Brno

Kameny zmizelých – Rosa Wacklerová

Autor: Vladimír Šustáček, 17.10.2021
Umístění: Brno, Mlýnská 330/33(27a), Trnitá, v dlažbě chodníku před kosmetickým studiem
Nápis:
ZDE ŽILA
ROSA WACKLEROVÁ
ROZ. BLÜMEL
NAR. 27. 3. 1847
DEPORTOVÁNA 23. 3. 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 6. 6. 1942
V TEREZÍNĚ
Poznámka:

Tento Kámen zmizelých byl odhalen 14.6.2020. Tři kameny položené a odhalené v tento den spojuje společné téma – tři smutná nej. Roza Wacklerová byla nejstarší zaznamenanou obětí holocaustu v Brně (95 let).
(více informací: Internetová encyklopedie dějin Brna – https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_objektu&load=1854)


Souřadnice: N49°11'24.04'' E16°37'10.68''
Pomník přidal: Vladimír Šustáček

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Pavel Kodytek, 31.03.2010
Umístění: Brno, Mokrohorská, Brno - Soběšice, hřbitov
Nápis:
UPOMÍNKA
NA PADLÉ VE SVĚTOVÉ VÁLCE
1914 – 1918

ALBRECHT KAR., BRABEC IGN., FOLTAN FRANT., HASOŇ JAN, KARTOUZ JAN, KOTOL ENGLB., KUČEROVSKÝ K., KREJČÍ FRANT., MAJER JOS., MRÁZEK JOS., MUSIL FRANT., PANTŮČEK ANT., SKÁCEL JOS., ŠMERDA FRANT., ŠPATNÝ FRANT., ŠPATNÝ JOS., STRACHOTA JOS., ŠTELCL JOS., ŠTERC FRANT., VILDOMEC BOH.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6203-39772
Pomník přidal: Pavel Kodytek

Pomník protikomunistického odboje

Autor: Vladimír Šustáček, 22.04.2023
Umístění: Brno, Moldavská, v parčíku za Úřadem městské části Brno-Bohunice
Nápis:
ÚČASTNÍKŮM
PROTIKOMUNISTICKÉHO
ODBOJE
A
OBĚTEM
KOMUNISTICKÉ ZVŮLE

(levá strana)
VŠEM
ÚČASTNÍKŮM
PROTIKOMUNISTICKÉHO
ODBOJE

VŠEM,
KDO SE RUDÉ TYRANII
POSTAVILI NA ODPOR
I SE ZBRANÍ V RUCE

VŠEM,
KDO AKTIVNĚ VYSTUPOVALI
PROTI KOMUNISTICKÉMU REŽIMU

VŠEM,
KDO NEVÁHALI DÁT V BOJI
PROTI KOMUNISTICKÉ TOTALITĚ
NA MISKU VAH
I OBĚŤ NEJVYŠŠÍ – SVŮJ ŽIVOT

(pravá strana)
VŠEM
OBĚTEM KOMUNISMU
NA OBOU STRANÁCH MŘÍŽÍ

POPRAVY, VĚZNĚNÍ,
VYVLASTŇOVÁNÍ,
MORÁLNÍ DEVASTACE SPOLEČNOSTI,
HOSPODÁŘSKÝ ÚPADEK,
ROZVRATY RODIN
A NIČENÍ LIDSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
SE STALETÝMI KOŘENY

TO BYLY
ZLOČINY KOMUNISMU

PO NEJMÉNĚ OSMI STALETÍCH EXISTENCE
BYLA V DRUHÉ POLOVINĚ 80. LET 20. STOLETÍ
VYVLASTNĚNA A VYBOURÁNA
VĚTŠINA PŮVODNÍ OBCE BOHUNICE

ZA OBĚŤ RUDÉ PÝŠE
PADLO 68 STATKŮ A DOMŮ

PAMÁTCE STARÝCH BOHUNIC
Poznámka:

Pomník byl odhalen 16.11.2009 u příležitosti 20. výročí pádu komunistického režimu za účasti starosty městské části, předsedkyně Konfederace politických vězňů, zástupců Sokola a veřejnosti. Vznikl z iniciativy starosty městské části Brno-Bohunice, města Brna a autorů – Sabiny a Jana Kratochvilových.
Pomník představuje plastiku rodícího se anděla zhotovenou z hořického pískovce a umístěnou na čtyři metry vysokém pylonu z masivního sliveneckého mramoru. Hlavu pylonu obkružuje kovaná trnová koruna stylizovaná do tvaru hnízda, ze kterého se anděl jako symbol svobody vykoupené utrpením rodí a chce vzlétnout. Pylon je zhotoven ze tří bloků, vzájemně viditelně oddělených – ty symbolizují tři odboje, tedy tři pilíře naší svobody.
Pomník je věnován účastníkům protikomunistického odboje, obětem komunistické zvůle a památce obce Bohunice jako lidského sídla, které zásadním způsobem narušilo rozhodnutí o výstavbě sídliště Československo-sovětského přátelství.
(zdroje:
http://www.pametnimista.usd.cas.cz/brno-pomnik-ucastnikum-protikomunistickeho-odboje-a-obetem-komunisticke-zvule/
Internetová encyklopedie dějin Brna – https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_objektu&load=841)


Souřadnice: N49°10'10.5'' E16°34'56.24''
Pomník přidal: Vladimír Šustáček

Pomník Osvobození města

Autor: Ivo Šťastný, 08.07.2005
Umístění: Brno, Moravské náměstí, Brno - střed
Nápis:
(zadní strana)
REALIZOVÁNO A UPRAVENO NA NÁKLADY MĚSTA BRNA
V LETECH 1955 A 1994

PROF. AKAD. SOCHAŘ VINCENC MAKOVSKÝ
PROF. ING. ARCH. BOHUSLAV FUCHS
PROF. ING. ARCH. ANTONÍN KURIAL
Poznámka:

- nápis na čelní straně pomníku odstraněn
- místu se od dob totality říká "u stopaře"


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6203-12370
Souřadnice: N49°11'58.13'' E16°36'31.24''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Lenka Šimčíková

Pomník Josef II. - místo je zrušené

Autor: Karl W. Schubsky, archiv
Umístění: Brno, Moravské náměstí, náměstí
Nápis:
z fotografie nečitelné
Poznámka:

Pomník stál na Lažanského náměstí, které během věků měnilo názvy:
Začátkem 19. století Dikasterialplatz, též Dikasterialhausplatz (Dikasteriální náměstí)
19.7.1860 Lažanský platz + Am Kiosk (Lažanského náměstí + Na kiosku)
19.8.1884 Lažanský platz + Am Kiosk + Interimstheaterplatz (Lažanského náměstí + Na kiosku + náměstí Prozatímního divadla)
15.12.1915 Kaiser-Josef-Platz + Am Kiosk (náměstí Císaře Josefa + Kiosk)
30.12.1918Lažanského náměstí + Kiosk (Lažanskýplatz + Kiosk)
6.12.1935 Lažanského náměstí + Švehlova (Lažanskýplatz + Švehlagasse)
17.3.1939 Lažanský platz + Švehlagasse - Lažanského náměstí + Švehlova
19.3.1939 Adolf-Hitler-Platz + Am Kiosk - náměstí Adolfa Hitlera + Kiosk
10.5.1945 Lažanského náměstí + Kiosk
25.9.1946 náměstí Rudé armády
25.5.1990 Moravské náměstí


Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pamětní deska Napoleon Bonaparte

Autor: Ivo Šťastný, 19.09.2005
Umístění: Brno, Moravské náměstí 1, Brno - střed
Nápis:
FRANCOUZSKÝ CÍSAŘ
NAPOLEON I.

POBÝVAL V TÉTO BUDOVĚ
BĚHEM VÁLEČNÝCH TAŽENÍ
20.-28.11., 7.-12.1805, 16.-18.9.1809
A MĚL ZDE HLAVNÍ STAN
VELKÉ ARMÁDY.

L´EMPEREUR NAPOLÉON I ER
SÉJOURNA DANS CETTE MAISON
DU 20. AU 28 NOVEMBRE 1805,
DU 7 AU 12 DÉCEMBRE 1805,
ET DU 16 AU 18 SEPTEMBRE 1809.
ILY AVAIT ÉTABLI
LE QUARTIER GÉNÉRAL
DE LA GRANDE
ARMÉE.
Poznámka:

Podrobnosti k související bitvě u Slavkova a osobě Napoleona I. viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_u_Slavkova; k osobě Napoleona Bonaparte viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Napoleon_Bonaparte.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6203-34049
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Ivo Šťastný, 21.09.2005
Umístění: Brno, Moravské náměstí 8, Brno - střed, fasáda budovy u vchodu do České pojišťovny
Nápis:
SILVESTR DVOŘÁČEK, MIROSLAV HÁD, OTAKAR HÄUTLER, JAN OBOŘIL, EMIL KOUTSKÝ, OLDŘICH PÍREK, ANTONÍN STRNAD, ANTONÍN VALACH, DR. JIŘÍ WEIMANN.

TITO ZAMĚSTNANCI POLOŽILI
ŽIVOTY V BOJI ZA SVOBODU
1939
1945
Poznámka:

Silvestr Dvořáček, *29.12.1909 Královopolské Vážany, +9.12.1942 Wohlau
Miroslav Had, *1.8.1913 Brno, +30.4.1945 Flossenbürg
Otakar Häutler, *7.8.1913 Brno, +29.4.1945 Oranienburg
Emil Koutský, *24.5.1922 , +29.4.1943 Kassel
Jan Obořil, *22.5.1900 Brno, +31.7.1942 Mauthausen
Oldřich Pírek, *7.10.1911, +16.9.1943 Wohlau
Antonín Strnad, *25.12.1907 Uherské Hradiště, +10.2.1943 Frankfurt nad Mohanem
Antonín Valach, *4.7.1914, +20.5.1943, Kassel
Dr. Jiří Weimann, *3.11.1915 Brno, +2.4.1945 Ganacker
(zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6203-37044
Souřadnice: N49°11'53.09'' E16°36'23.42''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Danuše Muzikářová

Autor: Ivo Šťastný, 21.09.2005
Umístění: Brno, Moravské náměstí 4, Brno - střed
Nápis:
V TĚCHTO MÍSTECH BYLA
21. SRPNA 1969
ZASTŘELENA
DANUŠE MUZIKÁŘOVÁ
*13.7.1951
Poznámka:

Danuše Muzikářová (13. července 1951 - 21. srpna 1969) je oběť komunistického režimu. Byla zastřelena v Brně během protikomunistických demonstrací při prvním výročí sovětské okupace.
Jejími rodiči byli Jaroslav a Zdena Muzikářovi, měla jednoho sourozence, sestru Jarku. Vyučila se krejčovou v Krasu, hrála divadlo a hezky kreslila, když zemřela, bylo jí pouhých osmnáct let. Dana byla zabita na Moravském náměstí zřejmě milicionáři, kteří do davu demonstrantů stříleli z věže tiskárny na rohu ulic Solniční a Rašínova. Byla střelena zezadu do hlavy, kulka z pistole, která uvízla v nosní dutině a která dokazovala, že ji zabil někdo z příslušníků Lidových milic nebo SNB, protože vojáci tehdy měli jen samopaly, se ale po několika dnech z důkazů ztratila.
Tělo Danuše bylo převezeno do úrazové nemocnice, kde ji nakonec našli rodiče. Pohřeb, úředně nařízená kremace, se konal 28. srpna v krematoriu na Ústředním hřbitově, zúčastnily se ho stovky lidí včetně mnoha příslušníků StB. Policie tehdy ani nechtěla dovolit, aby byla na smutečním oznámení Danušina fotografie. Viník nebyl nikdy dopaden, vyšetřování bylo na příkaz tajemníků městského a krajského výboru KSČ zastaveno. V prosinci 1989 bylo znovu zahájeno na základě trestního oznámení podaného Jaroslavem Muzikářem, ale bez výsledku.
Smrt Danuše Muzikářové připomíná pamětní deska na domě na Moravském náměstí 4.
(zdroj Wikipedie)


Souřadnice: N49°11'50.06'' E16°36'43.08''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: CEVH MO ČR, archiv
Umístění: Brno, Moravské náměstí 6/01, podesta v 1. patře budovy Nejvyššího správního soudu ČR.
Nápis:
PAMÁTCE 434 PADLÝCH HRDINŮ Z ŘAD UČITELŮ A PROFESORŮ ZEMĚ

BOSKOVICE
OLDŘICH BLAŽEK, LEOPOLD KUNC, FRANT. LINDOVSKÝ, PŘEMYSL MICKA, JOSEF NÁHLÍK, ANTONÍN PETA, FRANT. ŘEPKA, RUD. TEFELNER

BRNO
EDUARD BERKA, FRANT. BŘEMEK, JAN GAJDOŠ, ADOLF GAJDUŠEK, EDMUND GLOC, FRANT. GREGOR, DR. KONST. HLADKÝ, ANTONÍN HOUDEK, DR. BOH. HRUDIČKA, FRANT. HUBLOVÁ, KAREL HUDEC, FRANT. HUTAŘ, FRANT. KIKRLE, EMIL KLÍMA, JAN KOCYRLICH, FRANT. KOLAŘÍK, AL. KRATOCHVÍL, DR. JOSEF KUDELA, ROB. MATOUŠEK, JOSEF MORÁVEK, M. NAHODILOVÁ, JAN PLESKAČ, DR. B. POSPÍŠIL, HYNEK RESKA, FRANT. RYŠÁNEK, DR. MAX. RYŠÁNEK, AUG. ŘEZANINA, KAREL SIROTEK, JAROSL. SKRYJA, BOHUMIL SLÁMA, KAREL SOCHOR, MARIE SOVOVÁ, DR. AL. STEHLÍK, HERM. STEHLÍKOVÁ, DR. STAN. SAHÁNEK, NORBERT TOMEK, DR. HUGO TRAUB, ARNOŠT TRTÍLEK, ROST. TŘÍSKALA, ELA UHROVÁ, ŽOF. VIDRHELOVÁ, ARNOŠT VRBA, JOSEF ZOUBEK

BRNO-VENKOV
ALOIS CHABERA, ROBERT MÁCA, MIROSL. MACHAŘ, JAN NOVÁK, THEODOR SLOUKA, EMIL ŠINDELKA, KAREL WEIGNER, JOSEF ZAPLETAL, JAR. ZEIBERLICH, MILOSL. ŽÁDNÍK

UHER. BROD
JAN BLUDSKÝ, FRANT. ERBAN, LAD. HAVELKA, STAN. JANEČEK, VÁCLAV JIROUŠEK, FRANT. LESÁK, JOSEF ROTREKL, JAN RYCHTALÍK, KAREL VYSTRČIL, JAN ZATLOUKAL, JAR. ZLÁMAL

MOR. BUDĚJOVICE
RUDOLF NĚMEC, ZDENĚK PAPOUŠEK, JANK PENK, JAKUB POLICKÝ, F. RIESENFELD, ANT. ROUPEC, LEOP. ŠPIČKA, JOSEF ŠTEFAN, FRANT. VIDOMUS, RUDOLF ŽÁK

DAČICE
LEOPOLD ČECH, ADOLF FILIPI, ANT. HRONEK, LAD. CHALUPSKÝ, ADOLF CHLOUPEK, JOS. KÖPPL, JAR. NOVÁK, BOH. NYPL, JAR. STANĚK, VALBG. ŠVÁBOVÁ, JAN TETOUR

HODONÍN
KAREL ČERNÝ, MILADA DUDOVÁ, ANT. HEBRON, FRANT. HUBAČKA, V. KOSTELECKÝ, MART. MIŠKEŘÍK, BŘET. OPRŠAL, LAD. POLÁŠEK, JOS. PŘIVŘEL, VALD. STRAKA, FRANT. ŠELEPA, BOH. ŠŤASTNÝ, JOS. VÁLEK, ZD. VÁLKOVÁ, JOS. VAŠEK, BOH. ŽÁČEK

HOLEŠOV
JOS. BRADA, EVŽ. HALAMÁSEK, LAD. JAROŠ, OLGA JOSKOVÁ, FRANT. NOP, JOS. NOVÁK, MAR. ŠEVČÍKOVÁ, FRANT. ÚLEHLA

UH. HRADIŠTĚ
MILAN BENEŠ, EMIL CENEK, FRANT. CRHOUNEK, LUD. GRYGERA, BEDŘ. HOFMAN, ANT. KEPRT, JAN KOVAŘÍK, RUP. KRATOCHVÍL, JAR. LANGER, ANT. PAVLÍK, JOS. PEČÍNKA, ANT. STRAKA, MARIE ŠTEFKOVÁ, BOH. ZAPLETAL

HRANICE
FLORIAN BENEŠ, FRANT. ČAJKA, ALOIS HRADIL, VOJTĚCH JASNÝ, SVAT. PAZDERA, JAROMÍR PUKL

HUSTOPEČE
KAREL BERGER, JOS. JAKOB, JAROSLAV KUX, JIŘÍ MICHÁLEK, FRANT. PACÁK, JAN PEŠKAŘ, LUDVÍK WOLF

NOVÝ JIČÍN
FRANT. BĚGUS, MET. HANDSCHUH, JOS. KOTOUČEK

JIHLAVA
JOS. CHMELA, FRANT. JANKŮ, JOS. KLOFÁČ, MIR. KUBAŠTA, RUD. KUNŠTAŘ, JAN PASTYŘÍK, VLAD. PEŇÁZ, KAREL PRAVDA, JAR. VOZÁB

KROMĚŘÍŽ
ANT. JAHODA, BEDŘ. JAŘABÁČ, FRANT. JOKL, VÁCL. SEDLÁČEK, FRANT. WAISSER, J. ZAHRADNÍČEK, STAN. ZAVŘEL

MOR. KRUMLOV
KAREL BAŠTA, VOJTĚCH MÁCHA, FRANT. MISAŘ, JOS. PADĚLEK, JOS. SEDLÁČEK, STAN. SIGMUND

KYJOV
BEDŘ. BUDÍK, VÁCL. BUMBA, EMIL CEJP, KAREL DOMANSKÝ, FRANT. HLAVÁČ, PAVEL KRUPIČKA, ARN. LEICHTER, AL. MARCALÍK, KAREL PELIKÁN, ST. SELIGEROVÁ, KAREL SEMRÁD, JIND. ŠKODA, MATĚJ URBAN, C. ŽIŽLAVSKÝ

LITOVEL
JOS. JEMELKA, VLAD. KOHOUTEK, JAN LINHART, OLD. MERTA, BOH. MRÁKAVA, JAR. NOVOBILSKÝ, JOS. PECINA, ANT. RAMBOUSEK, JAN SLAVÍČEK, JOS. ŠMAKAL, JAR. VÁLEK, JOS. VYMĚTAL

N. MĚSTO NA MOR.
FRANT. KADLEC, JOS. MRŠTÍK

VALAŠ. MEZIŘÍČÍ
LUDVÍK BUŠ, JAN FRYDRYCH, FRANT. HAŠA, VLAD. JANHUBA, ED. JECELÍN, JAR. KAZDA, JOS. KOLAŘÍK, VLAD. KŘESŤAN, FRANT. KUBÍN, ZD. NACHMILNER, FRANT. NEDBÁLEK, JOS. NOVOTNÝ, FRANT. POLÁŠEK, FRANT. PORUBA, EMIL SEIGL, BRUNO SCHUSTER, VLAD. ŠMUDLA, VOJT. ŠOBORA, ARNOŠT ŽÍDEK

VELKÉ MEZIŘÍČÍ
JOS. HAVLÍČEK, MARIE KOZOVÁ, BEDŘ. KREJČÍ, FRANT. MALOUŠEK, ALBÍN MIKUNDA, BOH. MILOSTNÝ, JAR. NOVOTNÝ, Z. SCHWANGMEIEROVÁ

MÍSTEK
VILÉM ADAMUS, JOS. BLAŽEJ, JAN BOROVIČKA, VLAD. BRKL, BOH. ČUPA, JOS. DVORSKÝ, JAN FILIPIEC, BOH. GLACNER, LEOŠ GRILL, ALF. HAVLENA, MIR. HLAVÁČ, ED. HRABOVSKÝ, JOSEF HUB, VILÉM HURT, KAREL JANOŠEK, JAN KABELKA, SVAT. KADLČÁK, VLAD. KOVAŘÍK, BOH. KUČERA, FERD. KUSY, ANT. LANGE, VILÉM MAŇOVSKÝ, VLAD. MOJŽÍŠEK, AUG. MUŽNÝ, FRANT. NOVOTNÝ, OLD. PAVLISKA, JOS. POLÁŠEK, KAREL RAŠKA, DR. ALF. RÖHRER, THEOF. ŘÍMAN, LUDVÍK STRÁHAL, JOS. ŠLOSAR, VOJT. STRAKOŠ, ARNOŠT ŠUSTEK, AL. TOMANČÁK, DR. ANT. VACULÍK, DIONYS. ZÁTOPEK

OLOMOUC
STAN. CVEK, MIL. HORÁČEK, ŠT. JUŘENA, JUL. KLIMECKÝ, FRANT. MILIČKA, BOH. MINÁŘ, JOS. PETŘEK, ING. FR. ROMPART, JAN SLAVÍK, JOS. ŠUMŠAL, DR. JAN ŠVÁBENÍK, MIL. VÁCLAVÍK

OLOMOUC – VENKOV
LAD. HEJNÝ, JOS. CHUDOBA, LAD. LOVEČEK, KAREL MUSIL, MILADA PETŘKOVÁ, VLAST. SPÁČIL, AL. ŠTĚPÁNEK, VOJT. VAŇOUREK
OPAVA – VENKOV
FIL. DOLANSKÁ, VILÉM HALFAR

OSTRAVA
KAREL BALCAR, FLORIÁN BAYER, JAR. BLÁHA, KAREL CENEK, AL. CEPENDA, KAREL ČÍHALÍK, JAR. DOBROVOLSKÝ, EMIL DOSTÁL, RUD. DURČÁK, JOS. DUŠEK, JOS. DVOŘÁK, AND. GVUZD, VIL. HAVLÁSEK, JOS. HAVRLANT, FRANT. HOLUB, OT. HOLVEK, RUD. HONČ, FRANT. HOZA, FRANT. HRBÁČ, VOJT. JUNGBAUER, BOH. KOLOVRAT, KAREL KONRÁD, SYLV. KRATOCHVÍL, MARIE LANGROVÁ, LAD. MÁCHA, DR. ZD. MATERNA, JAR. MATĚJ, VÁCLAV MATĚJ, JAN MATOUŠEK, JOS. MIKŠ, JOS. NAJZAR, FRANT. NEČESANÝ, FRANT. NOGA, FRANT. OPIAL, AL. PŘIBYL, AL. RANOCHA, AL. ROTTER, AL. SANETŘÍK, JOS. SCHREIER, ANT. ŠKROBÁLEK, RUD. TLAPÁK, LAD. TŘENECKÝ, MIL. TVRDÝ, FRANT. VAVREČKA, LAD. VOCELKA, VOJT. VORÁLEK, JAR. ZAORÁLEK, JOS. ŽEBRÁK

PROSTĚJOV
FERD. BARTÁK, JOS. BURSA, AL. COUFAL, DR. JOS. ČERMÁK, OLD. DOBROVOLNÝ, FRANT. JANĎOUREK, ALOIS KRÁL, JAN KREJČÍ, JAR. KUNČÍK, JAN KUCHAŘ, VÁCLAV MENŠÍK, JAN PETRÁŠ, ALOIS ROLNÝ, STAN. ŘEZNÍČEK, FRANT. VETEŠNÍK

PŘEROV
FRANT. DRBAL, VĚRA DVOŘÁKOVÁ, JAR. HRADIL, FRANT. CHMELAŘ, ANT. KAMELANDER, BOH. KLEČKA, JAN MACHOVEC, JOS. PAVLÁN, SILV. PLEVA, HEL. REISSOVÁ, HUB. SEKERA, FRANT. SKOUMAL, RŮŽ. STOKLÁSKOVÁ, JAN ŠENK, ANNA ŠIMKOVÁ, VÁCLAV ZMEŠKAL

ŠTERNBERK
VOJT. OPÍCHAL
ŠUMPERK
PETR BEZDĚK

TIŠNOV
ROB. KLUSÁK, JOS. KOVÁŘ, ALOIS MACKŮ, LUDV. JITAŘ, JAN TEJKAL, BOH. VAŘÍLEK, JOS. VETEŠNÍK

TŘEBÍČ
FRANT. KABONĚK, EM. KRAJINA, FRANT. LEMBERK, RICH. MUŽÍK, FRANT. NEČAS, JAN NOVOTNÝ, OLD. POKORNÝ, MATĚJ TOUFAR, FRANT. VESELÝ

VSETÍN
LAD. BARTONÍK, OT. COCHLAR, VLAD. DRÁPALA, JAR. FAJKUS, JAR. FRÖHLICH, JAR. HAMBÁLEK, RUD. KADLEC, JOS. KONEČNÝ, ŠT. KOVÁŘ, BOH. KUBÍK, JIŘÍ OPOČENSKÝ, ZD. RŮŽIČKA, FR. SULDOVSKÝ, AL. ŠIMURDA, FR. ŠTĚPÁNEK, JOS. TOMŠŮ, ANT. ZEŤÁK

VYŠKOV
JIŘÍ ALEXANDER, BOŘ. BANĎOUCH, VÍT. BÍLEK, KAREL DVOŘÁČEK, JAKUB JUREČEK, KAREL KUBÍČEK, KAREL MĚŘÍNSKÝ, ANT. SOUČEK, JAR. TOMANDL, FRANT. ZÁVODNÝ

ZÁBŘEH
BOH. BALLON, JAN HÁJEČEK, BOL. HRBEK, FRANT. KRUŠ, JOS. SUCHOMEL

ZLÍN
M. HRDLIČKOVÁ, VLAD. CHRISTIÁN, RUD. KAŠÍK, LAD. KOŠUT, OTTO LUDVÍK, VÁCLAV MOLÁK, ANT. PACHL, AD. PALKOVSKÝ, IGN. POLÁŠEK, VÁCLAV PRAXL

ZNOJMO
FERD. KULHÁNEK, MET. POSPÍCHAL, FRANT. ŠTURSA,

ZŠR BRNO
OT. HUBÍK, LAD. JANDÁSEK, JAR. JUREK, JAN KADARKA, AL. KONVALINKA, FRANT. MALÍK, AL. SMOLÍK, OLD. ŠTĚRBA, KONRÁD VÍT
Poznámka:

PD byla umístěna 25.10.1947 ve vstupním prostoru budovy Nejvyššího správního soudu ČR. V r. 1995 přemístěna na podestu v 1. patře. Autor Marie Ehlerová (Syptáková).
Budova patřila Zemské školní radě, později několikrát změnila určení a s tím souvisely zřejmě i přesuny pamětní desky, bohužel na stále méně důstojné místo.
Je zásluhou učitele Antonína Gály (1905–1998), který neustále v tisku na pamětní desku upozorňoval, že po poslední rekonstrukci budovy byla znovu deska instalována.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6203-37045
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Josef Václav Radecký z Radče

Autor: Vladimír Šustáček, 17.10.2021
Umístění: Brno, Mozartova, Brno-město, vpravo od schodiště barokní brány bývalého areálu jezuitského kláštera
Nápis:
Čestný občan města Brna
maršál
Josef Václav Radecký z Radče
(1766-1858)
nositel Řádu zlatého rouna
Vojenského řádu Marie Terezie

navštěvoval v letech 1781 - 1782 stavovskou
akademii Collegium Nobile v budově
zrušeného jezuitského kláštera, stojícího
do roku 1904 v těchto místech

V roce dvoustého padesátého výročí
narození slavného maršála nechal zhotovit

Brněnský městský
střelecký sbor
2016
Poznámka:

Pamětní deska s textem byla na místo instalována 22.10.2016 v rámci oslav Radeckého dne v Brně. Dne 11.11.2019 byl nad původní desku umístěn reliéf s vyobrazením maršála Radeckého.
(zdroj: Internetová encyklopedie dějin Brna – https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_objektu&load=1681)


Souřadnice: N49°11'48.3'' E16°36'38.85''
Pomník přidal: Vladimír Šustáček