Velké Meziříčí

Pomník Jiří Jaroš

Autor: Libuše Pavlíčková, 04.10.2013
Umístění: Velké Meziříčí, Karlov, hřbitov
Nápis:
MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ
S ÚCTOU SVÉMU RODÁKOVI A HRDINOVI
GEN. JIŘÍMU JAROŠOVI,
KRAJSKÉMU VELITELI OBRANY NÁRODA
POPRAVENÉMU VE STUTTGARTU 6.4.1943
Poznámka:

14.12.1942 odsouzen k trestu smrti a kromě toho byl i zbaven českých práv. Rozsudek přijal Jaroš velice klidně, jen si přál, aby mohl zemřít jako voják, tedy být zastřelen. Nacisti ale jeho žádosti nevyhověli. 6.4. 1943 v pět hodin ráno byl popraven gilotinou (podrobně viz Galerie Hrdinů zde)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6114-39829
Pomník přidal: Libuše Pavlíčková
Příprava dat: Ing. František Jedlička

Hrob Jaromír Blecha

Autor: František Mrvka, 07.08.2017
Umístění: Velké Meziříčí, Karlov, Nový hřbitov
Nápis:
JAROMÍR BLECHA
NAR. 25. ÚNORA 1923,
ZASTŘELEN V DUBNU 1945

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Mrvka

Hrob obětí 2. světové války - Velkomeziříčské tragédie

Autor: František Mrvka, 22.09.2017
Umístění: Velké Meziříčí, Karlov, Nový hřbitov
Nápis:
PRO BLAHO A ŠTĚSTÍ BUDOUCÍCH GENERACÍ
PADLI V BOJI PROTI OKUPANTŮM

ANTONÍN AMBROŽ, ELEKTROTECH. *1918
LUDVÍK BABÁK, MĚSTSKÝ ÚŘ. *1910
ZDENĚK BABÁK, STUDENT *1923
SVATOPLUK BESEDA, STUDENT *1923
JAROMÍR BOUŘ, STUDENT *1926
JAN BRÁZDA, OBCHODNÍK *1907
RUDOLF BROM, UČITEL *1908
ENGELBERT BŘEHOVSKÝ, ŠT. KAP. I.M. *1916
JAROSLAV DOBROVOLNÝ, SOUSTR. KOVŮ *1924
LADISLAV DOHNAL, SKLADNÍK *1902
LADISLAV DOLEŽAL, AUTOMECH. *1923
FRANTIŠEK DVOŘÁK, SOUSTR. KOVŮ *1909
ŠTĚPÁN DVOŘÁK, AUTODOPRAV. *1910
LADISLAV ELIÁŠ, ZAMĚST. ČSD *1914
JIŘÍ GRETZ, STUDENT *1926
JAROSLAV HOMOLA, SOUKR. ÚŘ. *1912
SVATOPLUK HRADECKÝ, TECH. ÚŘEDNÍK *1921
ING. JAROSLAV CHUTNÝ, ELEKTROMECH. *1913
FRANTIŠEK JELÍNEK, ŠOFÉR *1901
VLADIMÍR JELÍNEK, STÁREK *1908
JOSEF KAMAN, HOLIČ *1917
JAN KIEČ, DĚLNÍK *1902
BOHUMÍR KOMÍNEK, ROLNICKÝ SYN *1928
BŘETISLAV KOMÍNEK, ROLNICKÝ SYN *1912
FRANTIŠEK KOZEL, ŘEZNÍK *1921
MIROSLAV KREJČÍ, AUTOMECH. *1923
OLDŘICH LÁNĚK, ZAHRADNÍK *1921
FRANTIŠEK MALOUŠEK, ŘÍD. UČITEL *1905
MIROSLAV MATOUŠEK, POŠT. ÚŘEDNÍK *1923
JIŘÍ MATUŠINA, OBUV. POMOC. *1924
JAROSLAV MEJZLÍK, ÚŘEDNÍK *1921
STANISLAV MEJZLÍK, ŠT. KAP. I. M. *1912
BOHUSLAV MIKULÁŠEK, ŘEZNIC. POMOC. *1920
EMIL MIKYSKA, SEDLÁŘ *1908
FRANTIŠEK NEDOMA, ZEDNÍK *1908
ARCH. VLADIMÍR NEUMANN, ARCH. *1909
JINDŘICH NOVÁČEK, STOLAŘ *1886
JINDŘICH NOVÁČEK, SOUKR. ÚŘ. *1894
JOSEF NOVÁČEK, ROLNÍK *1901
ING. KAREL PÁNEK, *1913
MOJMÍR PLACHETKA, ŠT. KAP. I. M. *1915
KAREL POL, STUDENT *1926
LADISLAV POL, ÚŘEDNÍK *1926
JAROSLAV POSPÍCHAL, STUDENT *1923
OLDŘICH PRUDÍK, HOLIČ *1913
JUDR. BOHUSLAV PTÁČEK, ÚŘ. VELKOSTAT. *1910
JOSEF ŘÍHA, PEKAŘ. DĚLNÍK *1918
VLADIMÍR SEIFER, POKRÝVAČ *1926
MILOSLAV SKRBEK, STAV. ASISTENT *1911
RAIMUND ŠKODA, STROJVŮDCE *1912
HUBERT ŠPINAR, LESNÍ ASIST. *1908
JOSEF VLACH, DĚLNÍK *1919
FRANTIŠEK VRŠKA, MĚSTSKÝ ÚŘ. *1921
JAROSLAV ZELNÍČEK, TYPOGRAF *1912
FRANTIŠEK ZEMAN, INSTALATÉR *1913

ANTONÍN AUFGEWEKT
JOSEF AUFGEWEKT
LUDVÍK AUFGEWEKT *1899
ZDENĚK AUFGEWEKT *1914
EVA AUFGEWEKTOVÁ *1924
KATEŘINA AUFGEWEKTOVÁ *1911
ŠTĚPÁNKA BENÁČKOVÁ
MATYLDA BENÁKOVÁ *1895
JOSEF BEZDĚK *1911
BOŽENA BEZDĚKOVÁ *1922
FRANTIŠKA BOJANOVSKÁ *1927
JOSEFA BRADÁČOVÁ *1914
FRANTIŠEK DUFEK, STOLAŘ *1922
FRANTIŠEK DUFEK, ZAHRADNÍK *1899
PAVEL DUFEK *1943
MARIE DUFKOVÁ *1906
PETRA DUFKOVÁ
ANTONIE FILIPOVÁ *1879
JAN FORAL *1944
BOŽENA FORALOVÁ *1922
BOHUSLAV CHARVÁT *1917
FRANTIŠEK JÁN, KREJČÍ
EMIL MIKYSKA, SEDLÁŘ *1908
STANISLAV MONTAŠL, HEREC *1920
ANTONÍN PÁLKA *1937
CYRIL POKORNÝ *1893
LUDMILA SVOBODOVÁ *1906
ALENA SYSLOVÁ *1935
JIŘINA SYSLOVÁ *1937
ANTONÍN ŠTĚPÁNEK *1892
BLANKA ŠTĚPÁNKOVÁ *1921
MARIE URBÁNKOVÁ *1905
KVĚTA VÁVROVÁ *1929
FRANTIŠEK VODŇANSKÝ
FRANTIŠEK ZAHRADNÍK, KOVÁŘ *1919
BOŽENA ZAHRADNÍKOVÁ *1921
Poznámka:

Ve společném hrobě jsou pochováni členové revolučního odboje a členové okresního národního výboru, kteří přišli o život 7. května 1945, a občané, kteří zahynuli při leteckém bombardování 9.května 1945. Den konání pohřbu: 13. května 1945.

6. května 1945 byl ve městě ustaven revoluční národní výbor a vyvěšeny vlajky.
Večer obsadily město ustupující jednotky wehrmachtu a 7. května ráno bylo vyhlášeno stanné právo.
Členové národního výboru a další lidé byli odvlečeni do budovy Školy pro hospodyně a tam pod vedením gestapáků začaly výslechy provázené bitím. Zatčení byli pak naloženi do vozů a odvezeni k řekám Oslavě a Balince na okraji města. Zde bylo přes padesát lidí popraveno a naházeno do vody. Představitel výboru Jindra Nováček byl téhož dne oběšen na náměstí na lucerně.
Za dva dny obsadili do města Rusové. Při zatýkání se jednomu z německých důstojníků se podařilo odpálit světlici a Rusové v bombardérech nedaleko města se domnívali, že v městě mají jejich spolubojovníci potíže, vzlétli. Město bylo v odpoledních hodinách bombardováno, zahynulo i velké množství civilistů.
(zdroj: CEVH MO, Wikipedie: https://cs.wikipedia.org/wiki/Velkomezi%C5%99%C3%AD%C4%8Dsk%C3%BD_masakr , www.velkemezirici.cz/o-meste/historie/velkomeziricska-tragedie-r-1945 )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6114-8474
Pomník přidal: František Mrvka

Hrob vojáků Rudé armády

Autor: František Mrvka, 22.09.2017
Umístění: Velké Meziříčí, Karlov, Nový hřbitov
Nápis:
NA PAMĚŤ SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ
VLADIMÍRA CHARDINA - 21 r.
A VADIMA MURATOVA - 20 r.
KTEŘÍ PADLI 9. KVĚTNA 1945
PŘI OSVOBOZOVÁNÍ MĚSTA.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6114-9157
Pomník přidal: František Mrvka

Kenotaf Karel Milostný

Autor: František Mrvka, 07.08.2017
Umístění: Velké Meziříčí, Karlov, Nový hřbitov
Nápis:
MUDr. KAREL MILOSTNÝ
*13.4.1913, POPRAVEN 8.9.1943

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Mrvka

Kenotaf Karel Rosendorf

Autor: František Mrvka, 07.08.2017
Umístění: Velké Meziříčí, Karlov, Nový hřbitov
Nápis:
JUDR KAREL ROSENDORF ML.
NAR. 6.2.1909, PODLEHL 30.7.1942
ÚTRAPÁM KONCEN. TÁBORA V OSVĚTIMI,
KDE BYL VĚZNĚN OD 29.1.1942

NESPLNILA SE JEHO POSLEDNÍ VŮLE
ODPOČÍVATI ZDE V HROBĚ SVÉ MATKY
NEBOŤ NELÍTOSTNÝ OSUD URČIL
ABY SPOČINUL NAVŽDY SE SVÝMI DRUHY

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Mrvka