Uherský Brod

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Jana Martináková, 26.06.2014
Umístění: Uherský Brod, 1. května, na pomezí městských částí Těšov a Újezdec, u stadionu TJ Sokol při silnici č. 490
Nápis:
1945
PADLÝM HRDINŮM
ПАВШИМ ГЕРОЯМ

JAN HANÁK
Z ÚJEZDCE
POPRAVEN 17.8.1943
JOSEF HORÁK
Z TĚŠOVA
POPRAVEN 7.10.1943

OBĚTI FRONTY
Z ÚJEZDCE

PIJÁK
TOMÁŠ 21r.

KUBÍKOVÁ
RŮŽENA 25r.

TORAL
DOMINIK 16r.

JOSEFÍK
JOSEF 39r.

ČERVENKA
JAROSLAV 48r.

ŠOBÁŇ
STANISLAV 20r.

VLADIMÍR GAJDOŠ
Z TĚŠOVA
POPRAVEN 13.10.1941

PAMÁTCE LEGIONÁŘŮ

VINCENC KOVAŘÍK
SVOB.2.PĚŠ.PL.RUS.LEG.
NAR.25.10.1894 PADL 2.3.1918.

JOSEF ŠIŠKA
STŘELEC 6.PĚŠ.PL.RUS.LEG.
NAR.28.10.1890,ZEMŘ.22.2.1919.

OBĚTI FRONTY
Z TĚŠOVA

HANÁK
JAN 25r.

KUSÁK
JAN 74r.

ČERVENKA
JOSEF 68r.

HALUZA
VLADIMÍR 17r.

JANČÁŘ
CYRIL 58r.

MIKLIŠ
JAROSLAV 21r.
Poznámka:

Kovařík Vincenc, nar. 25.10.1894 (23.10.1894), Těšov okr. Uherský Brod, bydliště Újezd okr. Uherský Brod. V RU armádě sloužil u 3. pěšího pluku jako vojín. Zajat 25.1.1915, Gorlice. Do čs legií v Rusku se přihlásil v Tockoje Samara, zařazen 29.6.1916 jako vojín k 1. střeleckému pluku. Padl 2.3.1918 při ústupu od Kyjeva jako vojín 2. střeleckého pluku.
Šiška Josef, nar. 26.10.1890, Újezd okr. Uherský Brod. V RU armádě sloužil u 14. zeměbraneckého pěšího pluku jako vojín. Zajat 10.12.1914, Karpaty. Do čs legií v Rusku se přihlásil 29.4.1918, Kurgán. Zařazen jako vojín k 6. střeleckému pluku. Padl 23.2.1919.
(zdroj http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7208-01035
Pomník přidal: Jana Martináková
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Jana Martináková, 26.06.2014
Umístění: Uherský Brod, Brodská 117, část Havřice, u ZŠ
Nápis:
PADLÍ A UMUČENÍ
V KONCENTRAČNÍCH TÁBORECH
ZA DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY
1939 - 1945

DURĎA ŠIMON *1904
HEINDRICH JAN *1923
BURÁŇ MIROSLAV *1925
VRÁBLÍK JOSEF *1922
PŘI BOMBARDOVÁNÍ ZAHYNULI
KAŇA TOMÁŠ *1877
PANČOCHA JOSEF *1901
BURÁŇ JAN *1929

VĚČNÁ JIM PAMĚT.

PAMÁTCE PADLÝCH SPOLUOBČANŮ
VE SVĚTOVÉ VÁLCE
1914 - 1918

BĚHŮNEK ŠIMON 1896 - 1918, BUCHTA ALOIS 1876 - 1917, BURÁŇ FRANT. 1889 - 1916, CAHEL VÁCLAV 1896 - 1915, ČERVENÝ JOS. 1885 - 1919, DOLEŽÁLEK AUG. 1897 - 1916, DŮBRAVA ŠIMON 1874 - 1915, GÁŠEK FRANT. 1891 - 1918, CHMELINA JAN 1883 - 1917, KŘAPA FRANT. 1888 - 1915, KUČERA JAN 1878 - 1915, KUBÍK JOSEF 1894 - 1915, MLÝNEK ALOIS 1880 - 1918, NEPRAŠ JOS. 1882 - 1915, NEVAŘIL FRANT. 1893 - 1918, NOVOSAD JAN 1887 - 1917, RACHŮNEK
FR. 1891 - 1914, SEDLÁČEK FR. 1874 - 1917, ŠKAREDÍK JOS. 1884 - 1918, ŠVESTKA FR. 1890 - 1917, UHEREK ŠIMON 1878 - 1917, VRÁGA ŠIMON 1892 - 1914, DLEŠTÍK FRANT. 1879 - 1915, BURÁŇ JOSEF 1865 - 1917, KRAJSA JOSEF 1892 - 1920, MICHEL ŠIMON 1868 - 1917, MIHEL TOMÁŠ 1879 - 1918, MIKULEC JAKUB, JURČÍK FRANT. 1892 - 1914, NEVAŘIL FRANT. 1897 - 1916, ORLOVSKÝ FR. 1891 - 1914, STUCHLÍK FRANT. 1878 - 1915, ŠILHAVÍK JAN, ŠVESTKA JAN 1892 - 1918, VLK FRANTIŠEK 1888 - 1916, VLK JOSEF 1886 - 1919, VRÁGA ŠIMON 1889 - 1915, VRÁGA FRANT.

ZDE ODPOČÍVÁ
16 HRDINŮ RUDÉ ARMÁDY
KTEŘÍ ZA BOJŮ V ROCE 1945
POLOŽILI SVÉ ŽIVOTY
ABYCHOM MY ŽILI

VĚČNÁ JIM SLÁVA.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7208-01029
Pomník přidal: Jana Martináková

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Twiggy, 22.06.2007
Umístění: Uherský Brod, Masarykovo náměstí 100, u vchodu na městský úřad
Nápis:
NAD ŽIVOT SVŮJ JSME VLAST
SVOU MILOVALI...
ARM. GEN. ING. V. B. LUŽA, PARTYZÁN,
PADL 2.10. 1944 V HŘÍŠTI U PŘIBYSLAVI

ŠKPT. LET. VLADIMÍR KUBÍČEK
PADL 17.4. 1941 V BITVĚ NAD NĚMECKEM

POR. LET. JAN STANOVSKÝ
PADL 6.4. 1942 V BITVĚ NAD ANGLIÍ

RTM. LET. JAN KŘIVDA
PADL 20.12. 1940 V BITVĚ NAD ANGLIÍ
Poznámka:

Kubíček Vladimír, podplukovník in memoriam, nar. 11.10.1913, Uherský Brod, okres Uherský Brod, osobní číslo Z; F-3424, příslušník RAF, 311. peruť. Odveden 13.5.1940, Francie; Marseille. Sestřelen 17.4.1941 jako nadporučík, při operačním letu, Nizozemsko, Kelpen, Weert, Wellington R1599 (KX-J); pohřben Nijmegen, Jonkerbos, hrob 12-A-9.
Křivda Jan, plukovník in memoriam, nar. 6.8.1913, Uherský Brod, okres Uherský Brod, osobní číslo Z; F-2062, příslušník RAF, 311. peruť. Odveden 3.2.1940 (prezentace), Francie; Marseille, četař dsl. letectva čs. Zahynul 16.12.1940, Velká Británie, letiště East Wretham, při havárii po startu k operačnímu letu, Wellington T2577 (KX-G), pohřben Honington, All Sainst, C-10.
Kubíček Vladimír, F/O, 82613, 311 Sqdn, npor./R/pplk., *11/10/13, Uherský Brod /Uherské Hradiště/, navigátor, †17/4/41
Křivda Jan, Sgt, 787209, 311 Sqdn, rtn./R/plk., *6/8/13, Uherský Brod /Uherské Hradiště , pilot, †16/12/40
(zdroj http://www.acr.army.cz/historie/seznam-prislusniku-ceskoslovenskeho-letectva-v-raf-1940-1945-494/ ; http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7208-01075
Pomník přidal: Twiggy
Doplnění informací: Lenka Šimčíková, Ing. František Jedlička

Pamětní deska Antonín Hrubý

Autor: Lenka Šimčíková, 28.04.2014
Umístění: Uherský Brod, Masarykovo náměstí 100, uvnitř městského úřadu, nad schodištěm
Nápis:
NÁRODNÍMU MUČEDNÍKU
BRATRU ANTONÍNU HRUBÉMU,
MĚSTSKÉMU ÚŘEDNÍKOVI, OBĚTAVÉMU STAROSTOVI
JEDNOTY ČS. ORLA V UH. BRODĚ
A NÁČELNÍKU SLOVÁCKÉ ORELSKÉ ŽUPY
VELEHRAD, NEÚNAVNÉMU PRACOVNÍKU
DĚLNICKÉMU A HASIČSKÉMU VEDOUCÍMU
ORELSKÉHO ODBOJE PROTI OKUPANTŮM
ZA SVOBODU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY
NAR. 9. XI. 1907,
VĚZNĚNÉMU V BUCHENWALDĚ, DACHAU,
KAUNICOVÝCH KOLEJÍCH V BRNĚ,
UMUČENÉMU V MAUTHAUSENU
21. BŘEZNA 1942.

NA VDĚČNOU PAMĚŤ
NÁM I BUDOUCÍM VĚNUJE
JEDNOTA ČS. ORLA A SBOR
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V UH. BRODĚ
8. ZÁŘÍ 1946

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7208-21195
Pomník přidal: Lenka Šimčíková

Pamětní deska Bohuslav Luža

Autor: Lenka Šimčíková, 28.04.2014
Umístění: Uherský Brod, Masarykovo náměstí 100, uvnitř městského úřadu, u schodiště
Nápis:
NA VĚČNOU PAMÁTKU
NÁRODNÍMU MUČEDNÍKU
BOHUSLAVU LUŽOVI,
STAROSTOVI A POSLANCI,
NEOHROŽENÉMU BOJOVNÍKU
ZE SVOBODU NÁRODA
A ZASLOUŽILÉMU PRACOVNÍKU
ČS. STRANY
NÁRODNĚ SOCIALISTICKÉ
*16.8.1892 †7.5.1945
UH. BROD BUCHENWALD

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7208-21196
Pomník přidal: Lenka Šimčíková

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Twiggy, 22.06.2007
Umístění: Uherský Brod, náměstí Svobody
Nápis:
NA VĚČNOU PAMĚT
PRESIDENTA OSVOBODITELE
A HRDINŮ
PADLÝCH ZA SVOBODU VLASTI
POSTAVILI
VDĚČNÍ BROĎANÉ.
V POMNÍKU ULOŽENA PRSŤ
BĚLOHORSKÁ
A Z BOJIŠŤ ZBROCENÝCH KRVÍ
NAŠICH LEGIONÁŘŮ.

(pata pomníku)
NEZAPOMÍNEJME!

(pravá strana)
SEZNAM UHERSKOBRODSKÝCH OBČANŮ PADLÝCH A ZEMŘELÝCH VE SVĚTOVÉ VÁLCE
RUSKÁ FRONTA:
ALBRECHT MATĚJ
ANDRÝSÍK JAN
BĚHAL LEOPOLD
BRÖSLER PAVEL
ČÍŽEK EDUARD
ČUNEK RUDOLF
FOJTÁCH BEDŘICH
FUCHS OSKAR
HAMPALA FRANTIŠEK
HAVELKA JAN
KNÍZ JOSEF
KOČÍ ANTONÍN
KOVAŘÍK JINDŘICH
KRAJSA EUSTACH
KRAJSA VÁCLAV
KUTÁLEK FRANTIŠEK
KUTÁLEK BEDŘICH
KUNČÍK RUDOLF
LEKEŠ JAN
LEKEŠ TOMÁŠ
LÖWY OTTO

OLDŘICH ŘEHÁK,
STUDUJÍCÍ ZDEJŠÍ REÁLKY,
MUČEDNÍK ZA SVOBODU NÁRODA
POPRAVEN JAKO LEGIONÁŘ 16.VI.1918
U KONEGLIANU.

RUSKÁ FRONTA:
LÖWY FILIP
MALINA STANISLAV
MACHÁČEK JOSEF
MATYÁŠ JAN
MEITNER ARTUR
POLIŠENSKÝ KAREL
POLESNÝ ANTONÍN
RESKA FRANIŠEK
ŘIHÁK KAREL
SKOUMAL ANTONÍN
STUCHLÍK JOSEF
ŠMÍD VÁCLAV
ŠOBÁN JAN
VODÁK KAREL
UHEREC FRANTIŠEK
ZERZAN FRANTIŠEK
ŽÁK JAN
BIBA RUDOLF
UHER JAN
KOČÍ FRANTIŠEK
ŠRÁMEK GUSTAV

(zadní strana)
BRŠLICA JOSEF
DACÍK TOMÁŠ
FRÖHLICH VLASTIMIL
HLADKÝ ŠTĚPÁN
HNILA JAN
KOVAŘÍK ANTONÍN
KOČICA KAREL
HRBÁČEK JOSEF
HRBÁČEK KAREL
KUBÍČEK VINCENC
KRATOCHVÍL JAN
PANČOCHA TOMÁŠ
PLÁŠEK LUDVÍK
ŠIŠKA ALOIS

POMNÍK ZBUDOVÁN ZE DVOU MONOLITŮ
PROVODOVSKÝCH, JEŽ LEŽELY MNOHO LET NA PANSKÉM
SKLEPĚ. ČÁST JEDNOHO TVOŘÍ ZÁKLADNÍ KÁMEN POMNÍKU
J.A.KOMENSKÉHO V AMSTERODAMĚ.
MONOLIT TOHOTO POMNÍKU DOPRAVEN NA MÍSTO PÉČÍ
MUSEJNÍ SPOLEČNOSTI DĚLOTŘELECKÝM PLUKEM Č. 4.
SE SVOLENÍM GENERÁLA JELÍNKA ZA VEDENÍ PORUČÍKA
BOGUŠOVSKÉHO 20. SRPNA 1926:

ŠOBÁN JOSEF
ŠTILNER LEOPOLD
ŠURANSKÝ FRANT.
VAŘECHA JOSEF

(levá strana)
SVOBODA MAT. ROST.
BRŠLICA KAEL
BURÁŇ JOSEF
DIVOKÝ ALOIS
HALODA KAREL
HOLUB LEOPODL
HRNČÍŘ KAREL
JURÁK KAREL
JÜTTNER JOSEF
KOČICA FRANTIŠEK
FRONTA ITALSKÁ:
KRAPA FRANTIŠEK
LÖWY JAKUB
MACHÁLEK TOMÁŠ
MALER JAN
POLESNÝ VINCENC
POPELKA JOSEF
SMETANA ALBERT
SOCHOREC JAROSLAV
ŠIMONÍK RUDOLF
SCHÖN RUDOLF
UHEREC VÁCLAV

WEINSTEIN VILÉM
ZÁCHVĚJ FRANTIŠEK
ŽAIGLA JOSEF
BURÁŇ KAREL
GREGÁREK JAN
ŠIMÁK VINCENC
RUPRECHT JOSEF

LEGIONÁŘI:
BÖHN ANTONÍN
HRUŠKA EDUSRD
LÁSKA BOHUMIL

FRONTA FRANCOUZSKÁ:
BEŇOUSKÝ FRANTIŠEK
FRONTA SRBSKÁ:
BRAMMER RUDOLF
KRAJSA FRANTIŠEK
LUX KLEMENT
MÁZER VILÉM
SEDLÁČEK FRANTIŠEK
SCHÖN ERVÍN
UHEREK JOSEF
ZEMŘELÍ NÁSLEDKEM VÁLEČNÝCH ÚTRAP:
DIVOKÝ RUDOLF
DLABAL ADOLF
DLEŠTÍK FRANTIŠEK
FUCHS MOŘIC
KUBÍČEK JOSEF
KYTLICA FRANTIŠEK
DOLÖWY JAKUB
MALIŠKA BEDŘICH
MEITNER DAVID
REKTOŘÍK VÁCLAV
SEMERÁD KAREL
SLÁMA RUDOLF
VANČURÍK JIŘÍ
VOJANEC BEDŘICH
ZÁLEŠÁK FRANTIŠEK
GREGÁREK ANTONÍN
SEDLÁČEK KAREL
SLABÝ JAN

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7208-01025
Pomník přidal: Twiggy
Doplnění informací: Lenka Šimčíková

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Dan Vrba st., 10.05.2012
Umístění: Uherský Brod, Pod Valy, areál České zbrojovky
Nápis:
PAMÁTCE
OBĚTÍ NAŠEHO ZÁVODU Z DOBY NESVOBODY
DVOŘÁK MIROSLAV +15.2.1944, V KONC. TÁBOŘE V BRIEGU
FRÝDEK JAROSLAV POPRAVEN 25.6.1942 V BRNĚ
HOJAČ LADISLAV POPRAVEN 25.6.1942 V BRNĚ
SOUŠEK LUBOMÍR +3.3.1942 NA MÍROVĚ
ŠOBÁŇ STANISLAV +AŽ 9.8.1946 OBĚŤ KONC. TÁBORA
ŠPRÝSL JAROSLAV POPRAVEN 17.8.1943 V BERLÍNĚ
VRÁBLÍK JOSEF POPRAVEN 17.9.1943 VE VRATISLAVĚ
MICHALČÍK ANTONÍN +3.3.1945 V DOMÁCÍM ODBOJI V LESE OBORA U VLČNOVA
VRATISLAV SLOVÁČEK +3.4.1945 V DOMÁCÍM ODBOJI V UH. HRADIŠTI
NIKDY VÁS NEZAPOMENOU ZBROJOVÁCI.
UH. BROD 9. KVĚTNA 1947.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Dan Vrba st.

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Jana Martináková, 27.06.2014
Umístění: Uherský Brod, Svatopluka Čecha, u starého hřbitova
Nápis:
V LETECH 1939 - 1945
VĚNUJÍ OBČANÉ UH. BRODU


ADLER JOSEF, ANDERLE PETR, BABULA RUDOLF, BAĎURA FRANTIŠEK, BACHNER SAMUEL, BÁR FRANTIŠEK, BARTAS OLDŘICH, BENÍČEK VINCENC, MUDr.BERGER WALTER, BĚŤÁK KAREL, BEŤÁK MIROSLAV, BILAVČÍK ALOIS, BLUDSKÝ JAN, BÖCK LEO, BÖCKOVÁ SIDA, BRIEF EDGAR, BRIEF MAX, RNDr.BRUNN FELIX, BURÁŇ JAN, BURÁŇ MIROSLAV, BURÁŇOVÁ MARIE, BÜCHLER MAX, Dr.ČEJKA MILAN, DANÍČEK JOSEF, DVOŘÁK MIROSLAV, ĎURĎA ŠIMON, FRÝDEK JAROSLAV, GAJDOŠ VLADIMÍR, HALUZA VLADIMÍR, HANÁK JAN 1920, HANÁK JAN 1908, HLADIŠ VOJTĚCH, HOJAČ LADISLAV, JUC.HORÁK JOSEF, P.HRONEK BENEDIKT, HRUBÝ ANTONÍN,HULÁK JAN, HUDEČKOVÁ FRANTIŠKA, JANČÁŘ CYRIL, JELÍNEK BEDŘICH, JELÍNKOVÁ ILSA, JOSEFÍK JOSEF, KAŇA TOMÁŠ, KAŠPAR GUSTAV, KAŠPAROVÁ BLAŽENA, KOČICA JAN, KOLÁŘ JIŘÍ, KOLÍSEK JOSEF, KORTNER PAVEL, KORTNEROVÁ HERDA, KREISL BEDŘICH, KŘIVDA JAN, KUBÍČEK VLADIMÍR, KUBÍČKOVÁ ANNA, KUBÍKOVÁ RŮŽENA, KUSÁK JAN

KUSAKOVÁ BARBORA,LEKEŠ JAN,LÖWY ERVÍN, LUHAN VÁCLAV, LUŽA BOHUSLAV, LUŽA JOSEF, MANDÍKOVA JANA, MANNHEIMER ERICH, Ing.Dr.MĚŠŤAN FR., MICHALČÍK ANTONÍN, MUDRÁK FRANTIŠEK, ONDRÁŠEK FRANTIŠEK, ONDŘEJÍČKOVÁ FR., PANČOCHA JOSEF, PELANT JOSEF, PEŠA LUDVÍK, PIJÁK TOMÁŠ, POKORNÝ FRANTIŠEK, POLÁK MAX, POLITZER VÍTĚZSLAV, PROCHÁZKA ZDENĚK, RANGL LADISLAV, RANGLOVÁ VLASTA, RECHTIG LADISLAV, REICH IZIDOR, ROTHOVÁ ERNA, ROSENFELD KURT, RYCHTALÍK JAN, ŘEŠETKA FRANTIŠEK, SCHÖN VIKTOR, SKOČKOVSKÁ MARIE, SLINTÁKOVÁ MARIE, SLINTÁK FRANTIŠEK, SMETANA LEON, SOUŠEK LUBOMÍR, STANOVSKÝ JAN, STRATIL EDUARD, STRATIL JAROSLAV, STRATILOVÁ ANEŽKA, ŠMÍD VÁCLAV, ŠKRÁŠEK RUDOLF, ŠPRÝSL JAROSLAV, TOLAR DOMINIK, VRÁBLÍK FRANTIŠEK, VRÁBLÍK JOSEF, VRBA ANTONÍN, WEIL VÍTĚZSLAV, WEIS VIKTOR, WEIS ZIKMUND, ZÁHORSKÝ METODĚJ, ZEMEK JAN, ZEMEK LADISLAV, JUDr.ZUKERMAN LEV


OBĚTI RASOVÉ PERSEKUCE:
860 OBČANŮ ŽIDOVSKÉHO PŮVODU
130 OBČANŮ CIKÁNSKÉHO PŮVODU

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7208-01039
Pomník přidal: Jana Martináková
Příprava dat: Aleš Zahradníček

Hrob Jaroslav Krajča

Autor: Petr Kudláček, 12.02.2017
Umístění: Uherský Brod, Svatopluka Čecha, starý hřbitov
Nápis:
MÍSTO ODPOČINKU
RODINY
KRAJČOVÉ

JAROSLAV
desátník pilot letec
v Olomouci
Skonal tragickou smrtí
při výzkumném letu
u Hodonína, 1. května 1925
ve stáři 22 let.
POSLEDNÍMU LETU ZDAR!
Dobytí vzduchu myšlenka tato
vedla tě do boje s přírodou mocnou.
Padnul jsi v nerovném boji,
moderní Ikare - hrdino letče.
MYŠLENKA TVÁ ŽIJE A VÍTĚZÍ!
Poznámka:

Pilot des. Jaroslav Krajča a pozorovatel por. Josef Heran zahynuli 1.5.1925 při letecké nehodě u Hodonína.
V Lidových novinách vyšel 3.5.1925 o nehodě článek: K leteckému neštěstí v Hodoníně. V pátek odpoledne došlo, jak včerejší odpolední Lidové noviny oznámily, v Hodoníně k leteckému neštěstí, které si vyžádalo životy letců poručíka Josefa Herana a četaře pilota Bohumila Krajče (chyba novináře, správně desátník a Jaroslav). Zjistilo se, že letadlo, dvojplošník francouzského typu Brequet, přistálo při cvičení ve čtvrtek v Hodoníně pro poruchu. Z Olomouce byl poslán mechanik, jenž telefonoval z Hodonína, že je potřebí nové pumpy. Pumpa byla poslána automobilem do Hodonína a závada byla odstraněna. Letadlo odstartovalo v pátek o půl 18. hodině za silného větru. Když bylo ve výši asi 70 metrů, bylo letadlo nárazem větru vrženo k zemi, sklouzlo po křídle a nárazem se vzňalo.
V novinách Pozor vyšel 3.5.1925 článek: Olomouc 2. května. Včera odpoledne došlo u Hodonína k velkému leteckému neštěstí. Ke spolupráci s tamní vojenskou posádkou bylo vysláno leteckým plukem č. 2 v Olomouci vojenské letadlo, řízené desátníkem pilotem Krajčou a pozorovatelem poručíkem Heranem. Včera odpoledne letadlo po malé opravě motoru, který byl v úplném pořádku, vzlétlo na hodonském cvičišti. Ve výši 60-70 m pilot chtěl zatočiti. V následujícím okamžiku letadlo přešlo do spirály a s plně pracujícím motorem zřítilo se střemhlav dolů. Při nárazu nastal výbuch nádrže benzínu, letadlo se vzňalo a oba letci uhořeli. Z trosek letadla byly vytaženy jen zuhelnatělé mrtvoly.

Další na stránkách Wikipedie; Letecké nehody vojenských strojů České a Československé republiky. https://cs.wikipedia.org/wiki/Leteck%C3%A9_nehody_vojensk%C3%BDch_stroj%C5%AF_%C4%8Cesk%C3%A9_a_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_republiky


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Petr Kudláček

Hrob Ota Beneš

Autor: Petr Kudláček, 12.02.2017
Umístění: Uherský Brod, Svatopluka Čecha, starý hřbitov
Nápis:
OTA BENEŠ
četař - pilot leteckého pluku
nar.28.1.1903
zahynul tragickou smrtí
na Neředínském letišti v Olomouci
13.VI.1926
Poznámka:

Pilot čet. Ota Beneš zahynul 13.6.1926 při letecké nehodě v Olomouci. Pohřben je vedle svého přítele pilota Jaroslava Krajče.
V Lidových novinách vyšel 14.6.1926 o nehodě článek: Olomouc 13. června. Dnes ráno startovala na olomouckém letišti dvě vojenská letadla na služební cestě do Malacek na polní střelnici. Jedno z letadel řízené déle sloužícím četařem, polním pilotem Ottou Benešem, sletělo s výše 100 metrů a rozbilo se. Četař Beneš byl na místě mrtev. Jak se zjistilo, provedl četař Beneš ve výši 100 metrů prudkou zatáčku. Letadlo se propadlo a tak došlo k neštěstí. Provádět ostré zatáčky v tak nízké výši je zakázáno, neboť pilot musí počítati s tím, že silně nakloněné letadlo se může poněkud propadnout. zatáčky se proto musí provádět v takové výši, aby pilot mohl letouna ještě zachytit. Na neštěstí má vinu pilot sám, jenž byl nedávno pro přílišnou odvážnost potrestán domácím vězením. Velitel pluku ho ještě před cestou napomenul k opatrnosti.
V novinách Pozor vyšel 20.6.1926 článek: Poslední přání tragicky zesnulého pilota. V pátek odpoledne konal se v Uherském Brodě pohřeb polního pilota 2. leteckého pluku četaře Otakara Beneše, který se stal obětí nedělního leteckého neštěstí v Olomouci. Před časem vyslovil Beneš přání, aby byl pohřben vedle svého přítele Jar. Krajče, který před rokem se zřítil u Hodonína s letadla. Přání bylo vyhověno. nad rakví promluvil místostarosta Sokola Ferd. Prager a delegát 2. leteckého pluku z Olomouce.

Další na stránkách Wikipedie; Letecké nehody vojenských strojů České a Československé republiky. https://cs.wikipedia.org/wiki/Leteck%C3%A9_nehody_vojensk%C3%BDch_stroj%C5%AF_%C4%8Cesk%C3%A9_a_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_republiky


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Petr Kudláček