Loket

Kostelní, Nádražní, Revoluční, T. G. Masaryka

Pamětní obraz Obětem 1. světové války

Autor: Lukáš Smola, 10.07.2009
Umístění: Loket, Kostelní, kostel sv. Václava
Nápis:
Zum Gedächtnis der im Kriege 1914-18 gefallenen Heldensöhne der Stadt Elbogen.

Alberth Ernst - 29.10.18
Andres Richard - 26.7.17
Baier Josef - 19.5.15
Biohlawek Lud. - 3.6.15
Bräutigam Rich. - 28.1.15
Bräutigam Ant. - 24.1.19
Bräutigam Wilh. - 19.10.15
Bräutigam Ant. - v.s. 16
Brandl Anton - 8.12.14
Danzer Josef - 20.9.14
Dietl Ernst - 10.9.15
Ditz Adolf - 26.3.15
Dörfler Wenzl - 3.2.15
Dutz Josef - 5.11.15
Ehrdardt Karl - 15.5.15
Felbinger Rud. - 2.2.15
Felix August - 3.12.15
Fischer Ferd. - 30.1.16
Fischer Karl - 13.10.18
Folda Friedr. - 23.4.15
Frank Willibald - 9.7.15
Frankl Karl - 4.1.22
Fritsch Josef - v.s.17
Fuhrmann Hugo - 13.6.19
Gareis Rudolf - 20.2.15
Gareis Anton - 15.12.14
Gelinek Alois - 24.9.14
Glassl Josef - 2.9.15
Glassl Adolf - 26.10.18
Glaser Julius - 7.7.16
Glaser Karl - 16.9.15
Gottfied Franz - 24.11.14
Götzl Heinrich - 11.10.16
Götzl Anton - 15.5.15
Graser Josef - 25.9.14
Grünes Anton - 17.9.14
Günther Gustav - 26.12.15
Günther Josef - 19.1.16
Haberkorn Joh. - v.s. 3.9.15
Haberditzl Franz - 24.10.18
Hahn Rudolf - 20.6.15
Hahn Alois - 1.2.18
Hegenbart Jos. 23.8.17
Hietel Anton - 24.7.16
Herget Anton - 6.11.14
Herget Josef - 11.11.18
Hopf Oskar - 31.7.16
Höller Ernst - 25.6.15
Hoeller Erwin - ?.9.14
Hofbauer Gust - 17.2.17
Hrdlička Wenzl - 19.8.17
Hundhammer Joh. - 10.6.16
Hüttner Alfred - v.s.10.14
Jacob Alois - 26.11.17
Jaksch Johann - 23.10.18
Janusch Otto - 7.9.14
Kaiser Fritz - 16.1.17
Karban Anton - 16.5.17
Kerstner Heinr. - 2.8.16
Kerl Johann - 8.5.15
Kinast Leo - 12.7.19
Klier Josef - 13.2.19
Kollert Josef - 21.8.14
Köhler Alfred 28.5.16
Kratzer Karl - 16.10.14
Kratzer Ernst - 10.3.15
Kraus Franz - 20.5.16
Kraus Josef - 18.9.20
Kraus Albín - 12.11.17
Kraus Alois - 6.2.23
Krautzberger Ernst - 8.6.16
Kreutzer Gustav - 20.5.15
Kugler Franz - 12.11.15
Kugler Emil - 21.7.16
Lang Ernst - 2.9.17
Lochschmidt Ernst - v.s.15
Lehrl Max. - 1.11.17
Leicht Ernst - 24.9.17
Lehrer Franz - 24.10.16
Lohwasser Karl - 2.2.17
Lugert Josef - v.s. 15.8.17
Lustig Gustav - 17.7.17
Maier Ludwig - 29.10.18
Matschak Ernst - 26.8.17
Moder Anton - 29.7.16
Mörtl Josef - 12.9.21
Muck Max - 23.11.17
Müller Justus - 2.12.18
Neidhart Franz - 4.11.14
Pelischek Josef - 23.3.15
Pfeifer Ernst - 21.8.17
Pilz Anton - 13.11.17
Puff Anton - 19.11.14
Prokop Franz - 22.3.15
Püchner Josef - 5.4.15
Riedl Adolf - 13.2.20
Rippl Emil - 4.10.18
Russ Alois - 22.2.15
Sackl Franz - 1.9.17
Sättler Herm. - 6.10.18
Schäfer Viktor - 14.9.18
Schebek Gustav - 20.10.14
Schebek Kuno - 8.9.14
Schimmer Roman - 29.11.18
Schlossbauer Rud. - 23.11.17
Schmelzer Konr. - 11.3.15
Schmelzer Anton - 7.11.15
Schmidt Josef - 1.1.15
Schneider Rob. - 27.2.16
Schneiderwinkel Joh. - 16.8.15
Simon Eduard - 15.10.18
Singer Wenzl - 5.9.15
Sommer Karl - 26.3.15
Spitzhütl Rich. - 25.9.14
Stängler Max - 8.2.15
Stark Richard - 22.8.17
Stark Hermann - 11.11.15
Steidl Robert - 3.11.15
Stiefl Karl - 22.11.14
Stöhr Anton - v.s.22.10.15
Strubl Wenzl - 16.8.16
Teuschl Rud. - 23.9.14
Teuschl Ludwig - 2.3.20
Teuschl Franz - 3.6.17
Tobisch Hermann - 4.1.15
Trötscher Heinr. - v.s. 9.9.14
Ullsperger Alois - 17.5.17
Unger Engelbert - 21.6.19
Vielgut Lambert - 22.6.18
Volkmar Karl - 140.2.17
Walter Josef - 25.11.14
Wachtl Josef - v.s.16
Wehinger Ernst - 10.10.18
Wehinger Hans - 11.11.14
Wehner Hans - 26.7.15
Winkler Karl - geb.79 - 23.11.15
Winkler Karl - geb.94 - 23.7.15
Winter Josef - 23.11.15
Wirth Alois - 2.1.20
Worwetz Josef - 11.10.18
Zimmermann Wenzl - 19.10.16
Zuber Jgnatz - 14.11.18
Zucker Fritz - 10.6.16
Zucker Adalbert - 5.4.15
Poznámka:

Autor obrazu - W. Ditz.
Další vzpomínka na padlé v Lokti byla v někdejší budově reálky (dnes ZŠ – pomník patrně nedochován).


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE4107-39126
Pomník přidal: Lukáš Smola
Příprava dat: Roman Ujfaluši

Pomník Obětem válek 19. století

Autor: Jan Kincl, 23.05.2012
Umístění: Loket, Nádražní, městský hřbitov
Nápis:
Zum Andenken an gefallene
Krieger und unsere
verstorbenen Kameraden.
Gewidmet vom
k.k.priv.Schützen=Corps
und von Milit.Veter.Verein
in Elbogen
Errichtetim Jubiläumsjahre
1898
Auf dem Schlachtfelde
gefallen 1866:
Schäffner Johann,
Schmidt Emannuel,
Schreiter August,
Kugler Josef.
Poznámka:

Loketský pomník padlým z válek 19. století byl umístěn v prostoru hřbitova, kde stojí dodnes. Odhalen byl 2. prosince 1898, tedy přesně 50 let poté, co se císařem stal František Josef I. Na jeho zhotovení se uskutečnila za vedení místního spolku ostrostřelců sbírka, která vynesla 702 rakouské zlaté, zbytek zaplatilo město Loket a další instituce. Pomník zhotovil kameník Johann Fischer ze Sokolova.
Při jeho odhalení se uskutečnila ve městě velká slavnost, sloužena byla tehdy slavnostní mše v loketském kostele a následně se směrem na hřbitov vydal mnohačetný průvod, složený z členů střeleckých spolků z Lokte a okolí, veteránů, hasičů, vojáků, členů městské rady, starosty a dalších obyvatel města, vše provázeno až na hřbitov slavnostní hudbou. Zde byl za mnoha proslovů pomník slavnostně odhalen.
Jako většina podobných staveb věnovaných válkám 19. století má loketský pamětní monument tvar vysokého (zhruba 4 metry) žulového obelisku s koulí na vrchu, na níž byla umístěna rakouská dvouhlavá orlice z bronzu, již ulila slévárna Stegemann a synové v Českých Budějovicích. Jako v jiných podobných případech byla orlice po roce 1918 odstraněna. V horní části je stylizovaný smuteční věnec s křížem uprostřed, pod ním je dnes zcela zřetelné prázdné místo, které kdysi neslo dedikaci císaři, a sice nápis:„Zur Erinnerung an das 50 jährige Regierungs-jubiläum unsereser habenen Monarchen und geliebten Kaisers Franz Josef I.“ (Na paměť 50 letého výročí vlády našeho vznešeného monarchy a milovaného císaře Františka Josefa I.). I tento nápis podobně jako orlice nepřežil rok 1918, dodnes je však na pomníku čitelné poslední císařovo jméno, tedy Josef.
Obelisk stojí na soklu, na němž je umístěn nápis:„Zum Andenken angefallene Krieger und unsere verstorbenen Kameraden. Gewidmet vom k.k. priv. Schützen=Corpsund von Milit. Veter. Verein in Elbogen. Errichtet im Jubiläumsjahre 1898.“ (Na paměť padlým bojovníkům a našim zemřelým kamarádům. Věnováno císařsko-královským střeleckým spolkem a spolkem válečných veteránů v Lokti. Zřízeno v jubilejním roce 1898).
Na pravé straně stojí nápis:„Auf dem Schlachtfeldegefallen 1866“ (Na bitevním poli roku 1866 padli) a jména: Schäffner Johann, Schmidt Emannuel, Schreiter August, Kugler Josef.
Na straně levé je pak umístěn nápis:„Den Verwundungen zu Hauseerlegen (Raněným zemřelým doma) 1859 Pacher Josef, 1866 Slavkowsky Lambert.“ Pamětní spisek vydaný při zřízení pomníku ještě uvádí jméno Wagner Franz, padlý 1866. Jeho jméno však na pomníku není.
Celý pomník je oplocen nízkým kovovým plůtkem a je dnes v poměrně zachovalém stavu.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE4107-41477
Pomník přidal: Jan Kincl
Doplnění informací: PhDr. Vladimír Bružeňák

Hrob Josef Cinibulk

Autor: Zdeněk Gartner, 31.03.2010
Umístění: Loket, Nádražní, hřbitov
Nápis:
ZDE ODPOČÍVÁ
JOSEF CINIBULK
ROTMISTR POLNÍ PILOT
LETEC LETECKÉHO PLUKU 3
GENERÁLA LETCE M.R.ŠTEFÁNIKA V PIŠŤANECH.
NAROZEN 17.1.1895,
ZEMŘEL 7.5.1928.
Poznámka:

Karel Krška (ČHMÚ) uvádí ve své práci: 'Zahájení pravidelné letecké dopravy v Československu v roce 1923 a počasí' následující:
V pondělí 29. října 1923 se první let z Prahy do Bratislavy opravdu konal. Letadlo A -14 imatrikulované L- BARC, pilotované tehdejším šéfpilotem ČSA, rotmistrem Karlem Brabencem, s jedním cestujícím na palubě, redaktorem Koenigem, s pytlem pošty o hmotností 760 g a balíkem pražských novin o hmotnosti 15 kg vzlétlo z letiště ve Kbelích ve 12,35 h a v 14,55 h přistálo ve Vajnorech. Méně je známo, že v tutéž dobu se uskutečnil také let opačným směrem, který se strojem A-14 imatrikulovaným L-BAR1 vykonal rotmistr Josef Cinibulk, s nímž jako cestující letěl redaktor Bežo. Z letiště ve Vajnorech letadlo odletělo v 12,30 h, ve Kbelích přistálo v 16 hodin. Let, který se údajně celý konal za krásného počasí, byl označen jako první letecká pošta Bratislava - Praha.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°11'40.49'' E12°44'41.88'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Zdeněk Gartner
Doplnění informací: Jan Kincl
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Hrob Jean Degeilh

Autor: Jan Kincl, 23.05.2012
Umístění: Loket, Nádražní, městský hřbitov
Nápis:
JCI REPOSE
NOTRE CAMARADE
JEAN DEGEILH
DEC ÉDÉ.LE 19.MARS 1944
A LAGE DE 26 ANS

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jan Kincl

Hroby vojáků Rudé armády

Autor: Jan Kincl, 23.05.2012
Umístění: Loket, Nádražní, městský hřbitov
Nápis:
IVAN NASARENKO
† 15.5.1944
ALEX MICHALOV
† 21.7.1945
FIODOR KLIMIN
† 17.1.1945
VASIL NEFIEDOV
† 10.4.1945
JMÉNO NEZNÁMÉ
† 6.5.1945
VASIL TUŠVAC
† 6.10.1942
VIKTOR PROŠIN
† 6.3.1943
IVAN TŠURIKOV
† 27.7.1944
DIMITRIJ TIMOŠENKO
† 14.5.1945
JMÉNO NEZNÁMÉ
† 30.4.1945
Poznámka:

Тимошенко Дмитрий, 14.05.1945
Климин Федор, 12.01.1945
Тушвац Василий, 06.10.1942
Назаренко Иван, 15.05.1945
Прошин Виктор, 06.03.1945
Чуриков Иван, 27.02.1945
Михайлов Алексей, 21.01.1945
Нефедов Василий, 10.04.1945
неизвестный, 06.05.1945
неизвестный, 30.04.1945

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_zahoronenie262040303/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26mesto_vibitiya%3D%20%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%D0%B4%20%D0%9E%D0%B3%D1%80%D0%B6%D0%B0%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Apotery_vpp%26page%3D1

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_zahoronenie262040307/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26mesto_vibitiya%3D%20%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%D0%B4%20%D0%9E%D0%B3%D1%80%D0%B6%D0%B0%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Apotery_vpp%26page%3D1

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_zahoronenie262040300/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26mesto_vibitiya%3D%20%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%D0%B4%20%D0%9E%D0%B3%D1%80%D0%B6%D0%B0%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Apotery_vpp%26page%3D1

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_zahoronenie262040305/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26mesto_vibitiya%3D%20%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%D0%B4%20%D0%9E%D0%B3%D1%80%D0%B6%D0%B0%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Apotery_vpp%26page%3D1

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_zahoronenie262040301/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26mesto_vibitiya%3D%20%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%D0%B4%20%D0%9E%D0%B3%D1%80%D0%B6%D0%B0%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Apotery_vpp%26page%3D1

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_zahoronenie262040302/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26mesto_vibitiya%3D%20%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%D0%B4%20%D0%9E%D0%B3%D1%80%D0%B6%D0%B0%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Apotery_vpp%26page%3D1

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_zahoronenie262040306/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26mesto_vibitiya%3D%20%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%D0%B4%20%D0%9E%D0%B3%D1%80%D0%B6%D0%B0%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Apotery_vpp%26page%3D1

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_zahoronenie262040308/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26mesto_vibitiya%3D%20%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%D0%B4%20%D0%9E%D0%B3%D1%80%D0%B6%D0%B0%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Apotery_vpp%26page%3D1

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_zahoronenie262040309/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26mesto_vibitiya%3D%20%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%D0%B4%20%D0%9E%D0%B3%D1%80%D0%B6%D0%B0%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Apotery_vpp%26page%3D1

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_zahoronenie262040304/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26mesto_vibitiya%3D%20%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%D0%B4%20%D0%9E%D0%B3%D1%80%D0%B6%D0%B0%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Apotery_vpp%26page%3D1

Zdroj:pamyat-naroda.ru


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE4107-10109
Pomník přidal: Jan Kincl
Doplnění informací: pamyat-naroda.ru

Hrob Wilhelm Hahn

Autor: Jan Kincl, 23.05.2012
Umístění: Loket, Nádražní, městský hřbitov
Nápis:
HIER RUHT IN FRIEDEN
WILHELM HAHN
EHREN OFFIZIER
d.K.K.PRIV. SCHUTZENKORPS,
BÜRGER HAUSBESTTZER
IN ELBOGEN
GEB.27.JÄNNER 1847
GEST.1.OCTOBER 1906

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jan Kincl

Hrob Ignaz Kolitsch

Autor: Jan Kincl, 23.05.2012
Umístění: Loket, Nádražní, městský hřbitov
Nápis:
Hier ruhen in Frieden
Ignaz Kolitsch
Magazinär
Gründer u.Ehrenobmann
d.Kronprinz Rudolf
Militär.Veteranen
Verein,
geb.13.Juni 1826
gest.18.Juli 1911

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jan Kincl

Hrob Anselm Veidl

Autor: Rudolf Woldrich, 25.08.2016
Umístění: Loket, Nádražní, hřbitov
Nápis:
Magister der Pharmacie
Anselm Veidl
k.u.k. Mil:Med:Accesist i.d.Res.
*18 8./3. 78, +19 22./8. 06.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°11'41.03'' E12°44'41.96'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Kenotaf Friedrich Trebing

Autor: Jan Kincl, 23.05.2012
Umístění: Loket, Nádražní, městský hřbitov
Nápis:
FRIEDRICH TREBING
GEB.17./2.1897, vermißt in Frankreich am 28./7. 1917.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jan Kincl

Kenotaf Johann Haberkorn

Autor: Jan Kincl, 23.05.2012
Umístění: Loket, Nádražní, městský hřbitov
Nápis:
Im Gedenken
Johann Haberkorn
geb. 1.6.1894 verm. 3.9.1915 i. Russland

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jan Kincl