á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)

prof. PhDr. Josef Tvrdý

* 19.9.1877 (Tuř u Jičína)
† 13.3.1942 (Mauthausen)

PhDr. Josef Tvrdý byl významný český filozof a pedagog, myšlenkově nejvýznamnější představitel českého pozitivismu.
Studoval filozofii, klasickou filologii a francouzštinu na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Před 1. světovou válkou učil na gymnáziu ve Vyškově. Válečná léta prožil jako důstojník zdravotní služby u těžkého dělostřelectva. Od roku 1918 učil na II. státním gymnáziu v Brně. V listopadu 1920 získal na UK doktorát z filozofie, v květnu 1922 se habilitoval z filozofie na FF Masarykovy univerzity v Brně. Jeho profesuru v Brně se nepodařilo prosadit, proto v roce 1927 přijal pozvání na FF Univerzity Komenského v Bratislavě, kde byl hned jmenován mimořádným a v r. 1930 řádným profesorem systematické filozofie. Současně působil i v Brně, kde přednášel na FF MU.
Po vynuceném odchodu z Bratislavy v roce 1938 byla jeho profesura přenesena na FF MU. Jeho další práci ukončilo zatčení gestapem v prosinci 1941. Byl vězněn v Kounicových kolejích jako politický vězeň, zapojený do odboje českých vysokých škol. Dne 4.2.1942 byl převezen do koncentračního tábora Mauthausen, kde po několika týdnech zemřel. Urna s jeho popelem je uložená v rodinné hrobce na hřbitově v Lulči.

Vyznamenání:
– Pamětní medaile UK v Bratislavě (1933)
– Československý válečný kříž 1939 (1945)
– Pamětní odznak druhého národního odboje in memoriam (1951)
Jiné pocty:
– pojmenovaná ulice: Tvrdého (Brno, k.ú. Staré Brno a Stránice, od 25.9.1946)

Zdroje (mimo informací z desek):
https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=412
https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Tvrd%C3%BD
https://www.vyskov-mesto.cz/josef-tvrdy-1877-1942/d-1117656

VPM:
kenotaf - Luleč, okres Vyškov
kameny zmizelých - Brno, okres Brno - město
pamětní deska - Brno, okres Brno - město
pamětní deska - Mauthausen, stát Rakousko
pamětní deska - Brno, okres Brno - město


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.