Bratislava

Hrob Róbert Rapoš

Autor: Ladislav Barabás, 26.05.2021
Umístění: Bratislava, Šulekova, cintorín pri Kozej bráne, sektor 7, hrob č. 233
Nápis:
Róbert Rapoš
*19.VIII.1901 +29.VII.1963
Poznámka:

Róbert Rapoš sa zapojil do prípravy Slovenského národného povstania, pracoval v službách revolučného Národného výboru v Ľubietovej. Po roku 1945 pracoval v Slovenskej národnej rade.
(zdroj: Obuchová V., Holčík Š.: Cintorín pri Kozej bráne. Bratislava 2006)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Albert Michaelis

Autor: Ladislav Barabás, 28.07.2021
Umístění: Bratislava, Šulekova, cintorín pri Kozej bráne, sektor 6, hrob č. 41
Nápis:
Albert Michaelis
k. k. General-Stabsarzt
1826 – 1886

Was die Liebe vereint,
Kann der Tod nicht trennen.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Cyril Daxner

Autor: Ladislav Barabás, 07.06.2021
Umístění: Bratislava, Šulekova, cintorín pri Kozej bráne, sektor 2, hrob č. 59
Nápis:
Dr. Cyril DAXNER
20. júl 1904, Tisovec
7.jún 1945, Bratislava

národovec, advokát,
slovenský dôstojník
a cirkevný činovník,
hrdina Malej vojny,
účastník odboja
proti nemeckému
nacizmu
Poznámka:

Cyril Daxner (20.7.1904 Tisovec – 7.6.1945 Bratislava) právnik, dôstojník, novinár. V marci 1939 po maďarskom obsadení Podkarpatskej Rusi sa dobrovoľne prihlásil na veliteľstve v Prešove u A. Malára. Nadporučík C. Daxner prijíma velenie nad útočnou vozbou slovenských obrnených vozidiel. Osobne obsluhoval jedno obrnené vozidlo a po zásahu granátom tesne unikol smrti. Patrí k hrdinom Malej vojny (1939). Neskôr organizuje odboj proti fašizmu a je kľúčovou postavou občianskej rezistencie na východnom Slovensku. Osobne spolupracoval s V. Žingorom a Ľ. Kukorellim. Na základe udania konfidenta ÚŠB bol 19.4.1944 zatknutý spolu s manželkou a väznený v Ilave, neskôr v Bratislave. Gestapo ho vo februári 1945 odvlieklo do koncentračného tábora Mauthausen-Gusen. Po oslobodení sa chorý a podvyživený vrátil do Bratislavy, no od únavy zaspal na ulici a za chladného počasia dostal zápal pľúc, ktorému podľahol. Vyznamenania: Čsl. vojnový kríž 1939 in memoriam, Rad SNP I. triedy in memoriam, Medaila za hrdinstvo, Pamätná medaila za obranu Slovenska, udelená za bojové nasadenie v Malej vojne. Posledné dve mu po roku 1948 odobral komunistický režim.
(zdroj: Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Dušan Porubský

Autor: Ladislav Barabás, 06.08.2009
Umístění: Bratislava, Šulekova, cintorín pri Kozej bráne, sektor 12, hrob č. 95
Nápis:
DUŠAN PORUBSKÝ
SLOVENSKÝ NOVINÁR
1876 – 1924

sign. MOTOŠKA 1932
Poznámka:

Dušan Porubský (2.6.1876 Trenčín – 9.4.1924 Trenčín, poch. v Bratislave) novinár, redaktor, prekladateľ. Od roku 1897 bol redaktorom budapeštianskych Slovenských novín, 1903-10 Hodžovho Slovenského týždenníka, 1910-14 Slovenského denníka a Našej zástavy. Za články namierené proti maďarizácii bol v roku 1906 a 1907 odsúdený na 1 rok väzenia vo Váci. V rokoch 1914-18 bojoval na balkánskom fronte. Po vzniku ČSR bol propagátorom česko-slovenskej spolupráce.
(zdroj: Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ján Šimkovic

Autor: Ladislav Barabás, 20.07.2021
Umístění: Bratislava, Šulekova, cintorín pri Kozej bráne, sektor6, hrob č. 20
Nápis:
JÁN ŠIMKOVIC
EV. A. V. FARÁR HYBSKÝ, SENIOR LIPTOVSKÝ V. V.
A VLÁDNY REFERENT MINISTRA PRE SPRÁVU SLOVENSKA M. SL.
30.11.1854 – 10.10.1931.
Poznámka:

Ján Šimkovic sa ako vojak zúčastnil v roku 1878 okupácie Bosny a Hercegoviny.
(zdroj: Slovenský biografický slovník V. Martin 1992)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrobka Ján Jesenák

Autor: Ladislav Barabás, 25.05.2010
Umístění: Bratislava, Šulekova, cintorín pri Kozej bráne
Nápis:
BÁRÓ JESZENÁK JÁNOS
SZÜL: POZSONYBAN 1800 JAN. 22ÉN
Szerette hazáját: szivvel, szóval, tettel,
Védte szabadságát: hiven, becsülettel,
Áldozott, szenvedett, jutalmát nem kérte,
S nem küzdhetve többé-vérpadon halt érte…
Pesten 1849 Oct. 10Én
HAMVAIT CSAKIS DEC: 2ÁN 1867 HOZATHATA ÁT
EMLÉKÉT ÖRÖKITENDŐ GYÁSZOLÓ ÖZVEGYE GR. FORGÁCH ALOJZIA
Poznámka:

Ján Jesenák (maď: Jeszenák János) (22.1.1800 Bratislava – 10.10.1849 Pešť) uhorský barón a politik. V rokoch 1840, 1844 a 1849 pôsobil ako opozičný poslanec, v roku 1849 ako hlavný nitriansky župan. Zúčastnil sa bojov počas protihabsburskej revolúcie (1848-49), zajala ho ruská armáda a odovzdala Rakušanom. Vojenský súd ho odsúdil na smrť zastrelením. Popravený bol v Pešti 10. októbra 1849. V maďarskej literatúre je uvádzaný ako národný mučeník.
(zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1n_Jesen%C3%A1k )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Ivan Stodola

Autor: Ladislav Barabás, 24.08.2009
Umístění: Bratislava, Šulekova, cintorín pri Kozej bráne, sektor 7, hrob č. 230
Nápis:
Doc. dr. IVAN
STODOLA
národný umelec
1888 - 1977
Poznámka:

Dr. Ivan Stodola bol počas I. svetovej vojny vojenským lekárom na ruskom fronte. Komunistický režim ho v päťdesiatych rokoch nespravodlivo odsúdil a väznil. V tomto hrobe bol pochovaný do roku 1989, kedy boli jeho ostatky prevezené na Národný cintorín do Martina.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Kálmán Décsy

Autor: Ladislav Barabás, 28.07.2021
Umístění: Bratislava, Šulekova, cintorín pri Kozej bráne, sektor 8, hrob č. 14, Jesenákovská hrobka
Nápis:
DÉCSY KÁLMÁN
született 1914 deczember 20.
hősi halált halt 1944 április 13.
Poznámka:

Kálmán Décsy padol v 2. svetovej vojne.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Jozef Gregor Tajovský

Autor: Ladislav Barabás, 08.04.2010
Umístění: Bratislava, Tajovského 8, na dome na Tajovského 8
Nápis:
V TOMTO DOME
ŽIL, PRACOVAL A ZOMREL
JOZEF GREGOR TAJOVSKÝ
1874 – 1940
VÝZNAMNÝ SLOVENSKÝ
PROZAIK A DRAMATIK
Poznámka:

Gregor Jozef, nar. 18.10.1874, Tajov okr. Zvolen, bydliště Turčianský Svätý Martin. V RU armádě sloužil u 16. honvédského pluku jako desátník. Zajat 29.12.1915, Halič. Do čs legií v Rusku zařazen 10.6.1917 jako kapitán k 1. střeleckému pluku. Dne 12.8.1919 odjel do vlasti se zvláštním posláním spolu s pplk. Medkem.
(zdroj http://www.vuapraha.cz/soldier/4071845 )
podrobnosti viz dále http://cs.wikipedia.org/wiki/Jozef_Gregor-Tajovsk%C3%BD


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob János Kecskés

Autor: Ladislav Barabás, 07.02.2014
Umístění: Bratislava, Tichá, vo svahu lesíka, oproti domu č. 42
Nápis:
KECSKÉS JÁNOS
HONVÉD
Poznámka:

Hrob patrí obeti 2. svetovej vojny.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°09'07.4'' E17°04'57.6''
Pomník přidal: Ladislav Barabás