Roztoky

Kameny zmizelých - Boris, Růžena, Hana, Karel Dubinský

 • + o skupině VPM (Kameny zmizelých)
  • Projekt Kameny zmizelých (Stolpersteine)

   Německý termín „Stolperstein“ je složenina ze slov, která znamenají „zakopnout, škobrtnout“ a „kámen“. Volně tedy Stolpersteine lze přeložit jako „Kameny, které Vás přimějí k zastavení“ nebo „Kameny zmizelých“.
   Účel projektu Kameny zmizelých spočívá zejména v uctění a připomenutí památky obětí nacistické genocidy za druhé světové války.
   Zavražděným Židům, Romům, homosexuálům, fyzicky handicapovaným a Svědkům Jehovovým se prostřednictvím kostek s popisky individualizujícími každou z obětí a její osud dostává trvalé památky.
   Kostky jsou umísťovány na ulicích evropských měst na chodníku před domem, v němž nacisty zavražděný člověk naposledy bydlel. Kostky zde tvoří součást dlažby a stávají se ve veřejném prostoru stálou připomínkou zločinu, který byl nacisty a jejich pomahači spáchán.

   V České republice ja tato akce zaštítěna Českou unií židovské mládeže. Více o projektu a dalších kamenech ve světě na http://www.stolpersteine.com/
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Marek Lanzendorf, 12.12.2018
Umístění: Roztoky, Jungmannova 345, chodník
Nápis:
ZDE ŽIL
BORIS DUBINSKÝ
NAR. 1892
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1942
V SOBIBORU

ZDE ŽILA
RŮŽENA DUBINSKÁ
ROZ. JEITELESOVÁ
NAR. 1896
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1942
V SOBIBORU

ZDE ŽILA
HANA DUBINSKÁ
NAR. 1923
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1942
V SOBIBORU

ZDE ŽIL
KAREL DUBINSKÝ
NAR. 1929
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1942
V SOBIBORU
Poznámka:

Knihař Boris Dubinský pocházel z městečka Bogoslav (Bohuslav) ležícího asi 130 kilometrů jižně od Kyjeva, kde před 1. světovou válkou tvořili Židé téměř ¾ obyvatelstva. Narodil se 15. srpna 1892. Po skončení ruské občanské války se usadil v Československu. V roce 1922 se oženil s 26letou Boženou Jeitelesovou z Roztok a v březnu 1923 se nastěhovali do čp. 345. Ve svém domě provozovali kromě knihařské dílny i malé papírnictví. Měli dvě děti, Hannu, narozenou v prosinci 1923, a o šest let mladšího Karla. Růžena Dubinská se starala o domácnost. Přestože byla roztockou rodačkou a hlásila se k české národnosti, sňatkem s cizincem přišla o československé občanství a stejně tak i jejich děti byly ještě v roce 1942 pro protektorátní úřady „bez státní příslušnosti“. Dcera Hanna pracovala jako švadlena. Z pražského Výstaviště odjeli transportem „At“ dne 7. května 1942 do Terezína. Jako většina osob zařazených do tohoto transportu však již o dva dny později pokračovali dál. Jejich cílem se stal vyhlazovací tábor Sobibór – Ossowa v jihovýchodním Polsku, kde jejich stopa mizí.
Tyto kostky byly položeny dne 16. srpna 2018.
(Zdroj: Měsíčník Roztok a Žalova 9/2018)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 4 VPM
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Kameny zmizelých - Josef, Božena, František, Zdeněk Jeiteles

 • + o skupině VPM (Kameny zmizelých)
  • Projekt Kameny zmizelých (Stolpersteine)

   Německý termín „Stolperstein“ je složenina ze slov, která znamenají „zakopnout, škobrtnout“ a „kámen“. Volně tedy Stolpersteine lze přeložit jako „Kameny, které Vás přimějí k zastavení“ nebo „Kameny zmizelých“.
   Účel projektu Kameny zmizelých spočívá zejména v uctění a připomenutí památky obětí nacistické genocidy za druhé světové války.
   Zavražděným Židům, Romům, homosexuálům, fyzicky handicapovaným a Svědkům Jehovovým se prostřednictvím kostek s popisky individualizujícími každou z obětí a její osud dostává trvalé památky.
   Kostky jsou umísťovány na ulicích evropských měst na chodníku před domem, v němž nacisty zavražděný člověk naposledy bydlel. Kostky zde tvoří součást dlažby a stávají se ve veřejném prostoru stálou připomínkou zločinu, který byl nacisty a jejich pomahači spáchán.

   V České republice ja tato akce zaštítěna Českou unií židovské mládeže. Více o projektu a dalších kamenech ve světě na http://www.stolpersteine.com/
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Marek Lanzendorf, 12.12.2018
Umístění: Roztoky, Jungmannova 68, v chodníku
Nápis:
ZDE ŽIL
JOSEF JEITELES
NAR. 1881
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1942
V MALÉM TROSTINCI

ZDE ŽILA
BOŽENA JEITELESOVÁ
ROZ. NEUSTADLEROVÁ
NAR. 1898
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1942
V MALÉM TROSTINCI

ZDE ŽIL
FRANTIŠEK JEITELES
NAR. 1932
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1942
V MALÉM TROSTINCI

ZDE ŽIL
ZDENĚK JEITELES
NAR. 1934
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1942
V MALÉM TROSTINCI
Poznámka:

Transportem „Bf “ odjela 8. září 1942 rodina Josefa Jeitelese, který se vyučil čalouníkem. Počátkem 30. let se oženil s o 17 let mladší Boženou Neustadlerovou. Měli dva syny, Františka, narozeného v říjnu 1932, a Zdeňka, který přišel na svět v březnu 1934. Všichni byli domovsky příslušní do Roztok. V Terezíně dlouho nepobyli. Dne 22. září 1942 odtud odjeli transportem do vyhlazovacího tábora Malý Trostinec v Bělorusku, ležícího asi 12 kilometrů jihovýchodně od Minsku. Jako tisíce jiných byli pravděpodobně popraveni v lese u osady Blagovčiny nedaleko tábora.
Tyto kostky byly položeny dne 16. srpna 2018.
(Zdroj: Měsíčník Roztok a Žalova 9/2018)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 4 VPM
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Kameny zmizelých - Ladislav Spěšný

 • + o skupině VPM (Kameny zmizelých)
  • Projekt Kameny zmizelých (Stolpersteine)

   Německý termín „Stolperstein“ je složenina ze slov, která znamenají „zakopnout, škobrtnout“ a „kámen“. Volně tedy Stolpersteine lze přeložit jako „Kameny, které Vás přimějí k zastavení“ nebo „Kameny zmizelých“.
   Účel projektu Kameny zmizelých spočívá zejména v uctění a připomenutí památky obětí nacistické genocidy za druhé světové války.
   Zavražděným Židům, Romům, homosexuálům, fyzicky handicapovaným a Svědkům Jehovovým se prostřednictvím kostek s popisky individualizujícími každou z obětí a její osud dostává trvalé památky.
   Kostky jsou umísťovány na ulicích evropských měst na chodníku před domem, v němž nacisty zavražděný člověk naposledy bydlel. Kostky zde tvoří součást dlažby a stávají se ve veřejném prostoru stálou připomínkou zločinu, který byl nacisty a jejich pomahači spáchán.

   V České republice ja tato akce zaštítěna Českou unií židovské mládeže. Více o projektu a dalších kamenech ve světě na http://www.stolpersteine.com/
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Marek Lanzendorf, 12.12.2018
Umístění: Roztoky, Jungmannova 185, v chodníku
Nápis:
ZDE ŽIL
LADISLAV SPĚŠNÝ
NAR. 1913
PADL 1945
V KVĚTNOVÉM POVSTÁNÍ
Poznámka:

Ladislav Spěšný, třicetiletý čalouník, který se do Roztok přistěhoval v květnu 1944 z Prahy a se svojí o dva roky mladší manželkou Zdeňkou si pronajali byt v čp. 185, tedy na tzv. Ajmovce. Padl v Praze během Květnového povstání 1945, jako člen povstalecké jednotky z Roztok.
Tato kostka byla položena dne 16. srpna 2018.
(Zdroj: Měsíčník Roztok a Žalova 9/2018)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Kameny zmizelých - Rudolf, Anna, Jiří, Miloš Neumann

 • + o skupině VPM (Kameny zmizelých)
  • Projekt Kameny zmizelých (Stolpersteine)

   Německý termín „Stolperstein“ je složenina ze slov, která znamenají „zakopnout, škobrtnout“ a „kámen“. Volně tedy Stolpersteine lze přeložit jako „Kameny, které Vás přimějí k zastavení“ nebo „Kameny zmizelých“.
   Účel projektu Kameny zmizelých spočívá zejména v uctění a připomenutí památky obětí nacistické genocidy za druhé světové války.
   Zavražděným Židům, Romům, homosexuálům, fyzicky handicapovaným a Svědkům Jehovovým se prostřednictvím kostek s popisky individualizujícími každou z obětí a její osud dostává trvalé památky.
   Kostky jsou umísťovány na ulicích evropských měst na chodníku před domem, v němž nacisty zavražděný člověk naposledy bydlel. Kostky zde tvoří součást dlažby a stávají se ve veřejném prostoru stálou připomínkou zločinu, který byl nacisty a jejich pomahači spáchán.

   V České republice ja tato akce zaštítěna Českou unií židovské mládeže. Více o projektu a dalších kamenech ve světě na http://www.stolpersteine.com/
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Marek Lanzendorf, 12.12.2018
Umístění: Roztoky, Jungmannova 214, v chodníku
Nápis:
ZDE ŽIL
RUDOLF NEUMANN
NAR. 1889
DEPORTOVÁN 1941
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1942
V RIZE

ZDE ŽILA
ANNA NEUMANNOVÁ
ROZ. PICKOVÁ
NAR. 1903
DEPORTOVÁNA 1941
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1942
V RIZE

ZDE ŽIL
JIŘÍ NEUMANN
NAR. 1924
DEPORTOVÁN 1941
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1942
V RIZE

ZDE ŽIL
MILOŠ NEUMANN
NAR. 1927
DEPORTOVÁN 1941
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1942
V RIZE
Poznámka:

Jako jedna z prvních z Roztok „zmizela“ rodina Neumannova z vilky čp. 214. Do Terezína odjeli transportem „N“ 17. prosince 1941. Rudolf Neumann byl mezi válkami úspěšným obchodníkem s dobytkem. Do nového domu se se svojí manželkou Annou přistěhovali z Prahy v den jejich svatby, 27. ledna 1924. Pětatřicetiletý Rudolf (nar. 31. ledna 1889) byl původem z Větrušic, o 14 let mladší Anna (nar. 13. července 1903) pocházela ze Slupska u Mladé Vožice. V prosinci 1924 se jim narodil syn Jiří a v lednu 1927 druhý syn Miloš. Rodina byla i během velké hospodářské krize dobře finančně zajištěna – ve svém domě zaměstnávali řidiče a služebnou. Z Terezína odjeli již v polovině ledna 1942 do lotyšské Rigy. Ve zdejším ghettu byli vězni pomalu vyvražďováni otrockou prací, nemocemi a občasnými likvidačními akcemi. Končí zde také stopy Neumannových.
Tyto kostky byly položeny dne 16. srpna 2018.
(Zdroj: Měsíčník Roztok a Žalova 9/2018)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 4 VPM
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Kameny zmizelých - Jan Procházka

 • + o skupině VPM (Kameny zmizelých)
  • Projekt Kameny zmizelých (Stolpersteine)

   Německý termín „Stolperstein“ je složenina ze slov, která znamenají „zakopnout, škobrtnout“ a „kámen“. Volně tedy Stolpersteine lze přeložit jako „Kameny, které Vás přimějí k zastavení“ nebo „Kameny zmizelých“.
   Účel projektu Kameny zmizelých spočívá zejména v uctění a připomenutí památky obětí nacistické genocidy za druhé světové války.
   Zavražděným Židům, Romům, homosexuálům, fyzicky handicapovaným a Svědkům Jehovovým se prostřednictvím kostek s popisky individualizujícími každou z obětí a její osud dostává trvalé památky.
   Kostky jsou umísťovány na ulicích evropských měst na chodníku před domem, v němž nacisty zavražděný člověk naposledy bydlel. Kostky zde tvoří součást dlažby a stávají se ve veřejném prostoru stálou připomínkou zločinu, který byl nacisty a jejich pomahači spáchán.

   V České republice ja tato akce zaštítěna Českou unií židovské mládeže. Více o projektu a dalších kamenech ve světě na http://www.stolpersteine.com/
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Marek Lanzendorf, 12.12.2018
Umístění: Roztoky, Jungmannova 217, v chodníku
Nápis:
ZDE ŽIL
JAN PROCHÁZKA
NAR. 1918
PADL 1945
V KVĚTNOVÉM POVSTÁNÍ
Poznámka:

Jan Procházka, dvacetišestiletý příslušník protektorátní železniční policie, který bydlel v podnájmu v čp. 217. Byl svobodný, ale měl těsně před svatbou. Padl v Praze během Květnového povstání 1945, jako člen povstalecké jednotky z Roztok.
Tato kostka byla položena dne 16. srpna 2018.
(Zdroj: Měsíčník Roztok a Žalova 9/2018)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Kameny zmizelých - Pavel, Jan, Jana Reiser

 • + o skupině VPM (Kameny zmizelých)
  • Projekt Kameny zmizelých (Stolpersteine)

   Německý termín „Stolperstein“ je složenina ze slov, která znamenají „zakopnout, škobrtnout“ a „kámen“. Volně tedy Stolpersteine lze přeložit jako „Kameny, které Vás přimějí k zastavení“ nebo „Kameny zmizelých“.
   Účel projektu Kameny zmizelých spočívá zejména v uctění a připomenutí památky obětí nacistické genocidy za druhé světové války.
   Zavražděným Židům, Romům, homosexuálům, fyzicky handicapovaným a Svědkům Jehovovým se prostřednictvím kostek s popisky individualizujícími každou z obětí a její osud dostává trvalé památky.
   Kostky jsou umísťovány na ulicích evropských měst na chodníku před domem, v němž nacisty zavražděný člověk naposledy bydlel. Kostky zde tvoří součást dlažby a stávají se ve veřejném prostoru stálou připomínkou zločinu, který byl nacisty a jejich pomahači spáchán.

   V České republice ja tato akce zaštítěna Českou unií židovské mládeže. Více o projektu a dalších kamenech ve světě na http://www.stolpersteine.com/
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Marek Lanzendorf, 12.12.2018
Umístění: Roztoky, Jungmannova 218, v chodníku
Nápis:
ZDE ŽIL
PAVEL REISER
NAR. 1893
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1944
V OSVĚTIMI

ZDE ŽIL
JAN REISER
NAR. 1927
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1944
V OSVĚTIMI

ZDE ŽILA
JANA REISEROVÁ
ROZ. ELBOGENOVÁ
NAR. 1895
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1944
V OSVĚTIMI
Poznámka:

Jako poslední se koncem dubna 1939 do Roztok přistěhovala z Prahy rodina továrníka Pavla Reisera. V té době zřejmě uvažovali o odjezdu za hranice, vzhledem k tomu, že si požádali o vystavení cestovních pasů pro návštěvu Francie. Tento úmysl každopádně nakonec nerealizovali a zůstali v Roztokách, v tehdejší ulici V Solníkách čp. 218. Pavel Reiser pocházel z Mariánských Lázní a na počátku okupace mu bylo 45 let (nar. 12. srpna 1893). Jeho manželka Jana, roz. Elbogenová, byla o necelé dva roky mladší (nar. 30. dubna 1895). Měli tři děti – Arnošta, který se narodil v červenci 1920, Alžbětu, narozenou v lednu 1923, a Jana, narozeného v říjnu 1927. Rodina odjela do Terezína různými transporty – Pavel Reiser s dcerou Alžbětou 30. ledna 1942, Jan Raiser 24. dubna, Jana Reiserová (společně s Jeitelesovými) 7. května a jako poslední Arnošt 15. května 1942. V Terezíně měli štěstí. Podařilo se jim zde zůstat až do podzimu 1944. Dne 1. října odjeli Pavel a Jana Reiserovi s nejmladším synem Janem v jednom z posledních transportů do Osvětimi. O několik dní později, 16. října 1944, je následovaly zbývající dvě děti. Arnošt a Alžběta Reiserovi však měli štěstí – zatímco stopa jejich rodičů a mladšího bratra v Osvětimi končí, oni válku přežili. Arnošt Reiser po ní vystudoval chemii a působil na pražské VŠCHT. V roce 1960 se mu podařilo emigrovat. Žil 22 let ve Velké Británii a v roce 1982 se přestěhoval do USA, kde působil jako přední specialista ve svém oboru. V roce 2003 vydal knihu vzpomínek nazvanou „Útěk“. Zemřel 21. srpna 2015.
(Zdroj: Měsíčník Roztok a Žalova 9/2018)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 3 VPM
Pomník přidal: Marek Lanzendorf