Zbiroh

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Marek Lanzendorf, 16.01.2020
Umístění: Zbiroh, Sládkova 537, za městem Zbiroh směrem jih, silnice č. 235, u autobusové zastávky Zbiroh, Čapský mlýn
Nápis:
RODINA ŠMÍDOVA
ZE ZBIROHA
PORUČÍK JAROSLAV ŠMÍD *30.11.1913 POPRAVEN 4.5.1943 V BERLÍNĚ
BRATR ARNOŠT ŠMÍD. *10.6.1911 POPRAVEN 13.4.1945 V LIPSKU
OTEC ARNOŠT ŠMÍD *3.3.1883 +6.2.1948 NA NÁSLEDKY MUČENÍ
MATKA ALOISIE ŠMÍDOVÁ *24.5.1889 +3.6.1955
Poznámka:

Šmídův mlýn u "Čápa" ve Zbiroze. Tento mlýn připomíná smutnou historii z doby německé okupace a současně je spjat s počátky protifašistického odboje na Zbirožsku. Z tohoto mlýna pocházel Jaroslav Šmíd, poručík čsl. armády, který se zapojil do odboje již v r. 1940. V té době uschoval v rodném domě ve Zbiroze větší množství zbraní. V dubnu 1940 byl v Poděbradech zatčen, uvězněn v Terezíně a v prosinci 1942 odsouzen v Berlíně k trestu smrti a 4.5.1943 popraven. Starší bratr Arnošt Šmíd, mlynářský ve mlýně u rodičů, se zapojil do odbojové činnosti řízené ilegálním ÚV KSČ. V dubnu 1943 unikl před zatčením a skrýval se na mnoha místech zejména na severním Zbirožsku. Posledním jeho úkrytem byl mlýn Václava Němce ve Lhotce. Zde byl 27.10.1943 zatčen a s ním i celá Němcova rodina. V Norimberku byl odsouzen k trestu smrti a dne 13.4.1945 v Lipsku popraven. Po uniknutí gestapu v dubnu 1943 byli zatčeni jeho rodiče Arnošt a Aloisie Šmídovi. Později byli z vězení propuštěni. Matka zemřela v r. 1945, otec se vrátil s podlomeným zdravím a zemřel v r. 1948.
(zdroj: CIRONIS, Petros. Na demarkační čáře: setkání spojeneckých vojsk v květnu 1945 na Rokycansku. Praha: Futura, 2005. ISBN 80-86844-07-2.)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3211-33213
Pomník přidal: Marek Lanzendorf