Loket

Pamětní deska Anton Gnirs

Autor: Jiří Suchomel, 09.10.2021
Umístění: Loket, Revoluční, u vyhlídky Vzpomínka
Nápis:
VZPOMÍNKA
NA PhDr. ANTONA GNIRSE (18.1.1873 - 10.12.1933), VĚDCE, HISTORIKA
A ARCHEOLOGA ŽIJÍCÍHO A PŮSOBÍCÍHO V LOKTI V LETECH 1919 - 1933
A NA JEHO DCERU PhDr. ANNU GNIRS (10.4.1918 - 20.3.1998),
HISTORIČKU A NEÚNAVNOU PROPAGÁTORKU LOKTE.
KLUB PŘÁTEL MĚSTA LOKTE, SRPEN 2002
Poznámka:

Veterán 1. světové války:
PhDr. Anton Gnirs byl český, německy mluvící učitel, archeolog, konzervátor, archivář a historik. Z těchto oborů napsal řadu publikací.
V době 1. světové války byl příslušníkem c. a k. námořnictva v přístavu PULA v dnešním Chorvatsku.
V roce 1917 se oženil s Margaretou Stein z Chomutova, dcerou Hugo Steina z Anna-Hofu u Chomutova.
Po skončení války pracoval do roku 1919 v komisi pro příměří.
Zemřel 10. prosince 1933 v Lokti, pohřben v rodinném hrobě v Chomutově. V roce 1935 byl na jeho hrobě vztyčen nový náhrobní kámen od významného sochaře Willy Ruße.
(Zdroj: Wikipedia, Dr. Karl W. Schubsky)
MĚSTSKÝ HŘBITOV V CHOMUTOVĚ
Hřbitov byl několikrát upravován a podle potřeb rostoucího města rozšířen, došlo k tomu v letech 1884 a 1890. V roce 1906 byla u hřbitova nově vystavěna obřadní síň a přestavěna márnice. Roku 1915 se součástí hřbitova stal i vojenský hřbitov pro vojáky, kteří zemřeli v chomutovské vojenské nemocnici. Tento hřbitov však v letech 1945–1946 padl za oběť protiněmeckých nálad nového českého obyvatelstva. Paradoxní je, že na hřbitově byli pohřbeni z velké části vojáci českého původu.
Mezi nejkrásnější neogotické a neoklasicistní hrobky patří rodinná hrobka rodiny Markových, výstavním náhrobníkem je kamenný náhrobek známého archeologa, historika a filologa Antona Gnirse. Tento náhrobek z dílny krásenského sochaře Williho Russe byl v nedávných letech restaurován. V roce 1932 byly z Mladějova do Chomutova převezeny ostatky nejslavnějšího chomutovského rodáka Františka Josefa Gerstnera a uloženy byly v novém reprezentativním hrobě na městském hřbitově. Po druhé světové válce a odsunu německého obyvatelstva začala valná část hřbitova chátrat a množství rodinných hrobek je dnes v dezolátním stavu. Ve 20. století byl hřbitov dále rozšiřován. V 70. letech v něm přibyl urnový háj a nová východní část. Na hřbitově jsou dnes také pohřbeny ostatky sovětských vojáků ze zrušených hřbitovů v okolí města. V roce 2008 byl na hřbitově odhalen památník původnímu německému obyvatelstvu Chomutova.
(Zdroj: Ziel3 / Cíl3)
http://www.vets.cz/vpm/20512-pomnik-nemeckym-obcanum-chomutova/#20512-pomnik-nemeckym-obcanum-chomutova


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°10'59.25'' E12°45'14.71''
Pomník přidal: Milan Lastovka
Doplnění informací: Karl W. Schubsky