Sobotka

Pamětní deska Jaroslav Havíř

Autor: Vladimír Štrupl, 01.07.2010
Umístění: Sobotka, Malé nám., na zdi požární zbrojnice, nalevo od vrat
Nápis:
1945
JAROSLAV HAVÍŘ
ČLEN HASIČSKÉHO SBORU SOBOTKA
POLOŽIL ŽIVOT ZA VLAST
Poznámka:

……..v květnu roku 1945 se i sobotecký hasičský sbor aktivně zapojil do pořádkových hlídek, při nichž byl 8. května zastřelen Jaroslav Havíř (zdroj: Historie hasičů v Sobotce)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi
Doplnění informací: Arno Glaser