Dědice

Pomník Ludvík Svoboda

Autor: Petr Vacek, 21.09.2010
Umístění: Dědice, Víta Nejedlého, kasárna
Nápis:
bez textu

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Petr Vacek

Pomník vojenským operacím 2. světové války

Autor: Petr Vacek, 21.09.2010
Umístění: Dědice, Víta Nejedlého, kasárna
Nápis:
Praha - 8. května 1945 ukončení druhé světové války
Ostrava - 30. dubna 1945 1. čs. samostatná tanková brigáda se podílela na osvobození města
Dunkerque - 1944/1945 1. čs. samostatná brigáda obléhala německou posádku města
Dukla - 6. října 1944 1. čs. armádní sbor dosáhl bývalé čs. hranice
Dieppe - 19. srpna 1942 Československá stíhací skupina podporovala výsadkovou operaci ve Francii
Kyjev - 1943 1. čs. samostatná brigáda se podílela na osvobození města
Bitva o Anglii - 1940 Českoslovenští piloti – příslušníci RAF
Sokolovo - 8. března 1943 První bojové nasazení 1. čs. samostatného polního praporu
Tobruk - 1941/1942 Československý 11. polní prapor – Východní bránil přístav
Buzuluk - 1942 vycvičení 1. čs. samostatného polního praporu
Duxford - 12. července 1940 založena 310. stíhací peruť ve Velké Británii

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Petr Vacek

Pomník vojenským operacím 1. a 2. světové války

Autor: Jan Kincl, 23.02.2010
Umístění: Dědice, Víta Nejedlého, kasárna
Nápis:
(přední strana)
V upomínku hrdinství, obětavosti, bolesti a smrti

(pravá strana)
Obléhání Dankerque 1944-1945 Československá samostatná obrněná brigáda
Bitva u Sokolova 8. března 1943 1. čs. samostatný polní prapor první bojové nasazení
Obléhání Tobruku 1941/1942 Československý 11. polní prapor „Východní“
Boje o sibiřskou magistrálu leden 1920 2. stř. pluk „Jiřího z Poděbrad“ 3. stř. pluk „Jana Žižky z Trocnova“ 4. stř. pluk Prokopa Holého“ Čs. legie v Rusku
Bitva u Kazaně 6. srpna 1918 1. stř. pluk „M. J. Husa“ Čs. legie v Rusku
Osvobození Ostravy 30. dubna 1945 1. čs. samostatná tanková brigáda se podílela na osvobození města
Osvobození Kyjeva 1943 1. čs. samostatná brigáda se podílela na osvobození města
Operace Antropoid (Praha) 27. května 1942 Českoslovenští výsadkáři provedli atentát na R. Heydricha
Bitva u Grand Morin 13. července 1940 1. pěší pluk při obraně Francie
Bitva u Bajkalu 14.-18. srpna 1918 Vojáci čs. legií v Rusku
Pražské povstání 5. května 1945 Povstání obyvatel Prahy proti německým okupantům
Boje o Dukelský průsmyk 6. října 1944 Vojáci 1. čs. armádního sboru vstoupili na území bývalého Československa
Bitva u Dieppe 19. srpna 1942 Československá stíhací skupina podporovala výsadkovou operaci ve Francii
Bitva o Anglii 1940 Českoslovenští piloti – příslušníci RAF
Bitva u Krajevské 24. srpna 1918 5. stř. pluk „Pražský T. G. Masaryka“ Čs. legie v Rusku
Zadní strana: Dobytí Bugulmy 11. července 1918 Vojáci čs. legií v Rusku
Bitva u Kljukvené 18. června 1918 1. úderný prapor čs. legií Čs. legie v Rusku
Boje u Marijanovky 6. června 1918 Vojáci čs. legií v Rusku
Boje o Bajkalské tunely 14. července – 16. srpna 1918 Vojáci čs. legií v Rusku
Dobytí Bugurustanu 18. června 1918 3. stř. pluk „Jana Žižky z Trocnova“ Čs. legie v Rusku
Boje u Omska 7. června 1918 Čs. oddíly 1. ešalonu Čs. legie v Rusku
Boje o Kaul 26. července 1918 Vojáci čs. legií v Rusku
Bitva u Buzuluku 26. června 1918 Vojáci čs. legií v Rusku
Boje u Trojicka 13. června 1918 3. stř. pluk „Jana Žižky z Trocnova“ Čs. legie v Rusku

(levá strana)
Dobytí Marijinsku 1. června 1918 7. stř. pluk „Tatranský“ Čs. legie v Rusku
Dobytí Petropavlovsku 31. května 1918 Čs. legie v Rusku
Boj u Zlatoústu 27. května 1918 Štáb 1. stř. pluku „M. J. Husa“ Čs. legie v Rusku
Bitva u Bachmače 10. – 13. března 1918 6. stř. pluk „Hanácký“ 7. stř. pluk „Tatranský“ 4. stř. pluk „Prokopa Holého“ Čs. legie v Rusku
Bitva u Arrasu 9. května 1915 Rota „Nazdar“ čs. legií zaútočila na německé pozice ve Francii
Bitva u Lipjagu 4. června 1918 4. stř. pluk „Prokopa Holého“ Čs. legie v Rusku
Boje u Syzraně 31. května 1918 4. stř. pluk „Prokopa Holého“ Čs. legie v Rusku
Dobytí Kansku 29. května 1918 1. úderný prapor Čs. legie v Rusku
Boj u Irkutska 26. května 1918 2. čs. dělostřelecká brigáda Čs. legie v Rusku
Bitva u Zborova 2. července 1917 Vojáci čs. legií v Rusku
Bitva na Piavě červen 1918 Čs. divize Čs. legie v Itálii
Bitva u Lipjag 4. června 1918 Čs. legie v Rusku
Dobytí Penzy 28. – 29. května 1918 1. stř. pluk „M. J. Husa“ 4. stř. pluk „Prokopa Holého“ Čs. legie v Rusku
Dobytí Čeljabinsku 27. května 1918 Čs. legie v Rusku
Boje u Nižněudinska 29. ledna 1918 Vojáci čs. legií v Rusku
Poznámka:

text nelze posoudit, detaily chybí
text Jan Hána, provedl Jan Hampl, 1977


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°18'06.09'' E16°58'45.01''
Pomník přidal: Jan Kincl
Příprava dat: Petr Vacek

Pamětní deska Obětem 2. světové války a komunismu

Autor: Petr Vacek, 21.09.2010
Umístění: Dědice, Víta Nejedlého, kasárna
Nápis:
VOJENSKÁ AKADEMIE

Do roku 1945 padlo nebo bylo umučeno v boji proti nacismu 260
absolventů a učitelů Vojenské akademie v Hranicích
Čest jejich památce

PO ÚNORU 1948 BYLI KOMUNISTICKOU JUSTICÍ
ODSOUZENI A POPRAVENI TITO VOJÁCI Z POVOLÁNÍ

div. gen. HELIODOR PÍKA 21.6.1949, pplk. gšt. JOSEF GONIC 18.7.1949, pplk. VILÉM SOK 18.7.1949, kpt. KAREL SABELA 18.7.1949, mjr. KVĚTOSLAV PROKEŠ 5.11.1949, škpt. VRATISLAV JANDA 5.11.1949, mjr. gšt. RENÉ ČERNÝ 23.5.1950, mjr. gšt. JOSEF POHL 25.5.1950, mjr. gšt. MIROSLAV PLEŠMID 25.5.1950, mjr. gšt. JAROMÍR NECHANSKÝ 16.6.1950, mjr. KLAUDIUS ŠATANA 7.10.1950, pplk. FRANTIŠEK SKOKAN 7.10.1950, ppor. FRANTIŠEK BOHÁČ 14.6.1951, škpt. MILOŠ MORÁVEK 1.8.1951, pplk. gšt. JOSEF ROBOTKA 12.11.1952, plk. LADISLAV SVOBODA 13.11.1952, kpt. VÁCLAV ŽENÍŠEK 13.11.1952, škpt. JOSEF KUČERA 14.1.1952, por. BOHUMIL GRUBER 21.4.1953, staršina VLADISLAV HALAŠ 30.10.1953, čet. dsl. ALOIS JEŘÁBEK 5.12.1953, mjr. CTIBOR NOVÁK 2.5.1955

ČEST JEJICH PAMÁTCE I PAMÁTCE VŠECH DALŠÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY, KTEŘÍ SE STALI OBĚTÍ KOMUNISTICKÉ ZVŮLE.

VOJENSKÁ SEKCE KONFERENCE POLITICKÝCH VĚZŇŮ

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Petr Vacek