Arisaig

Pomník československým vojákům

Autor: Miroslav Anger, 11.11.2009
Umístění: Arisaig, Arisaig - Highland, Skotsko
Nápis:
IN MEMORY OF ALL CZECH AND SLOVAK SOLDIERS
WHO TRAINED HERE IN 1941 - 1943 AS S.O.E. AGENTS

NA PAMĚŤ VŠECH ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH VOJÁKŮ,
KTEŘÍ ZDE V LETECH 1941-1943 PROŠLI VÝCVIKEM S.O.E.

THANKS TO GENEROSITY OF MANY DONORS
DÍKY ŠTĚDROSTI MNOHA DÁRCŮ

STONEMASONS SVOBODA PEČKY, SCULPTOR JOSEF VAJCE
FOUNDATION STONE WAS BLESSED BY THE HOLY FATHER BENEDICT XVI. AD 2009
ZÁKLADNÍ KÁMEN BYL POŽEHNÁN SVATÝM OTCEM BENEDIKTEM XVI. LP 2009
PATRONS/ZÁŠTITU UDĚLILI VÁCLAV KLAUS, PRESIDENT OF THE CZECH REPUBLIC AND/A THE RT HON GEORGE REID, PRESIDING OFFICER, THE SCOTTISH PARLIAMENT 2003-2007

Memorial built by charities
Czech Memorial and Pomník parašutistům

VOLUNTEERS FROM THE CZECHOSLOVAK INDEPENDENT BRIGADE
TRAINED HERE AS SPECIAL OPERATIONS EXECUTIVE AGENTS
IN 1941-1943 TO BE SENT INTO THE TERRITORY OCCUPIED BY NAZIS.
MANY DIED FOR FREEDOM OF OTHERS.
THEY SHALL NOT BE FORGOTTEN

DOBROVOLNÍCI Z NEZÁVISLÉ ČESKOSLOVENSKÉ BRIGÁDY ZDE
V LETECH 1941-1943 PROCHÁZELI VÝCVIKEM EXEKUTIVY PRO ZVLÁŠTNÍ
OPERACE A BYLI PAK VYSAZOVÁNI K AKCÍM NA ÚZEMÍCH OKUPOVANÝCH
NACISTY. MNOZÍ POLOŽILI SVÉ ŽIVOTY ZA SVOBODU DRUHÝCH.
JEJICH OBĚTÍ NEZAPOMENEME

THE FALLEN – PADLÍ

ALFRÉD BARTOŠ, JOSEF BIERSKI, AMBROŽ BÍLEK, FRANTIŠEK BÍROŠ, ANTONÍN BRHLÍK, JOSEF BUBLÍK, LUDVÍK CUPAL, JINDŘICH ČOUPEK, RADKO ČURN, OLDŘICH DVOŘÁK, JOZEF GABČÍK, OTAKAR GABRIEL, FRANTIŠEK GEISLER, BOHUSLAV GRABOVSKÝ, VLADIMÍR HAUPTVOGEL, MILOSLAV HLAVÁČEK, FRANTIŠEK HOLÝ, RUDOLF HRUBEC
JAN HRUBÝ, OLDŘICH JANKO, FRANTIŠEK JAROŠ, LUBOMÍR JASÍNEK, LEOPOLD KATZ, VÁCLAV KNOTEK, BOHUMÍR KOBYLKA, FRANTIŠEK KOBZÍK, IVAN KOLAŘÍK, JAROSLAV KOTÁSEK, BOHUSLAV KOUBA, JAROSLAV KRÁTKÝ, MIROSLAV KŘIČENSKÝ, ANTONÍN KUBEC, JAN KUBIŠ, LADISLAV KUCHAŘ, VOJTĚCH LUKAŠTÍK, BOHUMÍR MARTÍNEK
ARNOŠT MIKŠ, KAROL MLADÝ, JAROMÍR NECHANSKÝ, BOHUSLAV NOCAR, JIŘÍ NOSEK, JAROSLAV ODSTRČIL, ADOLF OPÁLKA, FRANTIŠEK PAVELKA, OLDŘICH PECHAL, VLADISLAV PERUTKA, FRANTIŠEK POSPÍŠIL, JIŘÍ POTŮČEK, ZDENĚK PUŽEJ, ANTONÍN RENČÍN, JAROMÍR RIEGEL, MIROSLAV ROZPRÝM, VLADISLAV SOUKUP, STANISLAV SRAZIL
JOSEF STRANKMÜLLER, JOSEF ŠANDERA, KLAUDIUS ŠATANA, KAREL ŠEDA, MIROSLAV ŠPOT, JAROSLAV ŠVARC, JOSEF TESAŘ, FRANTIŠEK URBÁNEK, JOSEF VALČÍK, JOSEF VANC, DRAHOMÍR VAŇURA, FRANTIŠEK VRÁNA, FRANTIŠEK VRBKA, LIBOR ZAPLETAL, FRANTIŠEK ZÁVORKA, JOSEF ŽERDÍK, JOSEF ŽIŽKA

VÝSADKY / THE MISSIONS

ANTHROPOID 1941, ANTIMONY 1942, BARIUM 1944, BAUXITE 1945, BENJAMIN 1941, BIOSCOPE 1941, BIVOUAC 1942, BRONZE 1943, CALCIUM 1944, CARBON 1944, CHALK 1944, CHROMIUM 1945, CHURCHMAN 1945, CLAY 1944, COURIER 1944, COTTAGE 1945
DAY 1944, DESTROYER 1944, EMBASSY 1944, FOUR SQUARE 1945, GLUCINIUM 1944, GUMMIT 1944, INTRANSITIVE 1942, IRIDIUM 1943, IRON 1945, JOVRANA 1944, KARAS 1942, MANGANESE 1944, MORTAR KAFKA 1945, NICKEL 1945, OCHRE 1945, OSS 1945
OUT DISTANCE 1942, PERCENTAGE 1941, PLATINUM 1945, POM SOPHIA 1945, POTASH 1944, ROTHMAN 1945, SILVER A 1941, SILVER B 1941, SPELTER 1944, SILICA 1944, STEEL 1942, SULPHUR 1944, TIN 1942, TUNGSTEN 1944, WOLFRAM 1944, ZINC 1942
Poznámka:

Arisaig (Scottish Gaelic: Àrasaig) is a village in Lochaber, Invernessshire, on the west coast of the Scottish Highlands.
During the Second World War the area was taken over by the Special Operations Executive to train agents for missions in Occupied Europe. Arisaig House, along with many others, were used as training schools. On 11 November 2009 a memorial to Czech and Slovak soldiers, who trained as SOE agents between 1943 and 1945, was unveiled in Arisaig.

(zdroj http://en.wikipedia.org/wiki/Arisaig )

(volný překlad)
Arisaig (skotská gaelština: Àrasaig) je vesnice v Lochaber, Inverness-shire, na západním pobřeží skotské vysočiny.
Během druhé světové války byla tato oblast převzata Special Operations Executive k trénování agentů na mise v okupované Evropě. Arisaig House, spolu s mnoha dalšími, byly použity jako Tréninkové školy. Dne 11. listopadu 2009 zde byl odhalen památník českých a slovenských vojáků, kteří se zde cvičili jako agenti SOE v letech 1943 a 1945.

Památník s motivem padáku. Kámen s nápisem vlevo je informace o válečném hrobu. Uprostřed je vlastní socha a vpravo jsou umístěny dva kameny nesoucí seznam padlých a seznam výsadku. Kolem úpatí je žulová dlažba s nesmekavým povrchem (stejný kámen jako vyleštěný pomník a balvany s nápisy), kterou byly nahrazeny původní prozatímní oblázky.
Pomník účastníkům speciálního výcviku organizovaného britskou Special Operations Executive (SOE). Mezi absolventy patří také rotmistři Jan Kubiš a Josef Gabčík, členové výsadku ANTHROPOID, kteří v květnu 1942 uskutečnili atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.
(zdroj portál CEVH MO ČR)

„NIC A NIKDO NÁS NEZASTAVÍ“
(zápis v deníku rotného Jana Kubiše, který absolvoval SOE výcvik ve Skotsku v roce 1941 a stal se vykonavatelem atentátu na Reinharda Heydricha)
Asi tak v červnu 1942, pokud si to dobře pamatuji, jsem se ráno podíval do novin, a vidím tam zprávu, že zavraždili Heydricha, tak zvaného „Protektora“ Československa, který, po pravdě, posílal měsíčně asi tak dva tisíce lidí na smrt v koncetračních táborech. O něco později toho rána přišel za mnou jeden chlapík, s kterým jsme se znali, kapitán Hesketh-Pritchard, a povídá „Viděl jste dnešní noviny? To byli ti kluci, co jste cvičil.“
(Plukovník v.v., tehdy poručík, Ernst Van Maurik, SOE instruktor československých kurzistů)
Po okupaci Československa německou armádou se řada důstojníků z povolání a rezervistů, poddůstojníků, prostých vojínů a civilistů, z nichž mnoho při mobilizaci v roce 1938 rukovalo do armády, rozhodla opustit okupovanou vlast a bojovat proti nacizmu. Většina z těch, kteří odešli na západ, se přihlásila do francouzské armády. Po porážce Francie mnoho československých vojáků evakuovalo z francouzských přístavů do Velké Británie, kde vznikla 1. československá smíšená brigáda. Po počátečním působení v Cholmondeley Park se brigáda přemístila do Leamington Spa, kde začíná historie československých parašutistů.
Nábor dobrovolníků „pro speciální akce“ začal v Leamington Spa na jaře 1941. Po krátkou dobu přijížděli dobrovolníci z československé brigády na výcvik v utajených výcvikových střediscích britské vládní organizace SPECIAL OPERATIONS EXECUTIVE (SOE) ve Skotsku jednotlivě, ale od července 1941 přijížděli ve skupinách obvykle 18-20 Čechů a Slováků. Skupiny (1-7) byly ubytovány poblíž přístavu Arisaig, v domech Garramor (STS 25a) a Camusdarrach (STS 25b), a poté, od července 1942 v domě Traigh House (STS 25c, skupiny 8-15). Podle údajů nám v této chvíli dostupných zřejmě prošlo výcvikem SOE ve Skotsku, který skončil v květnu 1943, více než tři sta dobrovolníků z československé brigády, i když celkový počet čs. účastníků v různých kurzech SOE, t.j. jak ve Skotsku tak i v Anglii, může být i vyšší, a podle některých informací, které máme v současné době po ruce, by mohl dosáhnout více než pěti set.
Ti dobrovolníci, kteří byli vyhodnoceni jako vhodní pro zařazení do výsadků, byli po skončení bojového (paramilitárního) výcviku ve Skotsku (fyzická příprava, polní výcvik včetně orientace a topografie, střelecký výcvik, boj zblízka, používání výbušnin, radiotelegrafická příprava, diversní akce) odveleni na dvoutýdenní paradesantní výcvik v Ringway u Manchestru a konečně na speciální doškolení agentů v jižní Anglii.
Jmenné seznamy, které průběžně upřesňujeme, a které tudíž nejsou konečné, uvádíme v podrobné sekci webové stránky. Z více než tří set [357] frekventantů výcviku jich bylo více než sto zařazeno do 48 výsadků (ať již uskutečněných nebo na poslední chvíli zrušených), a necelá polovina z nich dožila konce války. Tři skupiny zahynuly při haváriích výsadkových letounů v Německu a v Itálii (IRIDIUM, BRONZE, SILICA), mnozí absolventi kurzů padli v bojových akcích jako příslušníci Československé samostatné obrněné brigády (ČSOB) při znovudobytí francouzského přístavu Dunkerque, v řadách československé jednotky v Sovětském svazu v bojích na Dukle, ve Slovenském Národním Povstání nebo v jednotlivých bojových akcích po vylodění do Evropy.
Počet agentů vysazených v letech 1941-43 do okupovaného Československa se udává číslem 31, a to ve 13 výsadkových operacích (chronologicky) BENJAMIN, PERCENTAGE, ANTHROPOID, SILVER A, SILVER B, ZINC, OUT DISTANCE, BIVOUAC, BIOSCOPE, STEEL, INTRANSITIVE, TIN a ANTIMONY. („Výsadky“ CHROME a SHALE byly pouze shozy výbavy). Ku zbývajícím ze 48 plánovaných výsadků (viz seznam níže) došlo v letech 1944-1945, i když k několika z nich (9) nedošlo ke konci války vůbec.

(zdroj http://www.czechmemorial.org/historie.html )


Miroslav Anger, člen výborů Charita Czech Memorial, Skotsko a Sdružení pro výstavbu památníku čs. vojákům ve Skotsku o.s., Praha


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, GBR-32165
Souřadnice: N56°54'35.28'' W5°50'51.94''
Pomník přidal: Miroslav Anger
Doplnění informací: Ing. František Jedlička, Vladimír Šustáček
Příprava dat: Vladimír Štrupl