á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)

Rafael Schächter

* 27.5.1905 (Brăila (Rumunsko))
† 1945 také uváděno konec roku 1944 (Při „pochodu smrti“ v rámci evakuace osvětimských táborů.)

Pocházel ze židovské rodiny, která před první světovou válkou sídlila v městě Brăila v dnešním Rumunsku. Díky jeho talentu mu rodiče umožnili studium na konzervatoři hudby v Brně. Z Brna Schächter přesídlil do Prahy, kde v letech 1928–33 studoval na konzervatoři skladbu a dirigování. Přitom pokračoval ve studiu klavíru. V roce 1934 jej angažoval ve svém divadle Emil František Burian, aby zde pracoval jako klavírista, korepetitor a improvizátor. Začátkem roku 1937 si Schächter založil vlastní soubor – Komorní operu.
Se vznikem Protektorátu Čechy a Morava byl na základě norimberských zákonů vyloučen z veřejného života. Přesto se aktivně podílel na organizování ilegálních koncertů v židovských bytech (i v jeho bytě v Bělehradské ulici), na nichž zaznívaly jednak nové skladby židovských skladatelů, jednak si při nich židovští hudebníci udržovali svůj repertoár. Tajně pracoval i v útulcích a domovech pro židovské děti (v pražském sirotčinci studoval s dětmi Krásova Brundibára). Dne 27.11.1941, krátce po založení terezínského ghetta, byl deportován do tohoto sběrného tábora. Za podmínek, kdy Židé byli internováni v uprázdněných vojenských kasárnách, z nichž nesměli vycházet, se pokusil stmelit židovské vězně studiem lidových písní ve sborových úpravách, které vytvářel Gideon Klein i on sám.
Své aktivity v ghettu mohl rozvíjet díky tomu, že se stal čelným představitelem tzv. Freizeitgestaltung, tj. organizace, která se starala o kulturní dění tohoto koncentračního tábora a byla podřízena židovské samosprávě. Podílel se v létě 1944 jako dirigent i na studiu opery Císař Atlantidy (Der Kaiser von Atlantis oder die Tod-Verweigerung), zkomponované v Terezíně Viktorem Ullmannem na libreto Petra Kiena. Námět a hudební pojetí tohoto díla, myšleného jako protest proti válce a každému tyranu, jenž má světovládné úmysly, byly natolik provokativní, že se je zainteresovaní umělci neodvážili v ghettu veřejně provést. Dne 16.10.1944 byl z Terezína deportován do Osvětimi, kde byl zařazen do jednoho z pracovních táborů. Zemřel na sklonku roku 1944 při „pochodu smrti“ v rámci evakuace osvětimských táborů.

Zdroje (mimo informací z desek):
zdroj: www.ceskyhudebnislovnik.cz

VPM:
kameny zmizelých - Praha 2, okres Praha 2
pamětní deska - Praha 3, okres Praha 3


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.