á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)

Eduard Berka

* 19.1.1909 (Nedvědice)
† 24.1.1945 (Vratislav)

Eduard Berka byl již od roku 1939 zapojen do odboje v ilegální organizaci „Petiční výbor Věrni zůstaneme“. Byl zatčen při jedné ze služebních cest do Prahy dne 3.10.1941, převezen do Brna, kde v Kounicových kolejích prožil obě stanná práva. V červnu 1944 byl převezen do Vratislavi, zde 13.12.1944 odsouzen Lidovým soudem k trestu smrti.
Jeho rozsudek smrti byl cestou milosti změněn na trest káznice, poprava byla přesto vykonána. Dne 24.1.1945 byla věznice ve Vratislavi evakuována – část vězňů byla přesunuta do Zwickau, ve Vratislavi zbylo jen 40 „kandidátů smrti“ včetně Eduarda Berky. Tito vězní byli hromadně zastřeleni a jejich těla byla naházena do jímky na vodu a splašky. Druhý den byla těla obětí zasypána pilinami a škvárou.
Eduard Berka poslal manželce z věznice moták, kde nakreslil svůj chrup, zničený při nelidských výsleších. Protože nevěřil, že se dožije konce války (ale neztratil víru v osvobození své země), prosil manželku, aby se pokusila vrátit do milované vlasti alespoň jeho tělesné ostatky.
V roce 1946 se jeho manželce Ivaně Berkové podařilo po obrovském úsilí zajistit exhumaci a převoz všech popravených do ČSR. Vzhledem k době, která uplynula od popravy, nebyla možná přesná identifikace všech obětí, tělo Eduarda Berky však bylo nezvratně identifikováno podle nákresu chrupu. Na Ústředním hřbitově v Brně bylo 1.12.1946 slavnostně pohřbeno 39 popravených (Josef Bohatec z Drválovic byl po pietním aktu převezen na hřbitov do Vanovic).
S Eduardem Berkou se dopoledne 1. prosince 1945 konalo rozloučení ve škole v Brně-Králově Poli, kde učil. Podle osvědčení 255/1946 Sb. byl účastníkem odboje od 15.3.1939 do 30.9.1941, československý politický vězeň od 1.10.1941 do 24.1.1945 – z toho by vyplývalo zatčení již 1.10.1941.

Zdroje (mimo informací z desek):
https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=972
https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_udalosti&load=1499

VPM:
pamětní deska - Nedvědice, okres Brno - venkov
pamětní deska - Brno, okres Brno - město
pamětní deska - Brno, okres Brno - město
pohřebiště - Brno, okres Brno - město
pomník - Nedvědice, okres Brno - venkov


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.