Brno

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Šustáček, 22.08.2021
Umístění: Brno, Hroznová 63/2, k.ú. Pisárky, v zahradě jihozápadně od budovy
Nápis:
VÁM ŽIVÝM
PŘIKAZUJEME BDÍT

1939
1945

MIL. GENSEREK POR. PARTYZÁN
FERDINAND KOŘÍNEK
VÍT KUŽELA PLUKOVNÍK
DR. ING. KAREL NEORAL
ING. VLAD. ONDROUŠEK
Poznámka:

Pomník je věnován obětem z řad zaměstnanců Zemských výzkumných úřadů zemědělských v Brně (dnes ÚKZÚZ). Na místě byl odhalen 26.4.1948.
(více informací: Internetová encyklopedie dějin Brna – https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_objektu&load=484)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6203-32613
Souřadnice: N49°11'37.36'' E16°34'17.16''
Pomník přidal: Vladimír Šustáček

Kameny zmizelých – Frederike Stiassni

Autor: Vladimír Šustáček, 13.02.2022
Umístění: Brno, Hroznová 508/7, k.ú. Pisárky, v dlažbě chodníku před vchodem do areálu školy
Nápis:
ZDE ŽILA
FREDERIKE STIASSNI
NAR. 17. 10. 1854
DEPORTOVÁNA 31. 3. 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 19. 4. 1942
V TEREZÍNĚ
Poznámka:

Tento kámen na památku oběti holocaustu byl odhalen 19.4.2021. Frederike Stiassni (rozená Weller) byla matkou továrníka Alfréda Stiassni, který na Hroznové 82/14 vybudoval funkcionalistickou vilu podle plánů Ernsta Wiesnera. Tato vila byla po válce využívána pro jednání a ubytování vysoce politicky postavených návštěv Brna („vládní vila“). Od roku 1982 je vila Stiassni zapsaná na seznam nemovitých kulturních památek.
(více informací: Internetová encyklopedie dějin Brna – https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_objektu&load=1920)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°11'40.28'' E16°34'18.64''
Pomník přidal: Vladimír Šustáček