Bratislava

Hrob Jozef Štaudinger a Štefan Semančo

  • + o skupině VPM (SK, Bratislava, Martinský cintorín)
Autor: Ladislav Barabás, 04.06.2021
Umístění: Bratislava, Trnavská cesta, Martinský cintorín, sektor 27, hrob č. 520
Nápis:
plk. Jozef Štaudinger
8.3.1908 – 8.3.1981

pplk. Štefan Semančo
17.8.1924 – 4.5.2011
Poznámka:

Jozef Štaudinger (8.3.1908 Lučenec – 8.3.1981 Bratislava) dôstojník. Od roku 1927 člen, v 30. rokoch profesionálny pracovník KSČ, pre revolučnú činnosť 1931 a 1935 väznený. V decembri 1940 zatknutý, väznený v B. Bystrici, od roku 1941 v Ilave. Jeden z iniciátorov vzbury politických väzňov, ktorí sa 1.9.1944 oslobodili a odišli na povstalecké územie. Počas SNP veliteľ zaisťovacieho tábora v Slovenskej Ľupči, po ústupe do hôr príslušník partizánskeho oddielu Petrov a partizánskej brigády Smrť fašizmu, neskôr osvetový dôstojník 1. čsl. armádneho zboru v ZSSR. Po roku 1945 sa venoval politickej práci v armáde. Vyznamenania: Rad SNP 2. triedy, Za pobedu nad Germanijej.
(zdroj: Slovenský biografický slovník V. Martin 1992)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Igor Elsner

  • + o skupině VPM (SK, Bratislava, Martinský cintorín)
Autor: Ladislav Barabás, 16.07.2021
Umístění: Bratislava, Trnavská cesta, Martinský cintorín, sektor 29, hrob č. 586
Nápis:
IGOR ELSNER
plukovník del.
*1893 + 1987

Odpočívajte v pokoji.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Silvester Krčméry

  • + o skupině VPM (SK, Bratislava, Martinský cintorín)
Autor: Ladislav Barabás, 13.07.2021
Umístění: Bratislava, Trnavská cesta, Martinský cintorín, sektor 22, hrob č.762
Nápis:
MUDr. SILVESTER KRČMÉRY
*5.8.1924 +10.9.2013
Poznámka:

Silvester Krčméry (5.8.924 Trnava – 10.9.2013 Bratislava) bol skaut, slovenský lekár, politický väzeň a katolícky disident, ktorý v čase komunistického režimu spolu s tajným biskupom Jánom Korcom a Vladimírom Juklom zorganizoval na Slovensku rozsiahlu tajnú cirkev. V rokoch 1951 – 1964 bol väznený. Bol jedným z organizátorov Sviečkovej manifestácie v marci 1988 v Bratislave.
(zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Silvester_Kr%C4%8Dm%C3%A9ry )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Bedřich Tábor

  • + o skupině VPM (SK, Bratislava, Martinský cintorín)
Autor: Ladislav Barabás, 22.07.2021
Umístění: Bratislava, Trnavská cesta, Martinský cintorín, sektor 27, hrob č. 278
Nápis:
RODINA TÁBOROVÁ

BEDRICH 1904 1976

Spomíname
Poznámka:

Bedřich Tábor (2.3.1904 Rataje, ČR – 16.6.1976 Bratislava) maliar, technik. V roku 1939 evakuoval aj s rodinou cez Poľsko na Slovensko, kde ho čakal dekrét o vysťahovaní do
Protektorátu. Ako odborník prijal ponuku pracovať vo funkcii geometra v Nitre a neskôr v Brezne, kde sa od septembra 1944 zapojil do protifašistického odboja.
(zdroj: Slovenský biografický slovník VI. Martin 1994)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ľudovít Major

  • + o skupině VPM (SK, Bratislava, Martinský cintorín)
Autor: Ladislav Barabás, 22.07.2021
Umístění: Bratislava, Trnavská cesta, Martinský cintorín, sektor 25, hrob č. 17
Nápis:
MAJOR LAJOS
1900 – 1974
Poznámka:

Ľudovít Major (11.9.1900 Sečianky – 9.3.1974 Bratislava) funkcionár KSČ. V roku 1919 príslušník maďarskej Červenej armády. Počas okupácie horthyovským Maďarskom od roku 1942 člen ilegálneho protifašistického hnutia maďarskej KS, 1938-40 väznený v Budapešti, 1944 v Balážskych Ďarmotách.
(zdroj: Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Augustín Brychta

  • + o skupině VPM (SK, Bratislava, Martinský cintorín)
Autor: Ladislav Barabás, 22.07.2021
Umístění: Bratislava, Trnavská cesta, Martinský cintorín, sektor 19, hrob č. 365
Nápis:
JUDr. AUGUSTÍN BRYCHTA
1891 – 1962
Poznámka:

Augustín Brychta (29.9.1891 Bratislava-Rača – 15.10.1962 Bratislava) štátny úradník, právnik. Počas prvej svetovej vojny dôstojník justičnej služby generálneho štábu.
(zdroj: Slovenský biografický slovník I. Martin 1986)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Otomar Kubala

  • + o skupině VPM (SK, Bratislava, Martinský cintorín)
Autor: Ladislav Barabás, 20.10.2021
Umístění: Bratislava, Trnavská cesta, Martinský cintorín, sektor 27, hrob č, 758
Nápis:
OTOMAR
KUBALA
1906 – 1946
Poznámka:

Otomar Kubala (26.1.1906 Lakšárska Nová Ves – 28.8.1946 Bratislava) náčelník štábu na Hlavnom veliteľstve Hlinkovej gardy, prednosta bezpečnostného odboru MNO. Po vypuknutí druhej svetovej vojny pôsobil až do augusta na východnom fronte. V Hlinkovej garde stál na čele ultraradikálneho krídla zhromaždeného okolo časopisu Náš boj. Absolvoval školu SS v Nemecku, doma budoval úderné jednotky HG. Po vypuknutí SNP fakticky vykonával funkciu hlavného veliteľa Hlinkovej gardy, keďže A. Mach bol z tejto funkcie zosadený a nikto ho nenahradil. 11.10.1944 bol menovaný za šéfa štátnej bezpečnosti a riadil boj proti povstalcom. S okupačnou mocou spolupracoval pri perzekúcii Židov, ktorej výsledkom bola druhá vlna deportácií do vyhladzovacích táborov. Po vojne bol súdený Národným súdom a v auguste 1946 odsúdený na trest smrti zastrelením. Hitler ho vyznamenal Záslužným krížom nem. orla 1. triedy.
(zdroj: VojOsobDejinSk1939-1945=568.pdf Slovenský biografický slovník III. Martin 1989)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ján Kotoč

  • + o skupině VPM (SK, Bratislava, Martinský cintorín)
Autor: Ladislav Barabás, 22.07.2021
Umístění: Bratislava, Trnavská cesta, Martinský cintorín, sektor 32, hrob č. 421
Nápis:
JÁN KOTOČ 1913 – 1981
Poznámka:

Ján Kotoč (23.2.1913 Pohorelá – 10.2.1981 Bratislava) pedagóg. Počas druhej svetovej vojny účastník ilegálneho protifašistického hnutia. V septembri a októbri 1944 bojoval pri Telgárte v skupine Jánošík, potom v partizánskej skupine Kvitinského v oblasti Magurky, neskôr v 2. paradesantnej brigáde. Vyznamenanie: Čsl. vojnový kríž 1939, Rad Červenej hviezdy, Rad SNP I. stupňa.
(zdroj: Slovenský biografický slovník III. Martin 1989)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Štefan Infner

  • + o skupině VPM (SK, Bratislava, Martinský cintorín)
Autor: Ladislav Barabás, 20.10.2021
Umístění: Bratislava, Trnavská cesta, Martinský cintorín, sektor 32, hrob č. 583
Nápis:
genmjr. JUDr. ŠTEFAN INFNER
15.6.1919 – 30.7.1988
Poznámka:

Štefan Infner (15.6.1919 Vráble – 30.7.1988 Trenčianske Teplice, poch. Bratislava) člen 2. odboja, generál, politik, Počas 2. svetovej vojny od 3.1.1943 pôsobil v československých jednotkách v ZSSR, do ktorých vstúpil v Buzuluku. V rokoch 1968-80 zastával post vyššieho vojenského prokurátora v Trenčíne. 1.5.1975 bol menovaný do hodnosti generálmajora. Vyznamenania: Medaila za zásluhy I. st., Pamätná medaila československej armády v zahraničí, Medaila za chrabrosť pred nepriateľom, Vojnový kríž 1939, Medaila za víťazstvo nad Nemeckom vo Veľkej vlasteneckej vojne, Kríž za chrabrosť, Rad SNP I. triedy, Vojenský rad Za slobodu, Medaila za oslobodenie Prahy, Medaila za zásluhy o obranu vlasti, Rad červenej hviezdy, Dukelská pam. medaila, Rad červenej zástavy, Rad vlasteneckej vojny.
(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tefan_Infner https://www.valka.cz/Infner-Stefan-t233989 )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Jaroslav Fabok

  • + o skupině VPM (SK, Bratislava, Martinský cintorín)
Autor: Ladislav Barabás, 22.07.2021
Umístění: Bratislava, Trnavská cesta, Martinský cintorín, sektor 28/2, hrob č. 25
Nápis:
RODINA
FABOKOVÁ

JAROSLAV *17.2.1921 +27.11.2017
Poznámka:

Jaroslav Fabok (17.2.1921 Silbaš, Juhoslávia – 27.11.2017 Bratislava) člen Demokratickej strany. V roku 1943 pôsobil v odbojovej skupine Flora. V roku 1944 sa zapojil do SNP v partizánskej brigáde Pavel, bol zadržaný a istý čas strávil v zajateckom tábore v Nitre. Dňa 24.2.1948 ho ako funkcionára Demokratickej strany zatkli a odsúdili na niekoľko rokov. Podarilo sa mu ujsť do Nemecka, kde bol zvolený do Ústredného komitétu Československa vo Frankfurte. Stal sa členom americkej spravodajskej skupiny. V roku 1949 sa vrátil do ČSR, kde ho zatkli a odviezli do Prahy na ŠtB. Súd ho odsúdil za špionážnu činnosť na trest smrti, ktorý bol neskôr zmenený na doživotie. V roku 1960 ho na amnestiu neprepustili a na slobodu sa dostal až v roku 1965. Je jedným zo zakladateľov Slovenskej organizácie na ochranu ľudských práv, neskôr bol členom Konfederácie politických väzňov Slovenska.
(zdroj: https://www.pametnaroda.cz/sk/fabok-jaroslav-20051018-0 )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás