Uherský Brod

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Twiggy, 22.06.2007
Umístění: Uherský Brod, Masarykovo náměstí 100, u vchodu na městský úřad
Nápis:
NAD ŽIVOT SVŮJ JSME VLAST
SVOU MILOVALI...
ARM. GEN. ING. V. B. LUŽA, PARTYZÁN,
PADL 2.10. 1944 V HŘÍŠTI U PŘIBYSLAVI

ŠKPT. LET. VLADIMÍR KUBÍČEK
PADL 17.4. 1941 V BITVĚ NAD NĚMECKEM

POR. LET. JAN STANOVSKÝ
PADL 6.4. 1942 V BITVĚ NAD ANGLIÍ

RTM. LET. JAN KŘIVDA
PADL 20.12. 1940 V BITVĚ NAD ANGLIÍ
Poznámka:

Kubíček Vladimír, podplukovník in memoriam, nar. 11.10.1913, Uherský Brod, okres Uherský Brod, osobní číslo Z; F-3424, příslušník RAF, 311. peruť. Odveden 13.5.1940, Francie; Marseille. Sestřelen 17.4.1941 jako nadporučík, při operačním letu, Nizozemsko, Kelpen, Weert, Wellington R1599 (KX-J); pohřben Nijmegen, Jonkerbos, hrob 12-A-9.
Křivda Jan, plukovník in memoriam, nar. 6.8.1913, Uherský Brod, okres Uherský Brod, osobní číslo Z; F-2062, příslušník RAF, 311. peruť. Odveden 3.2.1940 (prezentace), Francie; Marseille, četař dsl. letectva čs. Zahynul 16.12.1940, Velká Británie, letiště East Wretham, při havárii po startu k operačnímu letu, Wellington T2577 (KX-G), pohřben Honington, All Sainst, C-10.
Kubíček Vladimír, F/O, 82613, 311 Sqdn, npor./R/pplk., *11/10/13, Uherský Brod /Uherské Hradiště/, navigátor, †17/4/41
Křivda Jan, Sgt, 787209, 311 Sqdn, rtn./R/plk., *6/8/13, Uherský Brod /Uherské Hradiště , pilot, †16/12/40
(zdroj http://www.acr.army.cz/historie/seznam-prislusniku-ceskoslovenskeho-letectva-v-raf-1940-1945-494/ ; http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7208-01075
Pomník přidal: Twiggy
Doplnění informací: Lenka Šimčíková, Ing. František Jedlička

Pamětní deska Antonín Hrubý

Autor: Lenka Šimčíková, 28.04.2014
Umístění: Uherský Brod, Masarykovo náměstí 100, uvnitř městského úřadu, nad schodištěm
Nápis:
NÁRODNÍMU MUČEDNÍKU
BRATRU ANTONÍNU HRUBÉMU,
MĚSTSKÉMU ÚŘEDNÍKOVI, OBĚTAVÉMU STAROSTOVI
JEDNOTY ČS. ORLA V UH. BRODĚ
A NÁČELNÍKU SLOVÁCKÉ ORELSKÉ ŽUPY
VELEHRAD, NEÚNAVNÉMU PRACOVNÍKU
DĚLNICKÉMU A HASIČSKÉMU VEDOUCÍMU
ORELSKÉHO ODBOJE PROTI OKUPANTŮM
ZA SVOBODU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY
NAR. 9. XI. 1907,
VĚZNĚNÉMU V BUCHENWALDĚ, DACHAU,
KAUNICOVÝCH KOLEJÍCH V BRNĚ,
UMUČENÉMU V MAUTHAUSENU
21. BŘEZNA 1942.

NA VDĚČNOU PAMĚŤ
NÁM I BUDOUCÍM VĚNUJE
JEDNOTA ČS. ORLA A SBOR
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V UH. BRODĚ
8. ZÁŘÍ 1946

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7208-21195
Pomník přidal: Lenka Šimčíková

Pamětní deska Bohuslav Luža

Autor: Lenka Šimčíková, 28.04.2014
Umístění: Uherský Brod, Masarykovo náměstí 100, uvnitř městského úřadu, u schodiště
Nápis:
NA VĚČNOU PAMÁTKU
NÁRODNÍMU MUČEDNÍKU
BOHUSLAVU LUŽOVI,
STAROSTOVI A POSLANCI,
NEOHROŽENÉMU BOJOVNÍKU
ZE SVOBODU NÁRODA
A ZASLOUŽILÉMU PRACOVNÍKU
ČS. STRANY
NÁRODNĚ SOCIALISTICKÉ
*16.8.1892 †7.5.1945
UH. BROD BUCHENWALD

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7208-21196
Pomník přidal: Lenka Šimčíková