Piešťany

Hrob Ján Bzdušek

Autor: Ladislav Barabás, 29.08.2014
Umístění: Piešťany, Bratislavská, cintorín, sektor A, hrob č. 219
Nápis:
PPLK. JÁN
BZDUŠEK
*8.VI.1917
+16.III.1984

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ján Boba

Autor: Lubomir Streicher, 31.03.2021
Umístění: Piešťany, Bratislavská, cintorín
Nápis:
Ján Boba
*2.4.1931 +6.5.1965
Poznámka:

Zahynul pri leteckej havárii, ku ktorej došlo 6. mája 1965 o 11.08 h, práve nad týmto cintorínom.
Dve lietadlá MIG-19S československého vojenského letectva 7. stíhacieho pluku 2. zboru PVOS narazili do seba v priestore južného okraja mesta Piešťany nad dialnou prívodnou navádzacou rádiovou stanicou. Obidve lietadlá riadili výnimočne schopní piloti. Kapitán letectva Ján Boba a kapitán letectva Jan Toman, ktorí pri zrážke zahynuli, a obidve lietadlá boli zničené.
Skupina desiatich lietadiel MIG-19S od 7. stíhacieho leteckého pluku z Piešťan, ktorému vtedy velil plukovník Ing. Jozef Kastl, vykonávala výcvik na májovú leteckú prehliadku v Bratislave. V uvedený deň leteckej katastrofy po prílete z Bratislavy do vzdušného leteckého priestoru bol daný tejto leteckej skupine povel k vzdušnému rozchodu. K pristátiu ich riadil a povely im dával riadiaci lietania na letovej kontrole letiska a riadiaci pristávania pomocou pristávacieho rádiolokátoru RP-2a. Piloti Ján Boba a Jan Toman leteli po okruhu a v priestore dialnej prívodnej navádzacej rádiovej stanice. Už v tretej a štvrtej „zátačke“ sa k sebe nebezpečne priblížili. Mali namierené na os vzletovej a pristávacej dráhy, ktorú obaja dobre videli, ale nevideli na seba. Na tento stav boli súčasne upozornení riadiacim pristávania. Výzvu počuli a odpovedali „Vidíme“, ale ďalej už nereagovali.
Ešte viac sa k sebe priblížili a tesne nad dialnou prívodnou navádzacou rádiovou stanicou došlo k stretu – zrážke oboch lietadiel. Pri páde lietadlá poškodili budovu VD Tvorba a skončili v betónovom múre na južnej časti cintorína na Bratislavskej ceste. Pri tragédii zahynuli nielen obidvaja piloti, ale aj pracovník Tvorby Emil Mareš. Na začiatku cintorína na Bratislavskej ceste sú uložené telesné pozostatky jedného z pilotov – Jána Bobu. Jan Toman je pochovaný v Brně - viz https://www.vets.cz/
(zdroj: Kornel Kubáni, Piešťanský denník 9.10.2010)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°35'16.2'' E17°48'57.56''
Pomník přidal: Lubomir Streicher

Hrob Ferdinand Goldstein

Autor: Lubomir Streicher, 31.03.2021
Umístění: Piešťany, Bratislavská, cintorín, židovská časť cintorína, sektor M, hrob č. 23
Nápis:
TU ODPOČÍVA
PhDr. NANDY GOLDSTEIN
PADOL V BOJI ZA SLOBODU
ZASIAHNUTÝ ZÁKERNOU NEMECKOU GUĽKOU
2.3.1918 – 19.11.1944
Poznámka:

Ferdinand (Nandy) Goldstein (1918 – 1944), študoval nemčinu, angličtinu a telovýchovu na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe (1936 – 1939), avšak v situácii, ktorá nastala po rozpade Republiky a vnútení protektorátu českým zemiam, nebolo nádejnému športovcovi a nadanému študentovi telovýchovy a cudzích jazykov dopriate z rasových dôvodov doštudovať. Pred odvlečením a potupnou smrťou sa rozhodol bojovať za svoju slobodu. Ako príslušník partizánskej skupiny Nováky – Jegorov, zahynul počas povstaleckých bojov spolu s ďalšími 13 druhmi v Gaderskej doline.
Po vojne bol exhumovaný a pietne pochovaný v Piešťanoch.
Karlova Univerzita si ho posmrtne uctila udelením doktorátu.
Jeho hrob (ako jediný v Piešťanoch) je zapísaný od 17.9.1963 v zozname národných kultúrnych pamiatok SR. (NKP 973/1)
(Zdroj: Mgr. Andrej Bolerázky, Piešťanský denník 8.5.2020)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°35'15.02'' E17°48'55.13''
Pomník přidal: Lubomir Streicher

Hrob Cyril Karaba

Autor: Lubomir Streicher, 31.03.2021
Umístění: Piešťany, Bratislavská, cintorín, zadná časť cintorína, sektor E, hrob č. 101
Nápis:
TU ODPOČÍVA V KRISTU PÁNU
TRAGICKY ZAHYNULÝ
CYRIL KARABA
LETEC SLeSu
*16.X.1923 +19.XI.1942
BOŽE OSLÁV JEHO DUŠU

Doznela pieseň kovová,
nás zasiahol ťažký údel,
a klepot motora dospieval
hymnus odvážnych krídel

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°35'14.45'' E17°48'48.74''
Pomník přidal: Lubomir Streicher

Hrob Ján Koláček

Autor: Lubomir Streicher, 31.03.2021
Umístění: Piešťany, Bratislavská, cintorín, stredná časť cintorína, sektor C, hrob č. 386
Nápis:
TU ODPOČÍVA V KR.PÁNU
JÁN KOLÁČEK
*29.V.1909 +25.V.1945
POKOJ PRACHU JEHO!
Poznámka:

zomrel na následky zranenia,
narodený v obci Lipov, okres Hodonín


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°35'16.41'' E17°48'50.78''
Pomník přidal: Lubomir Streicher

Hrob Antonín Frydrych

Autor: Ľubomír Streicher, 08.12.2021
Umístění: Piešťany, Bratislavská, cintorín, zadná časť cintorína, sektor G, hrob č. 600

Nápis:
PPLK. ANTONÍN
FRYDRYCH
1934 - 2008

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°35'15.3'' E17°48'43.6''
Pomník přidal: Ľubomír Streicher

Kenotaf Mária Schulzová

Autor: Ladislav Barabás, 03.05.2010
Umístění: Piešťany, Bratislavská, cintorín, sektor F-92
Nápis:
MÁRIA SCHULZOVÁ ROD. WINTEROVÁ
1907 – 1945
ZAHYNULA V CUDZEJ ZEMI ĎALEKO OD DOMOVA
Poznámka:

obeť holokaustu (Bergen-Belsen)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Vojtech Ábel

Autor: Lubomir Streicher, 31.03.2021
Umístění: Piešťany, Bratislavská, cintorín, stredná časť cintorína, sektor C, hrob č. 633
Nápis:
PPLK. AUT. IN MEMORIAM
VOJTECH ÁBEL
1911-1945
POLOŽIL ŽIVOT ZA VLASŤ
Poznámka:

Vojtech Ábel sa narodil 9.2.1911 v Piešťanoch. Po ukončení základnej školy v Piešťanoch študoval na Priemyselnej škole zbrojníckej v Košiciach a následne absolvoval Zbrojnícko-technické učilište v Plzni. Vynikol už v období I. Československej republiky, ako poručík – technický špecialista zbrojnej služby československej armády.
Po vzniku Slovenského štátu – neskoršej Slovenskej republiky, pracoval na Ministerstve národnej obrany. Najdôležitejším a najvýznamnejším obdobím v jeho živote ako dôstojníka, bolo zapojenie sa do prípravy Slovenského národného povstania (materiálna a technická príprava – organizácia presunu technického materiálu a pohonných hmôt do centra povstania) a jeho účasť v povstaní ako aj pôsobenie na pozícii prednostu automobilovej služby Vojenskej oblasti č.1.
Po porážke povstania sa zúčastnil ústupu do hôr, bol zajatý Nemcami, podarilo sa mu však ujsť. Napokon bol na základe udania zatknutý príslušníkmi Hlinkovej gardy v Piešťanoch. Po odovzdaní nemeckej bezpečnostnej polícii bol uväznený a posledným transportom bol odvlečený do koncentračného tábora Mauthausen, kde bol začiatkom apríla 1945 popravený (presný dátum nie je známy, úradne bol stanovený na 1. Apríla 1945)
(Zdroj: Eva Berecová, www.piestany.sk, Vojtech Ábel - čestný občan in memoriam, 30.8.2016)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°35'15.66'' E17°48'51.44''
Pomník přidal: Lubomir Streicher

Pamätná tabuľa Yisachar Schlomo Teichtal

Autor: Lubomir Streicher, 31.03.2021
Umístění: Piešťany, Kalinčiakova, bývalý Teplický cintorín
Nápis:
Táto plaketa je pamiatkou na rabína
Yisachar Schlomo Teichtal.
Slúžil ako rabín a hlava rabínskeho súdu
židovskej komunity v Piešťanoch až do jeho
deportácie do Osvienčimu v roku 1944.
Nech jeho meno a židovská komunita
ostane vo večnej pamäti.
Poznámka:

Pamätná žulová plaketa je venovaná ortodoxnému židovskému rabínovi Yisachar Shlomo Teichtalovi, od 16. decembra 2016 sa nachádza sa v parčíku na bývalom Teplickom cintoríne.
Yisachar Shlomo Teichtal sa narodil v rodine známych rabínov a židovských vodcov v roku 1885 v Maďarsku. Od roku 1921 pôsobil ako rabín v Piešťanoch. Zostal tu aj po roku 1938, keď sa začalo prenasledovanie židovského obyvateľstva a zažil deportácie mnohých svojich priateľov a susedov. V roku 1942 sa mu podarilo utiecť do Budapešti, kde dokončil svoju knihu Eim HaBanim Semeicha (Radostná matka detí). V nej prezentuje názor, že židovský národ môže dospieť k vykúpeniu iba v prípade zjednotenia sa a návratu do Izraela. To bolo v rozpore s ortodoxným učením a Yisachar Shlomo Teichtal bol jedným z mála európskych rabínov, ktorí túto myšlienku presadzovali. Robil to zrejme aj na základe hrôz, ktoré videl počas deportácií židovských obyvateľov z Piešťan.
Po príchode nacistov v roku 1944 do Maďarska sa aj tu začali deportácie židov, rabín Teichtal sa preto vrátil späť na Slovensko v domnienke, že tu bude bezpečnejšie. Nacisti ho však tu vypátrali a spolu s rodinou deportovali do koncentračného tábora Osvienčim. Zavraždený bol 24. januára 1945 vo vlaku prevážajúceho väzňov do koncentračného tábora Mauthausen.
(zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Yissachar_Shlomo_Teichtal )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°35'34.86'' E17°49'58.66''
Pomník přidal: Lubomir Streicher

Pomník Alžbeta Bavorská, zv. Sissi

Autor: Ladislav Barabás, 03.05.2010
Umístění: Piešťany, Kúpeľný ostrov, liečebný do Irma, ľavý roh
Nápis:
SISSI
RAKÚSKO-UHORSKÁ
CISÁROVNÁ
DIE ÖSTERREICHISCHE
-UNGARISCHE KAISERIN
Poznámka:

Alžbeta Bavorská zv. Sissi (24.12.1837 Mníchov – 10.9.1898 Ženeva) rakúska cisárovná, česká a uhorská kráľovná, manželka cisára Františka Jozefa I.
(zdroj: Wikipédia)
Autorom je sochár Július Jankovics.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás