Topoľčany

Pomník SNP

Autor: Ladislav Barabás, 17.06.2021
Umístění: Topoľčany, 17. novembra, oproti gymnáziu
Nápis:
29.VIII.1944
Poznámka:

autormi pomníka sú Ing. arch. Ladislav Beisetzer a akad. sochár Ladislav Snopek


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obetiam fašizmu

Autor: Ladislav Barabás, 12.12.2015
Umístění: Topoľčany, Čsl. armády 28, pred Tribečskou knižnicou
Nápis:
V TOMTO DOME SÍDLILO OD SEPTEMBRA 1944 DO KONCA MARCA 1945 GESTAPO
NEĽUDSKÝ FAŠIZMUS TÝRAL MEDZI TÝMITO MÚRAMI RUKAMI
GESTAPÁCKYCH VRAHOV STOVKY ŽIEN A MUŽOV, KTORÍ PROTI NEMU BOJOVALI.
V TEJTO BUDOVE BOLI GESTAPOM UMUČENÍ:
JOZEF BUJNA KOVARCE, JÁN HOLÁK KLÍŽ. HRADIŠTE, RUDOLF KOŠOVAN PRESEĽANY, VOJTECH HREŇÁK, VOJTECH LUCKÝ, JOZEF NEMEC, JÁN ŠPÁNIK, MILOŠ ZÁVODNÝ A NEZNÁMY NEMECKÝ ANTIFAŠISTA.
NECH TENTO PAMÄTNÍK PRIPOMÍNA, ŽE SLOBODA A SOCIALIZMUS V NAŠEJ VASTI SA ZRODILI
Z UTRPENIA, KRVI A SPOLOČNÉHO BOJA NAŠÍCH A SOVIETSKÝCH SYNOV A DCÉR.
ČESŤ ICH PAMIATKE!

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Miloš Závodný

Autor: Ladislav Barabás, 17.06.2021
Umístění: Topoľčany, Hollého 3, základná škola
Nápis:
V TEJTO ŠKOLE UČIL ILEGÁLNY PRACOVNÍK KSS
A NEOHROZENÝ BOJOVNÍK PROTI FAŠIZMUS
MILOŠ ZÁVODNÝ
*10.3.1909
KTORÝ BOL NEMECKÝMI FAŠISTAMI
30.3.1945 UMUČENÝ
ČESŤ JEHO PAMIATKE!

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obetiam 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 16.06.2011
Umístění: Topoľčany, Krušovská, zadná časť cintorína, vpravo
Nápis:
Sláva Vám
hrdinovia
položili ste
svoje životy
na oltár vlasti

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°33'51.4'' E18°10'45.8''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Jaroslav Vrana

Autor: Ladislav Barabás, 21.06.2021
Umístění: Topoľčany, Krušovská, cintorín, sektor B, chodník 3, hrob č. 27
Nápis:
TU ODPOČÍVA V KRISTU PÁNU

JAROSLAV VRANA
*19.V.1928 +20.IV.1968
Poznámka:

fotografia vojaka v uniforme


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Vincent Aschenbrener

Autor: Ladislav Barabás, 17.06.2021
Umístění: Topoľčany, Krušovská, cintorín, sektor H, chodník 15, hrob č. 3
Nápis:
TU ODPOČÍVA
VINCENT
ASCHENBRENER
*27.VIII.1930
+11.VII.1960

SPI SLADKO !
Poznámka:

obraz vojaka v uniforme


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Dezider Walla

Autor: Ladislav Barabás, 17.06.2021
Umístění: Topoľčany, Krušovská, cintorín, sektor H, chodník 15, hrob č. 1
Nápis:
TU ODPOČÍVA
V KRISTU PÁNU
DEZIDER
WALLA
*16.VIII.1941
+25.IX.1961

BOŽE OSLÁV
DUŠU JEHO!
Poznámka:

fotografia vojaka v uniforme


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Jozef Bartoš

Autor: Ladislav Barabás, 17.06.2021
Umístění: Topoľčany, Krušovská, cintorín, sektor H, chodník 15, hrob č. 4
Nápis:
JOZEF
BARTOŠ
*3.VII.1939
+11.VI.1960

NAD TVOJÍM HROBOM PLAČÚ SYNU RODIČIA TVOJI,
BOLESŤ ICH NIČ UŽ V ŽITIU CELOM NEZAHOJÍ.
Poznámka:

obraz vojaka v uniforme


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamětní desky Obětem SNP

Autor: Bc. Samuel "koba" Jablonka, 08.08.2008
Umístění: Topoľčany, námestie M. R. Štefánika, budova Mestského úradu
Nápis:
deska vlevo:
PADLÍ HRDINOVIA SLOV. NÁRODNÉHO POVSTANIA
ARNOLD EDUARD 1925 1944, BITARA ĽUDOVÍT 1920 1944, BOŠANSKÝ ANTON 1919 1944, CIGÁŇ ŠTEFAN 1924 1944, DOLNÍK VIKTOR 1907 1944, EMILO RUDOLF 1926 1944, GREŽDO JÁN 1900 1945, HLAVINA ŠTEFAN 1900 1945, HORVAT JÁN 1917 1944, CHVALNÝ JOZEF 1921 1944, KARVAŠ EUGEN 1922 1944, KMEŤOVÁ MÁRIA 1900 1945, KŇAZURA PAVEL 1915 1945, KOVÁČIK ŠTEFAN 1924 1944, MATEJIČKA MICHAL 1905 1944, NOROVSKÝ ŠTEFAN 1910 1945, ORŠULA GEJZA 1926 1944, PAVLOVIČ FRANTIŠEK 1924 1944, PAVLOVIČ LADISLAV 1927 1944, PETRÍK ALADÁR 1919 1944, RAC KAMIL 1905 1944, RAGAS ŠTEFAN 1912 1944, RODINA ŠTEFAN 1919 1945, SECKÝ JOZEF 1909 1944, SELECKÝ KAROL 1910 1944, SLAUKA ALADÁR 1925 1944, SMATANA FRANTIŠEK 1920 1944, ŠKRIPUTA MICHAL 1908 1944, ŠPÁNIK JÁN 1901 1945, TREPÁČ ANREJ 1925 1944, VESTENICKÝ JÁN 1900 1945, ZÁVODNÝ MILOŠ 1910 1945, NEZNÁMY VOJAK
ĽUDIA BDITE - MAL SOM VÁS RÁD =FUČÍK=

deska vpravo:
PADLÍ HRDINOVIA SLOV. NÁRODNÉHO POVSTANIA
BOJNÁ
LUKAČOVIČ JÁN 1924 1945
HORNÉ ŠTITÁRE
BOBULA EMIL 1913 1944, ONDREJKA VLADIMÍR 1922 1944
CHRABRANY
ŠRAMATY EDUARD 1927 1944
KOVARCE
ŠEVČÍK ŠTEFAN 1914 1944
KRNCA
BUDAJ JÁN 1923 1944, GAJDOŠ JOZEF 1923 1944, HODÁL IMRICH 1911 1944
NITR. BLATNICA
KOLNIK ALOJZ 1907 1945, STANČEK JÁN 1922 1944, VAŠINA VIKTOR 1903 1945
NITR. STREDA
FABER ALBERT 1921 1944, ŠIŠKA JOZEF 1914 1944
RIPŇANY
CHRANKO IMRICH 1913 1945, VAŇOVIČ FRANTIŠEK 1911 1945
SOLČANY
KLAČANSKÝ JÚLIUS 1925 1944, ONDRUŠ JOZEF 1909 1944
TOVÁRNIKY
AŠLERUS IMRICH 1909 1945, DUBAJ JOZEF 1907 1944, HANO MICHAL 1910 1945, HUBA VOJTECH 1923 1944, SMATANA ŠTEFAN 1910 1945
VITKOVCE
BLATKO ANTON 1919 1944
NÁM NA ĎALŠIE CESTY ĎALEKÉ ŽIARIA AKO POCHODEŇ =M.LAJČIAK=

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°33'32.13'' E18°10'28.16''
Pomník přidal: Bc. Samuel "koba" Jablonka

Pamětní desky Obětem 1. světové války

Autor: Bc. Samuel "koba" Jablonka, 08.08.2008
Umístění: Topoľčany, námestie M. R. Štefánika, vonkajšie bočné strany kaplnky zo zadnej časti kostola
Nápis:
vlevo:
VEČNÁ PAMIATKA NAŠIM PADLÝM HRDINOM!
Z TOPOLČIAN:
FRANTIŠEK BUZNA + SRBSKO 1914. ARPÁD MIKA + RUSKO 1916. VOJTECH LEPEY + RUSKO 1914. JOZEF DOGÁŇ + RUSKO 1914. JAN TRENČANSKÝ + GALICIA 1915. ŠTEFAN BOČKAY + RUMUNSKO 1918. ŠTEFAN BENEDIKOVIČ + ČIERNA HORA 1917. JOZEF FARSKÝ + GALICIA 1915. VITUS ŠAFARIK + BOSNIA 1914. RUDOLF DUBNICKÝ + TRENČÍN 1917. ĽUDEVÍT ELENIČ + RUSKO 1916. ADAM FABO. JAN SOVER + RUSKO 1914. AUGUSTIN BARTOŠ + RUSKO 1916. ALOJZ BARTOŠ + RUSKO 1916. FRANTIŠEK VINDIŠ + RUSKO 1918. ŠTEFAN VALKO + RUSKO 1918. RUDOLF VALÁŠEK + ALBÁNIA 1918. KOLOMAN BILICKÝ + RUSKO 1914. AUGUSTÍN JANISKA + RUSKO 1918. ANTON MARKOVIČ + RUSKO 1918. ALEXANDER ŠEVČÍK + RUSKO 1914. JULIUS DUDÁK + KARPATY 1915. JOZEF MANINA + ITALIA 1915. JOZEF TOMAŠKA + SRBSKO 1917. ŠIMON PETRÍK + KARPATY 1914. KAROL SCHNEIDGEN + VIEDEŇ 1914. IMRICH KOHÚT + LVOV 1916. ALEXANDER BUJALA + RUSKO 1916. ADALBERT BUJALA + TATATOVAROS 1915. JOZEF TARINA + RUSKO 1915. MICHAL MORAVČÍK + TIROL 1916. JÁN GULAN + RUSKO 1917. FRANTIŠEK GERGEL + RUSKO 1916. JÁN CHOVAN + SRBSKO 1914. JÁN DANO + RUSKO 1914. ALEXANDER TOKOLY + KARPATY 1915. ALOJZ KAKOS + RUSKO 1915. KAROL KAFFKA + RUMENSKO 1918. JOZEF MARKO + RUSKO 1915. JOZEF PÁLENÍK + RUSKO 1918. VINCENT BILIK + NITRA 1917. GEJZA KRIST + RUSKO 1916. ANDREJ JANKOVIČ + RUSKO 1914. ADAM FULKA + RUSKO 1914.
Z NEMČÍC A Z TOVÁRNIK:
FRANTIŠEK KMEŤ + RUSKO 1914. ŠTEFAN KUBRAN + ITALIA. JÁN HUBA + RUSKO 1916. JÁN ŽITNANSKÝ + RUSKO 1914. JOZEF HUBA + RUSKO 1914. PAVEL KMEŤ + RUSKO 1914. AUGUSTÍN HUBINSKÝ + ITALIA 1917. JAN ĎURKOVIČ + RUSKO 1915. AUGUSTÍN ĎURKOVIČ + ITALIA 1918. JÁN MRELLA + RUSKO 1914.

vpravo:
VEČNÁ PAMIATKA NAŠIM PADLÝM HRDINOM!
Z TOVÁRNIK:
JÁN HASAN + ITALIA 1918. MATEJ LABODA + JÁN LABODA, JOZEF VALKO + JÁN ŠPÁNIK, FRANTIŠEK MALOVEC + JÁN ILKO, ŠTEFAN GONDORA + ŠTEFAN GODAL, ĽUDEVÍT KRÍŽ + MARTIN PAULOVIČ, MICHAL KOVÁČIK + JOZEF DURČEK, JÁN LADICKÝ + IMRICH KUCHYŇA, MICHAL KUDELA + ŠTEFAN CANIGA, KAROL SÁROVSKÝ + JOZEF LEGENY, MICHAL ŠTEVÍK + VIKTOR HANO, PETER BRACHO + ŠTEFAN KISS , ŠTEFAN KMEŤKO +
Z OKOLIA:
JÁN BUJNA + RUSKO 1918. JOZEF MELUŠ + KRASNÍK 1915. VINCENT BRNO + RUSKO 1916. JOZEF PRIECEL + RUSKO 1915. JOZEF DANIŠ + RUSKO 1916. JOZEF GOGA + RUSKO 1919. MARTIN GOGA + RUSKO 1919. MATEJ GOGA + RUSKO 1920 . JÁN ŠPANÍK + RUSKO 1916. TOMÁŠ KEPTÚN + TIROL 1915. JÁN GOGA + ITALIA 1917. JÁN PLEŠKO + RUMUNSKO 1917. MICHAL MAKOVÝ + RUSKO 1914. ŠTEFAN UHLÁRIK + GALICIA 1914. JOZEF KOŠECKÝ + RUSKO 1916. VIKTOR BUJNA + RUSKO 1915. JÁN TOMANEC + RUMUNSKO 1917. MICHAL VRANKA + 1919. JOZEF VRANKA + RUSKO 1918. ŠTEFAN KOVÁČIK + PRZEMYSL 1914. ADAM MIKSA + ITALIA 1917. JOZEF LABUDA + RUSKO 1915. ŠTEFAN MIKLOŠ + BUKOVINA 1916. JÁN MACKO + RUSKO 1915. FRANTIŠEK MACKO + ALBANIA 1917. JOZEF JAKUBIČKA + SAMBOR 1915. ALOJZ MIKULÁŠ + RUSKO 1916. RUDOLF KOŠECKÝ + RUSKO 1916. PETER KOLÁR + RUSKO 1914. ŠTEFAN ŽUCHOVSKÝ + NITRA. MARTIN LUKÁČ + RUSKO 1914. MICHAL KRALOVIČ + RUMUNSKO 1916. MARTIN GÁL + RUSKO 1916. JOZEF BILICKÝ + SRBSKO 1915. JOZEF GOGA + KARPATY 1915. IMRICH GOGA + B.BYSTRICA 1921. LADISLAV KUCHÁR + TIROL 1918. FRANTIŠEK MIKULÁŠ + KARPATY 1914. JOZEF KAVÓR + VIEDEŇ 1915. IMRICH ŠIPOŠ + RUSKO 1915. JÁN NANO + BOSNIA 1916. FRANTIŠEK VAŇO + RUSKO 1916.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°33'33.27'' E18°10'30.79''
Pomník přidal: Bc. Samuel "koba" Jablonka