Nové Město na Moravě

Pomník Hynek Hájek

Autor: Vladimír Šustáček, 02.06.2021
Umístění: Nové Město na Moravě, u silnice směrem na Zubří, cca 1 km od vlakového nádraží
Nápis:
Zde padl

HYNEK HÁJEK-HORSKÝ
poručík partyzán
13.IV.1945
Poznámka:

Na tomto místě byl 13.4.1945 německou hlídkou zastřelen četnický velitel a partyzán Hynek Hájek z Nového Města na Moravě a těžce zraněn jeho syn Miroslav.
Původní pomníček (smírčí kříž) byl začátkem roku 2020 nahrazen zcela novým křížem, který byl usazen několik metrů od původního místa Nadačním fondem Nového Města na Moravě.
(více informací: https://hm.nmnm.cz/hynek-hajek/
https://noviny.nmnm.cz/nadacni-fond-se-zameri-historii-noveho-mesta/)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6108-09718
Souřadnice: N49°34'13.4'' E16°5'53.9''
Pomník přidal: Martin Drápalík

Hrob Vincenc Makovský

Autor: Blanka Jestřábová, 27.06.2016
Umístění: Nové Město na Moravě, Brněnská, evangelický hřbitov
Nápis:
NÁRODNÍ UMĚLEC
SOCHAŘ
VINCENC MAKOVSKÝ
3.6.1900 28.12.1966
Poznámka:

Profesor Vincenc Makovský
(1900, Nové Město na Moravě - 1966, Brno)
Byl to český akademický sochař, malíř, designér, profesor brněnské techniky a profesor Akademie výtvarných umění v Praze. Jako člen ilegálního Národně revolučního výboru inteligence se účastnil odboje. Je považován za čelného představitele meziválečné avantgardy.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°34'1.56'' E16°4'26.88'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: František Mrvka

Kenotaf rodina Bradyova

Autor: František Mrvka, 11.05.2019
Umístění: Nové Město na Moravě, Brněnská, evangelický hřbitov
Nápis:
IN MEMORIAM
KAREL BRADY - MECL
28.5.1898 - 1942
MARKÉTA BRADOVÁ
22.12.1907 - 1942
HANIČKA BRADOVÁ
16.5.1931 - 1944
Poznámka:

Karel Brady Metzl (28. května 1898, Třeboň – 14. července 1942 v Osvětimi) byl český obchodník a oběť holokaustu. Byl otcem Hany Bradyové (1931-1944), jejíž osud je zpracován v románu Hanin kufřík a ve stejnojmenném filmu. Narodil se jako syn Emilie a Ludwiga Metzlových. Měl šest sourozenců. Jeho strýc a teta, Adolf a Karolína Bradyovi zůstali bezdětní a přijali dvě děti Karolininy sestry Emilie, Karla a Hedviku. Karel hrál ochotnicky divadlo, byl členem Sokola, dobrovolných hasičů, aktivní fotbalový hráč a "komentátor" závodů. Kromě toho také podporoval finančně a materiálně skauty a dětský domov. V roce 1927 se oženil s o deset let mladší Markétou Dubskou. Pár měl maloobchodní prodejnu v Novém Městě na Moravě, žili nad svým obchodem. Rodina byla jedinou pouze židovskou rodinou v tomto městě. Před obchodem vybudoval první čerpací stanici ve městě a zavedl jeden z prvních obchodů s uhlím v maloobchodě a také získali jako první rodina telefon: jeho telefonní číslo bylo původně 1, to bylo později převedeno na číslo 11, číslo 1 posléze patřilo četníkům. Manželé také podporovaly umělce, například avantgardního sochaře Vincence Makovského, který byl Karlovým bývalým spolužákem.
Karel a Markéta Brady-Metzlovi měli dvě děti – Jiřího (narozen 9. února 1928) a Hanu (narozena 16. května 1931). V roce 1939 byl Karel zatčen Gestapem, odsouzen a musel na dva měsíce do vězení do Jihlavy. Zákony, které vstoupily v platnost v roce 1939 znamenaly pro celou a jedinou rodinu v Novém Městě na Moravě vyloučení, bylo to těžké zejména pro děti, kterým bylo zakázáno navštěvovat školu. V březnu roku 1941 byla zatčena i Markéta a byla poslána do Koncentračního tábora v Ravensbrücku – její bratr utekl do Belgie a nechal ji a jejímu manželovi poslat peníze. Po okupaci Belgie byl s pomocníky zatčen, našel se seznam příjemců a dárců a tam bylo i jméno Karla Bradyho-Metzla. Karel tak byl 23. listopadu 1941 znovu zatčen a uvěznen v Jihlavě. Pár hodin po jeho zatčení si jeho švagr Ludvík vzal děti. Byl katolického vyznání a byl manželem Karlovy sestry. Děti měly zůstat s ním a s jeho rodinou na venkově. Dle nacistických zákonů měli být Hana a Jiří dne 14. května 1942 odvlečeni do deportačního střediska v Třebíči . O čtyři dny později byly odvlečeny jejich děti do Terezínského ghetta. Mezitím musel Karel Brady-Metzl ve vazbě leštit parketové podlahy. V jihlavském vězení však žil v relativní svobodě, měl povoleno dokonce jít na nákup, ale neodvážil se utéct, protože se bál, že jeho děti slouží jako rukojmí. Nakonec však byl převezen do Brna. Z Brna pak byl dne 11. června 1942 převezen do koncentračního tábora Osvětim, kde byl v červenci 1942 zavražděn.[1] Jeho manželka Markéta byla odvlečena dne 29. října 1942 do Koncentračního tábora v Ravensbrücku a tam byla zavražděna.
Jejich děti byli později také deportováni do Osvětimi. Jiří přijel dne 28. září 1944 do Osvětimi a Hana dne 23. října 1944. Hana byla okamžitě po příjezdu zavražděna v plynové komoře. Tehdy šestnáctiletý Jiří přežil koncentrační tábor z toho důvodu, že byl schopen pracovat. Dne 17. ledna 1945 začala evakuace tábora v Osvětimi a Jiřímu se podařilo uprchnout. Holokaust nakonec přežil.
(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_strana )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Mrvka

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Martin Drápalík, 01.01.2003
Umístění: Nové Město na Moravě, Komenského náměstí 3
Nápis:
PAMÁTCE OBĚTEM II. SVĚTOVÉ VÁLKY
Poznámka:

Autor: ak.soch.Vincenc Makovský
Deska byla odhalena u příležitosti 55. výročí osvobození v květnu r. 2000. Reliéf znázorňuje umírajícího vězně v kobce koncentračního tábora.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6108-09723
Pomník přidal: Martin Drápalík

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Radek Šmíd, 16.04.2014
Umístění: Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 152, ve vstupu do budovy Gymnázia Vincence Makovského
Nápis:
F. Štursa, K. Čápek, Z. Kožnárek, A. Filipi, Ing. V. Mrázek, E. Spiegel, A. Žilka, M. Čejka, Ing. K. Fischl, J. Tejkal, O. Pokorný, F. Gregor, J. Koudelka

Ing. A. Zobač, S. Jaroš, F. Mikeš, L. Eisler, O. Feldman, J. Koudelka, A. Puchýř, E. Lindner, K. Skutecký, R. Skutecký, J. Beran, Z. Śír, H. Kafka

JÁ BUDU PAPRSEK, JEJŽ TMA SMÍ ZACHYTIT
J. ORTEN

VĚNOVÁNO OBĚTEM FAŠISMU Z ŘAD STUDENTŮ

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6108-09725
Pomník přidal: Radek Šmíd
Příprava dat: Vojtěch Stráník

Pomník vojákům Rudé armády

Autor: František Mrvka, 11.05.2019
Umístění: Nové Město na Moravě, Malá, katolický hřbitov u kostela Nanebevzetí Panny Marie
Nápis:
"Československý lid, jenž
mnoho vytrpěl a byl osvo-
bozen slavnou Sovětskou
armádou, nesmí zapome-
nout na své osvoboditele,
sovětské vojáky, kteří to-
lik krve prolili, aby Čecho-
slováci mohli šťastně žít."
N. Město, květen 1945. kpt. Radionov

ing. kap. P. D. ROGOZA
voj. N. GOUŠOROV
I. SIMOTIN
N. J . KRASNO
M. J . KOGAN
D. DŽABYLOV
V. F. PANPATOV
a 4 rudoarmějci neznám. jmen
Věčná paměť hrdinům!
Poznámka:

Džabar Džalilov, rudoarmějec, nar. 1923, padl 8.6.1945.
Petr Filipov, partyzán, padl 1945.
Michail Ivanovič Galkin, svobodník, nar. 1901, padl 10.5.1945.
Nikolaj Goušorov, partyzán, padl 1945.
Moisej Aronovič Kogan, seržant, nar. 1911, padl 1945.
Nikolaj Ivanovič Krasnov, rudoarmějec, nar. 1911, padl 10.5.1945.
Aleksandr Aleksandrovič Lutikov, staršina, nar. 1918, padl 10.5.1945.
Viktor Fedorovič Pankratov, rudoarmějec, nar. 1917, padl 11.5.1945.
Pavel Davidovič Rogoza, kapitán, nar. 1907, zemřel 30.6.1945.
Vasilij Ivanovič Simutin, gardový vojín, nar. 1924, padl 13.5.1945.
+ tři padlí neznámí rudoarmějci.
(zdroj: CEVH MO )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6108-9727
Pomník přidal: František Mrvka

Hrob František Mička

Autor: František Mrvka, 11.05.2019
Umístění: Nové Město na Moravě, Malá, katolický hřbitov u kostela Nanebevzetí Panny Marie
Nápis:
František Mička
stud. IV. roč. c.k. státní uměl. akademie v Praze,
zemřel ve voj. nemocnici v Jihlavě, při vykonávání
své povinnosti vojenské roku 1915, ve stáří 23. let.
Poznámka:

Vojín 81. pěšího pluku, nar. 1892 v Novém Městě na Moravě, zemřel 21.7.1915. 22.7.1915 byl převezen do Nového Města, kde byl 24.7.1915 pohřben.
(zdroj: http://www.vuapraha.cz/node/69 )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Mrvka

Hrob Petr Křička

Autor: František Mrvka, 11.05.2019
Umístění: Nové Město na Moravě, Malá, katolický hřbitov u kostela Nanebevzetí Panny Marie
Nápis:
BÁSNÍK
PETR KŘIČKA
*4.12.1884
+25.7.1949
Poznámka:

Český básník, bratr hudebního skladatele Jaroslava Křičky, povoláním učitel. Po vypuknutí I.světové války narukoval jako náhradní praporčík 2.8.1914 k 81.pěšímu pluku do Jihlavy, s kterým odešel na ruskou frontu do Haliče. Po těžkém zranění 14.11.1914 strávil několik měsíců v nemocnicích a v roce 1917 byl zproštěn vojenské služby. Svůj protest proti válce vyjádřil v básni Medynia Glogowska, 8.10.1914 - podle střetnutí, kterého byl přímým účastníkem.
(zdroj: https://kramerius.army.cz/search/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Mrvka

Hrob Jiří Šebek

Autor: František Mrvka, 11.05.2019
Umístění: Nové Město na Moravě, Malá, katolický hřbitov u kostela Nanebevzetí Panny Marie
Nápis:
Pplk., prof. JIŘÍ ŠEBEK
akademický malíř a grafik
1922 - 1999

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Mrvka

Hrob Josef Holcman

Autor: František Mrvka, 11.05.2019
Umístění: Nové Město na Moravě, Malá, katolický hřbitov u kostela Nanebevzetí Panny Marie
Nápis:
genmjr. JOSEF HOLCMAN
*1906 +1984
Poznámka:

Holcman Josef: *10.5.1906 Radešínska Svratka. +26.9.1984 Brno. Dělostřelectvo.
(zdroj: válka.cz )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Mrvka
Doplnění informací: Arno Glaser