Velké Meziříčí

Gen. Jaroše, Hornoměstská, Hřbitovní, K Novému nádraží, Karlov, Náměstí, Sokolovská, nezařazeno

Pomník obětem 2. světové války

Autor: František Mrvka, 22.09.2017
Umístění: Velké Meziříčí, Balinské údolí, břeh řeky Balinky
Nápis:
ZRAZENI, MUČENI NĚMECKÝMI TYRANY, ZDE 7.5.1945 ČESTNĚ PADLI PRO LEPŠÍ BUDOUCNOST VLASTI

DOHNAL L. SKLADNÍK, KUJAL STAN. ZEMĚD.
DOLEŽAL L. MECHANIK, LÁZNIČKA JOS. ZEMĚD.
DVOŘÁK JAR. ZEMĚD., MEZLÍK ST. PORUČÍK
ELIÁŠ LAD. ŽELEZN., MIKULÁŠEK B. ŘEZNÍK
HRADECKÝ S. ÚŘEDNÍK, Ing. PÁNEK KAREL ÚŘ.
KAMAN JOSEF HOLIČ, POSPÍCHAL JAR. STUD.
KREJČÍ MIR. MECHAN., ZEMAN FRANT. ŠOFÉR

ČEST JEJICH PAMÁTCE
Poznámka:

Pomník popravených členů RONV ve Velkém Meziříčí na břehu Balinky.

Zdroj: CEVH MO


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6114-9083
Pomník přidal: František Mrvka

Pomník obětem 2. světové války

Autor: František Mrvka, 22.09.2017
Umístění: Velké Meziříčí, silnice směr Dolní Heřmanice, po pravé straně na břehu řeky Oslavy
Nápis:
ZRAZENI, MUČENI NĚMECKÝMI TYRANY, ZDE 7.5.1945 ČESTNĚ PADLI PRO LEPŠÍ BUDOUCNOST VLASTI

AMBROŽ ANT. ELEKTR., HUBL JOSEF KOŽELUH ARCH. NEUMAN VLAD., BABÁK L. DOZORCE F.S.
Ing. CHUTNÝ JAROSLAV, PLACHETKA V. PORUČÍK
BABÁK ZD. STUDENT, JELÍNEK FRANT. ŠOFÉR
POL KAREL STUDENT, BESEDA SV. STUDENT
JELÍNEK VL. MLYNÁŘ, POL LADIS. ÚŘEDNÍK
BOUŘ JAR. STUDENT, KIEL JAN DĚLNÍK
JUDR. PTÁČEK BOHUSL., BRÁZDA JAN OBCHOD.
KOZEL FRANT. ŘEZNÍK, PRUDÍK OLDŘ. HOLIČ BROM RUDOLF UČITEL, KRAVAL FR. ÚŘEDNÍK
PROKEŠ JIND. DĚLNÍK, BŘEHOVSKÝ ENG. PORUČÍK
KŘÍŽ KAREL OBCH., ŘÍHA JOSEF PEKAŘ
DOBROVOLNÝ J. SOUST., LÁNĚK OL. ZAHRADNÍK
SEIFER VL. POKRÝVAČ, DVOŘÁK BEDŘ. STUD.
MALEC VL. ZEMĚDĚLEC, ŠKODA R. STROJVŮDCE
DVOŘÁK FR. SOUSTR., MATUŠINA J. OBCHODNÍK
ŠPINAR H. LES. ASIST., DVOŘÁK Š. AUTODOPR.
MATOUŠEK M. STUD., VLACH JOSEF DĚLNÍK
GRETZ JIŘÍ STUDENT, MEJZLÍK J. ÚŘEDNÍK
VRŠKA FR. OBCHODNÍK, HOMOLA J. ÚŘEDNÍK
NEDOMA FR. ZEDNÍK, ZELNÍČEK J. TYPOGRAF

ČEST JEJICH PAMÁTCE
Poznámka:

Pomník členům RONV ve Velkém Meziříčí, popraveným dne 7.5.1945 na břehu Oslavy.
Zdroj: CEVH MO


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6114-9082
Pomník přidal: František Mrvka

Pomník Partyzánským jednotkám

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 08.09.2019
Umístění: Velké Meziříčí, na svahu Fajtova kopce nad Velkým Meziříčím a nad dálničním odpočívadlem na 146. km dálnice D1
Nápis:
ČEST A SLÁVA PARTYZÁNSKÝM JEDNOTKÁM,
KTERÉ V ČESKOMORAVSKÉ OBLASTI
POZDVIHLY ZBRANĚ PROTI HITLEROVSKÝM UCHVATITELŮM

GENERÁL SVOBODA – OLEKSA BORKAŇUK – JAN KOZINA
JERMAK – PLUK. L. SVOBODY – PROKOP HOLÝ – JOSEF HYBEŠ
RADA TŘÍ – JURAJ – STALIN – KIROV – LENKA–JIH – VPŘED
TŘETÍ ČS. ÚDERNÁ ROTA – MIROSLAV TYRŠ
MISTR JAN HUS – ZAREVO-ZÁŘE

Z INICIATIVY OKRESŮ
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, TŘEBÍČ, JIHLAVA
VYBUDOVAL MěstNV VELKÉ MEZIŘÍČÍ
V ROCE 1988

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Pomník Obětem 2. světové války a vojákům Rudé armády

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 08.09.2019
Umístění: Velké Meziříčí, na svahu Fajtova kopce nad Velkým Meziříčím a nad dálničním odpočívadlem na 146. km dálnice D1
Nápis:
NA VĚČNOU PAMĚŤ OSVOBOZENÍ VLASTI RUDOU ARMÁDOU,
PARTYZÁNSKÝCH BOJŮ, PADLÝM A UMUČENÝM OBČANŮM
ČESKOMORAVSKÉ VYSOČINY

Z INICIATIVY OKRESŮ
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, TŘEBÍČ, JIHLAVA
VYBUDOVAL MěstNV VELKÉ MEZIŘÍČÍ
V ROCE 1988

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Socha Matka Vysočiny

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 08.09.2019
Umístění: Velké Meziříčí, na svahu Fajtova kopce nad Velkým Meziříčím a nad dálničním odpočívadlem na 146. km dálnice D1
Nápis:
VY, KDOŽ JSTE PADLI ZDE V KLÍN VYSOČINY,
VÁŠ ŽIVOT NEBYL MARNOU OBĚTÍ
VÁŠ CHRABRÝ BOJ, STATEČNÉ VAŠE ČINY
NEZMIZÍ NIKDY Z LIDSKÉ PAMĚTI

IVAN SKÁLA
Poznámka:

Památník byl vytvořen v 80. letech 20. století a jeho autorem je akademický sochař Jan Habarta. Podle původního návrhu měla být ústřední sochou žena s dítětem v náručí a druhé měla vést za ruku. Nakonec byl ovšem realizován návrh ženy s kyticí jeřabin v náručí. Stavbu financovaly okresy Jihlava, Třebíč a Žďár nad Sázavou a památník měl připomínat všechny ženy z Vysočiny, které podporovaly partyzány. K odhalení došlo 28. října 1988, ovšem již krátce po listopadu 1989 byla socha odstraněna a uskladněna. Někdy kolem roku 2000 byla instalována zpět na své původní místo a v květnu 2000 u ní proběhly oslavy osvobození. Památník byl dlouhou dobu neudržován a zarůstal náletovými dřevinami, v roce 2013 však bylo okolí vyčištěno a upraveno.
(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Matka_Vyso%C4%8Diny )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Hrob Obětí války 1866

Autor: František Mrvka, 22.09.2017
Umístění: Velké Meziříčí, Gen. Jaroše, u zdi židovského hřbitova
Nápis:
1866
Poznámka:

Pohřbeno 24 pruských vojáků, kteří zemřeli na choleru a nebyli katolického náboženství.
Přesné umístění hrobu s ostatky není známo (nachází se na parcele 1568/61). Kříž pravděpodobně není na původním místě.
Zdroj: CEVH MO


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6114-40944
Pomník přidal: František Mrvka

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: František Mrvka, 22.09.2017
Umístění: Velké Meziříčí, Hornoměstská 363/35, budova bývalé hospodyňské školy
Nápis:
V TÉTO ŠKOLE BYLI UMUČENI
8.5.1945, SPOLUBOJOVNÍCI
ZA SVOBODU NÁRODA:
NOVÁČEK JOSEF
*27.8.1901
KOMÍNEK BŘETISLAV
*9.1.1912
KOMÍNEK BOHUMÍR
*4.11.1928
Z OSLAVIČKY
Poznámka:

Pamětní deska na místě (budova bývalé hospodyňské školy), kde byli umučeni ustupujícími Němci tři poslední oběti poprav ve Velkém Meziříčí.
Zdroj: CEVH MO


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6114-9084
Pomník přidal: František Mrvka

Hrob Bohumír Motyčka

Autor: František Mrvka, 22.09.2017
Umístění: Velké Meziříčí, Hřbitovní, Moráňský hřbitov
Nápis:
ZDE TIŠE ODPOČÍVÁ
BOHUMÍR
MOTYČKA
ŠTÁB. KAPIT. V. V.
*21.8.1886 +11.8.1931.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Mrvka

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: František Mrvka, 22.09.2017
Umístění: Velké Meziříčí, K Novému nádraží 1, budova nádraží z ulice
Nápis:
ZA OSVOBOZENÍ VLASTI
POLOŽILI ŽIVOT
V REVOLUČNÍCH DNECH R. 1945
ŽELEZNIČNÍ ZAMĚSTNANCI
LADISLAV ELIÁŠ
JOSEF HLAVÁČ
RAIMUND ŠKODA
ČEST JEJICH PAMÁTCE!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6114-9443
Pomník přidal: František Mrvka

Pomník Jiří Jaroš

Autor: Libuše Pavlíčková, 04.10.2013
Umístění: Velké Meziříčí, Karlov, hřbitov
Nápis:
MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ
S ÚCTOU SVÉMU RODÁKOVI A HRDINOVI
GEN. JIŘÍMU JAROŠOVI,
KRAJSKÉMU VELITELI OBRANY NÁRODA
POPRAVENÉMU VE STUTTGARTU 6.4.1943
Poznámka:

14.12.1942 odsouzen k trestu smrti a kromě toho byl i zbaven českých práv. Rozsudek přijal Jaroš velice klidně, jen si přál, aby mohl zemřít jako voják, tedy být zastřelen. Nacisti ale jeho žádosti nevyhověli. 6.4. 1943 v pět hodin ráno byl popraven gilotinou (podrobně viz Galerie Hrdinů zde)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6114-39829
Pomník přidal: Libuše Pavlíčková
Příprava dat: Ing. František Jedlička