Kobylí

Pernerova, nezařazeno

Pomník Obětem 1. a 2. světové války a komunistické totality

Autor: Zdeněk Surýnek, 16.05.2011
Umístění: Kobylí, před farním kostelem
Nápis:
1914-1918
DUFEK FRANTIŠEK 1885-1914.,
DUFEK JAN 1888-1914.,
FRIDRICH VÁCLAV 1884-1914,
HRONEK RUD. 1887-1914.,
JÍLEK FRANTIŠEK 1892-1914.,
KUBÍK LUDVÍK 1884-1914.
MARTINEC VÁCLAV 1878-1914.,
LIŠŤÁK FRANTIŠEK 1888-1914.,
ŠPIČÁK BOH. 1885-1914.
OTÁHAL ANTONÍN 1885-1914.,
OTÁHAL VÁCLAV 1891-1914.,
BUCHTA PETR 1894-1915.
BULA LUDVÍK 1882-1915.,
DAMBORSKÝ DAMIAN 1887-1915.,
DUFEK VÁCLAV 1887-1915.
FRIBERT BART. 1888-1915.,
FRIBERT JAN 1884-1915.,
FRIDRICH FRANTIŠEK 1887-1915.
CHYTKA VÁCLAV 1890-1915.,
KAŇA FRANTIŠEK 1870-1915.,
LUKÁŠ FRANTIŠEK 1890-1915.
MIKULICA KAREL 1882-1915.,
MIKULICA VÁCLAV 1884-1815.,
NOVÁK ANTONÍN 1894-1915.
SYCHY LAD. 1894-1915.,
NESVADBA JAN 1874-1915.,
OTÁHAL JAKUB 1891-1915.
ŠŤAVÍK JAN 1888-1915.,
FRIBERT JOSEF 1887-1916.,
MAŤÁK JAN 1897., 1916.
MIKULICA JOSEF 1896-1916.,
RYCHLT STAN. 1884-1916.,
SLÁMA VINC. 1895-1916.
STUDÝNKA LUDVÍK 1890-1916.,
BLÁHA JAN 1897-1917.,
ČEŠEK JINDŘICH 1889-1917.
HYCL ANTONÍN 1887-1917.,
HOSTINSKÝ METODĚJ 1893-1917.,
CHARBA JAKUB 1897-1917.
STUDÝNKA JAN 1898-1917.,
SYCHA JOSEF 1894-1917.,
ŠLAPÁK JOSEF 1895-1917.
OTÁHAL FRANTIŠEK 1893-1917.,
BEZDĚK VL. 1895-1918.,
MICHNA JAN 1887-1918.
MIKULICA MARTIN 1889-1918.,
OTÁHAL KAREL 1888-1918.,
PÁTEK JOSEF 1894-1918.
VYKYDAL BARTOL. 1894-1918.

POLOŽILI ŽIVOTY ZA NAŠÍ SVOBODU

1939-1945
ŠPANĚL OLDŘICH 1920-1942.,
VEIGEL ARNOŠT 1896-1942.,
VEIGEL DAVID 1876-1942.
VEIGEL BEDŘICH 1905-1942.,
WEISNEROVÁ MARIE 1896-1942.,
WEISNER OTTO 1888-1942.
VEIGEL ISIDOR 1900-1942.,
VEIGLOVÁ ŠTĚP. 1913-1942.,
VEIGEL OTTO 1934-1942.
VEIGLOVÁ ILONA 1936-1942.,
VEIGEL MICHAEL 1869-1942.,
VEIGLOVÁ RŮŽENA 1874-1942.
BERNÁTKOVÁ LUD. 1930-1943.,
BERNÁTKOVÁ ELENA 1931-1943.,
BERNÁTKOVÁ ANAST. 1933-1943.
BERNÁTEK TOMÁŠ 1935-1943.,
BERNÁTEK JAN 1936-1943.,
BERNÁTKOVÁ BOŽENA 1938-1943.
NOVOTNÝ MARTIN 1892-1943.,
ČEŠEK ONDŘEJ 1902-1944.,
SLEDKÝ FRANTIŠEK 1907-1944.
TOPINKA VÁCLAV 1912-1944.,
BERGER KAREL 1902-1945.,
KŘIVKA ZDENĚK 1921-1945.
BULA ANTONÍN 1929-1945.,
FRIDRICH ANTONÍN 1942-1945.,
JORDÁNEK MATĚJ 1908-1945.
KLOBOUČNÍK VÁCLAV 1921-1945.,
RUSŇÁK FRANTIŠEK 1929-1945.,
KLÍMA TOMÁŠ 1910-1945.
ŠKROBÁK VÁCLAV 1914-1945.,
ZECHMAJSTEROVÁ BOŽENA 1921-1945.,
NEIMAN VÁCLAV 1925-1945.
MATĚJKA TOMÁŠ 1919-1940.,
KUNA ŠTĚPÁN 1908-1944.

PETR KŘIVKA
NOSITEL STÁTNÍHO VYZNAMENÁNÍ ZA HRDINSTVÍ IN MEMORIAM
ÚČASTNÍK ZAHRANIČNÍCH I DOMÁCÍCH ODBOJŮ ZA SVOBODU NÁRODA
NAROZEN V KOBYLÍ 20.10.1897
POPRAVEN V BRNĚ CEJL 21.7.1951

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6207-17980
Pomník přidal: Zdeněk Surýnek
Doplnění informací: Jiří Klimeš

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Brigita Petrášová, 18.02.2021
Umístění: Kobylí, předzahrádka domu č.p. 56
Nápis:
Na památku světové války
1914 - 1917
věnovali manželé
Václav a Franciska
VOJTĚŠKOVI
Poznámka:

Dle osobního svědectví rodinné příslušnice z domu č.p. 56, nechali rodiče Václav a Franciska Vojtěškovi postavit tento kříž na počest toho, že se jejich syn Augustin vrátil z války. Rok 1917 na nápisu zdůvodnila tím, že zmíněný syn z války v roce 1917 zběhl a ukrýval se v seně až do jejího konce.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°55'59.5'' E16°53'21.63''
Pomník přidal: Brigita Petrášová

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Ing. František Jedlička, 19.07.2021
Umístění: Kobylí, u cesty na Kobylí vrch, vlevo na konci obce
Nápis:
? synům
? zemřelým
Augustinu a Zdeňkovi
KŘIVKOVÝM
?(1913 1921)
? (1930 ?)
Poznámka:

Zdeněk Křivka je uveden na pomníku v obci.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Obětem 1. světové války

Autor: Zdeněk Surýnek, 16.05.2011
Umístění: Kobylí, v budově muzea
Nápis:
PADLÝM OBČANŮM
1914-1918
DUFEK FR. 1885-1914
DUFEK JAN 1888-1914
FRIDRYCH V.1884-1914
HROMEK RUD. 1887-1914
JÍLEK FR.1892-1914
KUBÍK LUDV. 1884-1914
MARTINEC V. 1878-1914
LYŠŤÁK FR.1888-1914
ŠPIČÁK BOH. 1885-1914
OTÁHAL A. 1885-1914
OTÁHAL V. 1891-1914
BUCHTA PETR 1894-1915
BULA LUD. 1882-1915
DAMBORSKÝ FAB. 1887-1915
DUFEK VÁCL. 1891-1915
FRÝBERT BART. 1883-1915
FRÝBERT JAN 1894-1915
FRIDRYCH FR. 1887-1915
CHYTKA VÁCL.1890-1915
KAŇA FR. 1870-1915
LUKÁŠ FR. 1890-1915
MIKULICA K. 1892-1915
MIKULICA V. 1884-1915
NOVÁK ANT.1894-1915
SYCHA LAD. 1894-1915
NESVADBA J. 1874-1915
OTÁHAL JAK. 1891-1915
ŠŤAVÍK JAN 1888-1915
FRÝBERT JOS. 1897-1916
MAŤÁK JAN 1897-1916
MIKULICA J. 1896-1916
RYCHLÝ STAN. 1884-1916
SLÁMA VINC. 1895-1916
STUDÝNKA L 1890-1916
BLÁHA JAN 1897-1917
ČEŠEK JINDŘ. 1889-1917
HYCL ANT. 1887-1917
HOSTINSKÝ M. 1893-1917
CHÁRBA JAK. 1897-1917
STUDÝNKA J. 1898-1917
SYCHA JOS. 1894-1917
ŠLAPÁK JOS. 1895-1917
OTÁHAL FR. 1893-1917
BEZDĚK VL. 1895-1918
MICHNA JAN 1887-1918
MIKULICA MART. 1889-1918
OTÁHAL KAR. 1888-1918
PÁTEK JOS. 1894-1918
VYKYDAL B. 1894-1918

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6207-18010
Pomník přidal: Zdeněk Surýnek

Pamětní deska Petr Křivka

Autor: Ivo Rozehnal, 28.12.2017
Umístění: Kobylí, rodný dům čp. 107
Nápis:
PETR KŘIVKA
NOSITEL ŘÁDU REPUBLIKY ZA HRDINSTVÍ
IN MEMORIAM
NAROZEN 20.10.1897 V KOBYLÍ
POPRAVEN 21.7.1951 V BRNĚ - CEJL
ÚČASTNÍK ODBOJŮ,
STATEČNĚ BOJOVAL ZA SVOBODU
A DŮSTOJNOST SVÉHO NÁRODA.
RODNÝ DŮM
Poznámka:

- vyučil zámečníkem a tři roky pracoval ve Vídni
- 1917 narukoval do rakousko-uherské armády, odeslán na italskou frontu
- v dubnu 1918 zběhl během dovolené, následující měsíce se skrýval v lesích a pokoušel se založit odbojovou protirakouskou skupinu
- po vyhlášení republiky se přihlásil u pěšího pluku 8 v Brně
- 1920 demobilizován
- v dubnu 1940 uprchl do ciziny přes Bratislavu, Maďarsko, Jugoslávii, Řecko, Turecko, Sýrii a Egypt do Francie, kde se přihlásil do československého zahraničního vojska v Agde, po pádu Francie byl evakuován lodí do Velké Británie
- od roku 1943 do konce druhé světové války člen osobní stráže prezidenta Edvarda Beneše
- v srpnu 1945 demobilizován, nástup k drahám, kde pracoval jako vozový revizor
- 1. ledna 1949 propuštěn do penze
- od roku 1926 člen Strany národně socialistické, po válce - člen předsednictva ústředního výboru
- podle dochovaných materiálů se pravděpodobně stal obětí konstrukce a snad i provokace tajné policie
- 17. srpna 1949 zatčen
- 20. až 22. února 1951 jednáním Státního soudu v Brně prohlášen za velitele odbojové skupiny a shledán vinným zločiny velezrady a vyzvědačství, ostatní napomáháním k velezradě a neoznámením trestného činu
- odsouzen k trestu smrti, 21. června 1951 popraven v Brně, pohřben na Ústředním hřbitově v Brně.
(zdroj: http://www.vhu.cz/rotmistr-petr-krivka-dalsi-z-obeti-komunistickeho-rezimu/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ivo Rozehnal

Hrob Leonid Ivanovič Samochvalov

Autor: Zdeněk Surýnek, 16.05.2011
Umístění: Kobylí, při silnici vedoucí ven z obce, u nádraží ČD
Nápis:
ЗДЕСЬ ПОХОРОНЕН
гвардии старший сержант
Самохвалов
Леонид Иванович
Рожден в 1925 году
погиб смертью
храбрых 15 апреля 1945,
в борьбе за свободу
славянских народов
Спи дорогой сын
мы победили твой
отец празднуем победу
? хоронивши ? тебе
отец

ZDE BYL POCHOVÁN STARŠÍ GARDOVÝ SERŽANT
SAMOCHVALOV
LEONID IVANOVIČ
NAROZENÝ R. 1925

ZEMŘEL SMRTÍ CHRABRÝCH 15. DUBNA 1945
V BOJI ZA SVOBODU SLOVANSKÝCH NÁRODŮ.
SPI, DRAHÝ SYNU, ZVÍTĚZILI JSME. TVŮJ OTEC
SLAVÍ VÍTĚZSTVÍ, ALE S PLÁČEM POHŘBÍVÁ TEBE.
OTEC

SPĚTE SVOBODYMILOVNÍ.
SAMOCHVALOVE A FUNIKOVE/J.A.
Poznámka:

Z obecní kroniky:16. 4. - z mostu přes Svodnici se zřítil tank Rudé armády při nástupu k lesu směrem na Brno. Jeho posádka - dva vojáci - zahynuli a byli pohřbeni v zahradě dnešního domu čp. 22. Otec velitele tanku sloužící v zásobovací jednotce v Brně přivezl synovi pomníček, který je dnes umístěn na přemístěném hrobu před domem čp. 493.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6207-17981
Pomník přidal: Zdeněk Surýnek
Doplnění informací: Pavel Trávníček

Hrob Karel Chytka

Autor: Brigita Petrášová, 13.07.2021
Umístění: Kobylí, hřbitov
Nápis:
RODINA
CHYTKOVA
KAREL
*3.11.1894
+28.12.1973
Poznámka:

Ruský legionář.
Narozen Kobylí, Hustopeče.
U r.u. armády vojín 25. prapor polních myslivců, zajetí 17.6.1916 Bresteček, přihlášení do legií 15.3.1917 Revel, zařazení 10.7.1917, svobodník, 4. střelecký pluk. Konec v legiích 15.10.1920. Demobilizován, vrátil se domů.
(zdroj: VUA)
Více informací v knize (ne)Zapomenutí legionářští "bráškové" Velkopavlovicko, Spolek vojenské historie Valtice, 2019.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°55'46.87'' E16°53'36.56''
Pomník přidal: Brigita Petrášová

Hrob František Sladký

Autor: Brigita Petrášová, 13.07.2021
Umístění: Kobylí, hřbitov
Nápis:
ZDE V PÁNU ODPOČÍVÁ
FRANTIŠEK SLADKÝ
NAR. 27.8.1907. ZEMŘ. TRAG. SMRTÍ
PŘI LET. NÁLETU DNE 25.8.1944

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°55'47.67'' E16°53'36.86''
Pomník přidal: Brigita Petrášová

Hrob Josef Kocourek

Autor: Brigita Petrášová, 13.07.2021
Umístění: Kobylí, hřbitov
Nápis:
RODINA
KOCOURKOVA
JOSEF
*2.4.1915
+3.8.1939
Poznámka:

Foto vojáka v uniformě


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°55'48.02'' E16°53'37.1''
Pomník přidal: Brigita Petrášová

Hrob Isidor Novák

Autor: Brigita Petrášová, 13.07.2021
Umístění: Kobylí, hřbitov
Nápis:
Zde v Pánu odpočívá
Isidor Novák
*4.12.1875 +14.10.1951
Poznámka:

Příslušník francouzských legií.
Narozen v Kobylí, Hustopeče 2.12.1875.
Údaje o jeho službě v r.u. armádě nejsou k dispozici. Zajetí 8.10.1918 Verdun, přihlášení do legií 25.10.1918, zařazení 23.11.1918, vojín, 23. a 24. střelecký pluk. Konec v legiích 3.5.1919, demobilizován, vrátil se domů.
(zdroj: VUA)

Více informací v knize (ne)Zapomenutí legionářští "bráškové" Velkopavlovicko, Spolek vojenské historie Valtice, 2019


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°55'48.06'' E16°53'36.88''
Pomník přidal: Brigita Petrášová