Piešťany

Kenotaf Vojtech Ábel

Autor: Lubomir Streicher, 31.03.2021
Umístění: Piešťany, Bratislavská, cintorín, stredná časť cintorína, sektor C, hrob č. 633
Nápis:
PPLK. AUT. IN MEMORIAM
VOJTECH ÁBEL
1911-1945
POLOŽIL ŽIVOT ZA VLASŤ
Poznámka:

Vojtech Ábel sa narodil 9.2.1911 v Piešťanoch. Po ukončení základnej školy v Piešťanoch študoval na Priemyselnej škole zbrojníckej v Košiciach a následne absolvoval Zbrojnícko-technické učilište v Plzni. Vynikol už v období I. Československej republiky, ako poručík – technický špecialista zbrojnej služby československej armády.
Po vzniku Slovenského štátu – neskoršej Slovenskej republiky, pracoval na Ministerstve národnej obrany. Najdôležitejším a najvýznamnejším obdobím v jeho živote ako dôstojníka, bolo zapojenie sa do prípravy Slovenského národného povstania (materiálna a technická príprava – organizácia presunu technického materiálu a pohonných hmôt do centra povstania) a jeho účasť v povstaní ako aj pôsobenie na pozícii prednostu automobilovej služby Vojenskej oblasti č.1.
Po porážke povstania sa zúčastnil ústupu do hôr, bol zajatý Nemcami, podarilo sa mu však ujsť. Napokon bol na základe udania zatknutý príslušníkmi Hlinkovej gardy v Piešťanoch. Po odovzdaní nemeckej bezpečnostnej polícii bol uväznený a posledným transportom bol odvlečený do koncentračného tábora Mauthausen, kde bol začiatkom apríla 1945 popravený (presný dátum nie je známy, úradne bol stanovený na 1. Apríla 1945)
(Zdroj: Eva Berecová, www.piestany.sk, Vojtech Ábel - čestný občan in memoriam, 30.8.2016)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°35'15.66'' E17°48'51.44''
Pomník přidal: Lubomir Streicher

Pamätná tabuľa Yisachar Schlomo Teichtal

Autor: Lubomir Streicher, 31.03.2021
Umístění: Piešťany, Kalinčiakova, bývalý Teplický cintorín
Nápis:
Táto plaketa je pamiatkou na rabína
Yisachar Schlomo Teichtal.
Slúžil ako rabín a hlava rabínskeho súdu
židovskej komunity v Piešťanoch až do jeho
deportácie do Osvienčimu v roku 1944.
Nech jeho meno a židovská komunita
ostane vo večnej pamäti.
Poznámka:

Pamätná žulová plaketa je venovaná ortodoxnému židovskému rabínovi Yisachar Shlomo Teichtalovi, od 16. decembra 2016 sa nachádza sa v parčíku na bývalom Teplickom cintoríne.
Yisachar Shlomo Teichtal sa narodil v rodine známych rabínov a židovských vodcov v roku 1885 v Maďarsku. Od roku 1921 pôsobil ako rabín v Piešťanoch. Zostal tu aj po roku 1938, keď sa začalo prenasledovanie židovského obyvateľstva a zažil deportácie mnohých svojich priateľov a susedov. V roku 1942 sa mu podarilo utiecť do Budapešti, kde dokončil svoju knihu Eim HaBanim Semeicha (Radostná matka detí). V nej prezentuje názor, že židovský národ môže dospieť k vykúpeniu iba v prípade zjednotenia sa a návratu do Izraela. To bolo v rozpore s ortodoxným učením a Yisachar Shlomo Teichtal bol jedným z mála európskych rabínov, ktorí túto myšlienku presadzovali. Robil to zrejme aj na základe hrôz, ktoré videl počas deportácií židovských obyvateľov z Piešťan.
Po príchode nacistov v roku 1944 do Maďarska sa aj tu začali deportácie židov, rabín Teichtal sa preto vrátil späť na Slovensko v domnienke, že tu bude bezpečnejšie. Nacisti ho však tu vypátrali a spolu s rodinou deportovali do koncentračného tábora Osvienčim. Zavraždený bol 24. januára 1945 vo vlaku prevážajúceho väzňov do koncentračného tábora Mauthausen.
(zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Yissachar_Shlomo_Teichtal )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°35'34.86'' E17°49'58.66''
Pomník přidal: Lubomir Streicher

Pamätná tabuľa Gejza Vámoš

Autor: Ladislav Barabás, 28.04.2010
Umístění: Piešťany, Kukučínova 2, vila Ilček
Nápis:
V TOMTO DOME ŽIL A PRACOVAL
V ROKOCH 1929 -1939
MUDR. GEJZA VÁMOŠ
1901 – 1956
LEKÁR A VÝZNAMNÝ SLOVENSKÝ SPISOVATEĽ
Poznámka:

Gejza Vámoš (22.12.1901 Devaványa. Uhorsko – 18.3.1956 Muriaé, Brazília) slovenský prozaik a lekár. Na výkon prezenčnej vojenskej služby nastúpil 1.10.1926 pri pešom pluku 16. Od 9.11.1926 začal štúdium v škole pre dôstojníkov zdravotníctva v zálohe, ktorú ukončil 31.3.1927. Po absolvovaní školy bol ako slobodník ašpirant prevelený do Bratislavy, kde zastával funkciu sekundárneho lekára v divíznej nemocnici. Dňa 6.8.1935 absolvoval skúšku na kapitána zdravotníctva v zálohe. Po vyhlásení všeobecnej mobilizácie slúžil ako šéflekár práporu tankov. Pre svoj židovský pôvod emigroval deň pred vznikom Slovenského štátu a na Slovensko sa už nevrátil.
(zdroj: http://www.vhu.sk/data/att/12507.pdf )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Alžbeta Bavorská, zv. Sissi

Autor: Ladislav Barabás, 03.05.2010
Umístění: Piešťany, Kúpeľný ostrov, liečebný do Irma, ľavý roh
Nápis:
SISSI
RAKÚSKO-UHORSKÁ
CISÁROVNÁ
DIE ÖSTERREICHISCHE
-UNGARISCHE KAISERIN
Poznámka:

Alžbeta Bavorská zv. Sissi (24.12.1837 Mníchov – 10.9.1898 Ženeva) rakúska cisárovná, česká a uhorská kráľovná, manželka cisára Františka Jozefa I.
(zdroj: Wikipédia)
Autorom je sochár Július Jankovics.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Ivan Krasko

Autor: Ladislav Barabás, 03.05.2010
Umístění: Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 2, rodinný dom
Nápis:
V TOMTO DOME ŽIL
NÁRODNÝ UMELEC - BÁSNIK
IVAN KRASKO
VL. MENOM Dr. ING. JÁN BOTTO
1876 - 1958
TVORCA MODERNEJ SLOVENSKEJ LYRIKY.
Poznámka:

Ivan Krasko (vl. meno Ján Botto), (12.7.1876 Lukovištia - 3.3.1958 Bratislava) bol básnik, prekladateľ, chemik a posladnec NZ. V rokoch 1897-98 absovoval vojenskú službu ako dobrovoľník v Tridente a vo Viedni. V rokoch 1914-18 npor. 16. honvédskeho pluku v Banskej Bystrici, potom v Haliči, Taliansku a na Zakarpatskej Ukrajine.
(zdroj: Slovenský biografický slovník III. Martin 1989


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa 17. november 1989

Autor: Ladislav Barabás, 20.03.2016
Umístění: Piešťany, Námestie Slobody 17, na budove ČSOB
Nápis:
Slobodu dosiahneme hľadaním pravdy
17. november 1989

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°35'21.6'' E17°50'4.4''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Lipa Slobody

Autor: Ľubomír Streicher, 18.08.2021
Umístění: Piešťany, námestie Slobody 8
Nápis:
Lipa Slobody
Poznámka:

Rok zasadenia: 1919
Jeho miesto je na bývalom trhovisku, dnešnom Námestí Slobody. Prvá zmienka o jeho existencii sa dá nájsť v zápisniciach telovýchovnej jednoty Orol československý z rokov 1920 a 1921. „Pri hľadaní dátumu sadenia som vychádzal z predpokladu, že vznik republiky na jeseň 1918 ešte nenavodil tú správnu atmosféru. Nasledujúci rok bol podstatne priaznivejší,“ povedal nám V. Nemec. Takže najpravdepodobnejší dátum zasadenia je jar 1919.
(zdroj: https://www.piestanskydennik.sk/2015/03/04/pamatne-lipy-v-piestanoch-si-nic-nepamataju/)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°35'21.2'' E17°50'3.2''
Pomník přidal: Ľubomír Streicher

Pomník Osvoboditelům

Autor: Feďo Vrábel, 18.10.2010
Umístění: Piešťany, Námestie SNP, v parku pred budovou MÚ
Nápis:
VĎAKA OSLOBODITEĽOM

PADLÍ V DRUHOM ODBOJI
pplk. VOJTECH ÁBEL 1911 - 1945
JOZEF HORSKÝ 1905 - 1945
RUDOLF ONDRIS 1914 - 1945
LADISLAV LACKOVIČ 1918 - 1944
RAFAEL ŠIMANSKÝ 1892 - 1945
MICHAL VAVRO 1900 - 1945
ALOIZ VAVRO 1907 - 1945
VOJTECH POBIECKÝ 1899 - 1945
EMIL MELICHER 1921 - 1944
Poznámka:

sign. V. VAVRO


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Feďo Vrábel
Doplnění informací: Ladislav Barabás, Ľubomír Streicher

Pamätná tabuľa Rafael Šimanský

Autor: Ladislav Barabás, 12.02.2015
Umístění: Piešťany, Námestie SNP 8, vľavo od vchodu do budovy
Nápis:
ODKAZU SLOV. NÁRODNÉHO POVSTANIA
VERNÍ ZOSTANEME !

NA PAMIATKU PRVÉMU ČLENOVI REVOLUČ-
NÉHO NÁRODNÉHO VÝBORU V PIEŠŤANOCH
s. RAFAELOVI ŠIMANSKÉMU, KTORÉHO
NEMECKI FAŠISTI UMUČILI V KONCENTRAČ-
NOM TÁBORE MATTHAUSENU 1944.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Ivan Stodola

Autor: Ladislav Barabás, 03.05.2010
Umístění: Piešťany, Námestie SNP 5, dom na námestí
Nápis:
V TOMTO DOME ŽIL A TVORIL
NÁRODNÝ UMELEC
MUDr. IVAN STODOLA
1888 - 1977
VÝZNAMNÝ SLOVENSKÝ DRAMATIK
Poznámka:

MUDr. Ivan Stodola (10.3.1888 Lipt. Mikuláš - 26.3.1977 Piešťany) spisovateľ, dramatik a lekár. V rokoch 1914-18 pôsobil na ruskom fronte ako vojenský lekár. V decembri 1951 ho zaistila Štátna bezpečnosť a obvinila ho zo sabotáže. Bol odsúdený na 8 rokov väzenia a konfiškáciu celého majetku. V rokoch 1951 bol väznený v Košiciach, Bratislave, Ilave a v Prahe na Pankráci. Prepustený bol v roku 1953 na základe prezidentskej amnestie, naďalej však bol perzekvovaný.
(zdroj: Slovenský biografický slovník V. Martin 1992.)

Autorom busty je sochár Valér Vavro.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás