Nové Město na Moravě

Pomník vojákům Rudé armády

Autor: František Mrvka, 11.05.2019
Umístění: Nové Město na Moravě, Malá, katolický hřbitov u kostela Nanebevzetí Panny Marie
Nápis:
"Československý lid, jenž
mnoho vytrpěl a byl osvo-
bozen slavnou Sovětskou
armádou, nesmí zapome-
nout na své osvoboditele,
sovětské vojáky, kteří to-
lik krve prolili, aby Čecho-
slováci mohli šťastně žít."
N. Město, květen 1945. kpt. Radionov

ing. kap. P. D. ROGOZA
voj. N. GOUŠOROV
I. SIMOTIN
N. J . KRASNO
M. J . KOGAN
D. DŽABYLOV
V. F. PANPATOV
a 4 rudoarmějci neznám. jmen
Věčná paměť hrdinům!
Poznámka:

Džabar Džalilov, rudoarmějec, nar. 1923, padl 8.6.1945.
Petr Filipov, partyzán, padl 1945.
Michail Ivanovič Galkin, svobodník, nar. 1901, padl 10.5.1945.
Nikolaj Goušorov, partyzán, padl 1945.
Moisej Aronovič Kogan, seržant, nar. 1911, padl 1945.
Nikolaj Ivanovič Krasnov, rudoarmějec, nar. 1911, padl 10.5.1945.
Aleksandr Aleksandrovič Lutikov, staršina, nar. 1918, padl 10.5.1945.
Viktor Fedorovič Pankratov, rudoarmějec, nar. 1917, padl 11.5.1945.
Pavel Davidovič Rogoza, kapitán, nar. 1907, zemřel 30.6.1945.
Vasilij Ivanovič Simutin, gardový vojín, nar. 1924, padl 13.5.1945.
+ tři padlí neznámí rudoarmějci.
(zdroj: CEVH MO )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6108-9727
Pomník přidal: František Mrvka

Hrob František Mička

Autor: František Mrvka, 11.05.2019
Umístění: Nové Město na Moravě, Malá, katolický hřbitov u kostela Nanebevzetí Panny Marie
Nápis:
František Mička
stud. IV. roč. c.k. státní uměl. akademie v Praze,
zemřel ve voj. nemocnici v Jihlavě, při vykonávání
své povinnosti vojenské roku 1915, ve stáří 23. let.
Poznámka:

Vojín 81. pěšího pluku, nar. 1892 v Novém Městě na Moravě, zemřel 21.7.1915. 22.7.1915 byl převezen do Nového Města, kde byl 24.7.1915 pohřben.
(zdroj: http://www.vuapraha.cz/node/69 )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Mrvka

Hrob Petr Křička

Autor: František Mrvka, 11.05.2019
Umístění: Nové Město na Moravě, Malá, katolický hřbitov u kostela Nanebevzetí Panny Marie
Nápis:
BÁSNÍK
PETR KŘIČKA
*4.12.1884
+25.7.1949
Poznámka:

Český básník, bratr hudebního skladatele Jaroslava Křičky, povoláním učitel. Po vypuknutí I.světové války narukoval jako náhradní praporčík 2.8.1914 k 81.pěšímu pluku do Jihlavy, s kterým odešel na ruskou frontu do Haliče. Po těžkém zranění 14.11.1914 strávil několik měsíců v nemocnicích a v roce 1917 byl zproštěn vojenské služby. Svůj protest proti válce vyjádřil v básni Medynia Glogowska, 8.10.1914 - podle střetnutí, kterého byl přímým účastníkem.
(zdroj: https://kramerius.army.cz/search/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Mrvka

Hrob Jiří Šebek

Autor: František Mrvka, 11.05.2019
Umístění: Nové Město na Moravě, Malá, katolický hřbitov u kostela Nanebevzetí Panny Marie
Nápis:
Pplk., prof. JIŘÍ ŠEBEK
akademický malíř a grafik
1922 - 1999

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Mrvka

Hrob Josef Holcman

Autor: František Mrvka, 11.05.2019
Umístění: Nové Město na Moravě, Malá, katolický hřbitov u kostela Nanebevzetí Panny Marie
Nápis:
genmjr. JOSEF HOLCMAN
*1906 +1984
Poznámka:

Holcman Josef: *10.5.1906 Radešínska Svratka. +26.9.1984 Brno. Dělostřelectvo.
(zdroj: válka.cz )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Mrvka
Doplnění informací: Arno Glaser

Hrob vojáků Rudé armády

Autor: František Mrvka, 11.05.2019
Umístění: Nové Město na Moravě, Malá, katolický hřbitov u kostela Nanebevzetí Panny Marie
Nápis:
,,ЧEХОСЛОВАЦКИЙ НАРОД, КОТОРЫЙ МНОГО
ВЫСТРАДАЛ И БЫЛ ОСВОБОЖДËН СЛАВНОЙ
СОВEТСКОЙ АРМИEЙ, НEЗАБУДEТ СВОИХ
ОСВОБОДИТEЛEЙ-CОBEТСКИХ BОИНОB, КО-
ТОРЫE ПРОЛИЛИ СТОЛЬКО КРОВЫ, ЧТОБЫ
ЧEХОСЛОВАКИ МОГЛИ СЧАСТЛИВО ЖИТЬ"
N. МĚSТО, МАЙ 1945г. КПТ. РОДИОНОВ
ИНЖ. КАП. П. Д. РОГОЗА
БОИН Н. ГОУШОРОВ
И. СИМОТИН
Н. E. КРАСНО
М. E. КОГАН
Д. Д. ЖАБЫЛОВ
В. Ф. ПАНПАТОВ
4 КРАСНОАРМEЙЦА, ИМEНА КОТОРЫХ НEИЗВEСТНЫ
БEЧНАЯ ПАМЯТЬ ГEРОЯМ!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6108-9721
Pomník přidal: František Mrvka

Hrob Hynek Hájek

Autor: František Mrvka, 11.05.2019
Umístění: Nové Město na Moravě, Malá, katolický hřbitov u kostela Nanebevzetí Panny Marie
Nápis:
HYNEK HÁJEK
*1.2.1889 +13.4.1945
Poznámka:

V roce 1945 byl mezi Novým Městem a Zubřím vlasovci zastřelen četník Hynek Hájek. Měl tam od ruských partyzánů se svým synem převzít vysílačku. Došli na to místo, kde měli schůzku, a slyšeli ruštinu. Tak šli dál, ale nečekali tam partyzáni, nýbrž vlasovci. Ti ho zastřelili a syn svého mrtvého otce potom dovlekl z Bezděkova až do Nového Města, kde ho tajně pohřbil na zahradě domu. Až po válce jeho tělo exhumovali a měl čestný pohřeb.
(zdroj: https://noviny.nmnm.cz/nadacni-fond-se-zameri-historii-noveho-mesta/ )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6108-9722
Pomník přidal: František Mrvka

Hrob Harry Jíra-Freund

Autor: František Mrvka, 11.05.2019
Umístění: Nové Město na Moravě, Malá, katolický hřbitov u kostela Nanebevzetí Panny Marie
Nápis:
VELKÝ BOJOVNÍK
ZA PRAVDU A SPRAVEDLNOST
JUDr. HARRY JÍRA-FREUND
PADL ZA OBĚŤ NACISTICKÉMU BĚSU
NAROZEN 28. ČERVENCE 1908 V PRAZE
ZASTŘELEN 25. LEDNA 1944 V KUKLÍKU
SVŮJ ŽIVOT VĚNOVAL PROLETARIÁTU
A VŠEM UTISKOVANÝM
Poznámka:

zápis z městské kroniky:
Dr. Freund z Prahy
Pražská německá kriminální policie pátrala již delší dobu po zmizelém dr. Freundovi z Prahy, jehož někteří předkové prý byli židovského původu. Aby unikl zatčení, uprchl dr. Freund z Prahy. Pomocí nějakého zachyceného dopisu podařilo se německé kriminální policii zjistiti, že dr. Freund je totožný s obyvatelem Bukáčkovy pazderny v Kuklíku, kde se říká „Na Mertově“. Tam bydlel dr. Freund pod jiným jménem. Německá kriminální policie přijela a při vstupu do pazderny překvapeného dr. Freunda zastřelila, protože prý se shýbl pro sekerku.
Stalo se to 25. ledna 1944. Bukáčkova rodina byla hned zatčena a odvezena. Bylo zatčeno také několik jiných osob, které však byly druhého dne propuštěny. Rodina Bukáčkova byla zadržena ve vazbě delší dobu.
(zdroj: https://www.snezne.cz/assets/File.ashx?id_org=15145&id_dokumenty=1608 )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6108-9719
Pomník přidal: František Mrvka
Doplnění informací: Jiří Nedvěd

Kenotaf František Mikeš

Autor: František Mrvka, 11.05.2019
Umístění: Nové Město na Moravě, Malá, katolický hřbitov u kostela Nanebevzetí Panny Marie
Nápis:
František Mikeš
*5.7.1888 Radňovice +9.6.1942 popraven v Brně
Poznámka:

Vojín 81. pěšího pluku rakousko-uherské armády padl do zajetí 1.4.1915 na Dukle. Jako zajatec pracoval v olověných dolech na Urale. Přihlášen do Čs. legií v Rusku 15.11.1915 v Lipecku - Tambovská gubernie. Zařazen k 2.střeleckému pluku v hodnosti podporučík. Do vlasti se vracel na lodi Madavaska kolem Indie, přes Suezský průplav do Terstu. Konec v legiích 22.4.1920 v hodnosti poručík.
Za okupace se zapojil do odboje v Obraně národa v Novém Městě na Moravě. Popraven během 2. stanného práva, Kounicovy koleje.
(zdroj: http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase , https://encyklopedie.brna.cz )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Mrvka