Arisaig

Pomník československým vojákům

Autor: Miroslav Anger, 11.11.2009
Umístění: Arisaig, Arisaig - Highland, Skotsko
Nápis:
IN MEMORY OF ALL CZECH AND SLOVAK SOLDIERS
WHO TRAINED HERE IN 1941 - 1943 AS S.O.E. AGENTS

NA PAMĚŤ VŠECH ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH VOJÁKŮ,
KTEŘÍ ZDE V LETECH 1941-1943 PROŠLI VÝCVIKEM S.O.E.

THANKS TO GENEROSITY OF MANY DONORS
DÍKY ŠTĚDROSTI MNOHA DÁRCŮ

STONEMASONS SVOBODA PEČKY, SCULPTOR JOSEF VAJCE
FOUNDATION STONE WAS BLESSED BY THE HOLY FATHER BENEDICT XVI. AD 2009
ZÁKLADNÍ KÁMEN BYL POŽEHNÁN SVATÝM OTCEM BENEDIKTEM XVI. LP 2009
PATRONS/ZÁŠTITU UDĚLILI VÁCLAV KLAUS, PRESIDENT OF THE CZECH REPUBLIC AND/A THE RT HON GEORGE REID, PRESIDING OFFICER, THE SCOTTISH PARLIAMENT 2003-2007
Poznámka:

Arisaig (Scottish Gaelic: Àrasaig) is a village in Lochaber, Invernessshire, on the west coast of the Scottish Highlands.
During the Second World War the area was taken over by the Special Operations Executive to train agents for missions in Occupied Europe. Arisaig House, along with many others, were used as training schools. On 11 November 2009 a memorial to Czech and Slovak soldiers, who trained as SOE agents between 1943 and 1945, was unveiled in Arisaig.

(zdroj http://en.wikipedia.org/wiki/Arisaig )

(volný překlad)
Arisaig (skotská gaelština: Àrasaig) je vesnice v Lochaber, Inverness-shire, na západním pobřeží skotské vysočiny.
Během druhé světové války byla tato oblast převzata Special Operations Executive k trénování agentů na mise v okupované Evropě. Arisaig House, spolu s mnoha dalšími, byly použity jako Tréninkové školy. Dne 11. listopadu 2009 zde byl odhalen památník českých a slovenských vojáků, kteří se zde cvičili jako agenti SOE v letech 1943 a 1945.

Památník s motivem padáku. Kámen s nápisem vlevo je informace o válečném hrobu. Uprostřed je vlastní socha a vpravo jsou umístěny dva kameny nesoucí seznam padlých a seznam výsadku. Kolem úpatí je žulová dlažba s nesmekavým povrchem (stejný kámen jako vyleštěný pomník a balvany s nápisy), kterou byly nahrazeny původní prozatímní oblázky.
Pomník účastníkům speciálního výcviku organizovaného britskou Special Operations Executive (SOE). Mezi absolventy patří také rotmistři Jan Kubiš a Josef Gabčík, členové výsadku ANTHROPOID, kteří v květnu 1942 uskutečnili atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.
(zdroj portál CEVH MO ČR)

„NIC A NIKDO NÁS NEZASTAVÍ“
(zápis v deníku rotného Jana Kubiše, který absolvoval SOE výcvik ve Skotsku v roce 1941 a stal se vykonavatelem atentátu na Reinharda Heydricha)
Asi tak v červnu 1942, pokud si to dobře pamatuji, jsem se ráno podíval do novin, a vidím tam zprávu, že zavraždili Heydricha, tak zvaného „Protektora“ Československa, který, po pravdě, posílal měsíčně asi tak dva tisíce lidí na smrt v koncetračních táborech. O něco později toho rána přišel za mnou jeden chlapík, s kterým jsme se znali, kapitán Hesketh-Pritchard, a povídá „Viděl jste dnešní noviny? To byli ti kluci, co jste cvičil.“
(Plukovník v.v., tehdy poručík, Ernst Van Maurik, SOE instruktor československých kurzistů)
Po okupaci Československa německou armádou se řada důstojníků z povolání a rezervistů, poddůstojníků, prostých vojínů a civilistů, z nichž mnoho při mobilizaci v roce 1938 rukovalo do armády, rozhodla opustit okupovanou vlast a bojovat proti nacizmu. Většina z těch, kteří odešli na západ, se přihlásila do francouzské armády. Po porážce Francie mnoho československých vojáků evakuovalo z francouzských přístavů do Velké Británie, kde vznikla 1. československá smíšená brigáda. Po počátečním působení v Cholmondeley Park se brigáda přemístila do Leamington Spa, kde začíná historie československých parašutistů.
Nábor dobrovolníků „pro speciální akce“ začal v Leamington Spa na jaře 1941. Po krátkou dobu přijížděli dobrovolníci z československé brigády na výcvik v utajených výcvikových střediscích britské vládní organizace SPECIAL OPERATIONS EXECUTIVE (SOE) ve Skotsku jednotlivě, ale od července 1941 přijížděli ve skupinách obvykle 18-20 Čechů a Slováků. Skupiny (1-7) byly ubytovány poblíž přístavu Arisaig, v domech Garramor (STS 25a) a Camusdarrach (STS 25b), a poté, od července 1942 v domě Traigh House (STS 25c, skupiny 8-15). Podle údajů nám v této chvíli dostupných zřejmě prošlo výcvikem SOE ve Skotsku, který skončil v květnu 1943, více než tři sta dobrovolníků z československé brigády, i když celkový počet čs. účastníků v různých kurzech SOE, t.j. jak ve Skotsku tak i v Anglii, může být i vyšší, a podle některých informací, které máme v současné době po ruce, by mohl dosáhnout více než pěti set.
Ti dobrovolníci, kteří byli vyhodnoceni jako vhodní pro zařazení do výsadků, byli po skončení bojového (paramilitárního) výcviku ve Skotsku (fyzická příprava, polní výcvik včetně orientace a topografie, střelecký výcvik, boj zblízka, používání výbušnin, radiotelegrafická příprava, diversní akce) odveleni na dvoutýdenní paradesantní výcvik v Ringway u Manchestru a konečně na speciální doškolení agentů v jižní Anglii.
Jmenné seznamy, které průběžně upřesňujeme, a které tudíž nejsou konečné, uvádíme v podrobné sekci webové stránky. Z více než tří set [357] frekventantů výcviku jich bylo více než sto zařazeno do 48 výsadků (ať již uskutečněných nebo na poslední chvíli zrušených), a necelá polovina z nich dožila konce války. Tři skupiny zahynuly při haváriích výsadkových letounů v Německu a v Itálii (IRIDIUM, BRONZE, SILICA), mnozí absolventi kurzů padli v bojových akcích jako příslušníci Československé samostatné obrněné brigády (ČSOB) při znovudobytí francouzského přístavu Dunkerque, v řadách československé jednotky v Sovětském svazu v bojích na Dukle, ve Slovenském Národním Povstání nebo v jednotlivých bojových akcích po vylodění do Evropy.
Počet agentů vysazených v letech 1941-43 do okupovaného Československa se udává číslem 31, a to ve 13 výsadkových operacích (chronologicky) BENJAMIN, PERCENTAGE, ANTHROPOID, SILVER A, SILVER B, ZINC, OUT DISTANCE, BIVOUAC, BIOSCOPE, STEEL, INTRANSITIVE, TIN a ANTIMONY. („Výsadky“ CHROME a SHALE byly pouze shozy výbavy). Ku zbývajícím ze 48 plánovaných výsadků (viz seznam níže) došlo v letech 1944-1945, i když k několika z nich (9) nedošlo ke konci války vůbec.

(zdroj http://www.czechmemorial.org/historie.html )


Miroslav Anger, člen výborů Charita Czech Memorial, Skotsko a Sdružení pro výstavbu památníku čs. vojákům ve Skotsku o.s., Praha


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, GBR-32165
Souřadnice: N56°54'35.28'' W05°50'51.94''
Pomník přidal: Miroslav Anger
Doplnění informací: Ing. František Jedlička
Příprava dat: Vladimír Štrupl