á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)
Autor: Ladislav Barabás

Ladislav Novomeský

* 27.12.1904 (Budapešť)
† 4.9.1976 (Bratislava)

Počas 2. sv. vojny bol dvakrát internovaný v ilavskej väznici (1940, 1942), od leta 1943 spolu s K. Šmidkem a G. Husákom člen V. ilegálneho vedenia KSS. Počas SNP odišiel do B. Bystrice, kde pôsobil ako podpredseda SNR. V októbri 1944 ako člen delegácie odišiel na rokovanie s E. Benešom do Londýna, v novembri 1944 do Moskvy na stretnutie s K. Gottwaldom. V januári 1945 sa vrátil na oslobodené Slovensko a pôsobil v orgánoch SNR. Vo februári 1951 bol zatknutý, do apríla 1954 vo vyšetrovacej väzbe a v procese s burž. nacionalistami odsúdený na 10 rokov, prepadnutie majetku a stratu občianskych práv. Koncom roku 1955 prepustený z väzenia, v roku 1993 rehabilitovaný. Vyznamenania: Rad SNP I. tr., Čs. voj. kríž 1939, Rad K. Gottwalda, Rad Víťazného februára, Rad Republiky, čestný odznak partizánskej jednotky Čapajev, Leninov rad, Čs. cena mieru a titul hrdina ČSSR.

Zdroje (mimo informací z desek):
Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990

VPM:
hrob - Bratislava, stát Slovenská republika
kenotaf - Bratislava, stát Slovenská republika
pamětní deska - Bratislava, stát Slovenská republika
pamětní deska - Modra, stát Slovenská republika
pomník - Brodzany, stát Slovenská republika
pomník - Banská Bystrica, stát Slovenská republika
pomník - Senica, stát Slovenská republika


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.