Praha 7

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 12.11.2005
Umístění: Praha 7, Stromovka, poblíž Císařského mlýna na začátku zahrádkářské kolonie, na břehu potoka
Nápis:
ŽIVOT ZA VLAST POLOŽILI ZAHRÁDKÁŘI
RUDOLF STANĚK
BYL POPRAVEN NACISTY 23.4.1942
KAREL FOJTÍK
PADL NA BARIKÁDÁCH 7.5.1945
GUSTAV ZENKER
PADL NA BARIKÁDÁCH 5.5.1945
ČEST JEJICH PAMÁTCE

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0007-26576
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pomník Miloslav Möchl

Autor: Vladimír Štrupl, 09.11.2005
Umístění: Praha 7, Stromovka, pod Místodržitelským letohrádkem, na břehu potoka
Nápis:
ZDE 5.5.1945 POLOŽIL ŽIVOT ZA VLAST
MILOSLAV MÖCHL
*5.4.1930
ČEST JEHO PAMÁTCE!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0007-18918
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pomník Karel Zbíral

Autor: Vladimír Štrupl, 09.11.2005
Umístění: Praha 7, Stromovka, u zdi současného velvyslanectví Ruské federace
Nápis:
KAREL ZBÍRAL
Z ERVĚNIC
*1897 PADL 7.5.1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0007-18905
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Jaroslav Tobiáš

Autor: Vladimír Štrupl, 15.10.2005
Umístění: Praha 7, Šimáčkova 1451/11
Nápis:
U TOHOTO DOMU PADL
V BOJI ZA SVOBODU VLASTI
DNE 5. KVĚTNA 1945
JAROSLAV TOBIÁŠ
Z PRAHY 8
OBĚTI PADLÝCH MLUVÍ K ŽIVÝM

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0007-18951
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Kameny zmizelých - rodina Hartmannova

Autor: Jiří Padevět, 06.09.2021
Umístění: Praha 7, Šmeralova 197/27, v chodníku proti vchodu
Nápis:
ZDE ŽIL
KAREL HARTMANN
NAR. 1885
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 16.10.1944
V OSVĚTIMI

ZDE ŽILA
EDITA HARTMANNOVÁ
KAUFMANNOVÁ
NAR. 1899
DEPORTOVÁNA 1942
DO OSVĚTIMI
ZAVRAŽDĚNA 16.10.1944
Poznámka:

Manželé Hartmannovi byli z Prahy do Ghetta Terezín deportováni 23.7.1942 transportem AAt č. 63. DO Auschwitz Birkenau byli deportováni transportem Er č. 197 dne 16.10.1944 a zavražděni bezprostředně po příjezdu. Z 1500 deportovaných přežilo z tohoto transportu 128 osob.
(zdroj: https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/92225-karel-hartmann/ , https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/92212-edita-hartmannova/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Souřadnice: N50°6'8.89'' E14°25'17.47''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Kameny zmizelých - rodina Metzlova

Autor: Vladimír Štrupl, 10.02.2013
Umístění: Praha 7, Šternberkova 1357/10, v chodníku před domem
Nápis:
ZDE ŽIL
GUSTAV METZL
NAR. 1879
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN
V ZAMOŠČI

ZDE ŽILA
ERNESTINA METZL
NAR. 1883
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA
V BARANOVIČI

ZDE ŽILA
IDA METZL
ROZ. FRIED
NAR. 1887
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA
V ZAMOŠČI

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 3 VPM
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 30.04.2021
Umístění: Praha 7, Trojská 110/21, u budovy školy
Nápis:
OBĚTEM I. SVĚTOVÉ VÁLKY 1914-1918

PADLÝM NA BARIKÁDÁCH A UMUČENÝM ZA OKUPACE 1939-1945

BEŠŤÁK OLDŘICH BĚŠŤÁK VÁCLAV, BUKOVSKÝ VÁCLAV, HÜBNER STANISLAV, JAROŠ JIŘÍ, LOUŽECKÝ RADOSLAV, PODHORSKÝ FRANT., POKORNÝ KAREL, PŘÁDA KAREL, ING. SRNEC ANTONÍN, ŠAFRÁNEK FRANT., TORNA ANTONÍN, TROUSIL VÁCLAV, TŮMA JAN, VERNER ANTONÍN, ZAPLETAL ADOLF

ZDE PADL 21 LETÝ
MIROSLAV ROZENKRANZ
V BOJI PROTI OKUPANTŮM
8. KVĚTNA 1945
ČEST JEHO PAMÁTCE

ZDE PADL 7. KVĚTNA 1945
JOSEF KREMLA
ČEST JEHO PAMÁTCE
Poznámka:

U paty pomníku jsou jen opřené 2 desky, které byly původně umístěny na zbořených domech pravděpodobně v Argentinské ulici a jsou o pomník jen opřené (duben 2021).

Miroslav Rosenkranz, nar. 29. 10. 1924, elektromechanik ČKD, bydliště: Praha VII Holešovice-Bubny 637, Jablonská 8, padl 8. 5. 1945 na Trojském mostě.

Josef Kremla, nar. 2. 3. 1899, vrchní policejní strážmistr, bydliště Praha VIII Libeň 483, Brandtova. Padl 7. 5. 1945 před domem Argentinská 298. Vyznamenán Čs. vál. křížem 1939 in memoriam.

(zdroj: Padli na barikádách /Padlí a zemřelí ve dnech Pražského povstání 5.–9. května 1945/. Autoři: Jindřich Marek (vedoucí autorského kolektivu), Tomáš Jakl, Vladimír Jouda, Petr Matějček, Ivo Pejčoch, Jiří Plachý, Vladimír Štrupl. Vydalo MO ČR – VHÚ Praha, 2020, 2. doplněné a rozšířené vydání, ISBN 978-80-7278-797-5))

Adolf Zapletal, 31.10.1893 - 7.5.1945, zedník, Na Přesypu 191, Praha VIII, padl v Tróji
(zdroj: Martin Václavík - vlastní bádání)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0007-18961
Pomník přidal: Vladimír Štrupl
Doplnění informací: Martin Václavík

Pamětní deska Vladimír Kréma

Autor: Vladimír Štrupl, 15.10.2005
Umístění: Praha 7, U Městských domů 181/9
Nápis:
PAMĚTNÍ DESKA HRDINOVI Z BARIKÁD
VLADIMÍRU KRÉMOVI
* 9.6. 1923, KTERÝ PADL
7. KVĚTNA 1945 PRO VLAST
ČEST BUDIŽ JEHO PAMÁTCE!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0007-18925
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 15.10.2005
Umístění: Praha 7, U Průhonu 787/14
Nápis:
NA PAMĚŤ ZAMĚSTNANCŮ
NAŠEHO PODNIKU,
KTEŘÍ POLOŽILI SVÉ ŽIVOTY
NA OLTÁŘ VLASTI.
KAREL KUTIL * 15.8.1897
POPRAVEN V DRÁŽĎANECH 2.8.1944
OLDŘICH ČMUCHAŘ * 30.6.1927
ZAHYNUL V PRAZE 6.5.1945
ZBYNĚK BOUČEK * 30.5.1926
ZASTŘELEN V PRAZE 6.5.1945
ČEST JEJICH PAMÁTCE

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0007-18945
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska František Horníček

Autor: Vladimír Štrupl, 15.10.2005
Umístění: Praha 7, U Průhonu 1141/2
Nápis:
NA TOMTO MÍSTĚ PADL 8.5.1945
ČESKÝ HRDINA
FRANTIŠEK HORNÍČEK
DĚLNÍK
* 23.3.1900 V OLŠANECH U ŠUMPERKA.
HÁJE SVOU DRAHOU VLAST A SVOBODU
DĚLNÍKŮ PROTI NĚMECKÝM VETŘELCŮM.
ČEST JEHO PAMÁTCE.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0007-18929
Pomník přidal: Vladimír Štrupl