á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)
Autor: Ladislav Barabás

Štefan Osuský

* 31.3.1889 (Brezová pod Bradlom)
† 27.9.1973 (Hendon, USA)

Pre nezhody s uhorskou vládou odišiel v roku 1905 do USA, kde nadviazal styky s krajanskými spolkami. V roku 1916 odišiel do Európy, aby spolupracoval s predstaviteľmi čes. a slov. zahraničného odboja. V roku 1918 sa aktívne zúčastnil na budovaní čs. légií v Taliansku. Po odchode E. Beneša bol vedúci čs. delegácie na Parížskej mierovej konferencii, signatár neuillskej, séverskej a trianonskej mierovej zmluvy. Od roku 1920 zástupca ČSR v Spoločnosti národov. Spočiatku prívrženec čechoslovakizmu, neskôr dospel k názoru, že rovnoprávnosť Čechov a Slovákov v republike treba politicky a inštitucionálne zabezpečiť, v čom sa dostal do rozporu s E. Benešom. V roku 1941 ho krajský súd v Bratislave odsúdil v neprítomnosti za protištátnu činnosť na doživotné väzenie. V roku 1940 sa stal ministrom čs. emigrantnej vlády v Londýne, pre spory s E. Benešom s touto činnosťou skončil a odišiel do USA. Vyznamenania: veľkokríž Radu rum. koruny, gr. veľkodôstojnícky Rad Spasiteľa, juhosl. Rad bieleho orla, Rad T.G. Masaryka I. tr., Rad Bieleho dvojkríža I. tr.


Zdroje (mimo informací z desek):
Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990

VPM:
pamětní deska - Bratislava, stát Slovenská republika
pomník - Brezová pod Bradlom, stát Slovenská republika


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.