á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)

poručík Milan Genserek

* 24.11.1922 (Brno)
† 16.4.1945 (Brno, Kounicovy koleje)

Milan Genserek absolvoval III. reálné gymnázium v Brně. Ještě před maturitou se mu podařilo během studentské brigády navázat kontakty na protifašistický odboj v okolí Tišnova. Po maturitě začal pracovat jako úředník Zemských výzkumných úřadů zemědělských v Brně (Hroznová ulice).
Čtyři dny před svými dvacátými narozeninami musel nastoupit do Vídně na nucené práce, ale kdykoliv měl možnost, vracel se na propustku na víkend do Brna a do Skaličky – vesnice, kam jako malý jezdíval a kde nyní spolupracoval s partyzány. Rok po nasazení ve Vídni onemocněl zánětem slepého střeva a odjel na operaci do Brna. Do Vídně se už nevrátil a z nemocnice po operaci utekl nejdříve domů a pak do Skaličky, kde spolu s kamarády z odboje budoval základnu v opuštěné chatě v lese nad Skaličkou.
V květnu 1944 byl Genserek zatčen za zběhnutí z nucených prací. Byl potrestán pobytem v délce jednoho měsíce v kárném táboře nedaleko Pardubic, při transportu však nedaleko Letovic vyskočil z okna jedoucího vlaku. S poraněnou nohou se dostal do Újezdu a Skaličky. Tam byla v září 1944 založena partyzánská skupina Třetí československá úderná rota pod vedením Milana Genserka, která měla všemi silami bojovat za osvobození Československa. Skupina je známá též pod označením Třetí čs. úderná rota generála Luži (díky spolupráci s ruskou odbojovou skupinou generála Luži).
Třetí úderná rota získávala zbraně přepadáváním četnických stanic. To přimělo Němce, aby stanice obsazené českými četníky posílili o německé příslušníky Schutzpolizei, začátkem roku 1945 začala v oblasti působit také protipartyzánská jednotka Jagdkommando. Koncem února byla na Tišnovsku zahájena rozsáhlá protipartyzánská akce. Milan Genserek podcenil situaci a přes varování zůstal ve Skaličce, která byla 24.2.1945 obklíčena německou policií. Byl zatčen a držen v Letovicích, později převezen do brněnských Kounicových kolejí, kde byl tvrdě vyslýchán. Tam byl 16.4.1945 na tzv. „písečku“ zastřelen ranou do týlu spolu s dalšími vězni zatčenými pro partyzánskou činnost.
Rodiče Genserkovi po válce pátrali po svém nejmladším synovi, až zcela náhodou 19. 6.1945 poznal otec syna v otevřeném hrobě na Ústředním hřbitově města Brna. Nyní je tam Milan Genserek pohřben v čestném hrobě ve skupině věnované popraveným v Kounicových kolejích (skupina 56a).

Vyznamenání:
– Československý válečný kříž 1939 in memoriam
Jiné pocty:
– pojmenováno: Středisko Milana Genserka (Junák Brno-Lesná)

Zdroje (mimo informací z desek):
https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=905
https://genserek.cz/stredisko-milana-genserka/milan-genserek/
Dominik Porubka: Partyzánský odboj a život na Tišnovsku v letech 1939-1945. Bakalářská práce, Pedagogická fakulta MU, Brno 2019 (https://is.muni.cz/th/gx22h/)
Vojtěch Žampach: Třetí československá úderná rota, vydalo Muzeum v Ivančicích, 1969

VPM:
hrob - Brno, okres Brno - město
kameny zmizelých - Brno, okres Brno - město
pamětní deska - Brno, okres Brno - město
pomník - Brno, okres Brno - město
pomník - Skalička, okres Brno - venkov


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.