Topoľčany

Pomník SNP

Autor: Ladislav Barabás, 17.06.2021
Umístění: Topoľčany, 17. novembra, oproti gymnáziu
Nápis:
29.VIII.1944
Poznámka:

autormi pomníka sú Ing. arch. Ladislav Beisetzer a akad. sochár Ladislav Snopek


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obetiam fašizmu

Autor: Ladislav Barabás, 12.12.2015
Umístění: Topoľčany, Čsl. armády 28, pred Tribečskou knižnicou
Nápis:
V TOMTO DOME SÍDLILO OD SEPTEMBRA 1944 DO KONCA MARCA 1945 GESTAPO
NEĽUDSKÝ FAŠIZMUS TÝRAL MEDZI TÝMITO MÚRAMI RUKAMI
GESTAPÁCKYCH VRAHOV STOVKY ŽIEN A MUŽOV, KTORÍ PROTI NEMU BOJOVALI.
V TEJTO BUDOVE BOLI GESTAPOM UMUČENÍ:
JOZEF BUJNA KOVARCE, JÁN HOLÁK KLÍŽ. HRADIŠTE, RUDOLF KOŠOVAN PRESEĽANY, VOJTECH HREŇÁK, VOJTECH LUCKÝ, JOZEF NEMEC, JÁN ŠPÁNIK, MILOŠ ZÁVODNÝ A NEZNÁMY NEMECKÝ ANTIFAŠISTA.
NECH TENTO PAMÄTNÍK PRIPOMÍNA, ŽE SLOBODA A SOCIALIZMUS V NAŠEJ VASTI SA ZRODILI
Z UTRPENIA, KRVI A SPOLOČNÉHO BOJA NAŠÍCH A SOVIETSKÝCH SYNOV A DCÉR.
ČESŤ ICH PAMIATKE!

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Miloš Závodný

Autor: Ladislav Barabás, 17.06.2021
Umístění: Topoľčany, Hollého 3, základná škola
Nápis:
V TEJTO ŠKOLE UČIL ILEGÁLNY PRACOVNÍK KSS
A NEOHROZENÝ BOJOVNÍK PROTI FAŠIZMUS
MILOŠ ZÁVODNÝ
*10.3.1909
KTORÝ BOL NEMECKÝMI FAŠISTAMI
30.3.1945 UMUČENÝ
ČESŤ JEHO PAMIATKE!

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obetiam 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 16.06.2011
Umístění: Topoľčany, Krušovská, zadná časť cintorína, vpravo
Nápis:
Sláva Vám
hrdinovia
položili ste
svoje životy
na oltár vlasti

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°33'51.4'' E18°10'45.8''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obetiam 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 17.06.2021
Umístění: Topoľčany, Krušovská, cintorín, zadná časť
Nápis:
PADLI
9.IX.1944

VEČNÁ BUĎ SLÁVA PADLÝM ZA NAŠU VLASŤ

BARČÍK ANTON *11.V.1917
BOKUŠ JÁN *19.VI.1924
BREDER MIKULÁŠ *4.III.1921
BULÁK JOZEF *1925
ČERTEK JÁN *9.I.1919
DEDIČ JÚLIUS *25.III.1913
HLAVATÝ ŠTEFAN *18.XII.1920
HIRSCHORN HERMANN *4.XII.1913
HRUŠKA SAMUEL *7.VIII.1922
JURÁŠEK FRANTIŠEK *4.II.1922
JURKOVEC EDUARD *7.II.1922
KAPUSTA JOZEF *7.II.1922
KOHÚT LADISLAV *18.VIII.1926
KOZOL JURAJ GUSTAV *5.VIII.1919
LENHARD ŠTEFAN *10.VIII.1922
MARTINČEK MICHAL *4.XII.1926
MATIS JOZEF *6.XII.1918
ULBRICHT MATEJ *15.VII.1925
RÁC KAMIL *6.XI.1905

ĎURĎOVIČ LADISLAV *27.V.1918
MURÍN MICHAL *6.10.
MÚDRY JÁN *23.VII.1915
ORŠULA GEJZA *3.V.1926
PAVLOVIČ VOJTECH *2.VII.1924
PRISTACH JOZEF *4.VII.1923
PRISTACH ŠTEFAN *13.VI.1922
RAGAS ŠTEFAN *6.II.1912
REMEŇ JOZEF *3.VII.1912
SELECKÝ KAROL *10.X.1910
SVITEK ĽUDOVÍT *2.II.1924
ŠLABIAR JOZEF *15.II.1909
ŠNIRC RUDOLF *22.V.1927
TREPÁČ ONDREJ *22.X.1924
TRNOVSKÝ VLADIMÍR *16.X.1922
VARGA MARKO *6.X.1911
ZAŤKO PAVEL *14.I.1921
ŽILKA RUDOLF *5.XI.1923
A DESIATI NEZNÁMI HRDINOVIA
Poznámka:

Padlí na pomníku zahynuli v boji s rotami „Mathiebe“ a „Schöttle“ z nemeckej bojovej skupiny SS
„Schill“, vyslanej na potlačenie Slovenského národného povstania.
(zdroj: https://www.upn.gov.sk/publikacie_web/smrt-sa-volala-schill.pdf )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obetiam holokaustu

Autor: Ladislav Barabás, 19.04.2022
Umístění: Topoľčany, Krušovská, židovský cintorín
Nápis:
TU ODPOČÍVA
ŠESŤDESIATDVA NEVINNÝCH
ŽIDOVSKÝCH OBČANOV
NÁŠHO MESTA TOPOĽČANY,
KTORÍ BOLI NEMECKÝMI NACISTAMI
KRUTO ZAVRAŽDENÍ V OBCI NEMČICE -
JE TO MALÁ ČASŤ MASOVO ZAVRAŽDENÝCH
OBETÍ Z NÁŠHO OKOLIA.
STRATILI SVOJE ŽIVOTY,
ABY POSVÄTILI MENO BOŽIE.
NEZABUDNEME NA VÁS
ODPOČÍVAJTE V POKOJI.
ICH DUŠE SÚ ZAHALENÉ BOŽOU MILOSŤOU
AMEN
Poznámka:

Nemecké vojská vstúpili do Topoľčian 3.9.1944. Za pomoci tunajších členov Hlinkovej gardy pripravili plán na likvidáciu posledných Židov žijúcich v meste a okolí. Autami ich previezli na tzv. nemčický kopec a tu ich hromadne povraždili. Exhumácia sa vykonala v máji 1945. V masovom hrobe sa našlo 62 obetí. Ich telá boli pochované do spoločného hrobu v strede židovského cintorína.
(zdroj: https://gymtop.edupage.org/a/mame-radi-slovensko?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQ0OSZzdWJwYWdlPTI%3D )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník zničeného židovského cintorína

Autor: Ladislav Barabás, 19.04.2022
Umístění: Topoľčany, Krušovská, židovský cintorín
Nápis:
TIETO NÁHROBNÉ KAMENE
POCHÁDZAJÚ ZO STARÉHO CINTORÍNA
ZNIČENÉHO ZA II. SVETOVEJ VOJNY.
TU NAŠLI SVOJE DÔSTOJNÉ MIESTO.

DIESE GUDENKSTEINE
STAMMEN VON ALTEN FRIEDHOF DER
IN DEN KRIEGSJAHREN ZERSTOERT WURDE
UND HIER IHREN PLATZ FANDEN.
Poznámka:

Starý židovský cintorín stál na rohu dnešných ulíc Stummerova a ul. Československej armády. Od začiatku 20. storočia bol zatvorený. Za druhej svetovej vojny bol cintorín zničený. Časť náhrobných kameňov bola prenesená na nový cintorín.
(zdroj: https://www.pamiatkynaslovensku.sk/topolcany-stary-zidovsky-cintorin )
Na pomníku sa nachádza aj nápis v hebrejskom jazyku.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Jaroslav Vrana

Autor: Ladislav Barabás, 21.06.2021
Umístění: Topoľčany, Krušovská, cintorín, sektor B, chodník 3, hrob č. 27
Nápis:
TU ODPOČÍVA V KRISTU PÁNU

JAROSLAV VRANA
*19.V.1928 +20.IV.1968
Poznámka:

fotografia vojaka v uniforme


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Vincent Aschenbrener

Autor: Ladislav Barabás, 17.06.2021
Umístění: Topoľčany, Krušovská, cintorín, sektor H, chodník 15, hrob č. 3
Nápis:
TU ODPOČÍVA
VINCENT
ASCHENBRENER
*27.VIII.1930
+11.VII.1960

SPI SLADKO !
Poznámka:

obraz vojaka v uniforme


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Dezider Walla

Autor: Ladislav Barabás, 17.06.2021
Umístění: Topoľčany, Krušovská, cintorín, sektor H, chodník 15, hrob č. 1
Nápis:
TU ODPOČÍVA
V KRISTU PÁNU
DEZIDER
WALLA
*16.VIII.1941
+25.IX.1961

BOŽE OSLÁV
DUŠU JEHO!
Poznámka:

fotografia vojaka v uniforme


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás