Praha 6

Hrob Jan Patočka

Autor: Marek Lanzendorf, 23.09.2018
Umístění: Praha 6, U Vojtěšky, hřbitov U sv. Markéty, odd.C-16, č. místa 10
Nápis:
JAN PATOČKA
Poznámka:

Jan Patočka (1907-1977) - filozof, univerzitní profesor. Stal se jedním z první trojice mluvčích Charty 77, zemřel na následky policejních výslechů. Jeho pohřeb byl tehdejším režimem rušen hlukem ze sousedního stadionu ploché dráhy a hlukem helikoptéry. Jeho účastníky natáčela Státní bezpečnost.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Hrob Juraj Strauss

Autor: Milan Lastovka, 17.06.2019
Umístění: Praha 6, U Vojtěšky, hřbitov U sv. Markéty
Nápis:
doc. MUDr. JURAJ STRAUSS CSc.,MSc
*18.1.1917 +11.3.2017
Poznámka:

Major v. v., doc. MUDr. Juraj Strauss, Csc., se narodil 18. ledna 1917 v Košicích na Slovensku v židovské rodině. Po absolvování základní školy a reálného gymnázia v Liptovském Mikuláši odešel studovat medicínu do Prahy. 1939 byly vysoké školy uzavřeny a Juraj Strauss se vrátil na Slovensko a 1.9.1939 byl odveden do pracovního oddílu slovenské armády, který opravoval mosty a silnice pro postupující německou armádu v Polsku. Po propuštění z pracovního oddílu a návratu do Liptovského Mikuláše se živil se jako dělník. Nakonec se odhodlal k cestě do Palestiny. Přes Maďarsko a Jugoslávii, tzv. balkánskou cestou, se dostal do své nové domoviny, kde nejprve pracoval v zemědělství a v přístavu Haifa. Juraj Strauss měl ovšem za sebou již deset semestrů medicíny a tak se rozhodl pokračovat ve studiích. Přihlásil se na jeruzalémskou univerzitu a byl přijat na obor bakteriologie a hygiena. Po zdárně ukončených studiích a získání titulu Master of Science se přihlásil do československých vojenských jednotek na Středním východě a dne 27. 4. 1943 byl do armády přijat. Sloužil ve výcvikové rotě a v naloďovací četě. V roce 1943 odjel lodí Mauretania ze Středního východu do Anglie. V letech 1944-1945 sloužil u Dunkerque v motopraporu a vykonával i službu sanitáře, zraněn byl pouze odpadlou střepinou. Po válce pracoval v nemocnicích a poté se dostal do pražského Státního zdravotního ústavu, kde se věnoval výzkumu. V letech 1975-1976 pracoval v Keni, kde místním dětem pod záštitou Světové zdravotnické organizace podával očkování proti spalničkám. V roce 1983 dostal státní cenu za eliminaci spalniček v Československu. Byl významným vědcem v oboru aplikované bakteriologie a virologie.
Odvod: 11.05.1942 Střední východ. Osobní číslo: Z; Z-10.501.957.
(zdroj: https://www.pametnaroda.cz/cs/strauss-juraj-1917 , VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'8.74'' E14°21'6.39'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lastovka

Hrob Josef Čtvrtník

Autor: Milan Lastovka, 17.06.2019
Umístění: Praha 6, U Vojtěšky, hřbitov U sv. Markéty
Nápis:
JOSEF ČTVRTNÍK
PPLK. INTENDANT
*5.12.1896 +26.7.194?
Poznámka:

Čtvrtník Josef: *5.12.1896 České Budějovice. Bydliště: České Budějovice. Zaměstnání: student. RU armáda: Gefr., k. k. LIR. Nr. 29. Zajetí:11.9.1915 Tarnopol. Přihlášení do legií: 1.5.1916 Lavra, Kyjev. Zařazení do legie: 7.5.1916. Legie: Čs. legie v Rusku. První útvar v legiích: 1.stř.pl. Poslední útvar v legiích: arm.intendant. První hodnost v legiích: vojín, poslední: major. Konec v legiích: 1.9.1920. Dále služba v ČSA.
(zdroj: Legie 100, VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'8.74'' E14°21'6.39'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lastovka
Doplnění informací: Arno Glaser

Hrob Ambros Siegert

Autor: Milan Lastovka, 17.06.2019
Umístění: Praha 6, U Vojtěšky, hřbitov U sv. Markéty
Nápis:
AMBROS SIEGERT MAJOR
*9.4.1866 +5.9.1921

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'8.74'' E14°21'6.39'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lastovka

Hrob Josef Černohorský

Autor: Milan Lastovka, 17.06.2019
Umístění: Praha 6, U Vojtěšky, hřbitov U sv. Markéty
Nápis:
JOSEF ČERNOHORSKÝ
RESTAURATER A
VELITEL SVAZU NÁRODNÍCH GARD
NAROZ. 3. BŘEZNA 1871 ZEMŘ. 6. LISTOP. 1933

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'8.74'' E14°21'6.39'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lastovka

Hrob Jiří Lastiwka

Autor: Vladimír Štrupl, 21.12.2019
Umístění: Praha 6, U Vojtěšky 10, hbitov Břevnov, odd. D-50, hrob č. 3
Nápis:
MUDr. JIŘÍ LASTIWKA
*17.7.1888 +19.5.1945
Poznámka:

- praktický lékař
- závodní lékař německé firmy Lufthansa v Praze.
- zapojen do odboje - odbojové organizace „Bílá hora“ a skupina Kapitán Nemo
- podpora odbojářů a partyzánů (vydával potvrzení o nemoci, zajišťoval odboji léky a zdravotnický materiál)
- přechovával v ordinaci ilegální tiskoviny
- pomoc skupině Tři králové, skrýval škpt. Václava Morávka
- začátkem roku 1945 jmenován Revolučním národním výborem vedoucím pobočné nemocnice se sídlem v Malém Břevnově, nemocnice byla v provozu při Pražském květnovém povstání 1945
- Pražského květnového povstání 1945 se účastnil povstání se zbraní v ruce
- při ošetřování zraněných v terénu byl při výkonu služby lékaře dne 7. května 1945 zraněn střepinou v obličeji, i přes toto zranění pokračoval až do 12. května 1945 v léčení raněných a ošetřování nemocných, než byl převezen do Motolské nemocnice v Praze, kde byl týden léčen až do 19. května 1945, kdy se jej nepodařilo zachránit a zemřel na otravu tetanem.
Za svoji odbojovou činnost byl MUDr. Jiří Lastiwka po 2. sv. válce vyznamenán (in memoriam) Čs. válečným křížem 1939.
(zdroj: Wikipedia)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0006-42602
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Hrob Josef Klaban

Autor: Vladimír Jouda, 07.08.2019
Umístění: Praha 6, U Vojtěšky, hřbitov Břevnov, odd. D, hrob 45-6
Nápis:
JOSEF KLABAN
*24.4.1909 +5.5.1945
Poznámka:

Uveden v knize Padli na barikádách /Padlí a zemřelí ve dnech Pražského povstání 5.–9. května 1945/. Autoři: Jindřich Marek (vedoucí autorského kolektivu), Tomáš Jakl, Vladimír Jouda, Petr Matějček, Ivo Pejčoch, Jiří Plachý, Vladimír Štrupl. Vydalo MO ČR – VHÚ Praha, 2020, 2. doplněné a rozšířené vydání, ISBN 978-80-7278-797-5) s těmito doplňujícími údaji:

obchodní příručí, bydliště Praha XVIII Břevnov 314, Tejnka 6, padl v Břevnově ve dvoře domu č. p. 314


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Jouda
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Hrob Marie Merglová

Autor: Vladimír Jouda, 07.08.2019
Umístění: Praha 6, U Vojtěšky, hřbitov Břevnov, odd. A, hrob 11-21
Nápis:
MARIE MERGLOVÁ
*25.1.1899 +5.5.1945
Poznámka:

Uvedena v knize Padli na barikádách /Padlí a zemřelí ve dnech Pražského povstání 5.–9. května 1945/. Autoři: Jindřich Marek (vedoucí autorského kolektivu), Tomáš Jakl, Vladimír Jouda, Petr Matějček, Ivo Pejčoch, Jiří Plachý, Vladimír Štrupl. Vydalo MO ČR – VHÚ Praha, 2020, 2. doplněné a rozšířené vydání, ISBN 978-80-7278-797-5) s těmito doplňujícími údaji:

obchodnice, bydliště Praha XVIII Břevnov 307, Šlikova 51, u obchodu


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Jouda
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Hrob Bohumil Wolmuth

Autor: Vladimír Jouda, 07.08.2019
Umístění: Praha 6, U Vojtěšky, hřbitov Břevnov, odd. D, hrob 51-4
Nápis:
RODINA
JAREŠOVA
A
WOLMUTHOVA
Poznámka:

Uveden v knize Padli na barikádách /Padlí a zemřelí ve dnech Pražského povstání 5.–9. května 1945/. Autoři: Jindřich Marek (vedoucí autorského kolektivu), Tomáš Jakl, Vladimír Jouda, Petr Matějček, Ivo Pejčoch, Jiří Plachý, Vladimír Štrupl. Vydalo MO ČR – VHÚ Praha, 2020, 2. doplněné a rozšířené vydání, ISBN 978-80-7278-797-5) s těmito doplňujícími údaji:

*19.1.1925 +8.5.1945, hodinář (učeň), bydliště Praha XVIII Břevnov 309, Šlikova 55, ubit v Jelením příkopu u Pražského hradu. Vyznamenán Čs. vál. křížem 1939 in memoriam.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Jouda
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Hrob Jan Vomáčka

Autor: Petr Kudláček, 29.08.2021
Umístění: Praha 6, U Vojtěšky, hřbitov, odd. C-17, hrob č. 46
Nápis:
ŽIVOT JEST LÁSKA A POVINNOST,
A JÁ PRO POVINNOST DAL I ŽIVOT.
Poznámka:

V tomto hrobě je dle informací správy hřbitova pohřben Jan Vomáčka, který byl dle záznamu do hrobu uložen 12.8.1937 – více informací není a jméno a datum na náhrobku již také nemá (hrob už asi patří jiné rodině). Mohlo by se jednat o pilota des. Jana Vomáčku, který zemřel 30.7.1937 v Hradci Králové, a pohřeb se konal 3.8.1937 z kaple bývalé nemocnice v Praze – Břevnově.
V Kronice LP4, str. 185 (ke čtení ve VHA Praha) je psáno: „Dne 30. července při cvičení bomb. náletu havaroval des. Vomáčka, pil. žák cvičné letky, příslušník let. pluku 5 s letounem B 534. Při vybírání bomb. náletu explodovalo pravé horní křídlo a při takto porušené stabilitě letoun přešel do vývrtky. Pilot v posledním okamžiku chtěl použít padáku, ale pro malou výšku se mu to nezdařilo a zůstal na místě mrtev. Pohřeb konal se 2. srpna, z kaple bývalé nemocnice v Praze Břevnově 3. srpna.“
Více o jeho nehodě na stránkách Wikipedie; v článku Letecké nehody vojenských strojů České a Československé republiky: https://cs.wikipedia.org/wiki/Leteck%C3%A9_nehody_vojensk%C3%BDch_stroj%C5%AF_%C4%8Cesk%C3%A9_a_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_republiky


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'7.7'' E14°21'3.52''
Pomník přidal: Petr Kudláček