Praha 6

Hrob Juraj Strauss

Autor: Milan Lastovka, 17.06.2019
Umístění: Praha 6, U Vojtěšky, hřbitov U sv. Markéty
Nápis:
doc. MUDr. JURAJ STRAUSS CSc.,MSc
*18.1.1917 +11.3.2017
Poznámka:

Major v. v., doc. MUDr. Juraj Strauss, Csc., se narodil 18. ledna 1917 v Košicích na Slovensku v židovské rodině. Po absolvování základní školy a reálného gymnázia v Liptovském Mikuláši odešel studovat medicínu do Prahy. 1939 byly vysoké školy uzavřeny a Juraj Strauss se vrátil na Slovensko a 1.9.1939 byl odveden do pracovního oddílu slovenské armády, který opravoval mosty a silnice pro postupující německou armádu v Polsku. Po propuštění z pracovního oddílu a návratu do Liptovského Mikuláše se živil se jako dělník. Nakonec se odhodlal k cestě do Palestiny. Přes Maďarsko a Jugoslávii, tzv. balkánskou cestou, se dostal do své nové domoviny, kde nejprve pracoval v zemědělství a v přístavu Haifa. Juraj Strauss měl ovšem za sebou již deset semestrů medicíny a tak se rozhodl pokračovat ve studiích. Přihlásil se na jeruzalémskou univerzitu a byl přijat na obor bakteriologie a hygiena. Po zdárně ukončených studiích a získání titulu Master of Science se přihlásil do československých vojenských jednotek na Středním východě a dne 27. 4. 1943 byl do armády přijat. Sloužil ve výcvikové rotě a v naloďovací četě. V roce 1943 odjel lodí Mauretania ze Středního východu do Anglie. V letech 1944-1945 sloužil u Dunkerque v motopraporu a vykonával i službu sanitáře, zraněn byl pouze odpadlou střepinou. Po válce pracoval v nemocnicích a poté se dostal do pražského Státního zdravotního ústavu, kde se věnoval výzkumu. V letech 1975-1976 pracoval v Keni, kde místním dětem pod záštitou Světové zdravotnické organizace podával očkování proti spalničkám. V roce 1983 dostal státní cenu za eliminaci spalniček v Československu. Byl významným vědcem v oboru aplikované bakteriologie a virologie.
Odvod: 11.05.1942 Střední východ. Osobní číslo: Z; Z-10.501.957.
(zdroj: https://www.pametnaroda.cz/cs/strauss-juraj-1917 , VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'8.74'' E14°21'6.39'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lastovka

Hrob Josef Čtvrtník

Autor: Milan Lastovka, 17.06.2019
Umístění: Praha 6, U Vojtěšky, hřbitov U sv. Markéty
Nápis:
JOSEF ČTVRTNÍK
PPLK. INTENDANT
*5.12.1896 +26.7.194?
Poznámka:

Čtvrtník Josef: *5.12.1896 České Budějovice. Bydliště: České Budějovice. Zaměstnání: student. RU armáda: Gefr., k. k. LIR. Nr. 29. Zajetí:11.9.1915 Tarnopol. Přihlášení do legií: 1.5.1916 Lavra, Kyjev. Zařazení do legie: 7.5.1916. Legie: Čs. legie v Rusku. První útvar v legiích: 1.stř.pl. Poslední útvar v legiích: arm.intendant. První hodnost v legiích: vojín, poslední: major. Konec v legiích: 1.9.1920. Dále služba v ČSA.
(zdroj: Legie 100, VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'8.74'' E14°21'6.39'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lastovka
Doplnění informací: Arno Glaser

Hrob Ambros Siegert

Autor: Milan Lastovka, 17.06.2019
Umístění: Praha 6, U Vojtěšky, hřbitov U sv. Markéty
Nápis:
AMBROS SIEGERT MAJOR
*9.4.1866 +5.9.1921

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'8.74'' E14°21'6.39'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lastovka

Hrob Josef Černohorský

Autor: Milan Lastovka, 17.06.2019
Umístění: Praha 6, U Vojtěšky, hřbitov U sv. Markéty
Nápis:
JOSEF ČERNOHORSKÝ
RESTAURATER A
VELITEL SVAZU NÁRODNÍCH GARD
NAROZ. 3. BŘEZNA 1871 ZEMŘ. 6. LISTOP. 1933

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'8.74'' E14°21'6.39'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lastovka

Hrob Jiří Lastiwka

Autor: Vladimír Štrupl, 21.12.2019
Umístění: Praha 6, U Vojtěšky 10, hbitov Břevnov, odd. D-50, hrob č. 3
Nápis:
MUDr. JIŘÍ LASTIWKA
*17.7.1888 +19.5.1945
Poznámka:

Jiří Lastiwka se narodil 17. 7. 1888 v Bukovině. Po dokončení studia lékařství na Karlově univerzitě v Praze (promoval v roce 1927) pracoval jako praktický lékař - chirurg. Za protektorátu byl závodním lékařem německé firmy Lufthansa v Praze. Tato firma na doktora Lastiwku podala dne 2. 11. 1943 udání na úřadovnu gestapa. Předmětem udání byl fakt, že MUDr. Jiří Lastiwka nechává mnoho lidí ve stavu pracovní neschopnosti.
V Praze žil v tzv. Malém Břevnově, kde se také záhy po německé okupaci (již koncem března 1939) zapojil do ilegální odbojové činnosti. (Byl zapojen aktivně do odbojové organizace „Bílá hora“ a napojen na skupinu Kapitán Nemo, která působila na Bílé Hoře a v Břevnově) a to od března 1939 až do května 1945. Jeho ilegální protiněmecká činnost měla různé podoby:
Od konce března 1939 plnil své lékařské povinnosti i pro odbojáře a partyzány; vydával potvrzení o nemoci, aby lidé v odboji mohli plnit své úkoly i přesto, že byli objektivně zdraví; zajišťoval odboji léky a zdravotnický materiál, k němuž měl, jako podnikový lékař firmy Lufthansa, přístup (především v roce 1944 spotřeba tohoto materiálu silně vzrostla); v ordinaci přechovával tiskoviny z ilegální tiskárny RONDO (od Antonína Ekstaina), odkud se dále kolportovaly; na doporučení MUDr. Sedláčkové z Letné doktor Lastiwka ošetřoval děti perzekvovaných, pomáhal jim finančně i s potravinami; s Josefem Francem byl Jiří Lastiwka zapojen do zpravodajsko-sabotážní skupiny Tří králů, která působila v rámci vojenské ilegální organizace Obrana národa (ON).
Lastiwka u sebe skrýval jednoho ze Tří králů – škpt. Václava Morávka (ten údajně spal na operačním stole) a několikrát jej narychlo převážel v noci ve svém autě. (Václav Morávek tehdy nějaký čas žil na Petřinách v Zeyerově ulici u strážníka Václava Ajšmana); příkazy k odbojové činnosti pro Tři krále dostával MUDr. Jiří Lastiwka od plk. Josefa Churavého, škpt. Václava Morávka, pplk. Josefa Balabána a pplk. Josefa Mašína; začátkem roku 1945 byl MUDr. Jiří Lastiwka jmenován Revolučním národním výborem vedoucím pobočné nemocnice se sídlem v Malém Břevnově. Jiří Lastiwka tak na jaře 1945 zřídil ve škole v Malém Břevnově nemocnici a vybavil ji léky a dalším zdravotnickým materiálem. Nemocnice byla v provozu při Pražském květnovém povstání 1945.
Během Pražského květnového povstání 1945 se účastnil povstání se zbraní v ruce a to v období od 5. května do 12. května 1945 na Bílé hoře - Malý Břevnov ve skupině „Bílá hora“. Při ošetřování zraněných v terénu byl při výkonu služby lékaře dne 7. května 1945 zraněn střepinou v obličeji. I přes toto zranění pokračoval až do 12. května 1945 v léčení raněných a ošetřování nemocných, než byl převezen do Motolské nemocnice v Praze, kde byl týden léčen až do 19. května 1945, kdy se jej nepodařilo zachránit a zemřel na otravu tetanem.
Za svoji odbojovou činnost byl MUDr. Jiří Lastiwka po 2. sv. válce vyznamenán (in memoriam) Čs. válečným křížem 1939.
(zdroj i foto: Wikipedia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Hrobka Ludwig Fischer

Autor: Larisa Kastnerová, 01.10.2018
Umístění: Praha 6, U Vojtěšky, hřbitov Břevnov
Nápis:
Ludwig Fischer
Artillerie Hauptmann
*18 6/9 59. +19 14/8 00

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Urnové místo Jaroslav Slavíček

Autor: Vladimír a Jan Štruplovi, 21.02.2008
Umístění: Praha 6, U Vojtěšky, hřbitov U sv. Markéty
Nápis:
MUDR. JAROSLAV SLAVÍČEK
PLK. ZDRAVOTNICTVA
*21.3.1910 +3.4.1953

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°05'08.67'' E14°21'06.50'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Vladimír a Jan Štruplovi

Urnové místo Karel Jadavan

Autor: Vladimír a Jan Štruplovi, 21.02.2008
Umístění: Praha 6, U Vojtěšky, hřbitov U sv. Markéty
Nápis:
KAREL JADAVAN
PLK. G. ŠT. V.V.
*15.1.1905 +5.7.1968

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°05'08.67'' E14°21'06.50'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Vladimír a Jan Štruplovi

Urnové místo Pavel Kocfelda

Autor: Vladimír a Jan Štruplovi, 21.02.2008
Umístění: Praha 6, U Vojtěšky, hřbitov U sv. Markéty
Nápis:
GENMJR.
PAVEL KOCFELDA V.V.
*29.6.1917 +6.10.1992
Poznámka:

Kocfelda Pavel, generálmajor, nar. 29.6.1917, Horní Suchá, osobní číslo Z; B-931. Odveden 8.12.1939, Francie; Rouen, česká.
(zdroj http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase )
Kocfelda Pavel, F/O, 787471 (149254), 313 Sqdn, por./R/genmjr., *26/6/17, Horní Suchá /Karviná/, pilot, †6/10/92 (zdroj http://www.acr.army.cz/historie/seznam-prislusniku-ceskoslovenskeho-letectva-v-raf-1940-1945-494/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'8.67'' E14°21'6.5'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Vladimír a Jan Štruplovi
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Urnové místo František Šrytr

Autor: Vladimír a Jan Štruplovi, 21.02.2008
Umístění: Praha 6, U Vojtěšky, hřbitov U sv. Markéty
Nápis:
MUDR. FRANTIŠEK ŠRYTR
GENERÁL MAJOR ZDRAV. SLUŽBY
*6.12.1891 +4.1.1977
Poznámka:

Šrytr František, v čs legiích v Itálii jako poručík – lékař čs. zál. nem. Foligno (další údaje nejsou).
(zdroj http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'8.67'' E14°21'6.5'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Vladimír a Jan Štruplovi
Doplnění informací: Ing. František Jedlička