Praha 10

Pamětní deska Emil Kolben

Autor: Milan Lašťovka, 14.10.2014
Umístění: Praha 10, Hradešínská 976/1, pamětní deska na vile na rohu ulic Hradešínské a U Vodárny
Nápis:
ZDE ŽIL
EMIL KOLBEN
(1862 - 1943)
JEDEN Z NEJVÝZNAČNĚJŠÍCH
ČESKÝCH ELEKTROTECHNIKŮ
A PODNIKATELŮ.
V ROCE 1943 BYL KVŮLI SVÉMU
ŽIDOVSKÉMU PŮVODU ODVLEČEN
DO KONCENTRAČNÍHO TÁBORA.
ODKAZ JEDNOHO ZE ZAKLADATELŮ
ČKD VŠAK PŘETRVÁVÁ DODNES.
VILA JE OD ROKU 2014 V MAJETKU PRAHY 10
Poznámka:

Emil Kolben (1. listopadu 1862, Strančice u Prahy – 3. července 1943, Terezín) byl jeden z nejvýznačnějších českých elektrotechniků a podnikatelů, zakladatel továrny Kolben a spol. a generální ředitel a hlavní akcionář Českomoravské-Kolben-Daněk (ČKD). Zemřel v koncentračním táboře Terezín.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°4'25.13'' E14°26'58.54''
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Kameny zmizelých - Marta a Leo Ultmannovi

 • + o skupině VPM (Kameny zmizelých)
  • Projekt Kameny zmizelých (Stolpersteine)

   Německý termín „Stolperstein“ je složenina ze slov, která znamenají „zakopnout, škobrtnout“ a „kámen“. Volně tedy Stolpersteine lze přeložit jako „Kameny, které Vás přimějí k zastavení“ nebo „Kameny zmizelých“.
   Účel projektu Kameny zmizelých spočívá zejména v uctění a připomenutí památky obětí nacistické genocidy za druhé světové války.
   Zavražděným Židům, Romům, homosexuálům, fyzicky handicapovaným a Svědkům Jehovovým se prostřednictvím kostek s popisky individualizujícími každou z obětí a její osud dostává trvalé památky.
   Kostky jsou umísťovány na ulicích evropských měst na chodníku před domem, v němž nacisty zavražděný člověk naposledy bydlel. Kostky zde tvoří součást dlažby a stávají se ve veřejném prostoru stálou připomínkou zločinu, který byl nacisty a jejich pomahači spáchán.

   V České republice ja tato akce zaštítěna Českou unií židovské mládeže. Více o projektu a dalších kamenech ve světě na http://www.stolpersteine.com/
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 13.10.2018
Umístění: Praha 10, Hradešínská 58/1931, napravo před brankou, v chodníku
Nápis:
ZDE ŽILA
MARTA ULTMANNOVÁ
NAR. 1908
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1943
V OSVĚTIMI

ZDE ŽIL
LEO ULTMANN
NAR. 1904
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1943
V OSVĚTIMI

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Pomník Václav Vondráček

Autor: Josef Kareš, 29.05.2011
Umístění: Praha 10, Chrpová, Záběhlice, park
Nápis:
NA TOMTO MÍSTĚ PADL
5. KVĚTNA 1945
VÁCLAV
VONDRÁČEK
HRDINA
PRAŽSKÉHO POVSTÁNÍ

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0010-20213
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Jiří Porteš

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Josef Kareš, 06.04.2011
Umístění: Praha 10, Jabloňová, Záběhlice
Nápis:
Památník
našim padlým
spoluobčanům ve
světové válce
1914 - 1918
Slovensko 1919

Popravených, umučených
a padlých za osvobozovacích
bojů v roce 1938 - 1945

Vděčne vzpomínáme

Josef Platil 7.3.1895
Ladislav Pösl 12.4.1906
Jaroslav Sazima 3.8.1925
Ladislav Svoboda 17.6.1920
František Štych 30.9.1908
František Zajíček 22.6.1914

Jan Andrlík 11.11.1924
Jan Runa 7.7.1900
Jan Čermák 1.8.1885
Antonín Kolář 15.7.1905
Josef Krejčí 17.3.1903
Jan Kurčík 22.8.1901
Antonín Jitera 31.10.1918

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Josef Kareš

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Radek Šmíd, 26.01.2011
Umístění: Praha 10, Kodaňská 658/16, ZŠ Karla Čapka, 2. patro, vedle schodiště
Nápis:
ČEST PAMÁTCE PADLÝCH
1939 - 1945

VĚRA AUBRECHTOVÁ
RŮŽENA BONDYOVÁ
MILORAD DIVOKÝ
JAN FÁBERA
DUŠAN HAVELKA
JIŘÍ JELÍNEK
ZDENĚK KLINCER
DR. JOSEF KRATOCHVÍL
MARGARITA BUJACHEROVÁ
VIKTOR KOHN
JIŘÍ KYSELA
KAREL RENNER
ROBERT ŠKÁBA
JOSEF VÁCLAVÍK
JIŘÍ VIŠŇÁK
MIRKO VOHRNA
VĚRA KOUDELOVÁ

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Radek Šmíd
Příprava dat: Vojtěch Stráník

Pamětní deska Jan Zelenka - Hajský

Autor: Martin Brynych, 15.04.2010
Umístění: Praha 10, Kodaňská, roh ulice Kodaňská a Estonská, budova Vysoké školy finanční a správní
Nápis:
ZA SVOBODU VLASTI A NÁRODA OBĚTOVAL SVŮJ ŽIVOT
17. ČERVNA 1942
ŘÍD. UČITEL 5. OBEC. CHLAPECKÉ ŠKOLY V PRAZE - VRŠOVICÍCH
STAROSTA SOKOLSKÉ ŽUPY KRUŠNOHORSKÉ - KUKAŇOVY

JAN ZELENKA - HAJSKÝ

ČLEN ORGANISACE DOMÁCÍHO ODBOJE "JINDRA"
VEDOUCÍ SPOLUPRACOVNÍK SKUPINY PARAŠUTISTŮ,
KTERÁ VYKONALA SPRAVEDLIVOU ODVETU
NA KRVAVÉM HEYDRICHOVI
OBĚTOVAL SEBE - ABY CHRÁNIL DRUHÉ
S NÍM POLOŽILA V OBĚŤ ŽIVOT I JEHO MANŽELKA A SYN

NEZAPOMENEME !
ČERVEN 1946

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0010-20215
Pomník přidal: Martin Brynych

Pamětní deska Eliška Procházková

Autor: Martin Brynych, 15.04.2010
Umístění: Praha 10, Kodaňská 23/559
Nápis:
V TOMTO DOMĚ BYDLELA A 6. VIII. 1942 ZATČENA
GESTAPEM PŘEDSEDKYNĚ OBDORU DOBR. SESTER
ČSL. ČERVENÉHO KŘÍŽE VE VRŠOVICÍCH

PANÍ ELIŠKA PROCHÁZKOVÁ

SPOLUPRACOVNICE SKUPINY PARAŠUTISTŮ "JINDRA"
AČ MUČENA NEZRADILA, POPRAVENA BYLA
S MANŽELEM 24. X. 1942 V MAUTHAUSENU.

NA VĚČNOU PAMĚŤ
ČSL. ČERVENÝ KŘÍŽ VE VRŠOVICÍCH. ŘÍJEN 1946

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0010-20231
Pomník přidal: Martin Brynych

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Josef Kareš, 15.04.2011
Umístění: Praha 10, Kodaňská 12/500, Vršovice, v 1. patře školy
Nápis:
SEZNAM ŽÁKŮ A UČITELŮ
PADLÝCH ZA OKUPACE.
DAGMAR RUISOVÁ, ŽAČKA 2. TŘ. 5. OBECNÉ ŠKOLY DÍVČÍ.
VÁCLAV DOSTÁL, ŽÁK 4. TŘ. 2. MĚŠŤ. ŠKOLY CHLAPECKÉ.
VÁCLAV ŠPRYSL, ŘEDITEL 2. MĚŠŤ. ŠKOLY DÍVČÍ.
JAN ZELENKA, ŘEDITEL 5. OBECNÉ ŠKOLY CHLAPECKÉ.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jiří Porteš

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Josef Kareš, 11.05.2011
Umístění: Praha 10, Kodaňská 797/34
Nápis:
5. KVĚTNA 1945
ZDE OBĚTOVALI SVÉ MLADÉ ŽIVOTY
ZA SVOBODU NÁRODA, VLASTI A ZA
NÁŠ LEPŠÍ ZÍTŘEK

VLADIMÍR KRAUS *1.5.1930
JAROSLAV POKORNÝ *17.2.1905
EDUARD VANĚK *8.9.1902
A ČTYŘI NEZNÁMÍ VLASTENCI.

PADLI, ABYCHOM MY SVOBODNĚ ŽILI
ČEST JEJICH PAMÁTCE!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0010-20224
Pomník přidal: Josef Kareš

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Josef Kareš, 12.05.2011
Umístění: Praha 10, Kodaňská 850/87
Nápis:
ZDE PADLI ZA NAŠI SVOBODU
V KVĚTNOVÝCH BOJÍCH
1945
JOSEF BYLINA
MILOŠ PTÁČEK
ZDENĚK SVOBODA
ČEST JEJICH PAMÁTCE!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0010-20190
Pomník přidal: Josef Kareš