Sobotka

Malé nám., Na Celné, nezařazeno

Hrob vojáků Rudé armády

Autor: Josef Nimburský, 21.05.2006
Umístění: Sobotka, před hřbitovem, mezi vchody
Nápis:
CHRABRÝM ČTRNÁCTI RUARMĚJCŮM
ZDE POHŘBENÝM VDĚČNÉ SOBOTECKO
1949
ЧЕСТЬ ВАМ, СОВЕТСКИЕ ГЕРОИ

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5207-04337
Pomník přidal: Josef Nimburský
Doplnění informací: Vladimír Štrupl

Kenotaf Dominik Groh a hrob František Kubů

Autor: Vladimír Štrupl, 01.07.2010
Umístění: Sobotka, hřbitov
Nápis:
PAMÁTCE
DOM. GROHA,
VOJÍNA DĚL. PL. Č. 10
+1915./7.18 A ODPOČÍVÁ NA ITAL. BOJIŠTI.

FRANTIŠEK KUBŮ
1912-1987
DÚSTOJNÍK ČSLA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°28'18.24'' E15°10'21.58'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Bohumil Sixta a Vladimír Štrupl
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Hrob Obětí války 1866

Autor: Vladimír Štrupl, 01.07.2010
Umístění: Sobotka, hřbitov
Nápis:
(náhrobek vlevo)
JAN EDUARD
RATHMANN
král. prus. nadporučík
*14.5.1831 +13.8.1866.

Hier ruhet
im Glauben an
Jesum Christum
JOHANNES EDUARD
RATHMANN
Premier Lieutenant
geb. 14. Mai 1831. +13. Aug. 1866.

(náhrobek uprostřed)
Hier ruhen in Gott
EMIL GREISINGER
k.k. Hauptmann des
33. Inf. Rgts. +18 28/6 66.
VINCENZ RATHBERGER
k.k. Hauptmann des
73. Inf. Rgts. +18 29/6 66.
FRIDRICH v. TEMPIS
k.k. Oblt. des 73. Inft. Rgts. +18 10/7 66.
EDUARD RATHMANN
kgl. preuss. Prem. Lieut. des 1. pomm.
maj. Inft. Rgts. No. 2 +18 13/8 66.
Unter officiers
W. DEMLOW +18 16/7 66.
und CH. TESS des 5. pomm.
Inft. Rgts. No. 12 +18 17/7 66.
9 preussisch und 43 öster-
reichische Soldaten.
Zde v Pánu odpočívají
1 pruský a 3 rakouští
důstojníci, 9 pruských
a 43 rakouští vojínové.

(náhrobek vpravo)
EMIL GREISINGER
c.k. setník pěš. pl. č. 33, padl
u Mnich. Hradiště 28.6.1866.

Hier ruht
Emil
Greisinger
k.k. Hauptmann des
33. Infanterie Rgts.
gestorben den
28. Juni 1866.
Poznámka:

Rathmann Eduard: Prem.-Lt., 1. Pommersches Grenadier-Regiment (König Friedrich Wilhelm IV.) Nr. 2, 6. Komp. Příslušný do Unna, Kreis Hamm. Zemřel na následky zranĕní levého stehna v bitvĕ u Jičína.
Dehmlow gen. Rossin Carl Wilhelm Ludwig: příslušný Stallberg, Kreis Ueckermünde. Gef., 5. Pommersches Infanterie-Regiment Nr. 42, 10. Compagnie. Další údaje neuvedeny.
Teß Christoph: příslušný Dewin, Kreis Franzburg. Unteroff., 5. Pommersches Infanterie-Regiment Nr. 42, 11. Compagnie. Zemřel na následky zranění z bitvy u Jičína.
(zdroj: Verlustlisten der Preußischen Armee 1866 )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5207-04335
Toto místo je počítáno jako 3 VPM
Souřadnice: N50°28'18.24'' E15°10'21.58'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Bohumil Sixta a Vladimír Štrupl
Doplnění informací: Arno Glaser
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Hrob Jan Moravec

Autor: Vladimír Štrupl, 01.07.2010
Umístění: Sobotka, hřbitov
Nápis:
JAN MORAVEC
PORUČÍK DĚL. PL. 51.
*8./VI.1904 +9./II.1929.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°28'18.24'' E15°10'21.58'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Bohumil Sixta a Vladimír Štrupl
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Hrob Josef Pícek

Autor: Vladimír Štrupl, 01.07.2010
Umístění: Sobotka, hřbitov
Nápis:
MUDR JOSEF
PÍCEK
GENERÁL V.V.
NAR. 23./10. 1874, ZEMŘ. 8./12.1950.
Poznámka:

Ruský legionář, http://forum.valka.cz/topic/view/110504/Picek-Josef


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°28'18.24'' E15°10'21.58'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Bohumil Sixta a Vladimír Štrupl
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Hrob Bohumil Ptáčník

Autor: Vladimír Štrupl, 01.07.2010
Umístění: Sobotka, hřbitov
Nápis:
BOHUMIL
PTÁČNÍK
PODPLUKOVNÍK V.V.
1862 - 1919.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°28'18.24'' E15°10'21.58'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Bohumil Sixta a Vladimír Štrupl
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Kenotaf Karel Šolc

Autor: Vladimír Štrupl, 01.07.2010
Umístění: Sobotka, hřbitov
Nápis:
A JEJICH SYNA KARLA, (ŠOLCE)
KTERÝ PADL A ODPOČÍVÁ V CANOVE (ITÁLIE)
*20.XII.1887 - +10.XI.1918.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°28'18.24'' E15°10'21.58'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Bohumil Sixta a Vladimír Štrupl
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Kenotaf Alois Kalvach

Autor: Vladimír Štrupl, 01.07.2010
Umístění: Sobotka, hřbitov
Nápis:
PAMÁTCE
ALOISE KALVACHA
ZEMŘ. V RUSKÉM ZAJETÍ.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°28'18.24'' E15°10'21.58'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Bohumil Sixta a Vladimír Štrupl
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Jaroslav Havíř

Autor: Vladimír Štrupl, 01.07.2010
Umístění: Sobotka, Malé nám., na zdi požární zbrojnice, nalevo od vrat
Nápis:
1945
JAROSLAV HAVÍŘ
ČLEN HASIČSKÉHO SBORU SOBOTKA
POLOŽIL ŽIVOT ZA VLAST
Poznámka:

……..v květnu roku 1945 se i sobotecký hasičský sbor aktivně zapojil do pořádkových hlídek, při nichž byl 8. května zastřelen Jaroslav Havíř (zdroj: Historie hasičů v Sobotce)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi
Doplnění informací: Arno Glaser

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Adam Koťátko, 25.08.2007
Umístění: Sobotka, Na Celné, před hřbitovem
Nápis:
1914-1918

ALOIS MACOUN, JOSEF MARTAN, KAREL MAŠINDA, JAN MENCL, JAN MIKŠÍČEK, JINDŘICH NOVÁK, ALOIS PLAŠIL, FRANTIŠEK PELC, RUDOLF PATERÁČ, KAREL PODORSKÝ, DOMINIK RUDA, ALOIS RULC, JOSEF ROTTA, ALOIS SAMŠIŇÁK, JOSEF SLAVÍK, JOSEF STANĚK, ANTONÍN ŠEJDA, KAREL ŠOLC, ANTONÍN ŠOUREK, LADISLAV THÉR, LADISLAV VILD, JAN VOLF, BEDŘICH VRÁNA

JOSEF BALÁK, VÁCLAV BALÁK, JAN ČERNÝ, ALBÍN ČISTECKÝ, JOSEF DONÁT, RUDOLF FIŠER, HYNEK FOLPRECHT, JOSEF FOLPRECHT, DOMINIK GROH, FRANTIŠEK HALBICH, BEDŘICH HOFMAN, ALOIS CHRPA, FRANTIŠEK KOZÁK, FRANTIŠEK KALVACH, JAROSLAV KALIVODA, KAREL KALIVODA, JOSEF KOŘÍNEK, JOSEF KLÍMA, LADISLAV KUBÁT, FRANTIŠEK LAMR, JAN LAVICKÝ, FRANTIŠEK LINKA, FRANTIŠEK LUKA

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5207-4336
Souřadnice: N50°28'18.51'' E15°10'23.95''
Pomník přidal: Adam Koťátko