Topoľčany

17. novembra, Čsl. armády, Hollého, Krušovská, námestie M. R. Štefánika, T. Vansovej

Pomník SNP

Autor: Ladislav Barabás, 17.06.2021
Umístění: Topoľčany, 17. novembra, oproti gymnáziu
Nápis:
29.VIII.1944
Poznámka:

autormi pomníka sú Ing. arch. Ladislav Beisetzer a akad. sochár Ladislav Snopek


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obetiam fašizmu

Autor: Ladislav Barabás, 12.12.2015
Umístění: Topoľčany, Čsl. armády 28, pred Tribečskou knižnicou
Nápis:
V TOMTO DOME SÍDLILO OD SEPTEMBRA 1944 DO KONCA MARCA 1945 GESTAPO
NEĽUDSKÝ FAŠIZMUS TÝRAL MEDZI TÝMITO MÚRAMI RUKAMI
GESTAPÁCKYCH VRAHOV STOVKY ŽIEN A MUŽOV, KTORÍ PROTI NEMU BOJOVALI.
V TEJTO BUDOVE BOLI GESTAPOM UMUČENÍ:
JOZEF BUJNA KOVARCE, JÁN HOLÁK KLÍŽ. HRADIŠTE, RUDOLF KOŠOVAN PRESEĽANY, VOJTECH HREŇÁK, VOJTECH LUCKÝ, JOZEF NEMEC, JÁN ŠPÁNIK, MILOŠ ZÁVODNÝ A NEZNÁMY NEMECKÝ ANTIFAŠISTA.
NECH TENTO PAMÄTNÍK PRIPOMÍNA, ŽE SLOBODA A SOCIALIZMUS V NAŠEJ VASTI SA ZRODILI
Z UTRPENIA, KRVI A SPOLOČNÉHO BOJA NAŠÍCH A SOVIETSKÝCH SYNOV A DCÉR.
ČESŤ ICH PAMIATKE!

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Miloš Závodný

Autor: Ladislav Barabás, 17.06.2021
Umístění: Topoľčany, Hollého 3, základná škola
Nápis:
V TEJTO ŠKOLE UČIL ILEGÁLNY PRACOVNÍK KSS
A NEOHROZENÝ BOJOVNÍK PROTI FAŠIZMUS
MILOŠ ZÁVODNÝ
*10.3.1909
KTORÝ BOL NEMECKÝMI FAŠISTAMI
30.3.1945 UMUČENÝ
ČESŤ JEHO PAMIATKE!

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obetiam 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 16.06.2011
Umístění: Topoľčany, Krušovská, zadná časť cintorína, vpravo
Nápis:
Sláva Vám
hrdinovia
položili ste
svoje životy
na oltár vlasti

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°33'51.4'' E18°10'45.8''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obetiam 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 17.06.2021
Umístění: Topoľčany, Krušovská, cintorín, zadná časť
Nápis:
PADLI
9.IX.1944

VEČNÁ BUĎ SLÁVA PADLÝM ZA NAŠU VLASŤ

BARČÍK ANTON *11.V.1917
BOKUŠ JÁN *19.VI.1924
BREDER MIKULÁŠ *4.III.1921
BULÁK JOZEF *1925
ČERTEK JÁN *9.I.1919
DEDIČ JÚLIUS *25.III.1913
HLAVATÝ ŠTEFAN *18.XII.1920
HIRSCHORN HERMANN *4.XII.1913
HRUŠKA SAMUEL *7.VIII.1922
JURÁŠEK FRANTIŠEK *4.II.1922
JURKOVEC EDUARD *7.II.1922
KAPUSTA JOZEF *7.II.1922
KOHÚT LADISLAV *18.VIII.1926
KOZOL JURAJ GUSTAV *5.VIII.1919
LENHARD ŠTEFAN *10.VIII.1922
MARTINČEK MICHAL *4.XII.1926
MATIS JOZEF *6.XII.1918
ULBRICHT MATEJ *15.VII.1925
RÁC KAMIL *6.XI.1905

ĎURĎOVIČ LADISLAV *27.V.1918
MURÍN MICHAL *6.10.
MÚDRY JÁN *23.VII.1915
ORŠULA GEJZA *3.V.1926
PAVLOVIČ VOJTECH *2.VII.1924
PRISTACH JOZEF *4.VII.1923
PRISTACH ŠTEFAN *13.VI.1922
RAGAS ŠTEFAN *6.II.1912
REMEŇ JOZEF *3.VII.1912
SELECKÝ KAROL *10.X.1910
SVITEK ĽUDOVÍT *2.II.1924
ŠLABIAR JOZEF *15.II.1909
ŠNIRC RUDOLF *22.V.1927
TREPÁČ ONDREJ *22.X.1924
TRNOVSKÝ VLADIMÍR *16.X.1922
VARGA MARKO *6.X.1911
ZAŤKO PAVEL *14.I.1921
ŽILKA RUDOLF *5.XI.1923
A DESIATI NEZNÁMI HRDINOVIA
Poznámka:

Padlí na pomníku zahynuli v boji s rotami „Mathiebe“ a „Schöttle“ z nemeckej bojovej skupiny SS
„Schill“, vyslanej na potlačenie Slovenského národného povstania.
(zdroj: https://www.upn.gov.sk/publikacie_web/smrt-sa-volala-schill.pdf )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obetiam holokaustu

Autor: Ladislav Barabás, 19.04.2022
Umístění: Topoľčany, Krušovská, židovský cintorín
Nápis:
TU ODPOČÍVA
ŠESŤDESIATDVA NEVINNÝCH
ŽIDOVSKÝCH OBČANOV
NÁŠHO MESTA TOPOĽČANY,
KTORÍ BOLI NEMECKÝMI NACISTAMI
KRUTO ZAVRAŽDENÍ V OBCI NEMČICE -
JE TO MALÁ ČASŤ MASOVO ZAVRAŽDENÝCH
OBETÍ Z NÁŠHO OKOLIA.
STRATILI SVOJE ŽIVOTY,
ABY POSVÄTILI MENO BOŽIE.
NEZABUDNEME NA VÁS
ODPOČÍVAJTE V POKOJI.
ICH DUŠE SÚ ZAHALENÉ BOŽOU MILOSŤOU
AMEN
Poznámka:

Nemecké vojská vstúpili do Topoľčian 3.9.1944. Za pomoci tunajších členov Hlinkovej gardy pripravili plán na likvidáciu posledných Židov žijúcich v meste a okolí. Autami ich previezli na tzv. nemčický kopec a tu ich hromadne povraždili. Exhumácia sa vykonala v máji 1945. V masovom hrobe sa našlo 62 obetí. Ich telá boli pochované do spoločného hrobu v strede židovského cintorína.
(zdroj: https://gymtop.edupage.org/a/mame-radi-slovensko?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQ0OSZzdWJwYWdlPTI%3D )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Jaroslav Vrana

Autor: Ladislav Barabás, 21.06.2021
Umístění: Topoľčany, Krušovská, cintorín, sektor B, chodník 3, hrob č. 27
Nápis:
TU ODPOČÍVA V KRISTU PÁNU

JAROSLAV VRANA
*19.V.1928 +20.IV.1968
Poznámka:

fotografia vojaka v uniforme


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Vincent Aschenbrener

Autor: Ladislav Barabás, 17.06.2021
Umístění: Topoľčany, Krušovská, cintorín, sektor H, chodník 15, hrob č. 3
Nápis:
TU ODPOČÍVA
VINCENT
ASCHENBRENER
*27.VIII.1930
+11.VII.1960

SPI SLADKO !
Poznámka:

obraz vojaka v uniforme


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Dezider Walla

Autor: Ladislav Barabás, 17.06.2021
Umístění: Topoľčany, Krušovská, cintorín, sektor H, chodník 15, hrob č. 1
Nápis:
TU ODPOČÍVA
V KRISTU PÁNU
DEZIDER
WALLA
*16.VIII.1941
+25.IX.1961

BOŽE OSLÁV
DUŠU JEHO!
Poznámka:

fotografia vojaka v uniforme


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Jozef Bartoš

Autor: Ladislav Barabás, 17.06.2021
Umístění: Topoľčany, Krušovská, cintorín, sektor H, chodník 15, hrob č. 4
Nápis:
JOZEF
BARTOŠ
*3.VII.1939
+11.VI.1960

NAD TVOJÍM HROBOM PLAČÚ SYNU RODIČIA TVOJI,
BOLESŤ ICH NIČ UŽ V ŽITIU CELOM NEZAHOJÍ.
Poznámka:

obraz vojaka v uniforme


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás