Martin

Hrob Ján Geryk

Autor: Ladislav Barabás, 18.06.2010
Umístění: Martin, Sklabinská, Národný cintorín, blok A
Nápis:
Dolina, dolina, čo prejdem, to iná…

JÁN GERYK
ETNOGRAF
SPRÁVCA SLOV. NÁR. MÚZEA
V MARTINE

1882 – 1978
Poznámka:

Ján Geryk 29.12.1892 Záriečie – 5.6.1978 Martin) etnograf, múzejný pracovník. V roku 1918 sa ako vojak rakúsko-uhorskej armády zúčastnil na vzbure slovenských vojakov v Kragujevaci. Počas druhej svetovej vojny sa zapojil do peotifašistického odboja a SNP, bol členom revolučného Okresného Miestneho národného výboru v Martine. Vyznamenaný Radom SNP II. triedy. Autori náhrobníka: Rajmund Lauro, Jozef Pavle.
(zdroj: Ďuriška Z.: Národný cintorín v Martine Pomníky a osobnosti. Martin 2007.)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Vít Hejný a Naďa Hejná

Autor: Ladislav Barabás, 18.06.2010
Umístění: Martin, Sklabinská, Národný cintorín, blok B
Nápis:
VÍT
HEJNÝ
1904 – 1977

NAĎA
HEJNÁ
rod. PIETROVÁ
1906 – 1994
Poznámka:

Vít Hejný (6.6.1904 Litovel, ČR – 26.5.1977 Martin) učiteľ, kultúrny pracovník. Po roku 1938 vychovával deti v demokratickom a protifašistickom duchu, za čo ho príslušníci Hlinkovej gardy zatkli a vysťahovali na Moravu. V roku 1942 prešiel na obchodnú akadémiu do Nitry. Zapojil sa do protifašistického odboja a v hodnosti dôstojníka 1. čsl. armádneho zboru do SNP. Po potlačení povstania, kým sa ukrýval v horách ho v neprítomnosti odsúdili na trest smrti. Vyznamenaný Radom SNP II. triedy.
Naďa Hejná (6.10.1906 Martin – 7.2.1994 Štiavnička, poch. V Martine) herečka. Po vypuknutí SNP odišla do Banskej Bystrice, kde sa stala hlásateľkou Slobodného slovenského vysielača. Po potlačení povstania sa s deťmi ukrývala na Magurke a v Liptovskej Osade. V roku 1952 ju aj s rodinou komunistický režim počas „Akcie B“ vysťahoval do Bystričky.
(zdroj: Ďuriška Z.: Národný cintorín v Martine Pomníky a osobnosti. Martin 2007.)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ivan a Fedor Thurzo

Autor: Ladislav Barabás, 18.06.2010
Umístění: Martin, Sklabinská, Národný cintorín, blok C
Nápis:
THURZO
Poznámka:

Ivan Thurzo (28.2.1882 Banská Bystrica-Radvaň – 1.9.1964 Martin) bankový úradník, redaktor.V roku 1915 musel narukovať do rakúsko-uhorskej armády. V roku 1918 patril k signatárom Martinskej deklarácie. Po roku 1939 ho pre odpor voči politickému režimu prenasledovali. Zapojil sa do občianskeho odboja a príprav SNP, po jeho vypuknutí stál pri konštituovaní Demokratickej strany. Vyznamenaný bol Radom SNP 1. triedy, ale po roku 1948 bol totalitným režimom opäť prenasledovaný.
Fedor Thurzo (8.9.1907 Námestovo – 1.6.1986 Trenčianske Teplice, poch. v Martine) právnik, verejný činiteľ. Po vypuknutí SNP sa stal členom Slovenskej národnej rady. Po roku 1948 ho z politických dôvodov odsúdili a uväznili. Prepustili ho až v roku 1956, neskôr bol rehabilitovaný.
Autorom náhrobníka je sochár Fraňo Šteefunko.
(zdroj: Ďuriška Z.: Národný cintorín v Martine Pomníky a osobnosti. Martin 2007.)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ján Bodenek

Autor: Ladislav Barabás, 18.06.2010
Umístění: Martin, Sklabinská, Národný cintorín, blok A
Nápis:
ZASLÚŽILÝ UMELEC
JÁN BODENEK
SPISOVATEĽ
*6.3.1911 +25.11.1985
Poznámka:

Ján Bodenek (6.3.1911 Vrútky – 20.11.1985 Banská Bystrica, poch. v Martine) spisovateľ. V období druhej svetovej vojny sa zapojil do odboja, bol členom revolučného Okresného i Miestneho národného výboru v Martine a kultúrnej komisie v Banskej Bystrici.
Autormi náhrobníka sú Alfonz Groma a Pavol Petráš st.
(zdroj: Ďuriška Z.: Národný cintorín v Martine Pomníky a osobnosti. Martin 2007.)
Údaj o dátume úmrtia sa líši v knihe Ďurišku (2007) a na náhrobníku.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Otto a Mirko Škrovina

Autor: Ladislav Barabás, 18.06.2010
Umístění: Martin, Sklabinská, Národný cintorín, blok B.
Nápis:
OTTO ŠKROVINA
EV. A. V. FARÁR – SENIOR
1877 – 1939

JUDr. MIRKO ŠKROVINA
1909 – 1999

VÍTE, ŽE S MDLOBOU TĚLA KÁZAL JSEM VÁM EVANCELIUM
GALATSKÝM ? 13
Poznámka:

Otto Škrovina (18.11.1877 Brezno – 14.5.1939 Martin) národný a verejný pracovník. V roku 1918 člen Slovenskej národnej rady a signatár martinskej Deklarácie slovenského národa, ešte v novembri maďarskými gardistami uväznený.
(zdroj: Slovenský biografický slovník V. Martin 1992)

Mirko Škrovina (16.11.1909 Martin – 16.7.1999 Bratislava, poch. v Martine) právnik. Od roku 1943 bol zapojený do odboja, v hodnosti nadporučíka Československej armády a vo funkcii poľného prokurátora sa zúčastnil SNP, 1.11.1944 bol na Prašivej zajatý, odvedený do Bratislavy a Nemecka a v apríli 1945 oslobodený americkou armádou. Vyznamenaný Čsl. voj. krížom 1939 a Čsl. voj. medailou Za zásluhy a ďalšie.
(zdroj: Ďuriška Z.: Národný cintorín v Martine Pomníky a osobnosti. Martin 2007.)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Gedeon Turzo-Nosický

Autor: Ladislav Barabás, 18.06.2010
Umístění: Martin, Sklabinská, Národný cintorín, blok C
Nápis:
GEDEON
TURZO
NOSICKÝ
1876 - 1957
Poznámka:

Gedeon Turzo-Nosický (13.11.1876 Vrútky – 21.4.1937 Martin) kníhtlačiar, publicista. V roku 1915 ako vojak 1. svetovej vojny padol do ruského zajatia a vstúpil do československých légií v Rusku.
(zdroj: Slovenský biografický slovník VI. Martin 1994)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ján Hrušovský

Autor: Ladislav Barabás, 18.06.2010
Umístění: Martin, Sklabinská, Národný cintorín, blok C
Nápis:
JÁN HRUŠOVSKÝ
NOVINÁR A SPISOVATEĽ
4.II.1892 – 7.III.1975
Poznámka:

Ján Hrušovský (4.2.1892 Nové Mesto nad Váhom – 7.3.1975 Bratislava, poch. v Martine) novinár a spisovateľ. Počas 1. svetovej vojny bol vojakom rakúsko-uhorskej armády. Autor náhrobníka: Peter Bukovský.
(zdroj: Ďuriška Z.: Národný cintorín v Martine Pomníky a osobnosti. Martin 2007.)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Štefan Frko

Autor: Ladislav Barabás, 30.08.2018
Umístění: Martin, Sklabinská, cintorín, kolumbárium
Nápis:
ŠTEFAN
FRKO
*1941 +2000

ODPOČÍVAJ V POKOJI.
Poznámka:

fotografia vojaka v uniforme


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°3'32.9'' E18°55'42.7''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Ivan Lilge Lysecký

Autor: Ladislav Barabás, 18.06.2010
Umístění: Martin, Sklabinská, Národný cintorín, blok A
Nápis:
IN MEMORIAM
IVAN LILGE LYSECKÝ
*24.12.1886
ZAHYNUL V BESSÁRABII 23.3.1918

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Janko Kráľ

Autor: Ladislav Barabás, 10.06.2010
Umístění: Martin, Sklabinská, Národný cintorín, blok A
Nápis:
JANKO KRÁĽ
1822 - 1876
Poznámka:

Janko Kráľ (24.4.1822 Liptovský Mikuláš - 23.5.1876 Zlaté Moravce) často označovaný ako básnik-burlivák, bol slovenský národný buditeľ, predstaviteľ romantizmu a jeden z najvýznamnejších a najradikálnejších básnikov štúrovskej generácie. V roku 1848 po prvých impulzoch revolúcie burcoval poddaný ľud do povstania proti feudálom. Ľudové povstanie, ktoré vyvolal bolo potlačené v marci 1848, po jeho chytení a mučení ho spolu s J. Rotaridesom odviedli do väzenia v Šahách, neskôr až do januára 1849 v Pešti, kde ho odsúdili na smrť. Údajne na zásah bána J. Jelačiča ho po 10 mesiacoch väzenia prepustili na slobodu. V marci 1849 bol v Liptovskom Mikuláši,
kde velil dobrovoľníkom a národnej garde. V septembri 1849 sa znovu zúčastnil revolučných bojov v Krupine ako kapitán slovenských dobrovoľníkov. Po skončení revolúcie pôsobil v štátnej službe na rôznych miestach, naposledy v Zlatých Moravciach, kde i zomrel v chudobe. Jeho hrob nebol riadne označený a na presné miesto sa zabudlo. V roku 1940 sa z iniciatívy Matice slovenskej pokúsili jeho ostatky exhumovať. Nájdená kostra bola prevezená na Národný cintorín do Martina. Viacerí bádatelia však pochybujú, že išlo skutočne o telo Janka Kráľa.
(zdroj: Wikipédia)
Autormi náhrobníka sú Alexander Ilečko a Peter Peressényi.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás