Brno

Pamětní deska Obětem holokaustu

Autor: Ivo Šťastný, 20.09.2005
Umístění: Brno, Merhautova 37, Brno - Černá Pole
Nápis:
PAMÁTCE
9397 ŽIDOVSKÝCH OBČANŮ,
KTEŘÍ BYLI V LETECH 1941 – 1942
Z TÉTO BUDOVY ODVLEČENI
NA SMRT.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6203-54828
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Kameny zmizelých – Jenny a Grete Fischl

Autor: Vladimír Šustáček, 14.03.2022
Umístění: Brno, Merhautova 931/13, k.ú. Černá Pole, v dlažbě chodníku před vstupem do areálu
Nápis:
ZDE ŽILA
JENNY FISCHL
ROZ. MUNK
NAR. 10. 12. 1870
DEPORTOVÁNA 23. 3. 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1943
VE VARŠAVĚ

ZDE ŽILA
GRETE FISCHL
NAR. 17. 1. 1904
DEPORTOVÁNA 23. 3. 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1943
V LUBLINU
Poznámka:

Tyto kameny zmizelých na památku obětí holocaustu byly v roce 2020 odhaleny před vstupem do prvorepublikového nájemního domu zvaného „Freundschaft“. Tento nájemný malobytový dům byl postaven v roce 1932 pro obecně prospěšné stavební družstvo "Freundschaft", od něhož převzal i své jméno. Má tři bloky, které obklopují ze tří stran zahradně upravené nádvoří. Hlavní vstup do bloku je z Merhautovy ulice průjezdem do nádvoří.
(více informací: Internetová encyklopedie dějin Brna – https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_objektu&load=1874)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Souřadnice: N49°12'14.05'' E16°37'18.05''
Pomník přidal: Vladimír Šustáček

Pomník Obětem komunismu

Autor: Zdeněk Surýnek, 28.03.2011
Umístění: Brno, Mikuláškovo náměstí, Brno - Bohunice, Mikuláškovo náměstí, před radnicí městské části
Nápis:
ÚČASTNÍKŮM
PROTIKOMUNISTICKÉHO
ODBOJE
A
OBĚTEM
KOMUNISTICKÉ ZVŮLE.

Všem, účastníkům protikomunistického odboje.
Všem, kdo se rudé tyranii postavil na odpor i se zbraní v ruce.
Všem, kdo aktivně vystupovali proti komunistickému režimu.
Všem, kdo neváhali dát v boji proti komunistické totalitě na misku vah i oběť nejvyšší-svůj život.
Všem obětem komunismu na obou stranách mříží.
Popravy, vězení, vyvlastňování, morální devastace společnosti, hospodářský úpadem, rozvrat rodin a ničení lidských společenství se staletými kořeny to byly zločiny komunismu.
Po nejméně osmi staletích existence byla v druhé polovině 80. let 20. století vyvlastněna a vybourána většina původní obce Bohunic.
Za oběť rudé pýše padlo 68 statků a domů.
Památce starých Bohunic.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Zdeněk Surýnek

Pamětní deska Ludwig Czech

Autor: Karl W. Schubsky, 13.11.2014
Umístění: Brno, Milady Horákové 329 / 24, budova bývalé Okresní nemocenské pokladny
Nápis:
V TOMTO DOMĚ PŮSOBIL IN DIESEM HAUS WIRKTE
Dr. LUDWIG CZECH
1879 LWÓW/LEMBERG/ +1942 TEREZÍN/THERESIENSTADT/

MINISTR NĚKOLKA VLÁD ČSR, PŘEDSEDA NĚMECKÉ SOCIÁLNĚ
DEMOKRATICKÉ STRANY V ČSR, REDAKTOR DENÍKU VOLKS-
FREUND A REFORMÁTOR BRNĚNSKÉ OKRESNÍ NEMOCENSKÉ
POJIŠŤOVNY.
MINISTER MEHRERER REGIERUNGEN DER ČSR, VORSITZENDER
DER DEUTSCHAN SOZIALDEMOKRATISCHEN ARBEITERPARTEI
IN DER TSCHECHOSLOWAKISCHEN REPUBLIK, REDAKTEUR
DER TAGESZEITUNG "VOLKSFREUND" UND REFORMER DER
BRÜNNER BEZIRKSKRANKENKASSE.
Poznámka:

Odhalení pamětní desky JUDr. Ludwiga Czecha dne 23. 4. 2005


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pamětní deska Zdeněk Hájek

Autor: Jan Kincl, 13.05.2014
Umístění: Brno, Minská 6/893
Nápis:
V TOMTO DOMĚ ŽIL V LETECH 1930 - 1958
Ph. Dr. ZDENĚK HÁJEK
RUSKÝ LEGIONÁŘ A VÝZNAMNÝ BADATEL
V OBLASTI DĚJIN SLOVANSKÝCH NÁRODŮ
Poznámka:

Četař 21. pěšího pluku R-U armády. Zajat 27. 5. 1915, Sieniawa. Do čs. legie v Rusku zařazen 24. 8. 1917, 8. střelecký pluk, vojín. Konec v legiích 28. 10. 1921, poslední útvar štáb čsl. vojsk; poslední hodnost poručík. Demobilizován. (zdroj http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jan Kincl

Kameny zmizelých – Rosa Wacklerová

Autor: Vladimír Šustáček, 17.10.2021
Umístění: Brno, Mlýnská 330/33(27a), Trnitá, v dlažbě chodníku před kosmetickým studiem
Nápis:
ZDE ŽILA
ROSA WACKLEROVÁ
ROZ. BLÜMEL
NAR. 27. 3. 1847
DEPORTOVÁNA 23. 3. 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 6. 6. 1942
V TEREZÍNĚ
Poznámka:

Tento Kámen zmizelých byl odhalen 14.6.2020. Tři kameny položené a odhalené v tento den spojuje společné téma – tři smutná nej. Roza Wacklerová byla nejstarší zaznamenanou obětí holocaustu v Brně (95 let).
(více informací: Internetová encyklopedie dějin Brna – https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_objektu&load=1854)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°11'24.04'' E16°37'10.68''
Pomník přidal: Vladimír Šustáček

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Pavel Kodytek, 31.03.2010
Umístění: Brno, Mokrohorská, Brno - Soběšice, hřbitov
Nápis:
UPOMÍNKA
NA PADLÉ VE SVĚTOVÉ VÁLCE
1914 – 1918

ALBRECHT KAR., BRABEC IGN., FOLTAN FRANT., HASOŇ JAN, KARTOUZ JAN, KOTOL ENGLB., KUČEROVSKÝ K., KREJČÍ FRANT., MAJER JOS., MRÁZEK JOS., MUSIL FRANT., PANTŮČEK ANT., SKÁCEL JOS., ŠMERDA FRANT., ŠPATNÝ FRANT., ŠPATNÝ JOS., STRACHOTA JOS., ŠTELCL JOS., ŠTERC FRANT., VILDOMEC BOH.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6203-39772
Pomník přidal: Pavel Kodytek

Pomník Osvobození města

Autor: Ivo Šťastný, 08.07.2005
Umístění: Brno, Moravské náměstí, Brno - střed
Nápis:
(zadní strana)
REALIZOVÁNO A UPRAVENO NA NÁKLADY MĚSTA BRNA
V LETECH 1955 A 1994

PROF. AKAD. SOCHAŘ VINCENC MAKOVSKÝ
PROF. ING. ARCH. BOHUSLAV FUCHS
PROF. ING. ARCH. ANTONÍN KURIAL
Poznámka:

- nápis na čelní straně pomníku odstraněn
- místu se od dob totality říká "u stopaře"


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6203-12370
Souřadnice: N49°11'58.13'' E16°36'31.24''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Lenka Šimčíková

Pomník Josef II. - místo je zrušené

Autor: Karl W. Schubsky, archiv
Umístění: Brno, Moravské náměstí, náměstí
Nápis:
z fotografie nečitelné
Poznámka:

Pomník stál na Lažanského náměstí, které během věků měnilo názvy:
Začátkem 19. století Dikasterialplatz, též Dikasterialhausplatz (Dikasteriální náměstí)
19.7.1860 Lažanský platz + Am Kiosk (Lažanského náměstí + Na kiosku)
19.8.1884 Lažanský platz + Am Kiosk + Interimstheaterplatz (Lažanského náměstí + Na kiosku + náměstí Prozatímního divadla)
15.12.1915 Kaiser-Josef-Platz + Am Kiosk (náměstí Císaře Josefa + Kiosk)
30.12.1918Lažanského náměstí + Kiosk (Lažanskýplatz + Kiosk)
6.12.1935 Lažanského náměstí + Švehlova (Lažanskýplatz + Švehlagasse)
17.3.1939 Lažanský platz + Švehlagasse - Lažanského náměstí + Švehlova
19.3.1939 Adolf-Hitler-Platz + Am Kiosk - náměstí Adolfa Hitlera + Kiosk
10.5.1945 Lažanského náměstí + Kiosk
25.9.1946 náměstí Rudé armády
25.5.1990 Moravské náměstí


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pamětní deska Napoleon Bonaparte

Autor: Ivo Šťastný, 19.09.2005
Umístění: Brno, Moravské náměstí 1, Brno - střed
Nápis:
FRANCOUZSKÝ CÍSAŘ
NAPOLEON I.

POBÝVAL V TÉTO BUDOVĚ
BĚHEM VÁLEČNÝCH TAŽENÍ
20.-28.11., 7.-12.1805, 16.-18.9.1809
A MĚL ZDE HLAVNÍ STAN
VELKÉ ARMÁDY.

L´EMPEREUR NAPOLÉON I ER
SÉJOURNA DANS CETTE MAISON
DU 20. AU 28 NOVEMBRE 1805,
DU 7 AU 12 DÉCEMBRE 1805,
ET DU 16 AU 18 SEPTEMBRE 1809.
ILY AVAIT ÉTABLI
LE QUARTIER GÉNÉRAL
DE LA GRANDE
ARMÉE.
Poznámka:

Podrobnosti k související bitvě u Slavkova a osobě Napoleona I. viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_u_Slavkova; k osobě Napoleona Bonaparte viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Napoleon_Bonaparte.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6203-34049
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička