Roztoky

Pamětní deska Jan Hus

Autor: Marek Lanzendorf, 12.12.2018
Umístění: Roztoky, Husovo náměstí, na rohu s ul. Jeronýmova
Nápis:
Jan Hus
(1370-1415)
Kněz, středověký myslitel, učitel a kazatel. Rektor pražské univerzity a strhující rétor kritizoval úpadek římské církve a požadoval její nápravu. V tom měl dlouho oporu v králi Václavu IV. A jeho choti Žofii. V roce 1414 odcestoval obhájit své učení na církevní koncil do Kostnice, kde byl uvězněn a 6. července 1415 upálen. Jan Hus je autorem mnoha náboženských spisů a bývá mu připisováno i dílo O českém pravopisu. To předkládá návrh na zjednodušení staršího českého pravopisu zavedením diakritických znamének, jejichž obdobou jsou dnešní háčky a čárky. Den upálení Jana Husa je českým státním svátkem.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pomník Jan Palach

Autor: Marek Lanzendorf, 24.01.2018
Umístění: Roztoky, Jana Palacha, vedle obchodního domu
Nápis:
JAN PALACH +19. 1. 1969
Poznámka:

Jednoduchý památník připomíná tragickou událost z roku 1969, kdy se upálil student Jan Palach na protest proti tehdejší politické situaci. Je ztvárněn v podobě desky z předrezivělé cortenové oceli ukotvené v šest metrů dlouhém a metr širokém "bazénku" z vícevrstvého skla. Deska představuje plamen svobody, symbolu utrpení a naděje, který šlehá z vodní hladiny, symbolu studentovy čistoty. Dvacet otvorů představuje dvacet let, které uplynuly od roku 1948.
Zdroj: www.mapy.cz
Šimoník architekti s.r.o., STESYS, s.r.o.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pamětní deska Jan Palach

Autor: Marek Lanzendorf, 12.12.2018
Umístění: Roztoky, Jana Palacha, na rohu s ul. Jungmannova
Nápis:
Jan Palach
(1948-1969)
Student historie a politické ekonomie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, který obětoval
svůj život na protest proti okupaci Československa armádami států Varšavské smlouvy.
Vzrůstající apatie veřejnosti a potlačování občanských svobod po krátkém období tzv.
pražského jara přiměly Jana Palacha k tomu, aby 19. ledna 1969 přinesl oběť nejvyšší.
V roce 1991 byl posmrtně vyznamenám Řádem TGM.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pomník Jan Hus a legionáři

Autor: Marek Lanzendorf, 24.01.2018
Umístění: Roztoky, Jeronýmova, roh ulic Jeronýmova a 17. listopadu
Nápis:
PRSŤ
Z LEGIONÁŘSKÝCH BOJIŠŤ
A Z HUSOVY MOHYLY
V KOSTNICI.
ULOŽENA DNE 12. VI. 1938.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pamětní deska Jeroným Pražský

Autor: Marek Lanzendorf, 12.12.2018
Umístění: Roztoky, Jeronýmova, na rohu s Husovým náměstím
Nápis:
Jeroným Pražský
(1379-1416)
Český filozof a teolog, mistr univerzity v Paříži, Kolíně nad Rýnem, Heidelbergu a v Praze.
Výtečný řečník, přítel Jana Husa a církevní reformátor měl vliv na vydání Kutnohorského
dekretu, kterým král Václav IV. posílil vliv českých učitelů a studentů na pražské univerzitě.
Jeroným vstoupil i do politiky, např. když vedl dav Pražanů protestujících proti odpustkům.
V květnu 1415 byl v Kostnici zatčen a necelý rok po svém učiteli Husovi
upálen na stejném místě u Bodamského jezera.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Kameny zmizelých - Boris, Růžena, Hana, Karel Dubinský

Autor: Marek Lanzendorf, 12.12.2018
Umístění: Roztoky, Jungmannova 345, chodník
Nápis:
ZDE ŽIL
BORIS DUBINSKÝ
NAR. 1892
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1942
V SOBIBORU

ZDE ŽILA
RŮŽENA DUBINSKÁ
ROZ. JEITELESOVÁ
NAR. 1896
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1942
V SOBIBORU

ZDE ŽILA
HANA DUBINSKÁ
NAR. 1923
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1942
V SOBIBORU

ZDE ŽIL
KAREL DUBINSKÝ
NAR. 1929
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1942
V SOBIBORU
Poznámka:

Knihař Boris Dubinský pocházel z městečka Bogoslav (Bohuslav) ležícího asi 130 kilometrů jižně od Kyjeva, kde před 1. světovou válkou tvořili Židé téměř ¾ obyvatelstva. Narodil se 15. srpna 1892. Po skončení ruské občanské války se usadil v Československu. V roce 1922 se oženil s 26letou Boženou Jeitelesovou z Roztok a v březnu 1923 se nastěhovali do čp. 345. Ve svém domě provozovali kromě knihařské dílny i malé papírnictví. Měli dvě děti, Hannu, narozenou v prosinci 1923, a o šest let mladšího Karla. Růžena Dubinská se starala o domácnost. Přestože byla roztockou rodačkou a hlásila se k české národnosti, sňatkem s cizincem přišla o československé občanství a stejně tak i jejich děti byly ještě v roce 1942 pro protektorátní úřady „bez státní příslušnosti“. Dcera Hanna pracovala jako švadlena. Z pražského Výstaviště odjeli transportem „At“ dne 7. května 1942 do Terezína. Jako většina osob zařazených do tohoto transportu však již o dva dny později pokračovali dál. Jejich cílem se stal vyhlazovací tábor Sobibór – Ossowa v jihovýchodním Polsku, kde jejich stopa mizí.
Tyto kostky byly položeny dne 16. srpna 2018.
(Zdroj: Měsíčník Roztok a Žalova 9/2018)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 4 VPM
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Kameny zmizelých - Josef, Božena, František, Zdeněk Jeiteles

Autor: Marek Lanzendorf, 12.12.2018
Umístění: Roztoky, Jungmannova 68, v chodníku
Nápis:
ZDE ŽIL
JOSEF JEITELES
NAR. 1881
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1942
V MALÉM TROSTINCI

ZDE ŽILA
BOŽENA JEITELESOVÁ
ROZ. NEUSTADLEROVÁ
NAR. 1898
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1942
V MALÉM TROSTINCI

ZDE ŽIL
FRANTIŠEK JEITELES
NAR. 1932
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1942
V MALÉM TROSTINCI

ZDE ŽIL
ZDENĚK JEITELES
NAR. 1934
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1942
V MALÉM TROSTINCI
Poznámka:

Transportem „Bf “ odjela 8. září 1942 rodina Josefa Jeitelese, který se vyučil čalouníkem. Počátkem 30. let se oženil s o 17 let mladší Boženou Neustadlerovou. Měli dva syny, Františka, narozeného v říjnu 1932, a Zdeňka, který přišel na svět v březnu 1934. Všichni byli domovsky příslušní do Roztok. V Terezíně dlouho nepobyli. Dne 22. září 1942 odtud odjeli transportem do vyhlazovacího tábora Malý Trostinec v Bělorusku, ležícího asi 12 kilometrů jihovýchodně od Minsku. Jako tisíce jiných byli pravděpodobně popraveni v lese u osady Blagovčiny nedaleko tábora.
Tyto kostky byly položeny dne 16. srpna 2018.
(Zdroj: Měsíčník Roztok a Žalova 9/2018)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 4 VPM
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Kameny zmizelých - Ladislav Spěšný

Autor: Marek Lanzendorf, 12.12.2018
Umístění: Roztoky, Jungmannova 185, v chodníku
Nápis:
ZDE ŽIL
LADISLAV SPĚŠNÝ
NAR. 1913
PADL 1945
V KVĚTNOVÉM POVSTÁNÍ
Poznámka:

Ladislav Spěšný, třicetiletý čalouník, který se do Roztok přistěhoval v květnu 1944 z Prahy a se svojí o dva roky mladší manželkou Zdeňkou si pronajali byt v čp. 185, tedy na tzv. Ajmovce. Padl v Praze během Květnového povstání 1945, jako člen povstalecké jednotky z Roztok.
Tato kostka byla položena dne 16. srpna 2018.
(Zdroj: Měsíčník Roztok a Žalova 9/2018)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Kameny zmizelých - Rudolf, Anna, Jiří, Miloš Neumann

Autor: Marek Lanzendorf, 12.12.2018
Umístění: Roztoky, Jungmannova 214, v chodníku
Nápis:
ZDE ŽIL
RUDOLF NEUMANN
NAR. 1889
DEPORTOVÁN 1941
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1942
V RIZE

ZDE ŽILA
ANNA NEUMANNOVÁ
ROZ. PICKOVÁ
NAR. 1903
DEPORTOVÁNA 1941
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1942
V RIZE

ZDE ŽIL
JIŘÍ NEUMANN
NAR. 1924
DEPORTOVÁN 1941
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1942
V RIZE

ZDE ŽIL
MILOŠ NEUMANN
NAR. 1927
DEPORTOVÁN 1941
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1942
V RIZE
Poznámka:

Jako jedna z prvních z Roztok „zmizela“ rodina Neumannova z vilky čp. 214. Do Terezína odjeli transportem „N“ 17. prosince 1941. Rudolf Neumann byl mezi válkami úspěšným obchodníkem s dobytkem. Do nového domu se se svojí manželkou Annou přistěhovali z Prahy v den jejich svatby, 27. ledna 1924. Pětatřicetiletý Rudolf (nar. 31. ledna 1889) byl původem z Větrušic, o 14 let mladší Anna (nar. 13. července 1903) pocházela ze Slupska u Mladé Vožice. V prosinci 1924 se jim narodil syn Jiří a v lednu 1927 druhý syn Miloš. Rodina byla i během velké hospodářské krize dobře finančně zajištěna – ve svém domě zaměstnávali řidiče a služebnou. Z Terezína odjeli již v polovině ledna 1942 do lotyšské Rigy. Ve zdejším ghettu byli vězni pomalu vyvražďováni otrockou prací, nemocemi a občasnými likvidačními akcemi. Končí zde také stopy Neumannových.
Tyto kostky byly položeny dne 16. srpna 2018.
(Zdroj: Měsíčník Roztok a Žalova 9/2018)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 4 VPM
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Kameny zmizelých - Jan Procházka

Autor: Marek Lanzendorf, 12.12.2018
Umístění: Roztoky, Jungmannova 217, v chodníku
Nápis:
ZDE ŽIL
JAN PROCHÁZKA
NAR. 1918
PADL 1945
V KVĚTNOVÉM POVSTÁNÍ
Poznámka:

Jan Procházka, dvacetišestiletý příslušník protektorátní železniční policie, který bydlel v podnájmu v čp. 217. Byl svobodný, ale měl těsně před svatbou. Padl v Praze během Květnového povstání 1945, jako člen povstalecké jednotky z Roztok.
Tato kostka byla položena dne 16. srpna 2018.
(Zdroj: Měsíčník Roztok a Žalova 9/2018)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf