Praha 6

Hrob Ambros Siegert

Autor: Milan Lastovka, 17.06.2019
Umístění: Praha 6, U Vojtěšky, hřbitov U sv. Markéty
Nápis:
AMBROS SIEGERT MAJOR
*9.4.1866 +5.9.1921

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'8.74'' E14°21'6.39'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lastovka

Hrob Josef Černohorský

Autor: Milan Lastovka, 17.06.2019
Umístění: Praha 6, U Vojtěšky, hřbitov U sv. Markéty
Nápis:
JOSEF ČERNOHORSKÝ
RESTAURATER A
VELITEL SVAZU NÁRODNÍCH GARD
NAROZ. 3. BŘEZNA 1871 ZEMŘ. 6. LISTOP. 1933

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'8.74'' E14°21'6.39'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lastovka

Hrob Jiří Lastiwka

Autor: Vladimír Štrupl, 21.12.2019
Umístění: Praha 6, U Vojtěšky 10, hbitov Břevnov, odd. D-50, hrob č. 3
Nápis:
MUDr. JIŘÍ LASTIWKA
*17.7.1888 +19.5.1945
Poznámka:

- praktický lékař
- závodní lékař německé firmy Lufthansa v Praze.
- zapojen do odboje - odbojové organizace „Bílá hora“ a skupina Kapitán Nemo
- podpora odbojářů a partyzánů (vydával potvrzení o nemoci, zajišťoval odboji léky a zdravotnický materiál)
- přechovával v ordinaci ilegální tiskoviny
- pomoc skupině Tři králové, skrýval škpt. Václava Morávka
- začátkem roku 1945 jmenován Revolučním národním výborem vedoucím pobočné nemocnice se sídlem v Malém Břevnově, nemocnice byla v provozu při Pražském květnovém povstání 1945
- Pražského květnového povstání 1945 se účastnil povstání se zbraní v ruce
- při ošetřování zraněných v terénu byl při výkonu služby lékaře dne 7. května 1945 zraněn střepinou v obličeji, i přes toto zranění pokračoval až do 12. května 1945 v léčení raněných a ošetřování nemocných, než byl převezen do Motolské nemocnice v Praze, kde byl týden léčen až do 19. května 1945, kdy se jej nepodařilo zachránit a zemřel na otravu tetanem.
Za svoji odbojovou činnost byl MUDr. Jiří Lastiwka po 2. sv. válce vyznamenán (in memoriam) Čs. válečným křížem 1939.
(zdroj: Wikipedia)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0006-42602
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Hrob Josef Klaban

Autor: Vladimír Jouda, 07.08.2019
Umístění: Praha 6, U Vojtěšky, hřbitov Břevnov, odd. D, hrob 45-6
Nápis:
JOSEF KLABAN
*24.4.1909 +5.5.1945
Poznámka:

Uveden v knize Padli na barikádách /Padlí a zemřelí ve dnech Pražského povstání 5.–9. května 1945/. Autoři: Jindřich Marek (vedoucí autorského kolektivu), Tomáš Jakl, Vladimír Jouda, Petr Matějček, Ivo Pejčoch, Jiří Plachý, Vladimír Štrupl. Vydalo MO ČR – VHÚ Praha, 2020, 2. doplněné a rozšířené vydání, ISBN 978-80-7278-797-5) s těmito doplňujícími údaji:

obchodní příručí, bydliště Praha XVIII Břevnov 314, Tejnka 6, padl v Břevnově ve dvoře domu č. p. 314


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Jouda
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Hrob Marie Merglová

Autor: Vladimír Jouda, 07.08.2019
Umístění: Praha 6, U Vojtěšky, hřbitov Břevnov, odd. A, hrob 11-21
Nápis:
MARIE MERGLOVÁ
*25.1.1899 +5.5.1945
Poznámka:

Uvedena v knize Padli na barikádách /Padlí a zemřelí ve dnech Pražského povstání 5.–9. května 1945/. Autoři: Jindřich Marek (vedoucí autorského kolektivu), Tomáš Jakl, Vladimír Jouda, Petr Matějček, Ivo Pejčoch, Jiří Plachý, Vladimír Štrupl. Vydalo MO ČR – VHÚ Praha, 2020, 2. doplněné a rozšířené vydání, ISBN 978-80-7278-797-5) s těmito doplňujícími údaji:

obchodnice, bydliště Praha XVIII Břevnov 307, Šlikova 51, u obchodu


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Jouda
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Hrob Bohumil Wolmuth

Autor: Vladimír Jouda, 07.08.2019
Umístění: Praha 6, U Vojtěšky, hřbitov Břevnov, odd. D, hrob 51-4
Nápis:
RODINA
JAREŠOVA
A
WOLMUTHOVA
Poznámka:

Uveden v knize Padli na barikádách /Padlí a zemřelí ve dnech Pražského povstání 5.–9. května 1945/. Autoři: Jindřich Marek (vedoucí autorského kolektivu), Tomáš Jakl, Vladimír Jouda, Petr Matějček, Ivo Pejčoch, Jiří Plachý, Vladimír Štrupl. Vydalo MO ČR – VHÚ Praha, 2020, 2. doplněné a rozšířené vydání, ISBN 978-80-7278-797-5) s těmito doplňujícími údaji:

*19.1.1925 +8.5.1945, hodinář (učeň), bydliště Praha XVIII Břevnov 309, Šlikova 55, ubit v Jelením příkopu u Pražského hradu. Vyznamenán Čs. vál. křížem 1939 in memoriam.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Jouda
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Hrob Jan Vomáčka

Autor: Petr Kudláček, 29.08.2021
Umístění: Praha 6, U Vojtěšky, hřbitov, odd. C-17, hrob č. 46
Nápis:
ŽIVOT JEST LÁSKA A POVINNOST,
A JÁ PRO POVINNOST DAL I ŽIVOT.
Poznámka:

V tomto hrobě je dle informací správy hřbitova pohřben Jan Vomáčka, který byl dle záznamu do hrobu uložen 12.8.1937 – více informací není a jméno a datum na náhrobku již také nemá (hrob už asi patří jiné rodině). Mohlo by se jednat o pilota des. Jana Vomáčku, který zemřel 30.7.1937 v Hradci Králové, a pohřeb se konal 3.8.1937 z kaple bývalé nemocnice v Praze – Břevnově.
V Kronice LP4, str. 185 (ke čtení ve VHA Praha) je psáno: „Dne 30. července při cvičení bomb. náletu havaroval des. Vomáčka, pil. žák cvičné letky, příslušník let. pluku 5 s letounem B 534. Při vybírání bomb. náletu explodovalo pravé horní křídlo a při takto porušené stabilitě letoun přešel do vývrtky. Pilot v posledním okamžiku chtěl použít padáku, ale pro malou výšku se mu to nezdařilo a zůstal na místě mrtev. Pohřeb konal se 2. srpna, z kaple bývalé nemocnice v Praze Břevnově 3. srpna.“
Více o jeho nehodě na stránkách Wikipedie; v článku Letecké nehody vojenských strojů České a Československé republiky: https://cs.wikipedia.org/wiki/Leteck%C3%A9_nehody_vojensk%C3%BDch_stroj%C5%AF_%C4%8Cesk%C3%A9_a_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_republiky


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'7.7'' E14°21'3.52''
Pomník přidal: Petr Kudláček

Hrobka Ludwig Fischer

Autor: Larisa Kastnerová, 01.10.2018
Umístění: Praha 6, U Vojtěšky, hřbitov Břevnov
Nápis:
Ludwig Fischer
Artillerie Hauptmann
*18 6/9 59. +19 14/8 00

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Urnové místo Jaroslav Slavíček

Autor: Vladimír a Jan Štruplovi, 21.02.2008
Umístění: Praha 6, U Vojtěšky, hřbitov U sv. Markéty
Nápis:
MUDR. JAROSLAV SLAVÍČEK
PLK. ZDRAVOTNICTVA
*21.3.1910 +3.4.1953

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°05'08.67'' E14°21'06.50'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Vladimír a Jan Štruplovi

Urnové místo Karel Jadavan

Autor: Vladimír a Jan Štruplovi, 21.02.2008
Umístění: Praha 6, U Vojtěšky, hřbitov U sv. Markéty
Nápis:
KAREL JADAVAN
PLK. G. ŠT. V.V.
*15.1.1905 +5.7.1968

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°05'08.67'' E14°21'06.50'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Vladimír a Jan Štruplovi