Bratislava

Hrob Ján Šimkovic

Autor: Ladislav Barabás, 20.07.2021
Umístění: Bratislava, Šulekova, cintorín pri Kozej bráne, sektor6, hrob č. 20
Nápis:
JÁN ŠIMKOVIC
EV. A. V. FARÁR HYBSKÝ, SENIOR LIPTOVSKÝ V. V.
A VLÁDNY REFERENT MINISTRA PRE SPRÁVU SLOVENSKA M. SL.
30.11.1854 – 10.10.1931.
Poznámka:

Ján Šimkovic sa ako vojak zúčastnil v roku 1878 okupácie Bosny a Hercegoviny.
(zdroj: Slovenský biografický slovník V. Martin 1992)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrobka Ján Jesenák

Autor: Ladislav Barabás, 25.05.2010
Umístění: Bratislava, Šulekova, cintorín pri Kozej bráne
Nápis:
BÁRÓ JESZENÁK JÁNOS
SZÜL: POZSONYBAN 1800 JAN. 22ÉN
Szerette hazáját: szivvel, szóval, tettel,
Védte szabadságát: hiven, becsülettel,
Áldozott, szenvedett, jutalmát nem kérte,
S nem küzdhetve többé-vérpadon halt érte…
Pesten 1849 Oct. 10Én
HAMVAIT CSAKIS DEC: 2ÁN 1867 HOZATHATA ÁT
EMLÉKÉT ÖRÖKITENDŐ GYÁSZOLÓ ÖZVEGYE GR. FORGÁCH ALOJZIA
Poznámka:

Ján Jesenák (maď: Jeszenák János) (22.1.1800 Bratislava – 10.10.1849 Pešť) uhorský barón a politik. V rokoch 1840, 1844 a 1849 pôsobil ako opozičný poslanec, v roku 1849 ako hlavný nitriansky župan. Zúčastnil sa bojov počas protihabsburskej revolúcie (1848-49), zajala ho ruská armáda a odovzdala Rakušanom. Vojenský súd ho odsúdil na smrť zastrelením. Popravený bol v Pešti 10. októbra 1849. V maďarskej literatúre je uvádzaný ako národný mučeník.
(zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1n_Jesen%C3%A1k )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Ivan Stodola

Autor: Ladislav Barabás, 24.08.2009
Umístění: Bratislava, Šulekova, cintorín pri Kozej bráne, sektor 7, hrob č. 230
Nápis:
Doc. dr. IVAN
STODOLA
národný umelec
1888 - 1977
Poznámka:

Dr. Ivan Stodola bol počas I. svetovej vojny vojenským lekárom na ruskom fronte. Komunistický režim ho v päťdesiatych rokoch nespravodlivo odsúdil a väznil. V tomto hrobe bol pochovaný do roku 1989, kedy boli jeho ostatky prevezené na Národný cintorín do Martina.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Kálmán Décsy

Autor: Ladislav Barabás, 28.07.2021
Umístění: Bratislava, Šulekova, cintorín pri Kozej bráne, sektor 8, hrob č. 14, Jesenákovská hrobka
Nápis:
DÉCSY KÁLMÁN
született 1914 deczember 20.
hősi halált halt 1944 április 13.
Poznámka:

Kálmán Décsy padol v 2. svetovej vojne.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Jozef Gregor Tajovský

Autor: Ladislav Barabás, 08.04.2010
Umístění: Bratislava, Tajovského 8, na dome na Tajovského 8
Nápis:
V TOMTO DOME
ŽIL, PRACOVAL A ZOMREL
JOZEF GREGOR TAJOVSKÝ
1874 – 1940
VÝZNAMNÝ SLOVENSKÝ
PROZAIK A DRAMATIK
Poznámka:

Gregor Jozef, nar. 18.10.1874, Tajov okr. Zvolen, bydliště Turčianský Svätý Martin. V RU armádě sloužil u 16. honvédského pluku jako desátník. Zajat 29.12.1915, Halič. Do čs legií v Rusku zařazen 10.6.1917 jako kapitán k 1. střeleckému pluku. Dne 12.8.1919 odjel do vlasti se zvláštním posláním spolu s pplk. Medkem.
(zdroj http://www.vuapraha.cz/soldier/4071845 )
podrobnosti viz dále http://cs.wikipedia.org/wiki/Jozef_Gregor-Tajovsk%C3%BD


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob János Kecskés

Autor: Ladislav Barabás, 07.02.2014
Umístění: Bratislava, Tichá, vo svahu lesíka, oproti domu č. 42
Nápis:
KECSKÉS JÁNOS
HONVÉD
Poznámka:

Hrob patrí obeti 2. svetovej vojny.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°09'07.4'' E17°04'57.6''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Fraňo Kráľ

Autor: Ladislav Barabás, 20.08.2010
Umístění: Bratislava, Tilgnerova, parčík
Nápis:
Fraňo Kráľ

NÁRODNÝ UMELEC
1903 - 1955
Poznámka:

Fraňo Kráľ (9.3.1903 Barton, Ohio, USA – 3.1.1955 Bratislava) spisovateľ, verejný činiteľ, národný umelec. Na vojenčine v rokoch 1925-27 prepukla u neho tuberkulóza, ktorá ho poznačila na celý život. V januári 1939 ho ľudácky režim penzionoval, v jeho dome sa schádzalo ilegálne ústredné vedenie KSS, v roku 1942 sa u neho utvoril Ústredný národnorevolučný výbor (M. Hrušovský, M. Polák, P. Stahl). Počas vojny písal do ilegálnych časopisov V boj! a Hlas ľudu. Vyznamenaný Radom SNP I. triedy.
(zdroj: Slovenský biografický slovník III. Martin 1989)
Autormi pomníka sú: akad. sochár Juraj Hovorka a arch. Štefan Ďurkovič.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamětní deska Viola Valachová

Autor: Bc. Samuel "koba" Jablonka, 01.10.2006
Umístění: Bratislava, Tobrucká 2
Nápis:
1928 - 1944
V TOMTO DOME BÝVALA
VIOLA VALACHOVÁ
ODVÁŽNA MLADÁ PARTIZÁNKA, KTORÁ
POČAS SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO
POVSTANIA HRDINSKY POLOŽILA ŽIVOT
V BOJI PROTI NEMECKÝM FAŠISTOM
V TURČIANSKOM ĎURE 21.9.1944

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Bc. Samuel "koba" Jablonka

Kamene zmiznutých Jakub a Jozefa Oesterreicher

Autor: Ladislav Barabás, 07.09.2015
Umístění: Bratislava, Tolstého 9, pred vchodom do domu na Tolstého 9
Nápis:
TU ŽIL
JAKUB
OESTERREICHER
NAR. 1891
DEPORTOVANÝ 1944
DO OSVIEČIMU
ZAVRAŽDENÝ

TU ŽILA
JOZEFA
OESTERREICHEROVÁ
ROD. WASSERFOGL
NAR. 1896
DEPORTOVANÁ 1944
DO OSVIEČIMU
ZAVRAŽDENÁ

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Souřadnice: N48°8'58.4'' E17°6'18.3''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Obetiam komunizmu

Autor: Ladislav Barabás, 24.11.2019
Umístění: Bratislava, Tomášikova 8, kostol sv. Vincenta de Paul
Nápis:
V rokoch 1948 – 1989 boli počas komunistického režimu
nespravodlivo odsúdení a väznení:
kňazi a seminaristi
Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul:

Anton HAVLÍK, Bohuslav PIKALA, Emil M. SCHMIDT, František KOSNÁČ, František MIHINA, Ignac MATKULČÍK, Ján HAVLÍK, Ján HUTYRA, Ľudovít ORJEŠEK, Milan FAŠKO, Ondrej MIHÁĽ, Pavol BAZÁR, Rudolf PÚCHOVSKÝ, Štefan KRIŠTÍN, Vendelín KOSNÁČ, Vladimír SLÁVIK, Vojtech KRIŠTÍN

„Pán nás vidí a vie, že trpíme z lásky k nemu.“
sv. Vincent de Paul

Bratislava 29. 09. AD 2013

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás