Praha 1

Pamětní deska Radomil Malý

Autor: Vladimír Štrupl, 03.04.2006
Umístění: Praha 1, Elišky Krásnohorské 11/4
Nápis:
ZDE PADL V REVOLUČNÍM BOJI
6.5.1945
RADOMIL MALÝ
Z PRAHY 1

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0001-39103
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Vladislav Neužil

Autor: Lenka Šimčíková, 21.09.2013
Umístění: Praha 1, Elišky Krásnohorské, kostel U sv. Ducha
Nápis:
ZDE PADL V PRAŽSKÉM POVSTÁNÍ
VLADISLAV NEUŽIL
ČEST JEHO PAMÁTCE

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0001-20555
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Karel Kratina

Autor: Josef Kareš, 23.10.2011
Umístění: Praha 1, Elišky Krásnohorské, Staré Město, kostel Svatého Ducha
Nápis:
DNE 16. II. 1945
BYL UMUČEN PRO VLASTENECTVÍ
P. KAREL KRATINA,
PROFESOR STAROMĚSTSKÉ REÁLKY,
ARCIB. NOTÁŘ KONS. RADA, ŠT. KAPITÁN
DUCH. SLUŽBY NÁROD. STŘELEC. GARD. A
PŘEDSEDA JEDNOTY KATOL. TOVARYŠŮ.

NAROZEN 15. II. 1881. VYSVĚCEN 30. VI. 1907
VYKONÁVAL PO 23 ROKY BOHOSLUŽBY
V TOMTO CHRÁMU PÁNĚ.

BUDIŽ MU PAMĚT NEHYNOUCÍ
A DUŠÍ JEHO LEHKÉ ODPOČINUTÍ!

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Aleš Zahradníček

Pamětní deska podporovatelů výsadku Anthrophoid

Autor: Mojmír Churavý, 17.11.2021
Umístění: Praha 1, Elišky Krásnohorské 10/2
Nápis:
V tomto domě žili obětaví členové odboje
Hilda BONDYOVÁ, MUDr. Alexander BONDY
Lydie BONDYOVÁ, MUDr. Jiří BONDY
Frieda HOLZNEROVÁ a Zdenko BERGMANN
podpořili splnění úkolu výsadku ANTHROPOID
Zavražděni 22.7.1942 v Terezíně
a 24.10.1942 v KT Mauthausen
Poznámka:

Pamětní deska je věnována památce příslušníků rodin Bergmanových, Bondyových a Holznerových – spolupracovníků parašutistů.

Pamětní deska souvisí s příběhem Gabčíkova kola, je věnovaná památce příslušníků rodin Bergmannových, Bondyových a Holznerových.

S patnáctiletým Vlastimilem Moravcem se stejně stará Lydie Holznerová poprvé setkala v roce 1936 v Teplicích, kde trávil prázdniny a odkud Lydie pocházela. Po postoupení českého pohraničí Německu na základě Mnichovské dohody se Lydie (spolu se svojí matkou) přestěhovala na pražské Vinohrady, ale jako Židé plánovali následně odjezd do Chile. Povolení k vystěhování, které začátkem roku 1939 dostali, se jim ale nepodařilo využít (v říjnu 1939 se to podařilo pouze Lydiině sestře Editě) a nakonec obě ženy musely zůstat v Protektorátu Čechy a Morava. V roce 1941 se Lydie Holznerová provdala za MUDr. Jiřího Bondyho.

Lydie si z Teplic přivezla jízdní kolo, které jí zakoupil její otec v roce 1935. Vzhledem k Norimberským zákonům, které zakazovaly Židům vlastnit dopravní prostředky i jízdní kola, Lydie darovala svůj bicykl kolegyni, zdravotní sestře Marii Šebestové, která pro něj ale neměla využití. Kolo tedy přenechala svojí sestře Barboře Kuthanové, ale ta jí ho zase (pro nevyužití) vrátila zpět. Před vánoci roku 1941 nabídla Lydie bicykl Marii Moravcové, respektive jejímu mladšímu synovi Vlastimilu Moravcovi a odtud se bicykl dostal k Jozefu Gabčíkovi.

Po atentátu na R. Heydricha byl Jozef Gabčík oddělen od „svého“ velocipedu projíždějící tramvají a zároveň jej pronásledoval Heydrichův osobní šofér. Jízdní kolo zůstalo osamoceno na místě činu a padlo do rukou německých vyšetřovatelů.

Zrada parašutisty Karla Čurdy a další intenzivní vyšetřování atentátu vedlo k postupnému rozkrytí sítě podporovatelů parašutistů. Lydie Bondyová–Holznerová (původní majitelka kola) byla zatčena, protože neposkytla Němcům informace o vlastníkovi bicyklu. Současně s ní byla zatčena i její matka Frieda Holznerová, její manžel urolog MUDr. Jiří Bondy, jeho strýc Zdenko (Zdeněk) Bergmann a oba jeho rodiče (zatčení v létě 1942): gynekolog a porodník MUDr. Alexander (Alexandr) Bondy a jeho manželka Hilda Bondyová.

Zatčeny byly i rodiny Šebestových a Kuthanových. Všichni byli 29. září 1942 odsouzeni k trestu smrti, který byl vykonán 24. října 1942 v odstřelovacím koutě koncentračního tábora Mauthausen.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Mojmír Churavý

Kameny zmizelých - Oběti holocaustu

Autor: Marek Lanzendorf, 23.05.2020
Umístění: Praha 1, Elišky Krásnohorské 11/4, chodník
Nápis:
ZDE ŽIL
MIREK ŽÍŽALA
NAR. 1938
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1943
V OSVĚTIMI

ZDE ŽILA
ŠARLOTA ŽÍŽALOVÁ
ROZ. FREUDENFELDOVÁ
NAR. 1911
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1943
V OSVĚTIMI

ZDE ŽIL
RUDOLF
FREUDENFELD
NAR. 1903
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1944
V OSVĚTIMI

ZDE ŽILA
ADÉLA
FREUDENFELDOVÁ
NAR. 1881
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1942
V OSVĚTIMI
Poznámka:

Mirek Žížala, narozen 21. 4. 1938. Poslední bydliště před deportací Praha I. Adresa/místo registrace v Protektorátu Praha V, Elišky Krásnohorské 4. Transport AAl, č. 199 (2. 7. 1942, Praha-Terezín). Transport Cr, č. 17 (23. 1. 1943, Terezín-Osvětim). Zahynul.
Šarlota Žížalová, narozena 7. 12. 1911. Poslední bydliště před deportací Praha I. Adresa/místo registrace v Protektorátu Praha V, Elišky Krásnohorské 4. Transport AAl, č. 198 (2. 7. 1942, Praha-Terezín). Transport Cr, č. 16 (23. 1. 1943, Terezín-Osvětim). Zahynula.
Rudolf Freudenfeld, narozen 4. 9. 1903. Poslední bydliště před deportací Praha XVI. Transport AAw, č. 66 (3. 8. 1942, Praha-Terezín). Transport Ek, č. 1782 (28. 9. 1944, Terezín-Osvětim). Zahynul.
Adéla Freudenfeldová, narozena 11. 7. 1881. Poslední bydliště před deportací Praha I. Adresa/místo registrace v Protektorátu Praha I, Elišky Krásnohorské 4. Transport AAl, č. 200 (2. 7. 1942, Praha-Terezín). Transport By, č. 761 (26. 10. 1942, Terezín-Osvětim). Zahynula.
(zdroj: https://www.holocaust.cz/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 4 VPM
Pomník přidal: Marek Lanzendorf