Praha 2

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 25.02.2006
Umístění: Praha 2, Bělehradská 1148/46, v parku
Nápis:
1939 - NEZAPOMENEME - 1945

JOSEF ROJÍK, KAREL VOKOLEK, EMIL A REZINKA WEINEROVI, PROF. ZDENKO STACH, N.DR. RICHARD ŠIMANOVSKÝ, RODINA RUBINOVA A BRUMLOVA, FRANT. BAREŠ, KAREL HOLLER, ANNA VANČUROVÁ, JINDŘICH HRAZDÍLEK, MUC FRANT. GLEISINGER, JUDR OSVALD SVOBODA, MUDR ROMAN SVOBODA, JUDR JOSEF CHLUBNA, MUDR. BOH. BUDÍN, JOSEF ŠTIKA, MARIE ŠTIKOVÁ S DCEROU HANIČKOU

NEZEMŘELI TI, NA NĚŽ VZPOMÍNÁME.
Poznámka:

- pomník je v současné době poničený (09/2021)
- současný stav - další foto v příloze


Souřadnice: N50°4'5.98'' E14°25'57.11''
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska MUDr. Bohumír Budín

Autor: Vladimír Štrupl, 25.02.2006
Umístění: Praha 2, Bělehradská 1187/44
Nápis:
ZDE PADL DNE 5.V.1945 VE DNECH
SLAVNÉHO POVSTÁNÍ ČESKÉHO LIDU
BOJOVNÍK PROTI FAŠISMU
MUDR. BOHUMÍR BUDÍN
ČLEN ČESKÉ NÁRODNÍ RADY

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0002-18114
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Bohumil Siřínek

Autor: Diana Štruplová, 27.01.2016
Umístění: Praha 2, Bělehradská 478/110, na zdi hotelu Beránek
Nápis:
Bohumil Siřínek
byl v těchto místech 21. srpna 1969,
ve věku čtrnácti let, smrtelně postřelen
členy Lidových milicí během protestů proti
sovětské okupaci Československa.
Poznámka:

Bohumil Siřínek se narodil v roce 1955. Jako žák základní školy se společně se svými kamarády 21. srpna 1969 přes Prahu vracel z výletu zpět domů do jižních Čech. V bezprostřední blízkosti kliniky v Londýnské ulici na Vinohradech, kde probíhaly protesty proti okupaci Československa, byl postřelen příslušníky komunistických pořádkových jednotek. Zraněním podlehl v ranních hodinách dne 24. srpna 1969.
Zdroj: http://www.ustrcr.cz/


Souřadnice: N50°4'29.6'' E14°25'57.87''
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pamětní deska Milada Horáková

Autor: Jiří Padevět, 12.01.2022
Umístění: Praha 2, Bělehradská 18/100, na nároží s domem Rumunská 18/22
Nápis:
V TOMTO DOMĚ
SE DNE 25.12.1901
NARODILA SPOLUZAKLADATELKA
ČESKOSLOVENSKÉHO
ŽENSKÉHO HNUTÍ,
PRÁVNIČKA A POLITIČKA
JUDR. MILADA HORÁKOVÁ
ROZENÁ KRÁLOVÁ,
ZA PROTINACISTICKÝ ODBOJ
VĚZNĚNA
OD ROKU 1940 DO KONCE VÁLKY,
ZA PROTIKOMUNISTICKÝ ODBOJ
POSTAVENA V ROCE 1949
DO ČELA VYKONSTRUOVANÉHO
PROCESU,
V NĚMŽ ODSOUZENA
K TRESTU SMRTI
A DNE 27.6.1950 POPRAVENA.
NEPOHŘBENA...

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2 KLUB DR. MILADY HORÁKOVÉ

Souřadnice: N50°4'26.19'' E14°25'59.25''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Kameny zmizelých - Rafael Schächter

Autor: Eva Lanzendorfová, 14.12.2019
Umístění: Praha 2, Bělehradská 573/61, chodník
Nápis:
ZDE BYDLEL
RAFAEL SCHÄCHTER
NAR. 1905
DEPORTOVÁN 1941
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1945
Poznámka:

Rafael Schächter, narozen 27.5.1905, poslední bydliště před deportací Praha XII, Adresa/místo registrace v Protektorátu Praha I, Norimberská 12.
Transport H, č. 128 (30.11.1941, Praha-Terezín), Transport Er, č. 943 (16.10.1944, Terezín-Osvětim). Zahynul.
(zdroj: www.holocaust.cz )


Pomník přidal: Eva Lanzendorfová
Doplnění informací: Marek Lanzendorf

Kameny zmizelých - Zdeněk Schwarz

Autor: Eva Lanzendorfová, 14.12.2019
Umístění: Praha 2, Bělehradská 287/71, chodník
Nápis:
ZDE ŽIL
ZDENĚK SCHWARZ
NAR. 1919
DEPORTOVÁN 1941
DO TEREZÍNA
1943 DO OSVĚTIMI
ZAVRAŽDĚN
Poznámka:

Zdeněk Schwarz, narozen 16.2.1919, poslední bydliště před deportací Praha XIII.
Transport Ak, č. 169 (24.11.1941, Praha-Terezín). Transport Dr, č. 2584 (15.12.1943, Terezín-Osvětim). Zahynul.
(zdroj: www.holocaust.cz )


Pomník přidal: Eva Lanzendorfová
Doplnění informací: Marek Lanzendorf