Loket

Kostelní, Nádražní, Revoluční, T. G. Masaryka

Kenotaf Hans Kerl

Autor: Rudolf Woldrich, 25.08.2016
Umístění: Loket, Nádražní, hřbitov
Nápis:
Hans Kerl
stud. mont.
*18./1.1893, gefall. 8./5. 1915

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Kenotaf Wenzl Zimmermann

Autor: Milan Lašťovka, 15.09.2017
Umístění: Loket, Nádražní, hřbitov
Nápis:
Wenzl Zimmmermann
gefallen am 19.10.1916,
geliebt und unvergessen.
Poznámka:

Václav Zimmermann,
stř.pl.29, 6. set., vojín
*1890, Neusattl, Loket - Čechy
+19./10.1916, Koniuchy, Brzezany - Halič
Zdroj: http://vuapraha.cz


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°11'40.71'' E12°44'42.06'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pamětní deska Anton Gnirs

Autor: Jiří Suchomel, 09.10.2021
Umístění: Loket, Revoluční, u vyhlídky Vzpomínka
Nápis:
VZPOMÍNKA
NA PhDr. ANTONA GNIRSE (18.1.1873 - 10.12.1933), VĚDCE, HISTORIKA
A ARCHEOLOGA ŽIJÍCÍHO A PŮSOBÍCÍHO V LOKTI V LETECH 1919 - 1933
A NA JEHO DCERU PhDr. ANNU GNIRS (10.4.1918 - 20.3.1998),
HISTORIČKU A NEÚNAVNOU PROPAGÁTORKU LOKTE.
KLUB PŘÁTEL MĚSTA LOKTE, SRPEN 2002
Poznámka:

Veterán 1. světové války:
PhDr. Anton Gnirs byl český, německy mluvící učitel, archeolog, konzervátor, archivář a historik. Z těchto oborů napsal řadu publikací.
V době 1. světové války byl příslušníkem c. a k. námořnictva v přístavu PULA v dnešním Chorvatsku.
V roce 1917 se oženil s Margaretou Stein z Chomutova, dcerou Hugo Steina z Anna-Hofu u Chomutova.
Po skončení války pracoval do roku 1919 v komisi pro příměří.
Zemřel 10. prosince 1933 v Lokti, pohřben v rodinném hrobě v Chomutově. V roce 1935 byl na jeho hrobě vztyčen nový náhrobní kámen od významného sochaře Willy Ruße.
(Zdroj: Wikipedia, Dr. Karl W. Schubsky)
MĚSTSKÝ HŘBITOV V CHOMUTOVĚ
Hřbitov byl několikrát upravován a podle potřeb rostoucího města rozšířen, došlo k tomu v letech 1884 a 1890. V roce 1906 byla u hřbitova nově vystavěna obřadní síň a přestavěna márnice. Roku 1915 se součástí hřbitova stal i vojenský hřbitov pro vojáky, kteří zemřeli v chomutovské vojenské nemocnici. Tento hřbitov však v letech 1945–1946 padl za oběť protiněmeckých nálad nového českého obyvatelstva. Paradoxní je, že na hřbitově byli pohřbeni z velké části vojáci českého původu.
Mezi nejkrásnější neogotické a neoklasicistní hrobky patří rodinná hrobka rodiny Markových, výstavním náhrobníkem je kamenný náhrobek známého archeologa, historika a filologa Antona Gnirse. Tento náhrobek z dílny krásenského sochaře Williho Russe byl v nedávných letech restaurován. V roce 1932 byly z Mladějova do Chomutova převezeny ostatky nejslavnějšího chomutovského rodáka Františka Josefa Gerstnera a uloženy byly v novém reprezentativním hrobě na městském hřbitově. Po druhé světové válce a odsunu německého obyvatelstva začala valná část hřbitova chátrat a množství rodinných hrobek je dnes v dezolátním stavu. Ve 20. století byl hřbitov dále rozšiřován. V 70. letech v něm přibyl urnový háj a nová východní část. Na hřbitově jsou dnes také pohřbeny ostatky sovětských vojáků ze zrušených hřbitovů v okolí města. V roce 2008 byl na hřbitově odhalen památník původnímu německému obyvatelstvu Chomutova.
(Zdroj: Ziel3 / Cíl3)
http://www.vets.cz/vpm/20512-pomnik-nemeckym-obcanum-chomutova/#20512-pomnik-nemeckym-obcanum-chomutova


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°10'59.25'' E12°45'14.71''
Pomník přidal: Milan Lastovka
Doplnění informací: Karl W. Schubsky

Pamětní deska podpisu německé kapitulace

Autor: Luděk Bárta, 25.09.2021
Umístění: Loket, T. G. Masaryka 109/53, na budově hotelu U Bílého koně
Nápis:
UNITED STATES ARMY

Pro memoriam

V hotelu U Bílého koně v Lokti podepsal 8. května 1945,
před generálem armády USA Georgem A. Taylorem,
generál Herbert Osterkamp akt o definitivní kapitulaci
jednotek XII. Sboru německé armády.

On the 8th of May 1945 in the hotel White Horse,
General Herbert Osterkamp signed the final surrender act,
on behalf of the XII. Corps of the German army,
witnessed by US Army General George A. Taylor.

Gen. George S. Patton
3. armáda US
3rd US Army

Major Gen. Clift Andrus
1. pěší divize
1.st Infantry Division

Major Gen. John W. Leonard
9. obrněná divize
9th Armored Division

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Luděk Bárta
Příprava dat: Vladimír Štrupl