Bratislava

Hrob Belo Voldán

  • + o skupině VPM (SK, Bratislava, Martinský cintorín)
Autor: Ladislav Barabás, 22.07.2021
Umístění: Bratislava, Trnavská cesta, Martinský cintorín, sektor 21, hrob č. 919
Nápis:
RNDr. PhDr. BELO VOLDÁN
31.XII.1911 – 7.3.1971
Poznámka:

Belo Voldán (31.12.1911 Trnava – 7.3.1971 Bratislava) farmaceut, vysokoškolský pedagóg. V roku 1941 narukoval a vykonával lekárenskú službu ako dôstojník z povolania v Bratislave, 1941-46 náčelník lekárne vojenskej nemocnice v Ružomberku. Počas SNP správca lekárne vo vojenskej nemocnici v Korytnici, 1946-47 vedúci Vojenského zdravotného skladu v Lipt. Mikuláši. Vyznamenanie: Rad SNP 2. triedy.
(zdroj: Slovenský biografický slovník VI. Martin 1994)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Karol Poloni

  • + o skupině VPM (SK, Bratislava, Martinský cintorín)
Autor: Ladislav Barabás, 09.11.2021
Umístění: Bratislava, Trnavská cesta, Martinský cintorín, sektor 32, hrob č. 994
Nápis:
Pplk. v.v. KAROL POLONI
1900 – 1973
Poznámka:

Karol Polóni (10.4.1900 Vrbové -) podplukovník pechoty, veliteľ dopravného automobilového pluku. Do činnej služby v čsl. armáde nastúpil 12.3.1919 v Pluku slovenskej slobody. Dňom 1.11.1920 bol zaradený do kategórie dôstojník z povolania. Po vzniku Slovenského štátu bol prijatý do slov. armády. Od 1.9. do 6.10.1939 sa zúčastnil ťaženia proti Poľsku. Dňa 30.9.1940 ho premiestnili na MNO do Bratislavy. Po vstupe SR do vojny proti ZSSR odišiel 10.7.1941 do poľa. Na Slovensko sa vrátil 3.11.1941 a od 1.1.1942 bol povýšený na pplk. pech. V tejto hodnosti bol 7.7.1942 odoslaný na východný front k Rýchlej divízii vo funkcii vel. dopravného aut. pluku. Na Slovensko sa vrátil 21.12.1942. Dňom 1.3.1944 bol preložený do výslužby. Vyznamenania: Čsl. voj. kríž 1918, Pam. medaila Kríž svetovej vojny 6. st., Kríž odboja, Za hrdinstvo 3. st.
(zdroj: http://www.vhu.sk/data/files/568.pdf )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Štefan Galovič

  • + o skupině VPM (SK, Bratislava, Martinský cintorín)
Autor: Ladislav Barabás, 20.10.2021
Umístění: Bratislava, Trnavská cesta, Martinský cintorín, sektor 13, hrob č. 611
Nápis:
TU ODPOČÍVAJÚ
V KRISTU PÁNU

ŠTEFAN GALOVIČ
1909 – 1948
Poznámka:

fotografia vojaka v uniforme


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Leopold Vosátko

  • + o skupině VPM (SK, Bratislava, Martinský cintorín)
Autor: Ladislav Barabás, 20.10.2021
Umístění: Bratislava, Trnavská cesta, Martinský cintorín, sektor 20, hrob č. 560
Nápis:
LEOPOLD VOSÁTKO
*14.9.1900 +10.8.1975

R. I. P.
Poznámka:

Leopold Vosátko (14.9.1900 Blatné, pôv. Šarfia – 10.8.1975 Bratislava) podplukovník pechoty, veliteľ práporu Domobrany. Do Slovenskej armády bol prijatý 1.2.1940 k p. pl. 4 v Trnave. Bojov na východnom fronte sa zúčastnil dvakrát. V marci 1942 až júni 1943 a v októbri až decembri 1943 vo funkcii veliteľa roty p. pl. 101 „Tirkis“. Po návrate z poľa bol od 1.2.1944 veliteľom posádky Trnava. Pred vypuknutím SNP spolupracoval s partizánskou skupinou „Čapajev“. Dňa 29.8.1944 prešiel s celým práporom k partizánskej skupine „Čapajev“, neskôr „Šukajev“. Bol zaistený a využil ponuku slovenskej vlády a vstúpil do novotvoriacej sa „Domobrany“ a v októbri 1944 sa stal veliteľom 2. práporu p. pl. 2 Domobrany v Žiline. Do čsl. armády vstúpil hneď po oslobodení Trnavy v apríli 1945. Pôsobil na MNO až do októbra 1948, keď bol ustanovený za veliteľa p. pl. 41 Dr. E. Beneša v Žiline. Vyznamenania: Kríž čsl. dobrovoľníka 1918-1919, Čsl vojnový kríž 1918, sov. Za pobedu nad Germanijej v Velikoj Otečestvennoj vojne 1941-1945, Rad SNP II. triedy.
(zdroj: http://www.vhu.sk/data/files/568.pdf )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Štefan Barbírik

  • + o skupině VPM (SK, Bratislava, Martinský cintorín)
Autor: Ladislav Barabás, 20.10.2021
Umístění: Bratislava, Trnavská cesta, Martinský cintorín, sektor 13, hrob č. 423
Nápis:
ŠTEFAN BARBÍRIK
*1.XI.1937 +27.VII.1964

Odpočívajte v pokoji
Poznámka:

fotografia vojaka v uniforme


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Viktor Tegelhoff

  • + o skupině VPM (SK, Bratislava, Martinský cintorín)
Autor: Ladislav Barabás, 14.03.2022
Umístění: Bratislava, Trnavská cesta, Martinský cintorín, sektor 26, hrob č. 283
Nápis:
ING. VIKTOR TEGELHOFF
*22.12.1918 +11.9.1991
Poznámka:

Viktor Tegelhoff (22.12.1918 Ružomberok – 11.9.1991 Bratislava) slovenský futbalista, reprezentant Slovenska a Československa, neskôr tréner. Hrával za ŠK Slovan Bratislava. Dňa 29.5.1957 bol zatknutý príslušníkmi ŠtB z Prahy a bol nespravodlivo odsúdený za kontakty s emigrantami. Dostal 5 rokov nepodmienečne, z ktorých si 3 roky odsedel v uránových baniach v Jáchymove. Z väzenia bol prepustený v roku 1961 na základe amnestie. Rehabilitovaný bol v roku 1991.
(zdroj: Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Vincent Görföl

  • + o skupině VPM (SK, Bratislava, Martinský cintorín)
Autor: Ladislav Barabás, 14.03.2022
Umístění: Bratislava, Trnavská cesta, Martinský cintorín, sektor 18, hrob č. 903
Nápis:
VINCENT GÖRFÖL
1911 – 1981
Poznámka:

Vincent Görföl (23.6.1911 Jelka – 14.4.1981 Bratislava) typograf. Účastník protifašistického ilegálneho hnutia.
(zdroj: Slovenský biografický slovník II. Martin 1987)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ľudovít Krampl

  • + o skupině VPM (SK, Bratislava, Martinský cintorín)
Autor: Ladislav Barabás, 14.03.2022
Umístění: Bratislava, Trnavská cesta, Martinský cintorín, sektor 28, hrob č. 1146
Nápis:
RODINA
KRAMPLOVÁ
ĽUDOVÍT 193 – 2006

SPOMÍNAME
Poznámka:

Ľudovít Krampl (24.12.1913 Bratislava-Rača – 14.11.2006 Bratislava) kapitán žandárstva, od 15.9.1944 veliteľ 13. pešieho práporu Kosatec 1 II. taktickej skupiny 1. čsl. armády. Počas voj. základnej služby v r. 1934-36 absolvoval ŠDPZ a bol prepustený z činnej služby ako npor. pechoty. Dňom 1.9.1939 ho aktivovali a 26.8.1941 odišiel na východný front, vrátil sa 27.4.1942. Od 28.2.1943 sa stal dôstojníkom žandárstva a od 28.2.1944 bol definitívne prijatý do zboru žandárskych dôstojníkov. Do SNP sa zapojil v Brezne a pôsobil predovšetkým v Liptove, neskôr prešiel na partizánsky spôsob boja a pôsobil v partizánskej brigáde Stalin. Dňa 5.12.1944 bol zaistený gardistami a väznený v B. Bystrici, neskôr v Bratislave. Na slobodu sa dostal 3.4.1945. Po vojne pracoval v Zbore národnej bezpečnosti. Od marca 1950 do decembra 1951 ho zaistila Štátna prokuratúra v Bratislave. V júni 1959 ho krajský súd odsúdil a do roku 1964 bol väznený. Vyznamenanie: Pamätná medaila 1939, nem. Eisenes Kreuz 2. Klasse, Vojnový víťazný kríž V. tr.
(zdroj: http://www.vhu.sk/data/files/568.pdf )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Urna Jozef Jakab

  • + o skupině VPM (SK, Bratislava, Martinský cintorín)
Autor: Ladislav Barabás, 22.07.2021
Umístění: Bratislava, Trnavská cesta, Martinský cintorín, sektor 19, hrob č. 398
Nápis:
JOZEF JAKAB
1917 – 1974
Poznámka:

Jozef Jakab (31.3.1917 Bratislava – 14.2.1974 Bratislava) pilot. V roku 1936 nastúpil do školy leteckého dorastu Vojenského učilišťa v Prostějove. 31.5.1938 bol menovaný za poľného pilota. Po rozdelení ČSR bol premiestnený na Slovensko, kde absolvoval kurz pre stíhacích pilotov a bol zaradený k stíhaciemu letectvu. Od februára do júla 1942 absolvoval preškolenie na stíhacie lietadlá Messerschmitt Bf-109E. V roku 1943 pôsobil ako letecký inštruktor vo Vajnoroch a B. Bystrici. Do SNP sa zapojil od jeho začiatku. Po potlačení povstania preletel cez Poľsko k Červenej armáde. Bol prijatý do čsl. armády v ZSSR a v marci 1945 sa preškolil na sovietsku techniku. V máji 1945 bol povýšený na štábneho rotmajstra. Po vojne lietal najmä ako dopravný a kuriérny polot. Za údajný plánovaný úlet na západ bol na začiatku 50-tych rokov odsúdený na 10 rokov väzenia, z čoho si odsedel 1 rok a vrátil sa k lietaniu v ČSA.
(zdroj: https://www.gonzoaviation.com/clanok/jozef-jakab )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Pavel Kobliška

  • + o skupině VPM (SK, Bratislava, Martinský cintorín)
Autor: Ladislav Barabás, 06.10.2015
Umístění: Bratislava, Trnavská cesta, Martinský cintorín, sektor XIV
Nápis:
TU V KRISTU PÁNU ODPOČÍVA
RODINA KOBLIŠKOVÁ

PAVEL
*1.9.1923
†20.5.1945
RANENÝ VO VOJNE
Poznámka:

Pavel Kobliška (*1923 †27.2.1945) je pochovaný pod trávnikom pamätníka Roh nad obcou Lubina. Bol príslušníkom ozbrojených síl a jeho meno je uvedené na tabuli padlých chybne ako Kobližka. Napriek rozdielnemu dátumu úmrtia ide zrejme o tú istú osobu. ¨
(zdroj: padlinaslovensku.feldgrau.sk )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás