á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)
Autor: pamětní deska

poručík in memoriam Hynek Hájek

* 1.2.1889 (Přerov)
† 13.4.1945 (Nové Město na Moravě, u osady Bezděkov)

Vrchní strážmistr Hynek Hájek působil jako velitel místní četnické stanice v Novém Městě na Moravě. Hned po okupaci se zapojil do odbojové činnosti – podílel se na výrobě falešných občanských průkazů, zadržoval udání a byl informátorem odboje. Spolupracoval např. se skupinou kolem Eduarda Sošky, který se později stal pobočníkem gen. Josefa Svatoně z Rady tří a před svým odchodem do ilegality byl sousedem Hynka Hájka (Soška bydlel v Novém Městě na Masarykově ulici čp. 213, Hájek ve vedlejším domě čp. 214). Za svého působení v odboji získal Hájek krycí jméno „Horský“.
V červnu 1944 byl Hynek Hájek pro nespolehlivost předčasně penzionován. Poté se plně věnoval práci v odboji, do níž zapojil i svoje děti Miroslava (bývalého vojáka z povolání), Vladimíra (uprchlíka z totálního nasazení) a Vlastu (pracovnici pošty).
V dubnu 1945 se odbojové skupině podařilo získat radiostanici, kterou přivezl parašutista Hromek z britského výsadku Bauxite. Vysílačku měla převzít skupina Dr. Miroslav Tyrš s velitelem Ivanem Andrejevičem Labunským v noci mezi 12. a 13. dubnem 1945. K předání mělo dojít ve staré cihelně, která bývala vedle železniční tratě u Zubří. Předání se měl zúčastnit také Hynek Hájek a jeho syn Miroslav, který měl radiostanici obsluhovat. Nedaleko plánovaného místa schůzky byl Hynek Hájek a jeho syn zadrženi německou hlídkou, ostatní členové skupiny se stáhli. Při pokusu o útěk byl Hynek Hájek zastřelen a syn Miroslav postřelen čtyřmi kulkami. Těžce zraněný syn odtáhl mrtvého otce na nedaleké pole a tam jej provizorně ukryl. Druhý syn Vladimír a jeho švagr odnesli později v noci tělo na Hájkovu zahradu, kde ho ukryli a druhý den pohřbili.
Hynek Hájek byl po exhumaci pochován v neděli 19.8.1945, ostatky byly uloženy na novoměstském hřbitově na Kostelíčku za mimořádné účasti smutečních hostů. Výnosem prezidenta republiky byl in memoriam vyznamenán Čs. válečným křížem 1939 a povýšen do hodnosti poručíka.
Na domě v Masarykově ulici čp. 214, kde Hynek Hájek a jeho rodina bydleli, byla 9.10.2010 odhalena pamětní deska. Ulice nedaleko tohoto domu byla na jeho počest pojmenována jako Hájkova.

Zdroje (mimo informací z desek):
https://hm.nmnm.cz/hynek-hajek/
https://noviny.nmnm.cz/jak-to-bylo-doopravdy/

VPM:
hrob - Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
pamětní deska - Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
pomník - Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.