANA FRANTIŠEK 1920 1944, ŠKRIPUTA MICHAL 1908 1944, ŠPÁNIK JÁN 1901 1945, TREPÁČ ANREJ 1925 1944, VESTENICKÝ JÁN 1900 1945, ZÁVODNÝ MILOŠ 1910 1945, NEZNÁMY VOJAK
ĽUDIA BDITE - MAL SOM VÁS RÁD =FUČÍK=

deska vpravo:
PADLÍ HRDINOVIA SLOV. NÁRODNÉHO POVSTANIA
BOJNÁ
LUKAČOVIČ JÁN 1924 1945
HORNÉ ŠTITÁRE
BOBULA EMIL 1913 1944, ONDREJKA VLADIMÍR 1922 1944
CHRABRANY
ŠRAMATY EDUARD 1927 1944
KOVARCE
ŠEVČÍK ŠTEFAN 1914 1944
KRNCA
BUDAJ JÁN 1923 1944, GAJDOŠ JOZEF 1923 1944, HODÁL IMRICH 1911 1944
NITR. BLATNICA
KOLNIK ALOJZ 1907 1945, STANČEK JÁN 1922 1944, VAŠINA VIKTOR 1903 1945
NITR. STREDA
FABER ALBERT 1921 1944, ŠIŠKA JOZEF 1914 1944
RIPŇANY
CHRANKO IMRICH 1913 1945, VAŇOVIČ FRANTIŠEK 1911 1945
SOLČANY
KLAČANSKÝ JÚLIUS 1925 1944, ONDRUŠ JOZEF 1909 1944
TOVÁRNIKY
AŠLERUS IMRICH 1909 1945, DUBAJ JOZEF 1907 1944, HANO MICHAL 1910 1945, HUBA VOJTECH 1923 1944, SMATANA ŠTEFAN 1910 1945
VITKOVCE
BLATKO ANTON 1919 1944
NÁM NA ĎALŠIE CESTY ĎALEKÉ ŽIARIA AKO POCHODEŇ =M.LAJČIAK=

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°33'32.13'' E18°10'28.16''
Pomník přidal: Bc. Samuel "koba" Jablonka