Bratislava

Hrob Gustav Hackenberg

Autor: Ladislav Barabás, 05.11.2017
Umístění: Bratislava, 29. augusta, Ondrejský cintorín, sektor I, hrob č. 355
Nápis:
K. U. K.
Generalmajor
GUSTAV
HACKENBERG
von 1882 bis 1888
Genie-Chef des 5. Korps
gest. 27. Aug. 1910
im 78. Lebensjahre.

"Mein Jesu
Barmherzigkeit"

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Friedrich a Friedrich Tobis

Autor: Ladislav Barabás, 05.11.2017
Umístění: Bratislava, 29. augusta, Ondrejský cintorín, sektor 3, hrob č. 148
Nápis:
Hier ruhen in Gott
FRIEDRICH TOBIS
K. u. K. Oberst
Comandant des Inf. Reg. 33
beg. 12. Nov. 1860, gest. 20. Feb. 1916.

Dessen Vater
FRIEDRICH TOBIS
K. u. K. Oberstleutnant
des Ruhestandes
1804 - 1881
Ruhet sanft!

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Vavro Šrobár

Autor: Ladislav Barabás, 05.11.2017
Umístění: Bratislava, 29. augusta, Ondrejský cintorín sektor 3, hrob č. 182
Nápis:
MUDr. VAVRO ŠROBÁR
1867 - 1950
Poznámka:

Vavro Šrobár (9.8.1867 Lisková - 6.12.1950 Olomouc, pochovaný v Bratislave) politický a verejný činiteľ, publicista a lekár. Študoval na Lekárskej fakulte v Prahe, pre svoje aktivity bol väznený v Ružomberku (1906), Segedíne (1907-08) a internovaný v Cegléde (1918). Už koncom 19. storočia udržiaval kontakty s T. G. Masarykom. V dňoch prevratu 1918 bol v Prahe, stal sa členom predsedníctva Nár. výboru čs. i rev. NZ, neskôr sa stal ministrom s plnou mocou pre správu Slovenska. Počas druhej svetovej vojny sa okolo neho sformovala odbojová skupina. Bol v styku s londýnskou exilovou vládou a nadviazal kontakt s dôstojníkmi slov. armády, nezískal však podporu vojenskej zložky odboja. V čase ústupu povstalcov ho hôr sa dostal do ZSSR a 30.1.1945 prišiel do Košíc ako člen delegácie SNR pre oslobodené územie, ako člen tejto delegácie sa zúčastnil v marci 1945 politických rokovaní v Moskve. Vyznamenania: Rad SNP I. tr., Rad republiky in memoriam (1969)
(zdroj: Slovenský biografický slovník V. Martin 1992)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ignác Gessay

Autor: Ladislav Barabás, 07.09.2009
Umístění: Bratislava, 29. augusta, Ondrejský cintorín sektor I, hrob č. 8
Nápis:
IGNÁC GESSAY
17.VI.1874 - 12.VIII.1928

JESTLI MOJA PRÁCA VZBUDILA
V NIEKOM ZÁPAL O POSVÄTNÚ
NAŠU NÁRODNÚ VEC,
VTEDY NEŽIL SOM NADARMO.

sign. MOTOŠKA
1930
Poznámka:

Ignác Gessay (17.6.1874 Tvrdošín - 12.8.1928 Bratislava) novinár a spoluzakladateľ Slovenskej ligy v Amerike. Pred perzekúciou uhorskými orgánmi odišiel do USA, kde sa zameriaval na kultúrne a politické povznesenie amerických Slovákov. Počas prvej svetovej vojny organizoval čs. zahraničný odboj a zostavoval slovenské dobrovoľnícke jednotky. Zúčastnil sa na príprave Clevelandskej dohody a bol jedným zo signatárov Pittsburgskej dohody a členom čs. národnej rady v USA. V rokoch 1919-20 bol členom čsl. delegácie na mierovej konferencii v Paríži.
(zdroj: Slovenský biografický slovník II. Martin 1987, Ondrejský cintorín. Bratislava 1990)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Josef Slunský

Autor: Ing. Petr Tichý, 31.07.2016
Umístění: Bratislava, 29. augusta, Ondrejský cintorín
Nápis:
bez textu
Poznámka:

Narozen 6. 10. 1877 v Hlohovci. Pocházel z rodu Slunských, který koncem 16. století přišel z dnešního Chorvatska kolonizovat moravsko-rakouské pomezí. Jeho předci, Moravští Charváté se většinou věnovali zemědělství, on se rozhodl pro kariéru vojáka.
Po absolvování právnické fakulty ve Vídni nastoupil jako jednoroční dobrovolník k Zeměbraneckému pěšímu pluku č. 8 (LIR Nr. 8 - Praha). Absolvoval vojenské vzdělání v Praze a ve Vídni. Postupoval na hodnostním žebříčku.
Během první světové války sloužil na ruské a později i italské frontě.
Krátce po válce se stal důstojníkem armády nově vzniklého Československa, ve štábních funkcích se účastnil bojů o Slovensko s Maďarskou republikou rad.
Později se podílel na výstavbě jednotek horské pěchoty v Ružomberoku a Popradě. Velel pěším brigádám ve Znojmě a Lučenci.
Během působení v armádě si zvyšoval vojenské vzdělání a postupoval na hodnostním žebříčku, až byl 31. 3. 1931 jmenován brigádním generálem.
Do výslužby odešel 1. 5. 1933, zemřel 31. 7. 1934 v Bratislavě. Jeho hrob byl časem zapomenut, byl znovu objeven až po 82 letech.
Brigádní generál Josef Slunský byl držitelem množství rakousko-uherských vyznamenání i vyznamenání Německého císařství. Později byl dekorován také řadou vyznamenání poválečného Československa a Rumunska.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Petr Tichý
Příprava dat: Mgr. František Trávníček

Hrob Hugo Vernár

Autor: Ladislav Barabás, 08.03.2022
Umístění: Bratislava, 29. augusta, Ondrejský cintorín, sektor 3, hrob č. 90
Nápis:
Dr. HUGO
VERNÁR
1892 VI.21. - 1968 XI.2.
Poznámka:

MUDr. Hugo Vernár (pôv. Werner) (21.6.1892 Moravský Svätý Ján – 2.11.1968 Bratislava) lekár, röntgenológ. Po ukončení štúdia na Lekárskej fakulte v Budapešti v roku 1916 sa zúčastnil I. svetovej vojny ako vojak rakúsko-uhorskej armády.
(zdroj: Slovenský biografický slovník VI. Martin 1994)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Mikuláš Pongrácz

Autor: Ladislav Barabás, 08.03.2022
Umístění: Bratislava, 29. augusta, Ondrejský cintorín, sektor 3, hrob č.30
Nápis:
NICOLAUS COMES
PONGRÁCZ
NATUS OBIT
17.VI.1897 – 29.X.1980
Poznámka:

Mikuláš Pongrácz (17.6.1897 Viedeň – 29.10.1980) klarinetista, saxafonista, hudobný pedagóg. Vojenskú službu absolvoval v rokoch 1915 – 1918 vo Varaždíne.
(zdroj: Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Michael v. Scharlach

Autor: Ladislav Barabás, 21.03.2022
Umístění: Bratislava, 29. augusta, Ondrejský cintorín, sektor 1., hrob č. 162
Nápis:
um Staube wird, was Staub ist nur versenkt,
Des Himmels Funke kehrt zum Himmel wieder.

MICHAEL v. SCHARLACH
k k. Feldmarschall Lieutenant
geb. Im Jahre 1760
gest. Am 12. Marz 1833

Friede sei mit ihm,
den guten, liebevollsten Vater.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ján Ladislav Kalina a Agneša Kalinová

Autor: Ladislav Barabás, 08.03.2022
Umístění: Bratislava, 29. augusta, Ondrejský cintorín, sektor 1. hrob č. 319
Nápis:
Agneša
Kalinová

novinárka a
prekladateľka

1924 – 2014

Ján Ladislava
Kalina

spisovateľ a
filmový pedagóg

1913 - 1981
Poznámka:

Ján Kalina (23.2.1913 Košice – 3.1.1981 Mníchov, Nemecko) bol slovenský spisovateľ, scenárista, prekladateľ a humorista. Narodil sa v Košiciach ako Ladislav Schwarz, vyštudoval Právnickú fakultu Karlovej univerzity v Prahe, právom sa však nikdy neživil. Keďže bol židovského pôvodu od roku 1938 používal pseudonymum Ján Kalina. Pred deportáciou ho zachránili pracovníci bratislavského rozhlasu. Po vojne prispieval do rôznych novín a časopisov, neskôr spolupracoval s filmom, divadlom, rozhlasom a televíziou. V roku 1972 ho v politickom procese odsúdili na dva roky väzenia, z čoho si odsedel polovicu. V roku 1978 mu dovolili legálne sa vysťahovať do Nemecka. V roku 1990 bol posmrtne rehabilitovaný.

Agneša Kalinová (rod. Farkašová) (15.7.1924 Košice – 18.9.2014 Mníchov, Nemecko) bola slovenská novinárka a prekladateľka. Na jar 1942 musela pre svoj „neárijský“ pôvod odcestovať do Maďarska. Väčšina jej rodiny a obaja rodičia zahynuli v koncentračných táboroch. Po vojne pracovala ako redaktorka týždenníka Nové slovo a Kultúrny život. Od roku 1970 jej zakázali publikovať a v roku 1972 sa ocitla na tri mesiace vo väzbe za „poburovanie“. V roku 1978 jej normalizačný režim povolil vysťahovať sa do západného Nemecka. V Mníchove bola politická komentátorka rozhlasovej stanice Slobodná Európa.
(zdroj: Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Tibor Dualský

Autor: Ladislav Barabás, 21.03.2022
Umístění: Bratislava, 29. augusta, Ondrejský cintorín, sektor 1, hrob č.159
Nápis:
TIBOR DUALSKÝ 1903 – 1974
URNA
Poznámka:

Juraj Tibor Dualský (29.10.1903 Párnica – 1974 Bratislava) podplukovník jazdectva. Dňa 1.10.1924 nastúpil na prezenčnú službu k p. pl. „Amerických Slovákov“ v Bratislave. O päť dní nastúpil do VA v Hraniciach na Morave.V roku 1927 sa stal vel. čaty 3. eskadróny jazd. pl. 5 v Košiciach. V marci 1939 bol odoslaný na východné Slovensko, kde sa neskôr ako veliteľ jazd. pl. zúčastnil poľského ťaženia slovenskej armády. Zúčastnil sa aj bojov na východnom fronte v oblasti Minsk, Borisov až po Rostov. Dňa 1.7.1944 bol ustanovený za veliteľa p. pl. 7 v Lipt. Mikuláši. Po vypuknutí SNP bol internovaný v nemeckom internačnom tábore. Podarilo sa mu zbehnúť a z Nemecka sa dostal až do Bratislavy. Od 1.10.1944 bol preložený do trvalej výslužby. Po skončení vojny sa v máji 1945 prihlásil do čsl. armády. Bola mu priznaná hodnosť pplk. jazdectva a pôsobil v Hlohovci, Nitre, Trenčína, Bratislave a Komárne. Do výslužby bol preložený 1.11.1948 v hodnosti pplk. pechoty.
(zdroj: http://www.vhu.sk/data/files/568.pdf)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás