Praha 3

Pamětní deska František Kuna

Autor: Vladimír Štrupl, 30.03.2006
Umístění: Praha 3, Koněvova 1138/96
Nápis:
ZDE PADL 7.5.1945
FRANTIŠEK KUNA
ČEST JEHO PAMÁTCE!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0003-20831
Souřadnice: N50°05'22.65'' E14°27'54.75''
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Jaroslav Střelka

Autor: Vladimír Štrupl, 23.07.2012
Umístění: Praha 3, Koněvova 1214/89
Nápis:
ZDE PADL 7.5.1945
JAROSLAV STŘELKA
ČEST JEHO PAMÁTCE!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0003-20830
Souřadnice: N50°05'23.0'' E14°27'51.5''
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 14.03.2015
Umístění: Praha 3, Koněvova 1484/84
Nápis:
NA VĚČNOU PAMĚŤ HRDINŮ
PADLÝCH NA TOMTO MÍSTĚ
V REVOLUČNÍCH BOJÍCH
7.V.1945
BOHUMIL PRKNO 50 R. ČLEN DRUŽSTVA –ŽIŽKOV-,
KAREL DOHNÁLEK 38 R.,
KAREL KLÍMA 32 R.,
LADISLAV MORAVEC 42 R.
A JEDEN NEZNÁMÝ HRDINA.
Poznámka:

původní deska byla ukradena, její foto je v příloze


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0003-20829
Souřadnice: N50°05'21.4'' E14°27'49.2''
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Josef a Anna Janečkovi

Autor: Vladimír Štrupl, 30.03.2006
Umístění: Praha 3, Koněvova 1685/110
Nápis:
JOSEF A ANNA
JANEČKOVI
UMUČENI V MAUTHAUSENU
24.X.1942

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska M. Koblihová

Autor: Josef Kareš, 14.04.2011
Umístění: Praha 3, Koněvova 66/116, Žižkov
Nápis:
PADLA V BOJI
ZA SVOBODU NÁRODA
DNE 5. V. 1945
M. KOBLIHOVÁ
ROZ. SOUKUPOVÁ
NAR. 13. 7. 1914
ČEST JEJÍ PAMÁTCE

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jiří Porteš
Příprava dat: Aleš Zahradníček

Pamětní deska Šimon Janso

Autor: Josef Kareš, 14.04.2011
Umístění: Praha 3, Koněvova 68/1118, Žižkov
Nápis:
ZDE PADL 7.5.1945
ŠIMON JANSO
ČEST JEHO PAMÁTCE!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0003-20828
Pomník přidal: Jiří Porteš
Příprava dat: Aleš Zahradníček

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Josef Kareš, 14.04.2011
Umístění: Praha 3, Koněvova 101/1271, Žižkov
Nápis:
ZDE PADLI V KVĚTNOVÉ REVOLUCI
JAROSLAV KOUBEK
JOSEF SPALO
KAREL KOCANDA
ČEST JEJICH PAMÁTCE !

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0003-20834
Pomník přidal: Jiří Porteš
Příprava dat: Aleš Zahradníček

Pamětní deska Pavel Knap

Autor: Josef Kareš, 14.04.2011
Umístění: Praha 3, Koněvova 114/1743, Žižkov
Nápis:
ZDE PADL 5. V. 1945
PAVEL KNAP
ČEST JEHO PAMÁTCE .

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0003-20850
Pomník přidal: Jiří Porteš
Příprava dat: Aleš Zahradníček

Pamětní deska Marie Šturmová

Autor: Josef Kareš, 14.04.2011
Umístění: Praha 3, Koněvova 128/1715, Žižkov
Nápis:
MARIE ŠTURMOVÁ
PORODNÍ ASISTENTKA
* 10. 5. 1888 DNE 7. 5. 1945
BYLA ZASTŘELENA
ČEST JEJÍ PAMÁTCE

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jiří Porteš
Příprava dat: Aleš Zahradníček

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Josef Kareš, 14.04.2011
Umístění: Praha 3, Koněvova 129/1853, Žižkov
Nápis:
DNE 7. KVĚTNA 1945 BYLI Z TOHOTO DOMU VYVEDENI A ZÁKEŘNĚ ZASTŘELENI
NĚMECKÝMI VRAHY
KAREL KMOCH, HOLIČ * 20. I. 1913,
ŠTĚPÁN HANZAL, MISTR MALÍŘSKÝ *26. XII. 1908,
FRANT. HORÁLEK, TOVÁRNÍ MISTR * 3. II. 1907,
FRANT. KUDLÁČEK, PRŮVODČÍ EL. DRAH *7. X. 1897,
LUDVÍK FRONĚK, * 27. XI. 1875
ČEST BUDIŽ JEJICH PAMÁTCE ,
NEBOŤ UMŘELI PRO VLAST.
Poznámka:

Uvedeni v seznamu padlých a zemřelých ve dnech Pražského povstání 5.-9. května 1945 v knize J. Marka, I. Pejčocha, J. Plachého a T. Jakla - Padli na barikádách (VHÚ Praha, 2015) s těmito doplňujícími či odlišnými údaji:

Karel Kmoch, nar. 20.1.1915, bydliště: Praha XI, Brněnská č. p. 1853, padl v Praze XI u domu č. p. 1603

František Horálek, bydliště: Praha XI, Poděbradova č. p. 853, padl na Pražačce

Štěpán Hanzal, bydliště: Praha XI, Brněnská č. p. 1853, ubit v Brněnské ulici na Žižkově

František Kudláček, bydliště: Praha XI, Poděbradova č. p. 1853, padl v Praze XI u domu č. p. 1603

Ludvík Froněk, obchodník, bydliště: Praha XI, Brněnská č. p. 1853, padl na Žižkově


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jiří Porteš
Doplnění informací: Vladimír Štrupl
Příprava dat: Aleš Zahradníček