Brno

Pomník T. G. Masaryk

Autor: Jiří Padevět, 24.03.2022
Umístění: Brno, Komenského náměstí, před budovou Lékařské fakulty MU 220/2 v parčíku
Nápis:
T. G. MASARYK
7.3.1850 - 14.9.1937

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°11'47.98'' E16°36'11.7''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: CEVH MO ČR, 01.03.2012
Umístění: Brno, Komenského náměstí 220/2, interiér lékařské fakulty Masarykovy univerzity
Nápis:
V DOBĚ PRO NÁROD NEJTĚŽŠÍ
ZA OKUPACE OD ROKU 1939 DO ROKU 1945
POLOŽILI SVŮJ ŽIVOT V BOJI ZA SVOBODU
NA OLTÁŘ VLASTI TITO PROFESOŘI,
DOCENTI, ASISTENTI, ZAMĚSTNANCI
A STUDENTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY
MASARYKOVY UNIVERSITY V BRNĚ.
PROF. MUDr. J. FLORIAN
PROF. MUDr. K. HORA
PROF. MUDr. J. JEBAVÝ
PROF. MUDr. MIR. KŘIVÝ
PROF. MUDr. J. VIGNATI
DOC. MUDr. G. GELLNER
DOC. MUDr. V. SKALÁK
DOC. MUDr. J. TOMČÍK
ASISTENT MUDr. MIR. SVOZIL
ASISTENT MUDr. FELIX SCHWARTZ
ASISTENT MUDr. V. ŠILHAN
ZŘÍZENEC RUDOLF POSPÍŠIL
BÝVALÍ POSLUCHAČI:
DR. IN. MEM. SVAT. ČECH
DR. IN. MEM. DOBROSLAV FR. KUBÍČEK
DR. IN. MEM. RUPERT KRUPICA
DR. IN. MEM. HELMUT PASKUZS
DR. IN. MEM. MIR. PETŘEK
DR. IN. MEM. JIŘÍ POSPÍŠIL
DR. IN. MEM. JOSEF PROCHÁZKA
DR. IN. MEM. JAROSLAV SVOBODA
DR. IN. MEM. ZDENĚK SVOBODA
DR. IN. MEM. ARNOŠT ŠPIDLA
DR. IN. MEM. LADISLAV VAŠEK
DR. IN. MEM. KURT WOLF
DAVID SCHAP
FELIX SCHAP
KAREL SCHAP
I TI POSLUCHAČI, JICHŽ JMÉNA
SE NEPODAŘILO ZJISTITI.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6203-37450
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pamětní deska vznik Československa

Autor: Jiří Padevět, 24.03.2022
Umístění: Brno, Komenského náměstí 534/8, na nároží s Husovou ulicí
Nápis:
1918 - 2018
Z BALKONU BESEDNÍHO DOMU
BYLA DNE 29. ŘÍJNA 1918
OZNÁMENA ZPRÁVA
O VZNIKU ČESKOSLOVENSKA

VĚNUJÍ SOKOLOVÉ

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°11'46.51'' E16°36'14''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Pamětní deska T. G. Masaryk

Autor: Jiří Padevět, 24.03.2022
Umístění: Brno, Komenského náměstí 609/6
Nápis:
V LETECH 1865 - 1869
V TÉTO BUDOVĚ STUDOVAL
TOMÁŠ GARRIGUE MASARYK

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°11'48.57'' E16°36'14.74''
Pomník přidal: Jiří Padevět