Brno

Pamětní deska Josef Tvrdý

Autor: Vladimír Šustáček, 12.09.2021
Umístění: Brno, Tvrdého 564/8, k.ú. Stránice, na levé straně průčelí domu
Nápis:
V TOMTO DOMĚ ŽIL V LETECH 1923-1941

ČESKÝ FILOSOF UNIVERSITNÍ PROFESOR
PhDr. JOSEF TVRDÝ
1877 – 1942

NA PAMĚŤ 25. VÝROČÍ JEHO MUČEDNICKÉ SMRTI
V MAUTHAUSENU
Poznámka:

PhDr. Josef Tvrdý byl profesorem filozofie a psychologie na FF MU v Brně a UK v Bratislavě. V prosinci 1941 byl zatčen gestapem a po krátkém věznění v Kounicových kolejích převezen do koncentračního tábora v Mauthausenu, kde zemřel. Pamětní deska byla vytvořená v roce 1967 sochařem Miloše Axmanem.
(více informací: Internetová encyklopedie dějin Brna – https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_objektu&load=179)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6203-41803
Souřadnice: N49°11'46.6'' E16°35'23.94''
Pomník přidal: Vladimír Šustáček

Kameny zmizelých – Josef Tvrdý

Autor: Vladimír Šustáček, 20.10.2021
Umístění: Brno, Tvrdého 564/8, k.ú. Stránice, v chodníku před vstupní brankou
Nápis:
ZDE ŽIL
Prof. PhDr. JOSEF TVRDÝ
NAR. 19. 9. 1877

VĚZNĚN V BRNĚ 1941
DEPORTOVÁN
DO MAUTHAUSENU
ZAVRAŽDĚN 13. 3. 1942
V MAUTHAUSENU
Poznámka:

PhDr. Josef Tvrdý byl profesorem filozofie a psychologie na FF MU v Brně a UK v Bratislavě. V prosinci 1941 byl zatčen gestapem a po krátkém věznění v Kounicových kolejích převezen do koncentračního tábora v Mauthausenu, kde zemřel. Kámen zmizelého mu byl odhalen v roce 2015.
(více informací: Internetová encyklopedie dějin Brna – https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_objektu&load=1750)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°11'46.67'' E16°35'24.43''
Pomník přidal: Vladimír Šustáček