Loket

Pamětní deska podpisu německé kapitulace

Autor: Luděk Bárta, 25.09.2021
Umístění: Loket, T. G. Masaryka 109/53, na budově hotelu U Bílého koně
Nápis:
UNITED STATES ARMY

Pro memoriam

V hotelu U Bílého koně v Lokti podepsal 8. května 1945,
před generálem armády USA Georgem A. Taylorem,
generál Herbert Osterkamp akt o definitivní kapitulaci
jednotek XII. Sboru německé armády.

On the 8th of May 1945 in the hotel White Horse,
General Herbert Osterkamp signed the final surrender act,
on behalf of the XII. Corps of the German army,
witnessed by US Army General George A. Taylor.

Gen. George S. Patton
3. armáda US
3rd US Army

Major Gen. Clift Andrus
1. pěší divize
1.st Infantry Division

Major Gen. John W. Leonard
9. obrněná divize
9th Armored Division

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Luděk Bárta
Příprava dat: Vladimír Štrupl