Zbiroh

Masarykovo náměstí, Sládkova, Tyršova

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Jiří Klimeš, 21.08.2013
Umístění: Zbiroh, Masarykovo náměstí, u kostela
Nápis:
1914 - 18
NECHŤ KVETE MÍR
KDE DOTRPĚNO

1914 - 1918
ADAM JOSEF
ALBRECHT JOSEF
BAYER THEODOR
BENÁK EMANUEL
BLAŽEK KAREL
ČIHÁK EMANUEL
DEZORT FRANTIŠEK
EKL FRANTIŠEK
GOLDBERGER RUDOLF
GRUBER IGNÁC
GRUBER VÁCLAV
HLAD FRANTIŠEK
HOUŠKA VINCENC
HŘÍBAL JAN
JAROŠ JOSEF
JÍŠA FRANTIŠEK
JÍŠA JAROSLAV
KAIZLER ANTONÍN
KÁRA FRANTIŠEK
KEPKA VÁCLAV
KLEKNER JINDŘICH
KOZLER TOMEŠ
KRAISINGR RUDOLF
KRAUS HUBERT
KREJČÍ RUDOLF
LUKEŠ FRANTIŠEK
MATOUŠEK JAN
MILER MAXMILIÁN
MIZERA JAROSLAV

NECKÁŘ FRANTIŠEK
NEČ BENEDIKT
NEJEDLÝ EMANUEL
NEPEŘENÝ JOSEF
PALEK FRANTIŠEK
POKORNÝ KAREL
POKORNÝ VINCENC
POLÍVKA VÁCLAV
RYBA FRANTIŠEK
SLÁDEK VÁCLAV
SMÍŠEK JOSEF
SMÍŠEK VÁCLAV
SOUKUP JOSEF
SOUKUP VÁCLAV
SVEJKOVSKÝ VÁCLAV
SVOBODA ANTONÍN
SVOBODA VOJTĚCH
SÝKORA FRANTIŠEK
SÝKORA VÁCLAV
VAJNER ALOIS
VANEŠ VÁCLAV
VEVERKA VÁCLAV
VODRÁŽKA ANTONÍN
VODRÁŽKA FRANTIŠEK
VODRÁŽKA KAREL
VOTRUBA LUDVÍK
VILT KAREL

1939 - 1945
BĚLOHLÁVEK FRANTIŠEK
BÖHM ADOLF
BÖHM FRANTIŠEK
BÖHMOVÁ KAROLÍNA
CIBULA VÁCLAV
KLOSE JOSEF
KLAUBER JOSEF
KLAUBEROVÁ FELIXIE
LHOTKA JOSEF
MERHAUT JAROMÍR
PROCHÁZKA ALOIS
ROTT ANTONÍN
ROČEK FRANTIŠEK
REICH VALTER
REICHOVÁ HANA
REICHOVÁ RUTH
ROUBÍČEK JIŘÍ

ROUBÍČEK ZDENĚK
SIMANDL FRANTIŠEK
STEIN VIKTOR
STEIN HUGO
STEIN FELIX
STEINOVÁ MILADA
STEINER FRANTIŠEK
ŠMÍD JAROSLAV
ŠMÍD. ARNOŠT
ŠVARCOVÁ ILKA
ŠVARCOVÁ MARTA
ŠÍSTEK FERDINAND
VEVERKA VÁCLAV
VOKÁČ KAREL
ZEMÁNEK KAREL
ZEMÁNKOVÁ ELEONORA
ZEMÁNKOVÁ EVA
Poznámka:

Dle databáze CEVH MO byla na pomníku dříve připojena deska z hrobu sověským vojákům, kteří byli pohřbeni v místech před budovou obecního úřadu. Jejich hrob byl zrušen, ostatky zničeny a na pomníku nad kruhovým objezdem osazena deska dvěma neznámým sovětským vojákům. Text této desky:
Daleko od domova jsou zde pochováni dva sovětští vojáci.
Zahynuli ve Zbirohu v květnových dnech 1945. Dle informací ze seznamu poskytnutého ruskou stranou, je jedním z těchto neznámých vojáků pravděpodobně Grigorij Nikiforovič Plechanov, nar. 1921, zemřel 14. května 1945.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3211-21984
Pomník přidal: Jiří Klimeš

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Marek Lanzendorf, 16.01.2020
Umístění: Zbiroh, Masarykovo náměstí 112, Městský úřad
Nápis:
KAREL VOKÁČ:
NECHŤ KVETE MÍR, KDE DOTRPĚNO.
NA PAMĚŤ UČITELŮ-
HRDINŮ ZDEJŠÍ ŠKOLY.
JAROSLAVA MAKUŠE, +1945
ANTONÍNA ROTTA, +1944
KARLA VOKÁČE +1944
28.X.1946
J.Z
Poznámka:

Antonín Rott narozen 9. 6. 1904, ředitel školy Zbiroh, účastník protinacistického odboje za protektorátu, zatčen 17. 2. 1944, popraven na Pankráci 12. 7. 1944.
(zdroj: https://m.rokycany.cz/ )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3211-28724
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Marek Lanzendorf, 16.01.2020
Umístění: Zbiroh, Sládkova 537, za městem Zbiroh směrem jih, silnice č. 235, u autobusové zastávky Zbiroh, Čapský mlýn
Nápis:
RODINA ŠMÍDOVA
ZE ZBIROHA
PORUČÍK JAROSLAV ŠMÍD *30.11.1913 POPRAVEN 4.5.1943 V BERLÍNĚ
BRATR ARNOŠT ŠMÍD. *10.6.1911 POPRAVEN 13.4.1945 V LIPSKU
OTEC ARNOŠT ŠMÍD *3.3.1883 +6.2.1948 NA NÁSLEDKY MUČENÍ
MATKA ALOISIE ŠMÍDOVÁ *24.5.1889 +3.6.1955
Poznámka:

Šmídův mlýn u "Čápa" ve Zbiroze. Tento mlýn připomíná smutnou historii z doby německé okupace a současně je spjat s počátky protifašistického odboje na Zbirožsku. Z tohoto mlýna pocházel Jaroslav Šmíd, poručík čsl. armády, který se zapojil do odboje již v r. 1940. V té době uschoval v rodném domě ve Zbiroze větší množství zbraní. V dubnu 1940 byl v Poděbradech zatčen, uvězněn v Terezíně a v prosinci 1942 odsouzen v Berlíně k trestu smrti a 4.5.1943 popraven. Starší bratr Arnošt Šmíd, mlynářský ve mlýně u rodičů, se zapojil do odbojové činnosti řízené ilegálním ÚV KSČ. V dubnu 1943 unikl před zatčením a skrýval se na mnoha místech zejména na severním Zbirožsku. Posledním jeho úkrytem byl mlýn Václava Němce ve Lhotce. Zde byl 27.10.1943 zatčen a s ním i celá Němcova rodina. V Norimberku byl odsouzen k trestu smrti a dne 13.4.1945 v Lipsku popraven. Po uniknutí gestapu v dubnu 1943 byli zatčeni jeho rodiče Arnošt a Aloisie Šmídovi. Později byli z vězení propuštěni. Matka zemřela v r. 1945, otec se vrátil s podlomeným zdravím a zemřel v r. 1948.
(zdroj: CIRONIS, Petros. Na demarkační čáře: setkání spojeneckých vojsk v květnu 1945 na Rokycansku. Praha: Futura, 2005. ISBN 80-86844-07-2.)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3211-33213
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Marek Lanzendorf, 03.10.2015
Umístění: Zbiroh, Tyršova, hřbitov
Nápis:
1939 T 1945

PANKRÁC
TEREZÍN
DRÁŽĎANY
MAUTHAUSEN
LIPSKO
FLOSSENBÜRG
BAMBERG
BERLÍN - PLÖTZENSEE
RAWENSBRÜCK
BUCHENWALD
STRAUBING
OSWĚČIM

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3211-05757
Souřadnice: N49°51'13.23'' E13°45'55.1'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob Alois Procházka

Autor: Marek Lanzendorf, 03.10.2015
Umístění: Zbiroh, Tyršova, hřbitov
Nápis:
ALOIS PROCHÁZKA
nar. 20.8.1899, popraven na Pankráci 24.2.1945
Svět zklame-lidé zradí, ale pravda vrátí klid.
Láska je modlitbou život krásou
a smrt smírem v boji.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°51'13.23'' E13°45'55.1'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob František Červený

Autor: Marek Lanzendorf, 03.10.2015
Umístění: Zbiroh, Tyršova, hřbitov
Nápis:
Frant. Červený
p.p.let.pluk č.4.
zemřel při letecké katastrofě u Roztok
28.9.1929 v stáří 22.r.
Poznámka:

zemřel při letecké nehodě u Roztok u Jilemnice
další informace zde: http://www.pomnikyletcu.cz/


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°51'13.23'' E13°45'55.1'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob Jancsovics Ferenc

Autor: Marek Lanzendorf, 16.01.2020
Umístění: Zbiroh, Tyršova, hřbitov
Nápis:
Jancsovics Ferenc
1873-1945
Poznámka:

Civilista, státní příslušnost Maďarsko, zemřel při náletu 17. 4. 1945, železniční stanice Zbiroh. Oběť leteckého útoku na vlak s maďarskými uprchlíky.
(zdroj: CEVH MO ČR)

Dobového hlášení však pravdivost této informace (viz výše) zpochybňuje:
Toho dne se vlak (přesněji řečeno vojenský transport č. 6320311, který mohl převážet i uprchlíky) ve Zbirohu skutečně stal cílem hloubkařů, ale jako oběť byl zmíněn jeden příslušník wehrmachtu, kterým F. Jancsovics rozhodně nebyl…
(zdroj: https://hloubkari.wordpress.com/ )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3211-5756
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Urna Jaroslav Jásek

Autor: Marek Lanzendorf, 03.10.2015
Umístění: Zbiroh, Tyršova, hřbitov
Nápis:
Ing.plk. Jaroslav Jásek
*1.11.1930 +18.10.1999

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°51'13.23'' E13°45'55.1'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Urna Miroslav Koudela

Autor: Marek Lanzendorf, 03.10.2015
Umístění: Zbiroh, Tyršova, hřbitov
Nápis:
pplk. Ing.
Miroslav Koudela
*18.2.1959 +9.8.2008

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°51'13.23'' E13°45'55.1'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Urna vojáka

Autor: Marek Lanzendorf, 03.10.2015
Umístění: Zbiroh, Tyršova, hřbitov
Nápis:
bez nápisu
Poznámka:

foto vojáka v uniformě


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°51'13.23'' E13°45'55.1'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka